Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – áletranir - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVelphoro
ATC-kóðiV03AE05
Efnimixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
FramleiðandiVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – GLAS MEÐ 30 TUGGUTÖFLUM

YTRI ASKJA – GLAS MEÐ 90 TUGGUTÖFLUM

1.HEITI LYFS

Velphoro 500 mg tuggutöflur járn sem sucroferric oxýhýdroxíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tuggutafla inniheldur 500 mg af járni sem sucroferric oxýhýdroxíð.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa og sterkju. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 tuggutöflur

90 tuggutöflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Tyggja verður töflurnar og þær verður að taka með máltíðum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Geymsluþol eftir að glasið er fyrst opnað: 45 dagar

Dagsetning opnunar:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/943/001 30 tuggutöflur

EU/1/14/943/002 90 tuggutöflur

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VELPHORO

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI – GLAS MEÐ 30 TUGGUTÖFLUM

MERKIMIÐI – GLAS MEÐ 90 TUGGUTÖFLUM

1. HEITI LYFS

Velphoro 500 mg tuggutöflur járn sem sucroferric oxýhýdroxíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tuggutafla inniheldur 500 mg af járni sem sucroferric oxýhýdroxíð.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa og sterkju. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 tuggutöflur

90 tuggutöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Töflurnar verður að tyggja og taka þær með mat.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Geymsluþol eftir að glasið er fyrst opnað: 45 dagar

Dagsetning opnunar:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/943/001 30 tuggutöflur

EU/1/14/943/002 90 tuggutöflur

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA – 30 TUGGUTÖFLUR (5 ÞYNNUR MEÐ 6 TUGGUTÖFLUM)

1. HEITI LYFS

Velphoro 500 mg tuggutöflur járn sem sucroferric oxýhýdroxíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tuggutafla inniheldur 500 mg af járni sem sucroferric oxýhýdroxíð.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa og sterkju. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 x 1 tuggutöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Tyggja verður töflurnar og þær verður að taka með máltíðum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/943/003

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VELPHORO

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA – 30 TUGGUTÖFLUR (5 ÞYNNUR MEÐ 6 TUGGUTÖFLUM), HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Velphoro 500 mg tuggutöflur járn sem sucroferric oxýhýdroxíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tuggutafla inniheldur 500 mg af járni sem sucroferric oxýhýdroxíð.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa og sterkju. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 x 1 tuggutöflur.

Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja sérstaklega.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Tyggja verður töflurnar og þær verður að taka með máltíðum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/943/003

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VELPHORO

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (FJÖLPAKKNING) – 90 (3 PAKKNINGAR MEÐ 30) TUGGUTÖFLUM

1. HEITI LYFS

Velphoro 500 mg tuggutöflur járn sem sucroferric oxýhýdroxíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tuggutafla inniheldur 500 mg af járni sem sucroferric oxýhýdroxíð.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa og sterkju. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 90 (3 pakkningar með 30) tuggutöflum.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Tyggja verður töflurnar og þær verður að taka með máltíðum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/943/004

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VELPHORO

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA MEÐ 6 TUGGUTÖFLUM

1. HEITI LYFS

Velphoro 500 mg tuggutöflur járn sem sucroferric oxýhýdroxíð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf