Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vipdomet (alogliptin benzoate / metformin hydrochloride) – áletranir - A10BD13

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVipdomet
ATC-kóðiA10BD13
Efnialogliptin benzoate / metformin hydrochloride
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (MEÐ BLUE BOX) (FJÖLPAKKNINGAR UNDANSKILNAR)

1.HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

alógliptín/metformínhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 850 mg af metformínhýdróklóríði

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

196 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/843/001 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/002 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/003 20 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/004 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/005 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/006 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/007 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/008 112 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/009 120 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/010 180 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/011 196 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/012 200 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA (ÁN BLUE BOX)

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU (2X98 TÖFLUR)

1. HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

alógliptín/metformínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 850 mg af metformínhýdróklóríði

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

98 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 2 pakka, sem hvor um sig inniheldur 98 filmuhúðaðar töflur Ekki skal selja pakkana staka

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/843/025 2x98 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (MEÐ BLUE BOX)

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU (2X98 TÖFLUR)

1. HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur alógliptín/metformínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 850 mg af metformínhýdróklóríði

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning sem inniheldur 2 pakkningar, sem hvor um sig inniheldur 98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/843/025 196 (2x98) filmuhúðaðar töflur (fjölpakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/850 mg töflur

alógliptín/metformínhýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (MEÐ BLUE BOX) (FJÖLPAKKNINGAR UNDANSKILNAR)

1. HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg filmuhúðaðar töflur

alógliptín/metformínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 1.000 mg af metformínhýdróklóríði

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

196 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/843/013 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/014 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/015 20 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/016 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/017 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/018 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/019 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/020 112 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/021 120 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/022 180 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/023 196 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/843/024 200 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA (ÁN BLUE BOX)

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU (2X98 TÖFLUR)

1. HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg filmuhúðaðar töflur

alógliptín/metformínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 1.000 mg af metformínhýdróklóríði

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

98 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 2 pakka, sem hvor um sig inniheldur 98 filmuhúðaðar töflur Ekki skal selja pakkana staka

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/843/026 2x98 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (MEÐ BLUE BOX)

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU (2X98 TÖFLUR)

1. HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg filmuhúðaðar töflur alógliptín/metformínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 1.000 mg af metformínhýdróklóríði

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning sem inniheldur 2 pakkningar, sem hvor um sig inniheldur 98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/843/026 196 (2x98) filmuhúðaðar töflur (fjölpakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg töflur

alógliptín/metformínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf