Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telmisartan Actavis (telmisartan) – áletranir - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTelmisartan Actavis
ATC-kóðiC09CA07
Efnitelmisartan
FramleiðandiActavis Group PTC ehf

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja fyrir þynnur

1.HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 20 mg töflur

telmisartan

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg telmisartan.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

100 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/639/001

 

 

(14 töflur þynnur)

EU/1/10/639/002

(28 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/003

(30 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/004

(56 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/005

(84 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/006

(90 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/007

(98 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/008

(100 töflur þynnur)

 

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Actavis 20 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

Þynnur

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 20 mg töflur

telmisartan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis logo

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM Askja fyrir töfluílát

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 20 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

250 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Inniheldur þurrkefni, má ekki borða.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/10/639/009

 

 

 

(30 töflur glös)

 

EU/1/10/639/010

(250 töflur glös)

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Actavis 20 mg.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM Merkimiði fyrir töfluílát

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 20 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

250 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Inniheldur þurrkefni, má ekki borða.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis logo

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/10/639/009

 

 

 

(30 töflur glös)

 

EU/1/10/639/010

(250 töflur glös)

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 40 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/639/011

(14 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/012

(28 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/013

(30 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/014

(56 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/015

(84 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/016

(90 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/017

(98 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/018

(100 töflur þynnur)

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Actavis 40 mg.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

Þynnur

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 40 mg töflur

telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis logo.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM Askja fyrir töfluílát

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 40 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

250 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Inniheldur þurrkefni, má ekki borða.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/10/639/019

 

 

 

(30 töflur glös)

 

EU/1/10/639/020

(250 töflur glös)

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Actavis 40 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM Merkimiði fyrir töfluílát

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 40 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

250 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Inniheldur þurrkefni, má ekki borða.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis logo

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/10/639/019

 

 

 

(30 töflur glös)

 

EU/1/10/639/020

(250 töflur glös)

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 80 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/639/021

(14 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/022

(28 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/023

(30 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/024

(56 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/025

(84 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/026

(90 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/027

(98 töflur þynnur)

 

EU/1/10/639/028

(100 töflur þynnur)

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Actavis 80 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

Þynnur

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 80 mg töflur

telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis logo.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM Askja fyrir töfluílát

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 80 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

250 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Inniheldur þurrkefni, má ekki borða.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/10/639/029

 

 

 

(30 töflur glös)

 

EU/1/10/639/030

(250 töflur glös)

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Actavis 80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM Merkimiði fyrir töfluílát

1. HEITI LYFS

Telmisartan Actavis 80 mg töflur

telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

250 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Inniheldur þurrkefni, má ekki borða.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis logo

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/10/639/029

 

 

 

(30 töflur glös)

 

EU/1/10/639/030

(250 töflur glös)

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf