Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Topotecan Actavis (topotecan) – áletranir - L01XX17

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTopotecan Actavis
ATC-kóðiL01XX17
Efnitopotecan
FramleiðandiActavis Group PTC ehf

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI LYFS

Topotecan Actavis 1 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn tópótecan

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 1 mg af tópótecani (sem hýdróklóríð).

Eftir upplausn inniheldur 1 ml þykkni 1 mg af tópótecani.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur mannitól (E421), vínsýru (E334), saltsýru (E507) og natríumhýdroxíð. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. 1 x 1 mg hettuglas

5 x 1 mg hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til innrennslis í bláæð eftir uppleysingu og þynningu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumudrepandi, sérstakar notkunarleiðbeiningar (sjá fylgiseðil).

Frumudrepandi

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. Hafnarfjörður

Ísland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/536/001

EU/1/09/536/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

<Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur>

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Topotecan Actavis 1 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn tópótecan

i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 mg

6.ANNAÐ

Frumudrepandi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Topotecan Actavis 4 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn tópótecan

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 4 mg af tópótecani (sem hýdróklóríð).

Eftir upplausn inniheldur 1 ml þykkni 1 mg af tópótecani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mannitól (E421), vínsýru (E334), saltsýru (E507) og natríumhýdroxíð. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 1 x 4 mg hettuglas

5 x 4 mg hettuglös

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til innrennslis í bláæð eftir uppleysingu og þynningu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumudrepandi, sérstakar notkunarleiðbeiningar (sjá fylgiseðil).

Frumudrepandi.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. Hafnarfjörður

Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/536/002

EU/1/09/536/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

<Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur>

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Topotecan Actavis 4 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn tópótecan

i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

4 mg

6. ANNAÐ

Frumudrepandi

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf