Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – áletranir - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVentavis
ATC-kóðiB01AC11
Efniiloprost
FramleiðandiBayer Schering Pharma AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR /

30 LYKJUR MEÐ 2 ML

90 LYKJUR MEÐ 2 ML

90 (3 x 30) LYKJUR MEÐ 2 ML

100 LYKJUR MEÐ 2 ML

300 LYKJUR MEÐ 2 ML

300 (10 X 30) LYKJUR MEÐ 2 ML

1.HEITI LYFS

Ventavis 10 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2.VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 10 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól). Hver lykja með 2 ml af lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla sýrustig (pH)), vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa. 30 lykjur með 2 ml. 90 lykjur með 2 ml.

Fjölpakkning: 90 (3 x 30) lykjur með 2 ml. 100 lykjur með 2 ml.

300 lykjur með 2 ml.

Fjölpakkning: 300 (10 x 30) lykjur með 2 ml.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til gjafar með Venta-Neb.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/255/001

[30 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/006

[90 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/007

[90 (3 x 30)

 

x 2 ml]

 

EU/1/03/255/002

[100 x 2 ml]

 

 

EU/1/03/255/003

[300 x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 10 míkrógrömm/ml; 2 ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA ÁN „BLUE BOX“

PAKKNING MEÐ 30 LYKJUM Í ÖSKJU MEÐ 90 (3 X 30) LYKJUM MEÐ 2 ML PAKKNING MEÐ 30 LYKJUM Í ÖSKJU MEÐ 300 (10 X 30) LYKJUM MEÐ 2 ML

1. HEITI LYFS

Ventavis 10 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2. VIRK(T) EFNI

1 ml lausn inniheldur 10 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól). Hver lykja með 2 ml af lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla sýrustig (pH)), vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa.

30 lykjur með 2 ml. Hluti af fjölpakkningu, stakar pakkningar má ekki selja.

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 90 lykjur með 2 ml. Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 300 lykjur með 2 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til gjafar með Venta-Neb.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/03/255/007

 

 

 

[90 (3 x 30) x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 10 míkrógrömm/ml; 2 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

30 LYKJUR MEÐ 1 ML

42 LYKJUR MEÐ 1 ML

168 (4 x 42) LYKJUR MEÐ 1 ML

1. HEITI LYFS

Ventavis 10 míkrógrömm/ml, lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 10 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól) Hver lykja með 1 ml af lausn inniheldur 10 míkrógrömm iloprost.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa. 30 lykjur með 1 ml. 42 lykjur með 1 ml.

Fjölpakkning: 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til gjafar með Breelib eða I-Neb.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/255/004

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/011

[42 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/005

[168 (4 x 42) x 1 ml]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 10 míkrógrömm/ml; 1 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

168 (4 x 42) LYKJUR MEÐ 1 ML PAKKAÐ MEÐ BREELIB MEÐFERÐARSETTI

1. HEITI LYFS

Ventavis 10 míkrógrömm/ml, lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 10 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól) Hver lykja með 1 ml af lausn inniheldur 10 míkrógrömm iloprost.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa.

Fjölpakkning: 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur 1 munnstykki og 1 lyfjahólf).

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til gjafar með Breelib.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/255/013 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur 1 munnstykki og 1 lyfjahólf).

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 10 míkrógrömm/ml; 1 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA ÁN „BLUE BOX“

UMBÚÐIR MEÐ 42 LYKJUM Í PAKKNINGU MEÐ 168 (4 x 42) 1 ML LYKJUM UMBÚÐIR MEÐ 42 LYKJUM Í PAKKNINGU MEÐ 168 (4 x 42) 1 ML LYKJUM PAKKAÐ MEÐ BREELIB MEÐFERÐARSETTI

1. HEITI LYFS

Ventavis 10 míkrógrömm/ml. Lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 10 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól) Hver 1 ml lykja inniheldur 10 míkrógrömm iloprost

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla sýrustig (pH)), vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa

42 lykjur með 1 ml. Hluti af fjölpakkningu, stakar pakkningar má ekki selja.

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml.

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur 1 munnstykki og 1 lyfjahólf).

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/03/255/005

 

 

 

 

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/013

[168 (4 x 42) x 1 ml]

pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur

 

 

1 munnstykki og 1 lyfjahólf).

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðillskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 10 míkrógrömm/ml; 1 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

LYKJA MEÐ 1 ML

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ventavis 10 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

Til innöndunar

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

LYKJA MEÐ 2 ML

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ventavis 10 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

Til innöndunar

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

30 LYKJUR MEÐ 1 ML

42 LYKJUR MEÐ 1 ML

168 (4 x 42) LYKJUR MEÐ 1 ML

1. HEITI LYFS

Ventavis 20 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2. VIRK(T) EFNI

1 ml lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól). Hver lykja með 1 ml af lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla sýrustig (pH)), vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa. 30 lykjur með 1 ml 42 lykjur með 1 ml

Fjölpakkning: 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til gjafar með Breelib eða I-Neb.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/255/009

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/012

[42 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/010

[168 (4 x 42) x 1 ml]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 20 míkrógrömm/ml; 1 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

168 (4 x 42) LYKJUR MEÐ 1 ML PAKKAÐ MEÐ BREELIB MEÐFERÐARSETTI

1. HEITI LYFS

Ventavis 20 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2. VIRK(T) EFNI

1 ml lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól). Hver lykja með 1 ml af lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla sýrustig (pH)), vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa.

Fjölpakkning: 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur 1 munnstykki og 1 lyfjahólf).

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til gjafar með Breelib.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/255/014 [168 (4 x 42) x 1 ml] pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur 1 munnstykki og 1 lyfjahólf).

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 20 míkrógrömm/ml; 1 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA ÁN „BLUE BOX“

UMBÚÐIR MEÐ MEÐ 42 LYKJUM Í PAKKNINGU MEÐ 168 (4 x 42) LYKJUR MEÐ 1 ML UMBÚÐIR MEÐ 42 LYKJUM Í PAKKNINGU MEÐ 168 (4 x 42) LYKJUR MEÐ 1 ML PAKKAÐ MEÐ BREELIB MEÐFERÐARSETTI

1. HEITI LYFS

Ventavis 20 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

2. VIRK(T) EFNI

1 ml lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost (sem iloprost trómetamól). Hver lykja með 1 ml af lausn inniheldur 20 míkrógrömm iloprost.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

trómetamól, etanól 96%, natríumklóríð, saltsýra (til að stilla sýrustig (pH)), vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa. 42 lykjur með 1 ml.

Hluti af fjölpakkningu, stakar pakkningar má ekki selja.

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml.

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 168 (4 x 42) lykjur með 1 ml pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur 1 munnstykki og 1 lyfjahólf).

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/255/010

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/014

[168 (4 x 42) x 1 ml]

pakkað með Breelib meðferðarsetti (inniheldur 1 munnstykki

og 1 lyfjahólf).

 

 

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ventavis 20 míkrógrömm/ml; 1 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

LYKJA MEÐ 1 ML

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ventavis 20 míkrógrömm/ml lausn fyrir eimgjafa

Iloprost

Til innöndunar

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf