Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – áletranir - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZalviso
ATC-kóðiN01AH03
Efnisufentanil
FramleiðandiGrunenthal GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA fyrir 1, 10 og 20 rörlykjur

1.HEITI LYFS

Zalviso 15 míkrógramma tungurótartöflur

Súfentaníl

2.VIRK(T) EFNI

Hver súfentaníl tungurótartafla inniheldur 15 míkrógrömm af súfentaníli (sem sítrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur Sunset Yellow FCF Aluminum Lake (E110). Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 rörlykja sem inniheldur 40 tungurótartöflur

10 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver

20 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir tungu.

Notist aðeins með Zalviso inngjafartæki.

Setjið töflur strax í Zalviso inngjafartæki eftir að hafa fjarlægt úr skammtapoka. Ekki mylja, tyggja eða gleypa töflurnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1042/001 1 rörlykja sem inniheldur 40 tungurótartöflur EU/1/15/1042/002 10 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver EU/1/15/1042/003 20 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MILLIASKJA Í FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Zalviso 15 míkrógramma tungurótartöflur

Súfentaníl

2. VIRK(T) EFNI

Hver súfentaníl tungurótartafla inniheldur 15 míkrógrömm af súfentaníli (sem sítrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur Sunset Yellow FCF Aluminum Lake (E110). Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

800 tungurótartöflur (20 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver) Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir tungu.

Notist aðeins með Zalviso inngjafartæki.

Setjið töflur strax í Zalviso inngjafartæki eftir að hafa fjarlægt úr skammtapoka. Ekki mylja, tyggja eða gleypa töflurnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR (MEÐ „BLUE BOX“)

AÐEINS FJÖLPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Zalviso 15 míkrógramma tungurótartöflur

Súfentaníl

2. VIRK(T) EFNI

Hver súfentaníl tungurótartafla inniheldur 15 míkrógrömm af súfentaníli (sem sítrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur Sunset Yellow FCF Aluminum Lake (E110). Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 1.600 tungurótartöflur [40 (2 pakkningar með 20) rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver]

Fjölpakkning: 2.400 tungurótartöflur [60 (3 pakkningar með 20) rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver]

Fjölpakkning: 4.000 tungurótartöflur [100 (5 pakkningar með 20) rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver]

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir tungu.

Notist aðeins með Zalviso inngjafartæki.

Setjið töflur strax í Zalviso inngjafartæki eftir að hafa fjarlægt úr skammtapoka. Ekki mylja, tyggja eða gleypa töflurnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1042/004 2 x 20 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver EU/1/15/1042/005 3 x 20 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver EU/1/15/1042/006 5 x 20 rörlykjur sem innihalda 40 tungurótartöflur hver

13. LOTUNÚMER

LOT

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

SKAMMTAPOKI

1. HEITI LYFS

Zalviso 15 míkrógramma tungurótartöflur

Súfentaníl

2. VIRK(T) EFNI

Hver súfentaníl tungurótartafla inniheldur 15 míkrógrömm af súfentaníli (sem sítrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur Sunset Yellow FCF Aluminum Lake (E110). Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 rörlykja sem inniheldur 40 tungurótartöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir tungu.

Notist aðeins með Zalviso inngjafartæki.

Setjið töflur strax í Zalviso inngjafartæki eftir að hafa fjarlægt úr skammtapoka. Ekki mylja, tyggja eða gleypa töflurnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Sjá „EXP“ á bls. 1

Sjá „EXP“ á bakhlið

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

Sjá „Lot“ á bls. 1

Sjá „Lot“ á bakhlið

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

RÖRLYKJUR

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Zalviso 15 míkrógramma tungurótartöflur

Súfentaníl

Til notkunar undir tungu

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

40 tungurótartöflur

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf