Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Taxespira (Docetaxel Hospira UK Limited ) (docetaxel trihydrate) – áletranir - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTaxespira (Docetaxel Hospira UK Limited )
ATC-kóðiL01CD02
Efnidocetaxel trihydrate
FramleiðandiHospira UK Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja

1.HEITI LYFS

Taxespira 20 mg/1 ml innrennslisþykkni, lausn.

Docetaxel

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af innrennslisþykkni inniheldur 20 mg af dócetaxel (sem þríhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól (sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar), sítrónusýra einhýdrat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

1 hettuglas

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Tilbúið til blöndunar í inndælingarlausn

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI LYF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Exp:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Einnota hettuglös.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1017/001 20 mg/1 ml hettuglas x 1 hettuglas

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja

1. HEITI LYFS

Taxespira 80 mg/4 ml innrennslisþykkni, lausn.

Docetaxel

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af innrennslisþykkni inniheldur 20 mg af dócetaxel (sem þríhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól (sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar), sítrónusýra einhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Tilbúið til blöndunar í inndælingarlausn

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI LYF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Exp:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Einnota hettuglös.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1017/002 80 mg/4 ml hettuglas x 1 hettuglas

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja

1. HEITI LYFS

Taxespira 120 mg/6 ml innrennslisþykkni, lausn.

Docetaxel

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af innrennslisþykkni inniheldur 20 mg af dócetaxel (sem þríhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól (sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar), sítrónusýra einhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Tilbúið til blöndunar í inndælingarlausn

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI LYF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Exp:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Einnota hettuglös.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1017/003 120 mg/6 ml hettuglas x 1 hettuglas

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja

1. HEITI LYFS

Taxespira 140 mg/7 ml innrennslisþykkni, lausn.

Docetaxel

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af innrennslisþykkni inniheldur 20 mg af dócetaxel (sem þríhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól (sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar), sítrónusýra einhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Tilbúið til blöndunar í inndælingarlausn

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI LYF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Exp:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Einnota hettuglös.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1017/004 140 mg/7 ml hettuglas x 1 hettuglas

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja

1. HEITI LYFS

Taxespira 160 mg/8 ml innrennslisþykkni, lausn.

Docetaxel

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af innrennslisþykkni inniheldur 20 mg af dócetaxel (sem þríhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól (sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar), sítrónusýra einhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Tilbúið til blöndunar í inndælingarlausn

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI LYF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Exp:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Einnota hettuglös.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1017/005 160 mg/8 ml hettuglas x 1 hettuglas

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Merking á hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Taxespira 20 mg/1 ml innrennslisþykkni, lausn. Docetaxel

i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

20 mg/1 ml

(20 mg/ml)

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Merking á hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Taxespira 80 mg/4 ml innrennslisþykkni, lausn. Docetaxel

i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

80 mg/4 ml

(20 mg/ml)

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Merking á hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Taxespira 120 mg/6 ml innrennslisþykkni, lausn. Docetaxel

i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

120 mg/6 ml

(20 mg/ml)

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Merking á hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Taxespira 140 mg/7 ml innrennslisþykkni, lausn. Docetaxel

i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

140 mg/7 ml

(20 mg/ml)

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Merking á hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Taxespira 160 mg/8 ml innrennslisþykkni, lausn. Docetaxel

i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

160 mg/8 ml

(20 mg/ml)

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf