Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyprexa (olanzapine) – áletranir - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZyprexa
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine
FramleiðandiEli Lilly Nederland B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ HÚÐUÐUM TÖFLUM Í ÞYNNUPAKKNINGUM

1.HEITI LYFS

ZYPREXA 2,5 mg húðaðar töflur olanzapin

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg olanzapin

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat, sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 húðaðar töflur

35 húðaðar töflur

56 húðaðar töflur

70 húðaðar töflur

98 húðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/022/002 28 húðaðar töflur

EU/1/96/022/023 35 húðaðar töflur

EU/1/96/022/019 56 húðaðar töflur

EU/1/96/022/029 70 húðaðar töflur

EU/1/96/022/035 98 húðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ZYPREXA 2,5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ZYPREXA 2,5 mg HÚÐAÐAR TÖFLUR: ÞYNNUPAKKNING LÍMMIÐI

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 2,5 mg húðaðar töflur

Olanzapin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ HÚÐUÐUM TÖFLUM Í ÞYNNUPAKKNINGUM

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 5 mg húðaðar töflur olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 5 mg olanzapin

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 húðaðar töflur

35 húðaðar töflur

56 húðaðar töflur

70 húðaðar töflur

98 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/022/004 28 húðaðar töflur

EU/1/96/022/024 35 húðaðar töflur

EU/1/96/022/020 56 húðaðar töflur

EU/1/96/022/030 70 húðaðar töflur

EU/1/96/022/036 98 húðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ZYPREXA 5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ZYPREXA 5 mg HÚÐAÐAR TÖFLUR: ÞYNNUPAKKNING LÍMMIÐI

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 5 mg húðaðar töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ HÚÐUÐUM TÖFLUM Í ÞYNNUPAKKNINGUM

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 7,5 mg húðaðar töflur olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 7,5 mg olanzapin

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 húðaðar töflur

35 húðaðar töflur

56 húðaðar töflur

70 húðaðar töflur

98 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/022/011 28 húðaðar töflur

EU/1/96/022/025 35 húðaðar töflur

EU/1/96/022/006 56 húðaðar töflur

EU/1/96/022/031 70 húðaðar töflur

EU/1/96/022/037 98 húðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ZYPREXA 7,5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ZYPREXA 7,5 mg HÚÐAÐAR TÖFLUR: ÞYNNUPAKKNING LÍMMIÐI

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 7,5 mg húðaðar töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ HÚÐUÐUM TÖFLUM Í ÞYNNUPAKKNINGUM

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 10 mg húðaðar töflur olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 10 mg af olanzapin

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 húðaðar töflur

35 húðaðar töflur

56 húðaðar töflur

70 húðaðar töflur

98 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/022/009 28 húðaðar töflur

EU/1/96/022/026 35 húðaðar töflur

EU/1/96/022/010 56 húðaðar töflur

EU/1/96/022/032 70 húðaðar töflur

EU/1/96/022/038 98 húðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ZYPREXA 10 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ZYPREXA 10 mg HÚÐAÐAR TÖFLUR: ÞYNNUPAKKNING LÍMMIÐI

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 10 mg húðaðar töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ HÚÐUÐUM TÖFLUM Í ÞYNNUPAKKNINGUM

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 15 mg húðaðar töflur olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg af olanzapin

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 húðaðar töflur

35 húðaðar töflur

56 húðaðar töflur

70 húðaðar töflur

98 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/022/012 28 húðaðar töflur

EU/1/96/022/027 35 húðaðar töflur

EU/1/96/022/021 56 húðaðar töflur

EU/1/96/022/033 70 húðaðar töflur

EU/1/96/022/039 98 húðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ZYPREXA 15 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ZYPREXA 15 mg HÚÐAÐAR TÖFLUR: ÞYNNUPAKKNING LÍMMIÐI

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 15 mg húðaðar töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ HÚÐUÐUM TÖFLUM Í ÞYNNUPAKKNINGUM

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 20 mg húðaðar töflur olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg af olanzapin

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa mónóhýdrat sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 húðaðar töflur

35 húðaðar töflur

56 húðaðar töflur

70 húðaðar töflur

98 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/022/01428 húðaðar töflur

EU/1/96/022/028 35 húðaðar töflur

EU/1/96/022/022 56 húðaðar töflur

EU/1/96/022/034 70 húðaðar töflur

EU/1/96/022/040 98 húðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ZYPREXA 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ZYPREXA 20 mg HÚÐAÐAR TÖFLUR: ÞYNNUPAKKNING LÍMMIÐI

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 20 mg húðaðar töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA HETTUGLAS, STUNGULYFSSTOFN

1. HEITI LYFS

ZYPREXA 10 mg stungulyfsstofn, lausn olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 10 mg af olanzapin. Eftir blöndun inniheldur hver ml 5 mg olanzapin

3. HJÁLPAREFNI

Laktósa mónóhýdrat, vínsýra, saltsýra, natríumhýdroxíð

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn. 1 hettuglas.

Stungulyfsstofn, lausn. 10 hettuglös.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva. Einnota hettuglas. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið lausnina innan 1 klst.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25º C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal sprautunni og leifum af lausninni í samræmi við gildandi reglur

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/022/016 Stungulyfsstofn, lausn. 1 hettuglas.

EU/1/96/022/017 Stungulyfsstofn, lausn. 10 hettuglös.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI HETTUGLAS 10 MG STUNGULYFSSTOFN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

ZYPREXA 10 mg olanzapin stungulyfsstofn, lausn

Til notkunar i.m.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið lausnina innan 1 klst.

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 mg olanzapin í hettuglasi.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf