Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – áletranir - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsValtropin
ATC-kóðiH01AC01
Efnisomatropin
FramleiðandiBioPartners GmbH
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÖSKJUNNAR

1. HEITI LYFSINS

Valtropin 5 mg/1,5 ml stungulyfsstofn og leysir, lausn sómatrópín

2. VIRK(T) EFNI

1 hettuglas af stofni inniheldur 5 mg (15 a.e.) af sómatrópíni (3,33 mg/ml af sómatrópíni ftir blöndun við 1,5 ml leysi).

3. HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

Stofn: glýsín, mannítól, natríumfosfat einbasískt, natríumfosfat tvíb sískt.

pH stilling: natríum hýdroxíð og saltsýra.

með

 

Leysir: metakresól (sjá frekari upplýsingar á fylgiseðli) og vatn fyrir stungulyf.

 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

lengur

 

 

 

 

 

1 hettuglas með 5 mg af stofni

 

 

 

1 áfyllt sprauta með 1,5 ml af leysi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Upplýsingar um blöndun og notkun: Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

er

 

 

 

Til notkunar undir húð

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun við meðfylgjandi leysi: hægt að geyma í 21 dag í kæli.

Eftir blöndun við vatn fyrir stungulyf: notist tafarlaust.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

markaðsleyfi

NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Þýskaland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/06/335/001

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lotunr.

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

lengur

 

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

er

 

 

 

Valtropin 5 mg/1,5 ml

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STOFNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Valtropin 5 mg/1,5 ml stungulyfsstofn, lausn sómatrópín

 

Til notkunar undir húð

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

Fyrnist

 

 

 

4.

LOTUNÚMER

með

 

 

 

 

 

 

5. INNIHALD TILGREINT SEM

lengurÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

ekkiLotunr.

Lyfið

er

 

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Valtropin

Til notkunar undir húð

 

 

 

 

 

 

2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

 

markaðsleyfi

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

Fyrnist

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER

með

 

 

 

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEMlengurÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ ekki

Lyfið

er

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf