Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – áletranir - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsUnituxin
ATC-kóðiL01XC
Efnidinutuximab
FramleiðandiUnited Therapeutics Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Unituxin 3,5 mg/ml innrennslisþykkni, lausn dínútíxímab

2. VIRK(T) EFNI

1 ml þykknis inniheldur 3,5 mg af dínútúxímabi.

Hvert 5 ml hettuglas inniheldur 17,5 mg af dínútúxímabi.

3. HJÁLPAREFNI

Histidín

 

 

 

 

markaðsleyfi

Pólýsorbat 20

 

 

 

 

 

 

 

Natríumklóríð

 

 

 

 

Vatn fyrir stungulyf

 

 

 

 

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

Innrennslisþykkni, lausn

 

 

með

 

 

 

 

 

1 hettuglas

 

 

 

 

17,5 mg/5 ml

 

 

 

 

 

lengur

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til notkunar í bláæð.

er

ekki

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

Lyfið UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey, Surrey KT16 9FG

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/15/1022/001

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Unituxin 3,5 mg/ml sæft þykkni dínútúxímab

Til notkunar í bláæð eftir þynningu

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT

17,5 mg/5 ml

6. ANNAÐ

Lyfið

er

 

 

 

 

markaðsleyfi

SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

 

lengur

með

 

ekki

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf