Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trizivir (abacavir (as sulfate) / lamivudine /...) – áletranir - J05AR04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTrizivir
ATC-kóðiJ05AR04
Efniabacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine
FramleiðandiViiV Healthcare UK Limited  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÞYNNUPAKKNING/ASKJA x 60 FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur abacavír/lamivúdín/zídóvúdín

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: abacavír 300 mg (sem súlfat) lamivúdín 150 mg

zídóvúdín 300 mg

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

60 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort. Á því eru upplýsingar um áríðandi öryggisatriði

VARÚÐ! Hafðu STRAX samband við lækninn ef vart verður við ofnæmiseinkenni.

Togið hér” (meðfylgjandi aðvörunarkort)

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/156/002 PCTFE/PVC-ál

EU/1/00/156/004 PVC/PCTFE/PVC-ál/pappír

13.LOTUNÚMER

Lot {númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

trizivir

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR x 60 FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg töflur abacavír/lamivúdín/zídóvúdín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM TÖFLUGLAS/ASKJA x 60 FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur abacavír/lamivúdín/zídóvúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: abacavír 300 mg (sem súlfat) lamivúdín 150 mg

zídóvúdín 300 mg

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort. Á því eru upplýsingar um áríðandi öryggisatriði

VARÚÐ! Hafðu STRAX samband við lækninn ef vart verður við ofnæmiseinkenni.

Togið hér” (meðfylgjandi aðvörunarkort)

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/156/003

13. LOTUNÚMER

Lot {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

trizivir

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á TÖFLUGLAS x 60 FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur abacavír/lamivúdín/zídóvúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: abacavír 300 mg (sem súlfat) lamivúdín 150 mg

zídóvúdín 300 mg

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/156/003

13. LOTUNÚMER

Lot {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

TRIZIVIR TÖFLUR – AÐVÖRUNARKORT (þynnur og töfluglas)

HLIÐ 1

ÁRÍÐANDI – AÐVÖRUNARKORT TRIZIVIR (abacavírsúlfat / lamivúdín / zídóvúdín) Töflur

Berðu þetta kort alltaf á þér

Þar sem Trizivir inniheldur abacavír geta sumir sjúklingar sem taka lyfið fengið ofnæmisviðbrögð (alvarlegt ofnæmi) sem geta reynst lífshættuleg ef haldið er áfram að taka Trizivir. HAFÐU STRAX SAMBAND VIÐ LÆKNINN og athugaðu hvort þú eigir að hætta að taka Trizivir ef

1)þú færð útbrot EÐA

2)þú færð einkenni sem eiga við TVO EÐA FLEIRI liði hér að neðan:

-hiti

-mæði, særindi í hálsi eða hósti

-ógleði eða uppköst eða niðurgangur eða kviðverkir

-mikil þreyta eða verkir eða almenn vanlíðan

Ef þú hefur hætt að taka Trizivir vegna ofnæmis MÁTTU ALDREI TAKA Trizivir eða önnur lyf sem innihalda abacavír (Kivexa, Ziagen eða Triumeq) aftur þar sem það gæti leitt til lífshættulegs blóðþrýstingsfalls eða dauða innan fárra klukkustunda.

............................................................................................................................. (sjá hina hlið kortsins)

HLIÐ 2

Hafðu strax samband við lækninn ef þú heldur að þú hafir ofnæmi fyrir Trizivir. Skráðu hér að neðan upplýsingar um lækninn :

Læknir: ……………………………………………….

Sími: ………………………………………..

Ef þú nærð ekki í lækninn verður þú tafarlaust að leita annarra læknisráða (t.d. á neyðarmóttöku næsta sjúkrahúss).

Varðandi almennar upplýsingar um Trizivir, hafðu samband við ……………….. …………… (nafn og símanúmer fyrirtækis á hverjum stað verða sett hér inn).

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf