Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sepioglin (pioglitazone hydrochloride) – áletranir - A10BG03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSepioglin
ATC-kóðiA10BG03
Efnipioglitazone hydrochloride
FramleiðandiVaia S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Sepioglin 15 mg töflur

Pioglitazón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.markaðsleyfi

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

14 töflur

 

 

með

 

 

 

 

 

28 töflur

 

 

 

 

30 töflur

 

 

 

 

50 töflur

 

lengur

 

 

56 töflur

 

 

 

 

 

 

 

90 töflur

 

 

 

 

98 töflur

 

 

 

 

 

ekki

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.er

6. SÉRSTÖK

LyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁTil inntöku.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athens, Grikklandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

lengur

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sepioglin 15 mg

 

ekki

 

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Sepioglin 30 mg töflur

Pioglitazón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 30 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.markaðsleyfi

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

14 töflur

 

 

með

 

 

 

 

 

28 töflur

 

 

 

 

30 töflur

 

 

 

 

50 töflur

 

lengur

 

 

56 töflur

 

 

 

 

 

 

 

90 töflur

 

 

 

 

98 töflur

 

 

 

 

 

ekki

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.er

6. SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁTil inntöku.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athens, Grikklandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRIlengur

Sepioglin 30 mgekki

Lyfið

er

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Sepioglin 45 mg töflur

Pioglitazón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 45 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.markaðsleyfi

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

14 töflur

 

 

með

 

 

 

 

 

28 töflur

 

 

 

 

30 töflur

 

 

 

 

50 töflur

 

lengur

 

 

56 töflur

 

 

 

 

 

 

 

90 töflur

 

 

 

 

98 töflur

 

 

 

 

 

ekki

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.er

6. SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁTil inntöku.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athens, Grikklandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRIlengur

Sepioglin 45 mgekki

Lyfið

er

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Sepioglin 15 mg töflur

Pioglitazón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Vaia S.A (logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (FYRIR

Lyfið

DAGATALSPAKKNINGAR)með

 

ekki

lengur

er

 

 

 

markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Sepioglin 30 mg töflur

Pioglitazón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Vaia S.A (logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

5. ANNAÐ (FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR)

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Sepioglin 45 mg töflur

Pioglitazón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Vaia S.A (logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (FYRIR

Lyfið

DAGATALSPAKKNINGAR)með

 

ekki

lengur

er

 

 

 

markaðsleyfi

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf