Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spherox (spheroids of human autologous matrix-associated...) – áletranir - M09AX02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSpherox
ATC-kóðiM09AX02
Efnispheroids of human autologous matrix-associated chondrocytes
FramleiðandiCO.DON AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Posi

1.HEITI LYFS

Spherox vefjalyf, dreifa, 10-70 kúlur/cm2, kúlur úr samgena brjóskfrumum manna á netju

2.VIRK(T) EFNI

Þetta lyf inniheldur tiltekið magn af kúlum úr samgena brjóskfrumum manna á netju, byggt á stærð skemmdarinnar (10-70 kúlur/cm2).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: natríumklóríð.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Vefjalyf, dreifa.

Ef innri umbúðirnar eru co.fix 150 mm skömmtunarkerfi:

{1 eða 2} co.fix 150 mm skömmtunarkerfi sem inniheldur/innihalda {fjöldi kúlna} kúlur í sæfðri túpu

Ef innri umbúðirnar eru sprauta:

1 sprauta sem inniheldur {fjöldi kúlna} kúlur í sæfðri túpu

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í lið

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einungis til samgena notkunar.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {DD mánuður ÁÁÁÁ} kl. {klst.} að Mið-Evróputíma (CET)

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið á milli 1°C og 10°C, má ekki frjósa, má ekki geisla og ekki skal opna ytri umbúðir fyrir notkun svo unnt sé að koma í veg fyrir örverumengun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CO.DON AG, Warthestraße 21, 14513 Teltow, Þýskaland

sími: +49 (0)3328 43 46 0, bréfasími: +49 (0)3328 43 46 43, netfang: info@codon.de

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

Ef innri umbúðirnar eru co.fix 150 mm skömmtunarkerfi:

EU/1/17/1181/001

Ef innri umbúðirnar eru sprauta:

EU/1/17/1181/002

13.LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Pt Name, Pt ID: {Nafn sjúklings}, {Auðkenni sjúklings}

Lotunr. {Lotunúmer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Túpa

co.fix 150 mm skömmtunarkerfi eða

sprauta

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Spherox vefjalyf, dreifa, 10-70 kúlur/cm2

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar í lið

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {DD mánuður ÁÁÁÁ} kl. {klst.} að Mið-Evróputíma (CET)

4.LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

{Auðkenni sjúklings (ásamt lotunúmeri)}

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Ef innri umbúðirnar eru co.fix 150 mm skömmtunarkerfi:

{1 eða 2} co.fix 150 mm skömmtunarkerfi í sæfðri túpu

Ef innri umbúðirnar eru sprauta:

1 sprauta í sæfðri túpu

6.ANNAÐ

Einungis til samgena notkunar.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

co.fix 150 mm skömmtunarkerfi eða

Sprauta

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

co.fix 150 mm skömmtunarkerfi:

Spherox vefjalyf, dreifa, 10-70 kúlur/cm2

Sprauta:

Spherox vefjalyf, dreifa, 10-70 kúlur/cm2

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar í lið

3. FYRNINGARDAGSETNING

co.fix 150 mm skömmtunarkerfi:

Fyrnist {DD mánuður ÁÁÁÁ} kl. {klst.} að Mið-Evróputíma

Sprauta:

Fyrnist {DD mánuður ÁÁÁÁ} kl. {klst.} að Mið-Evróputíma

4. LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

{Lotunúmer}

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

{Fjöldi kúlna} kúl.

6. ANNAÐ

Einungis til samgena notkunar.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf