Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Sildenafil ratiopharm (sildenafil) – áletranir - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSildenafil ratiopharm
ATC-kóðiG04BE03
Efnisildenafil
FramleiðandiRatiopharm GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Sildenafil ratiopharm 25 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur síldenafíl sítrat sem jafngildir 25 mg af síldenafíli.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 filmuhúðuð tafla

2 filmuhúðaðar töflur

4 filmuhúðaðar töflur

8 filmuhúðaðar töflur

12 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/603/001 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/09/603/002 4 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/003 8 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/004 12 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/013 2 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sildenafil ratiopharm 25 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Sildenafil ratiopharm 50 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur síldenafíl sítrat sem jafngildir 50 mg af síldenafíli.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 filmuhúðuð tafla

2 filmuhúðaðar töflur

4 filmuhúðaðar töflur

8 filmuhúðaðar töflur

12 filmuhúðaðar töflur

24 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/603/005 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/09/603/006 4 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/007 8 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/008 12 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/014 2 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/017 24 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sildenafil ratiopharm 50 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Sildenafil ratiopharm 100 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur síldenafíl sítrat sem jafngildir 100 mg af síldenafíli.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 filmuhúðuð tafla

2 filmuhúðaðar töflur

4 filmuhúðaðar töflur

8 filmuhúðaðar töflur

12 filmuhúðaðar töflur

24 filmuhúðaðar töflur

48 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/603/009 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/09/603/010 4 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/011 8 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/012 12 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/015 2 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/016 24 filmuhúðaðar töflur

EU/1/09/603/018 48 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sildenafil ratiopharm 100 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Sildenafil ratiopharm 25 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ratiopharm

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Sildenafil ratiopharm 50 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ratiopharm

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Sildenafil ratiopharm 100 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ratiopharm

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf