Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – áletranir - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZaltrap
ATC-kóðiL01XX44
Efniaflibercept
FramleiðandiSanofi-Aventis Groupe

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

ZALTRAP 25 mg/ml innrennslisþykkni, lausn aflibercept

2.VIRK(T) EFNI

Eitt 4 ml hettuglas inniheldur 100 mg af aflibercepti (25 mg/ml).

Eitt 8 ml hettuglas inniheldur 200 mg af aflibercepti (25 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig súkrósa, natríumklóríð, natríumsítrattvíhýdrat, sítrónusýrueinhýdrat, pólýsorbat 20, tvíbasískt natríumfosfat heptahýdrat, einbasískt natríumfosfat einhýdrat, natríumhýdroxíð og/eða saltsýru og vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

100 mg/4 ml

1 hettuglas

3 hettuglös

200 mg/8 ml

1 hettuglas

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Stakskammta hettuglas.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu til notkunar í bláæð. Má eingöngu nota eftir þynningu

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir þynningu: sjá fylgiseðilinn.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/814/001 1 hettuglas (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 hettuglös (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 hettuglas (200 mg/8 ml)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

ZALTRAP 25 mg/ml sæft þykkni aflibercept

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.ANNAÐ

Eingöngu til notkunar í bláæð.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf