Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – áletranir - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZostavax
ATC-kóðiJ07BK02
Efnivaricella-zoster virus (live, attenuated)
FramleiðandiMSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ZOSTAVAX – Stofn í hettuglasi og leysir í hettuglasi - Umbúðir með 1, 10 einingum

1.HEITI LYFS

ZOSTAVAX stungulyfsstofn og leysir, dreifa bóluefni (lifandi) gegn ristli (herpes zoster)

2.VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur 1 skammtur (0,65 ml):

Hlaupabólu-ristilveiru (Varicella-zoster virus), Oka/Merck stofn (lifandi, veiklaður) ≥19400 PFU

3.HJÁLPAREFNI

Súkrósi, vatnsrofið gelatín, þvagefni, natríumklóríð, kalíumtvívetnisfosfat, kalíumklóríð, einnatríum L-glútamateinhýdrat, tvínatríumfosfat, natríumhýdroxíð.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa

1 hettuglas (stofn) + 1 hettuglas (leysir)

10 hettuglösu (stofn) + 10 hettuglös (leysir)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli. Má ekki frjósa. Geyma skal hettuglasið í ytri öskju til varnar gegn ljósi.

Eftir blöndun skal nota lyfið tafarlaust eða innan 30 mínútna ef það er geymt við 20°C - 25°C hita.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/341/001 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/341/002 – pakkning með 10 einingum

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STOFNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

ZOSTAVAX stungulyfsstofn, dreifa s.c./i.m.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur

6.ANNAÐ

MSD VACCINS

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir ZOSTAVAX

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ZOSTAVAX – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu með áfastri nál - Umbúðir með 1, 10 einingum

1. HEITI LYFS

ZOSTAVAX stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu bóluefni (lifandi) gegn ristli (herpes zoster)

2. VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur 1 skammtur (0,65 ml):

Hlaupabólu-ristilveiru (Varicella-zoster virus), Oka/Merck stofn (lifandi, veiklaður) ≥19400 PFU

3. HJÁLPAREFNI

Súkrósi, vatnsrofið gelatín, þvagefni, natríumklóríð, kalíumtvívetnisfosfat, kalíumklóríð, einnatríum L-glútamateinhýdrat, tvínatríumfosfat, natríumhýdroxíð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu

1 hettuglas (stofn) + 1 áfyllt sprauta með nál (leysir)

10 hettuglös (stofn) + 10 áfylltar sprautur með nálum (leysir)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli. Má ekki frjósa. Geyma skal hettuglasið í ytri öskju til varnar gegn ljósi.

Eftir blöndun skal nota lyfið tafarlaust eða innan 30 mínútna ef það er geymt við 20°C - 25°C hita.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/341/003 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/341/004 – pakkning með 10 einingum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ZOSTAVAX – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu án nálar - Umbúðir með 1, 10, 20 einingum

1. HEITI LYFS

ZOSTAVAX stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu bóluefni (lifandi) gegn ristli (herpes zoster)

2. VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur 1 skammtur (0,65 ml):

Hlaupabólu-ristilveiru (Varicella-zoster virus), Oka/Merck stofn (lifandi, veiklaður) ≥19400 PFU

3. HJÁLPAREFNI

Súkrósi, vatnsrofið gelatín, þvagefni, natríumklóríð, kalíumtvívetnisfosfat, kalíumklóríð, einnatríum L-glútamateinhýdrat, tvínatríumfosfat, natríumhýdroxíð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu

1 hettuglas (stofn) + 1 áfyllt sprauta án nálar (leysir)

10 hettuglös (stofn) + 10 áfylltar sprautur án nála (leysir) 20 hettuglös (stofn) + 20 áfylltar sprautur án nála (leysir)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli. Má ekki frjósa. Geyma skal hettuglasið í ytri öskju til að verja gegn ljósi. Eftir blöndun skal nota lyfið tafarlaust eða innan 30 mínútna ef það er geymt við 20°C - 25°C hita.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/341/005 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/341/006 – pakkning með 10 einingum

EU/1/06/341/007 – pakkning með 20 einingum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ZOSTAVAX – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu með einni lausri nál- Umbúðir með 1, 10, 20 einingum

1. HEITI LYFS

ZOSTAVAX stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu bóluefni (lifandi) gegn ristli (herpes zoster)

2. VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur 1 skammtur (0,65 ml):

Hlaupabólu-ristilveiru (Varicella-zoster virus), Oka/Merck stofn (lifandi, veiklaður) ≥19400 PFU

3. HJÁLPAREFNI

Súkrósi, vatnsrofið gelatín, þvagefni, natríumklóríð, kalíumtvívetnisfosfat, kalíumklóríð, einnatríum L-glútamateinhýdrat, tvínatríumfosfat, natríumhýdroxíð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu

1 hettuglas (stofn) + 1 áfyllt sprauta (leysir) + 1 nál

10 hettuglös (stofn) + 10 áfylltar sprautur (leysir) + 10 nálar 20 hettuglös (stofn) + 20 áfylltar sprautur (leysir) + 20 nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli. Má ekki frjósa. Geyma skal hettuglasið í ytri öskju til varnar gegn ljósi. Eftir blöndun skal nota lyfið tafarlaust eða innan 30 mínútna ef það er geymt við 20°C - 25°C hita.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/341/008 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/341/009 – pakkning með 10 einingum

EU/1/06/341/010 – pakkning með 20 einingum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ZOSTAVAX – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu með 2 lausum nálum - Umbúðir með 1, 10, 20 einingum

1. HEITI LYFS

ZOSTAVAX stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu bóluefni (lifandi) gegn ristli (herpes zoster)

2. VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur 1 skammtur (0,65 ml):

Hlaupabólu-ristilveiru (Varicella-zoster virus), Oka/Merck stofn (lifandi, veiklaður) ≥19400 PFU

3. HJÁLPAREFNI

Súkrósi, vatnsrofið gelatín, þvagefni, natríumklóríð, kalíumtvívetnisfosfat, kalíumklóríð, einnatríum L-glútamateinhýdrat, tvínatríumfosfat, natríumhýdroxíð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu

1 hettuglas (stofn) + 1 áfyllt sprauta (leysir) + 2 nálar

10 hettuglös (stofn) + 10 áfylltar sprautur (leysir) + 20 nálar 20 hettuglös (stofn) + 20 áfylltar sprautur (leysir) + 40 nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli. Má ekki frjósa. Geyma skal hettuglasið í ytri öskju til varnar gegn ljósi. Eftir blöndun skal nota lyfið tafarlaust eða innan 30 mínútna ef það er geymt við 20°C - 25°C hita.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/341/011– pakkning með 1 einingu

EU/1/06/341/012– pakkning með 10 einingum

EU/1/06/341/013– pakkning með 20 einingum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STOFNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

ZOSTAVAX stungulyfsstofn, dreifa s.c./i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir ZOSTAVAX

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf