Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Preparato charakteristikų santrauka - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAbilify Maintena
ATC kodasN05AX12
Sudėtisaripiprazole
GamintojasOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Kiekviename flakone yra 300 mg aripiprazolo.

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Kiekviename flakone yra 400 mg aripiprazolo.

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 300 mg aripiprazolo.

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 400 mg aripiprazolo.

Paruošus, kiekviename suspensijos ml yra 200 mg aripiprazolo.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Milteliai: balti arba beveik balti

Tirpiklis: skaidrus tirpalas

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Abilify Maintena skirtas šizofrenijos palaikomajam gydymui suaugusiems pacientams, kurių būklė stabilizuota geriamuoju aripiprazolu.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Pacientams, kurie niekada nevartojo aripiprazolo, prieš pradedant gydymą Abilify Maintena turi būti pasiekta tolerancija geriamajam aripiprazolui.

Rekomenduojama pradinė ir palaikomoji Abilify Maintena dozė yra 400 mg.

Šio vaistinio preparato dozės titruoti nereikia. Jį reikia skirti kartą per mėnesį viena injekcija (ne anksčiau nei 26 dienos po ankstesnės injekcijos).

Po pirmos injekcijos gydymą reikia tęsti 10–20 mg geriamojo aripiprazolo doze 14 dienų iš eilės, kad būtų palaikoma gydomoji aripiprazolo koncentracija pradinio gydymo metu.

Jeigu vartojant 400 mg dozę atsiranda nepageidaujamų reakcijų, reikėtų pagalvoti apie dozės sumažinimą iki 300 mg kartą per mėnesį.

Praleistos dozės

 

Praleistos dozės

Jeigu praleidžiamos 2-oji ar 3-oji

Veiksmas

dozė ir laikas nuo paskutinės

 

injekcijos yra:

 

> 4 savaitės ir < 5 savaitės

Injekciją reikia kuo greičiau atlikti ir po to grįžti prie

 

kasmėnesinių injekcijų grafiko.

> 5 savaitės

Kartu su kita skiriama injekcija reikėtų vėl pradėti vartoti

 

geriamąjį aripiprazolą 14 dienų ir po to grįžti prie

 

kasmėnesinių injekcijų grafiko.

Jeigu praleidžiama 4-oji ar kitos

Veiksmas

dozės (t. y., pasiekus

 

pusiausvyrinę būklę) ir laikas po

 

paskutinės injekcijos yra:

 

> 4 savaitės ir < 6 savaitės

Injekciją reikia kuo greičiau atlikti ir po to grįžti prie

 

kasmėnesinių injekcijų grafiko.

> 6 savaitės

Kartu su kita skiriama injekcija reikėtų vėl pradėti vartoti

 

geriamąjį aripiprazolą 14 dienų ir po to grįžti prie

 

kasmėnesinių injekcijų grafiko.

Ypatingos populiacijos

 

Senyvi pacientai

Abilify Maintena saugumas ir veiksmingumas 65 metų amžiaus ar vyresnių pacientų šizofrenijos gydymui neištirti (žr. 4.4 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikimu dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kurių kepenų funkcija lengvai arba vidutiniškai sutrikusi, dozės koreguoti nereikia. Dozavimo rekomendacijoms sudaryti pacientams, kurių kepenų funkcija sunkiai sutrikusi, turimų duomenų nepakanka. Šiems pacientams dozę reikia parinkti atsargiai, pirmenybę reiktų teikti geriamajai formai (žr. 5.2 skyrių).

Pacientai, kurių nepakankamas CYP2D6 metabolizmas

Pacientams, kurių nepakankamas CYP2D6 metabolizmas, pradinė ir palaikomoji dozė turi būti 300 mg. Kai kartu vartojami stiprūs CYP3A4 inhibitoriai, dozę reikia sumažinti iki 200 mg (žr. 4.5 skyrių).

Dozės koregavimas dėl sąveikos

Dozę koreguoti reikia pacientams, kurie daugiau nei 14 dienų kartu vartoja stiprių CYP3A4 inhibitorių arba stiprių CYP2D6 inhibitorių. Jeigu CYP3A4 inhibitoriaus arba CYP2D6 inhibitoriaus vartojimas nutraukiamas, dozę gali reikėti padidinti iki ankstesnės (žr. 4.5 skyrių). Esant nepageidaujamoms reakcijoms, nepriklausomai nuo Abilify Maintena dozės koregavimo, reikėtų iš naujo įvertinti, ar būtina kartu vartoti CYP2D6 arba CYP3A4 inhibitorių.

Reikėtų vengti stiprius CYP3A4 induktorius vartoti su Abilify Maintena ilgiau nei 14 dienų, nes aripiprazolo koncentracija kraujyje sumažėja ir gali būti mažesnė nei veiksmingoji koncentracija (žr. 4.5 skyrių).

Abilify Maintena dozės koregavimas pacientams, kurie daugiau nei 14 dienų kartu vartoja stiprių CYP2D6 inhibitorių, stiprių CYP3A4 inhibitorių ir (arba) CYP3A4 induktorių

 

Koreguota dozė

 

 

Pacientai vartojantys 400 mg Abilify Maintena

 

Stiprūs CYP2D6 arba stiprūs CYP3A4 inhibitoriai

300 mg

Stiprūs CYP2D6 ir stiprūs CYP3A4 inhibitoriai

200 mg*

CYP3A4 induktoriai

Venkite vartoti

Pacientai vartojantys 300 mg Abilify Maintena

 

Stiprūs CYP2D6 arba stiprūs CYP3A4 inhibitoriai

200 mg*

Stiprūs CYP2D6 ir stiprūs CYP3A4 inhibitoriai

160 mg*

CYP3A4 induktoriai

Venkite vartoti

*200 mg ir 160 mg dozės gali būti skiriamos tik koregavus injekcijos tūrį naudojant Abilify Maintena miltelius ir tirpiklį pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai.

Vaikų populiacija

Abilify Maintena saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 17 metų neištirti.

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Abilify Maintena skirtas vartoti tik į raumenis ir jo negalima leisti į veną ar po oda. Jį turi skirti tik sveikatos priežiūros specialistas.

Abilify Maintena milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai

Suspensiją reikia suleisti iš karto po paruošimo, tačiau galima laikyti flakone žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje iki 4 valandų.

Abilify Maintena milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Suspensiją reikia suleisti iškart po paruošimo, tačiau ją galima laikyti ne ilgiau nei 2 valandas švirkšte, žemesnėje nei 25 °C temperatūroje.

Suspensiją reikia suleisti lėtai viena injekcija (dozės negalima dalinti) į sėdmens raumenį arba į deltinį raumenį. Reikia būti atsargiems ir netyčia nesuleisti į kraujagyslę.

Švirkštimas į sėdmens raumenį

Injekcijai į sėdmens raumenį rekomenduojama injekcijos adata yra 38 mm, 22 dydžio hipoderminė saugi adata. Nutukusiems pacientams (kūno masės indeksas > 28 kg/m2) reikėtų naudoti 50 mm,

21 dydžio hipoderminę saugią adatą. Injekcijas į sėdmens raumenį reikia atlikti pakaitomis į vieną ir į kitą sėdmens raumenį.

Švirkštimas į deltinį raumenį

Injekcijai į deltinį raumenį rekomenduojama adata yra 25 mm, 23 dydžio hipoderminė saugi adata. Nutukusiems pacientams reikėtų naudoti 38 mm, 22 dydžio hipoderminę saugią adatą. Injekcijas į deltinį raumenį reikia atlikti pakaitomis į vieną ir į kitą deltinį raumenį.

Milteliai ir tirpiklio flakonai bei užpildytas švirkštas skirti naudoti tik vieną kartą.

Išsamios Abilify Maintena vartojimo instrukcijos pateiktos pakuotės lapelyje (sveikatos priežiūros specialistams skirtoje informacijoje).

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Psichozės gydymo metu paciento klinikinė būklė pagerėti gali per kelias dienas ar kelias savaites. Šiuo laikotarpiu pacientą reikia atidžiai stebėti.

Skyrimas ūminės ažitacijos arba sunkios psichozinės būklės pacientams

Abilify Maintena negalima skirti ūminės ažitacijos ar sunkios psichozinės būklės gydymui, kai reikia užtikrinti neatidėliojamą ligos simptomų kontrolę.

Savižudybės

Psichikos ligomis sergantiems pacientams yra būdingas suicidinis elgesys ir kai kuriais atvejais buvo stebėtas anksti pradėjus psichozės gydymą arba jį pakeitus, įskaitant gydymą aripiprazolu (žr.

4.8 skyrių). Didelės rizikos pacientus, kuriems taikomas psichozės gydymas, reikia atidžiai stebėti.

Širdies ir kraujagyslių sutrikimai

Aripiprazolą reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems yra nustatytos širdies ir kraujagyslių ligos (anksčiau buvęs miokardo infarktas arba išeminė širdies liga, širdies nepakankamumas arba širdies laidumo sutrikimai), galvos smegenų kraujagyslių ligos, taip pat būklės, kurių metu pacientui gali greičiau vystytis hipotenzija (pvz., dehidratacija, hipovolemija ir gydymas vaistiniais preparatais nuo hipertenzijos) arba hipertenzija (įskaitant ūminę ir piktybinę). Gauta pranešimų apie pasireiškusius venų tromboembolijos (VTE) atvejus vartojant vaistinius preparatus psichozei gydyti. Kadangi vaistinių preparatų psichozei gydyti vartojantys pacientai dažnai turi įgytų VTE rizikos veiksnių, prieš skiriant aripiprazolą ir gydant šiuo preparatu reikia nustatyti visus galimus VTE rizikos veiksnius ir imtis priemonių jai išvengti (žr. 4.8 skyrių).

QT intervalo pailgėjimas

Klinikinių geriamojo aripiprazolo tyrimų metu QT intervalo pailgėjimo dažnis buvo panašus į placebo. Aripiprazolo reikia vartoti atsargiai pacientams, kurių šeimoje yra buvę QT intervalo pailgėjimo atvejų (žr. 4.8 skyrių).

Vėlyvoji diskinezija

Vienerių metų ar trumpesnės trukmės klinikinių tyrimų metu gauta nedažnų pranešimų apie staiga atsiradusios diskinezijos atvejus, kurie pasireiškė vartojant aripiprazolą ir dėl kurių reikėjo skirti gydymą. Jeigu aripiprazolą vartojantiems pacientams atsiranda vėlyvosios diskinezijos požymių ir simptomų, reikėtų pagalvoti apie dozės sumažinimą ar gydymo nutraukimą (žr. 4.8 skyrių). Nutraukus gydymą, šie simptomai gali laikinai pasunkėti ar net atsirasti.

Piktybinis neurolepsinis sindromas (PNS)

PNS yra potencialiai mirtinas simptomų kompleksas, susijęs su vaistiniais preparatais psichozei gydyti. Klinikinių tyrimų metu gauta pranešimų apie retus PNS atvejus gydant aripiprazolu. PNS kliniškai pasireiškia hiperpireksija, raumenų rigidiškumu, pakitusia psichika ir autonominės nervų sistemos nestabilumu (neritmiškas pulsas ar nepastovus kraujospūdis, tachikardija, prakaitavimas ir širdies aritmija). Kiti galimi požymiai yra padidėjęs kreatinfosfokinazės aktyvumas, mioglobinurija (rabdomiolizė) ir ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas. Taip pat pranešta apie padidėjusio kreatinfosfokinazės aktyvumo ir rabdomiolizės atvejus, nebūtinai susijusius su PNS. Jeigu pacientui atsirado PNS požymių ir simptomų arba prasidėjo neaiškios kilmės karščiavimas be kitų PNS klinikinių reiškinių, būtina nutraukti visų vaistinių preparatų nuo psichozės (įskaitant aripiprazolo) vartojimą (žr. 4.8 skyrių).

Traukuliai

Klinikinių tyrimų metu gauta pranešimų apie nedažnus traukulių atvejus gydant aripiprazolu. Todėl aripiprazolo reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra buvę traukulių sutrikimų arba būklių, susijusių su traukuliais (žr. 4.8 skyrių).

Senyvi pacientai sergantys su demencija susijusia psichoze

Padidėjęs mirštamumas

Trijų placebu kontroliuojamų geriamojo aripiprazolo tyrimų metu, dalyvaujant senyviems pacientams, sergantiems su Alzheimerio liga susijusia psichoze (n = 938; vidutinis amžius: 82,4 metų, ribos: nuo

56 iki 99 metų), aripiprazolu gydytiems pacientams buvo padidėjusi mirties rizika, palyginus su placebu. Geriamuoju aripiprazolu gydomiems pacientams mirties dažnis buvo 3,5 % palyginus su 1,7 % placebo grupėje. Nors mirties priežastys buvo įvairios, atrodo, kad dauguma mirčių buvo susijusios arba su širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimu (pvz., širdies nepakankamumas, staigi mirtis), arba su infekcijomis (pvz., pneumonija) (žr. 4.8 skyrių).

Galvos smegenų kraujagyslių nepageidaujamos reakcijos

Tų pačių aripiprazolo klinikinių tyrimų metu pacientams pasireiškė galvos smegenų kraujagyslių nepageidaujamų reakcijų (pvz., insultas, praeinantis smegenų išemijos priepuolis), įskaitant mirtinus atvejus (vidutinis amžius: 84 metai, ribos: nuo 78 iki 88 metų). Bendrai šių tyrimų metu 1,3 % geriamuoju aripiprazolu gydytų pacientų buvo stebėta galvos smegenų kraujagyslių nepageidaujamų reakcijų, palyginus su 0,6 % placebu gydytų pacientų. Šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. Tačiau vienas iš šių tyrimų, fiksuotos dozės tyrimas, parodė reikšmingą dozės atsako ryšį su galvos smegenų kraujagyslių nepageidaujamomis reakcijomis aripiprazolu gydomiems pacientams (žr.

4.8 skyrių).

Aripiprazolas nėra skirtas gydyti pacientus, sergančius su demencija susijusia psichoze.

Hiperglikemija ir cukrinis diabetas

Gauta pranešimų apie atipinius vaistinius preparatus psichozei gydyti (įskaitant ir aripiprazolą) vartojantiems pacientams pasireiškusią hiperglikemiją, kartais labai ryškią ir susijusią su ketoacidoze, hiperosmozine koma ar mirtimi. Nutukimas ir šeiminė diabeto anamnezė yra rizikos faktoriai, kurie gali skatinti vystytis sunkias komplikacijas. Aripiprazolo klinikinių tyrimų metu su hiperglikemija susijusios nepageidaujamos reakcijos (įskaitant diabetą) ar laboratorinių glikemijos tyrimų rezultatų pakitimai reikšmingai nesiskyrė, palyginus su placebu. Nėra su hiperglikemija susijusių nepageidaujamų reakcijų pavojaus, vartojant aripiprazolą ir kitus atipinius vaistinius preparatus nuo psichozės, įvertinimo, kad būtų galima tiesiogiai palyginti. Bet kokiais vaistiniais preparatais nuo psichozės, įskaitant aripiprazolą, gydomus pacientus reikia stebėti, ar nėra hiperglikemijos (pvz., polidipsijos, poliurijos, polifagijos ir silpnumo) požymių ir simptomų, o cukriniu diabetu sergančius ar turinčius cukrinio diabeto rizikos veiksnių pacientus reikia reguliariai stebėti, ar nepablogėjo gliukozės kontrolė (žr. 4.8 skyrių).

Padidėjęs jautrumas

Vartojant aripiprazolą gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų, apibūdinamų alergijos simptomais.

Kūno svorio padidėjimas

Svorio didėjimas dažnai stebimas šizofrenija sergantiems pacientams, tai susiję su vaistinių preparatų psichozei gydyti vartojimu, kurie, kaip žinoma, sukelia svorio didėjimą, su gretutinėmis ligomis, netinkamu gyvenimo būdu, ir tai gali sukelti sunkias komplikacijas. Po patekimo į rinką buvo pranešimų apie kūno svorio didėjimą pacientams, kuriems paskirtas geriamasis aripiprazolas. Tai dažniausiai atsitikdavo reikšmingų rizikos faktorių turintiems pacientams, pvz., sergantiems cukriniu diabetu, skydliaukės sutrikimais ar hipofizės adenoma. Klinikinių tyrimų metu neįrodyta, kad aripiprazolas sukelia kliniškai reikšmingą kūno svorio didėjimą (žr. 4.8 skyrių).

Disfagija

Stemplės motorikos sutrikimas ir aspiracija buvo susiję su vaistinių preparatų psichozei gydyti, įskaitant aripiprazolą, vartojimu. Pacientams su aspiracinės pneumonijos rizika aripiprazolo reikia vartoti atsargiai.

Patologinis potraukis azartiniams lošimams

Tarp pacientų, kuriems paskirtas geriamasis aripiprazolas, po vaistinio preparato patekimo į rinką buvo stebėtas patologinis potraukis azartiniams lošimams, nepaisant to, ar šie pacientai anksčiau lošė. Pacientams, kuriems anksčiau yra buvęs patologinis potraukis azartiniams lošimams, šio sutrikimo rizika gali būti didesnė, todėl jų būklę reikia atidžiai stebėti (žr. 4.8 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Su Abilify Maintena sąveikos tyrimų neatlikta. Toliau pateikta informacija gauta geriamojo aripiprazolo tyrimų metu.

Dėl savo α1-adrenerginių receptorių antagonizmo, aripiprazolas gali sustiprinti tam tikrų antihipertenzinių vaistinių preparatų poveikį. Atsižvelgiant į pirminį aripiprazolo poveikį CNS, reikia būti atsargiems, kai aripiprazolas vartojamas kartu su alkoholiu ar kitais CNS veikiančiais vaistiniais preparatais, kuriems būdingos tokios pat nepageidaujamos reakcijos, pvz., sedacija (žr. 4.8 skyrių). Aripiprazolo reikia skirti atsargiai kartu su QT intervalą ilginančiais ar elektrolitų disbalansą sukeliančiais vaistiniais preparatais.

Galima kitų vaistinių preparatų įtaka aripiprazolo poveikiui

Aripiprazolas metabolizuojamas keliais būdais, dalyvaujant CYP2D6 ir CYP3A4 fermentams, bet ne CYP1A fermentams. Todėl rūkantiems dozės koreguoti nereikia.

Chinidinas ir kiti stiprūs CYP2D6 inhibitoriai

Klinikinių geriamojo aripiprazolo tyrimų su sveikais tiriamaisiais metu stiprus CYP2D6 inhibitorius (chinidinas) 107 % padidino aripiprazolo plotą po koncentracijos kreive (AUC), tačiau Cmax nepasikeitė. Dehidroaripiprazolo, aktyvaus metabolito, AUC ir Cmax sumažėjo atitinkamai 32 % ir 47 %. Tikėtina, kad kiti stiprūs CYP2D6 inhibitoriai, pvz., fluoksetinas ir paroksetinas, pasižymi panašiu poveikiu ir todėl reikia panašiai sumažinti dozę (žr. 4.2 skyrių).

Ketokonazolas ir kiti stiprūs CYP3A4 inhibitoriai

Klinikinių geriamojo aripiprazolo tyrimų su sveikais tiriamaisiais metu stiprus CYP3A4 inhibitorius

(ketokonazolas) aripiprazolo AUC ir Cmax padidino atitinkamai 63 % ir 37 %. Dehidroaripiprazolo AUC ir Cmax padidėjo atitinkamai 77 % ir 43 %. Pacientams, kurių nepakankamas CYP2D6 metabolizmas, gali padidėti kartu su stipriais CYP3A4 inhibitoriais vartojamo aripiprazolo koncentracija plazmoje, palyginti su pacientais, kurių CYP2D6 metabolizmas yra stiprus (žr.

4.2 skyrių). Kai svarstoma ketokonazolo ar kitų stiprių CYP3A4 inhibitorių skirti kartu su aripiprazolu, galima nauda pacientui turi būti didesnė nei rizika. Tikėtina, kad kiti stiprūs CYP3A4 inhibitoriai, pvz., itrakonazolas ir ŽIV proteazės inhibitoriai, pasižymi panašiu poveikiu ir todėl reikia panašiai sumažinti dozę (žr. 4.2 skyrių). Nustojus vartoti CYP2D6 ar CYP3A4 inhibitorių, aripiprazolo dozę reikia padidinti iki dozės prieš pradedant vartoti kartu vartojamus preparatus. Kai su šiuo vaistiniu preparatu kartu vartojami silpni CYP3A4 inhibitoriai (pvz., diltiazemas) arba CYP2D6 inhibitoriai (pvz., escitalopramas), galima tikėtis nedidelio aripiprazolo koncentracijos padidėjimo plazmoje.

Karbamazepinas ir kiti CYP3A4 induktoriai

Karbamazepiną, stiprų CYP3A4 induktorių, paskyrus kartu su geriamuoju aripiprazolu, šizofrenija ar šizoafektiniu sutrikimu sergantiems pacientams, geometriniai aripiprazolo Cmax ir AUC vidurkiai buvo atitinkamai 68 % ir 73 % mažesni, palyginus su tuo, kai geriamasis aripiprazolas (30 mg) buvo skiriamas vienas. Panašiai, dehidroaripiprazolo geometriniai Cmax ir AUC vidurkiai kartu paskyrus karbamazepino buvo atitinkamai 69 % ir 71 % mažesni nei po gydymo vienu geriamuoju aripiprazolu. Abilify Maintena skiriant kartu su kitais CYP3A4 induktoriais (pvz., rifampicinu, rifabutinu, fenitoinu, fenobarbitaliu, primidonu, efavirenzu, nevirapinu ir jonažole) galima tikėtis panašaus poveikio. Reikėtų vengti stiprius CYP3A4 induktorius vartoti su Abilify Maintena, nes aripiprazolo koncentracija kraujyje sumažėja ir gali būti mažesnė nei veiksmingoji koncentracija.

Valproatas ir litis

Kai su aripiprazolu kartu skiriamas arba valproatas, arba litis, nebuvo kliniškai reikšmingo aripiprazolo koncentracijos pokyčio, todėl dozės koreguoti nereikia, kai arba valproatas, arba litis skiriamas kartu su Abilify Maintena.

Galima aripiprazolo įtaka kitų vaistinių preparatų poveikiui

Klinikinių tyrimų metu geriamos 10-30 mg per parą aripiprazolo dozės neturėjo reikšmingo poveikio CYP2D6 (dekstrometorfano / 3-metoksimorfinano santykis), CYP2C9 (varfarino), CYP2C19 (omeprazolio) ir CYP3A4 (dekstrometorfano) substratų metabolizmui. Be to, in vitro nenustatyta galimos aripiprazolo ir dehidroaripiprazolo savybės slopinti nuo CYP1A2 priklausomą metabolizmą. Todėl nepanašu, kad Abilify Maintena sukeltų kliniškai svarbias vaistinio preparato sąveikas, dalyvaujant šiems fermentams.

Kai aripiprazolas buvo skiriamas kartu su lamotriginu, dekstrometorfanu, varfarinu, omeprazolu, escitalopramu ar venlafaksinu, nebuvo kliniškai reikšmingo šių vaistinių preparatų koncentracijos pokyčio. Todėl skiriant kartu su Abilify Maintena šių vaistinių preparatų dozės koreguoti nereikia.

Serotonino sindromas

Pacientams, vartojantiems aripiprazolą, buvo stebėta serotonino sindromo atvejų. Galimi šios būklės požymiai ir simptomai ypač gali pasitaikyti atvejais, kai kartu vartojami kiti serotoninerginiai vaistiniai preparatai, pvz., SSRI ar SNRI ar kiti vaistiniai preparatai, kurie didina aripiprazolo koncentraciją (žr. 4.8 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Adekvačių ir tinkamai kontroliuojamų aripiprazolo tyrimų su nėščiomis moterimis neatlikta. Gauta pranešimų apie įgimtus apsigimimus, tačiau priežastinio ryšio su aripiprazolu negalima nustatyti. Remiantis tyrimais su gyvūnais negalima atmesti toksinio poveikio vystymuisi galimybės (žr.

5.3 skyrių). Pacientėms reikia pasakyti, kad praneštų savo gydytojui, jeigu pastos arba ketintų pastoti gydymo Abilify Maintena metu. Dėl nepakankamos informacijos apie saugumą žmonėms ir reprodukcinių tyrimų su gyvūnais duomenų keliamo susirūpinimo šio vaistinio preparato nėščioms moterims skirti negalima, išskyrus, kai laukiama nauda neabejotinai nusveria galimą pavojų vaisiui.

Vaistinį preparatą skiriantys gydytojai turi žinoti apie ilgalaikio Abilify Maintena poveikio savybes.

Naujagimiams, patyrusiems vaistinių preparatų psichozei gydyti (įskaitant aripiprazolo) poveikį trečiuoju nėštumo trimestru, kyla nepageidaujamų reakcijų, įskaitant ekstrapiramidinius ir (arba) nutraukimo simptomus, kurie gali būti įvairaus sunkumo ir trukmės po gimimo, rizika. Gauta pranešimų apie sujaudinimo, raumenų tonuso padidėjimo ar sumažėjimo, drebulio, mieguistumo, kvėpavimo distreso ar apsunkinto žindymo atvejus. Todėl tokių naujagimių būklę reikia atidžiai stebėti (žr. 4.8 skyrių).

Žindymas

Aripiprazolo išsiskiria į moters pieną. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti / susilaikyti nuo gydymo Abilify Maintena

Vaisingumas

Remiantis reprodukcinio toksiškumo tyrimų duomenimis, aripiprazolas neturi įtakos vaisingumui.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Aripiprazolas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai ar vidutiniškai dėl galimo poveikio nervų sistemai ar regai, pvz., sedacijos, mieguistumo, sinkopės, sutrikusio regėjimo, diplopijos (žr. 4.8 skyrių). Todėl pacientams reikia patarti nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų, kol nebus žinomas individualus jų jautrumas šiam vaistiniam preparatui.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Dažniausios stebėtos nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą (NR) stebėtos ≥ 5 % pacientų dvigubai koduotų ilgalaikių Abilify Maintena tyrimų metu buvo kūno svorio padidėjimas (9,0 %), akatizija (7,9 %), nemiga (5,8 %) ir skausmas injekcijos vietoje (5,1 %).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

NR, susijusių su gydymu aripiprazolu, dažnis išdėstytas toliau esančioje lentelėje. Lentelė pagrįsta nepageidaujamais poveikiais, stebėtais klinikinių tyrimų metu ir (arba) vaistinį preparatą vartojant po jo patekimo į rinką.

Visos NR išvardytos pagal organų sistemų klases ir dažnį: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateiktos mažėjančio sunkumo tvarka.

Nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešta po vaistinio preparato patekimo į rinką, dažnio nustatyti negalima, nes apie jas gauti atsitiktiniai pranešimai. Todėl šių nepageidaujamų poveikių dažnis vertinamas kaip „nežinomas“.

 

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

 

 

 

 

Kraujo ir

 

Neutropenija

Leukopenija

limfinės

 

Anemija

 

sistemos

 

Trombocitopenija

 

sutrikimai

 

Sumažėjęs neutrofilų

 

 

 

skaičius

 

 

 

Sumažėjęs leukocitų skaičius

 

Imuninės

 

Padidėjęs jautrumas

Alerginė reakcija (pvz.,

sistemos

 

 

anafilaksinė reakcija,

sutrikimai

 

 

angioedema, įskaitant liežuvio

 

 

 

patinimą, liežuvio edemą, veido

 

 

 

edemą, niežėjimą ar dilgėlinę)

 

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

 

 

 

 

 

 

 

 

Endokrininiai

 

Sumažėjęs prolaktino kiekis

Diabetinė hiperosmosinė koma

sutrikimai

 

kraujyje

Diabetinė ketoacidozė

 

 

Hiperprolaktinemija

 

Metabolizmo

Kūno svorio

Hiperglikemija

Anoreksija

ir mitybos

padidėjimas

Hipercholesterolemija

Hiponatremija

sutrikimai

Cukrinis

Hiperinsulinemija

 

 

diabetas

Hiperlipidemija

 

 

Kūno svorio

Hipertrigliceridemija

 

 

sumažėjimas

Apetito sutrikimas

 

Psichikos

Susijaudinimas

Mintys apie savižudybę

Savižudybė

sutrikimai

Nerimas

Psichoziniai sutrikimai

Bandymas žudytis

 

Neramumas

Haliucinacijos

Patologinis potraukis azartiniams

 

Nemiga

Kliedesiai

lošimams

 

 

Hiperseksualumas

Nervingumas

 

 

Panikos reakcija

Agresyvumas

 

 

Depresija

 

 

 

Nuotaikos svyravimai

 

 

 

Apatija

 

 

 

Disforija

 

 

 

Miego sutrikimas

 

 

 

Griežimas dantimis

 

 

 

Sumažėjęs libido

 

 

 

Prasta nuotaika

 

Nervų

Ekstrapiramidi-

Distonija

Piktybinis neurolepsinis

sistemos

nis sutrikimas

Vėlyvoji diskinezija

sindromas

sutrikimai

Akatizija

Parkinsonizmas

Grand mal tipo traukuliai

 

Tremoras

Judesių sutrikimas

Serotonino sindromas

 

Diskinezija

Padidėjęs psichomotorinis

Kalbos sutrikimas

 

Sedacija

aktyvumas

 

 

Somnolencija

Neramių kojų sindromas

 

 

Galvos

Krumpliaračio tipo

 

 

svaigimas

rigidiškumas

 

 

Galvos

Hipertonija

 

 

skausmas

Bradikinezija

 

 

 

Seilėtekis

 

 

 

Skonio jutimo sutrikimas

 

 

 

Uoslės sutrikimas

 

Akių

 

Okulogirinė krizė

 

sutrikimai

 

Sutrikusi rega

 

 

 

Akių skausmas

 

 

 

Diplopija

 

Širdies

 

Skilvelinės ekstrasistolės

Staigi mirtis dėl neaiškių

sutrikimai

 

Bradikardija

priežasčių

 

 

Tachikardija

Širdies sustojimas

 

 

Sumažėjusi T dantelio

Torsades de pointes tipo skilvelių

 

 

amplitudė

aritmijos

 

 

elektrokardiogramoje

QT intervalo pailgėjimas

 

 

Pakitimai

 

 

 

elektrokardiogramoje

 

 

 

T dantelio inversija

 

 

 

elektrokardiogramoje

 

Kraujagyslių

 

Hipertenzija

Sinkopė

sutrikimai

 

Ortostatinė hipotenzija

Venų tromboembolija (įskaitant

 

 

Padidėjęs kraujospūdis

plaučių emboliją ir giliųjų venų

 

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

 

 

 

 

 

 

 

trombozę)

 

 

 

 

Kvėpavimo

 

Kosulys

Burninės ryklės dalies spazmas

sistemos,

 

Žagsėjimas

Gerklų spazmas

krūtinės

 

 

Aspiracinė pneumonija

ląstos ir

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Virškinimo

Sausumas

Gastroezofaginio refliukso

Pankreatitas

trakto

burnoje

liga

Disfagija

sutrikimai

 

Dispepsija

 

 

 

Vėmimas

 

 

 

Viduriavimas

 

 

 

Pykinimas

 

 

 

Viršutinės pilvo dalies

 

 

 

skausmas

 

 

 

Nemalonūs pojūčiai pilve

 

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

 

Dažnas tuštinimasis

 

 

 

Padidėjęs seilių išsiskyrimas

 

Kepenų,

 

Pakitę kepenų funkcijos

Kepenų nepakankamumas

tulžies pūslės

 

tyrimų rezultatai

Gelta

ir latakų

 

Padidėjęs kepenų fermentų

Hepatitas

sutrikimai

 

aktyvumas

Padidėjęs šarminės fosfatazės

 

 

Padidėjęs

aktyvumas

 

 

alaninaminotransferazės

 

 

 

aktyvumas

 

 

 

Padidėjęs gamaglutamil-

 

 

 

transferazės aktyvumas

 

 

 

Padidėjusi bilirubino

 

 

 

koncentracija kraujyje

 

 

 

Padidėjęs

 

 

 

aspartataminotransferazės

 

 

 

aktyvumas

 

Odos ir

 

Alopecija

Bėrimas

poodinio

 

Aknė

Padidėjusio jautrumo šviesai

audinio

 

Rožinė

reakcija

sutrikimai

 

Egzema

Hiperhidrozė

 

 

Odos sukietėjimas

 

Skeleto,

Raumenų

Raumenų rigidiškumas

Rabdomiolizė

raumenų ir

skeleto sistemos

Raumenų spazmas

 

jungiamojo

sustingimas

Raumenų trūkčiojimas

 

audinio

 

Raumenų įsitempimas

 

sutrikimai

 

Mialgija

 

 

 

Galūnių skausmas

 

 

 

Sąnarių skausmas

 

 

 

Nugaros skausmas

 

 

 

Sumažėjusi sąnarių judesių

 

 

 

amplitudė

 

 

 

Sprando rigidiškumas

 

 

 

Trizmas

 

Inkstų ir

 

Inkstų akmenligė

Šlapimo susilaikymas, šlapimo

šlapimo takų

 

Gliukozurija

nelaikymas

sutrikimai

 

 

 

Būklės

 

 

Naujagimių vaistų nutraukimo

 

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

 

 

 

 

nėštumo,

 

 

sindromas (žr. 4.6 skyrių)

pogimdymi-

 

 

 

niu ir

 

 

 

perinataliniu

 

 

 

laikotarpiu

 

 

 

Lytinės

Erekcijos

Galaktorėja

Priapizmas

sistemos ir

sutrikimas

Ginekomastija

 

krūties

 

Krūtų jautrumas

 

sutrikimai

 

Vulvos ir makšties sausumas

 

Bendrieji

Skausmas

Karščiavimas

Temperatūros reguliacijos

sutrikimai ir

injekcijos

Astenija

sutrikimas (pvz., hipotermija,

vartojimo

vietoje

Eisenos sutrikimas

pireksija)

vietos

Sukietėjimas

Diskomfortas krūtinėje

Krūtinės skausmas

pažeidimai

injekcijos

Reakcija injekcijos vietoje

Periferinė edema

 

vietoje

Paraudimas injekcijos vietoje

 

 

Nuovargis

Patinimas injekcijos vietoje

 

 

 

Diskomfortas injekcijos

 

 

 

vietoje

 

 

 

Niežėjimas injekcijos vietoje

 

 

 

Troškulys

 

 

 

Nerangumas

 

Tyrimai

Padidėjęs

Gliukozės koncentracijos

Gliukozės koncentracijos kraujyje

 

kreatinfosfoki-

kraujyje padidėjimas

svyravimas

 

nazės kraujyje

Gliukozės koncentracijos

 

 

aktyvumas

kraujyje sumažėjimas

 

 

 

Glikozilinto hemoglobino

 

 

 

kiekio padidėjimas

 

 

 

Padidėjusi juosmens apimtis

 

 

 

Cholesterolio koncentracijos

 

 

 

kraujyje sumažėjimas

 

 

 

Trigliceridų koncentracijos

 

 

 

kraujyje sumažėjimas

 

 

 

 

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Reakcijos injekcijos vietoje

Dviejų ilgalaikių dvigubai koduotų, kontroliuojamos fazės tyrimų metu buvo stebėtos reakcijos injekcijos vietoje; jos buvo lengvos arba vidutinio sunkumo ir per kurį laiką praėjo. Skausmo injekcijos vietoje (dažnis 5,1 %) pradžios mediana buvo 2 diena po injekcijos ir trukmės mediana – 4 dienos.

Atvirajame tyrime, kuriame buvo lyginamas Abilify Maintena biologinis įsisavinimas, leidžiant preparatą į deltinį raumenį arba į sėdmens raumenį, injekcijos vietos deltiniame raumenyje reakcijų pasireiškė šiek tiek dažniau. Daugelis jų buvo lengvos ir sumažėjo atliekant vėlesnes injekcijas. Palyginus su tyrimais, kai Abilify Maintena buvo leidžiamas į sėdmens raumenį, pakartotinis injekcijos vietos deltiniame raumenyje skausmas pasireiškė dažniau.

Leukopenija

Neutropenija buvo stebėta atliekant klinikinius tyrimus su Abilify Maintena ir paprastai prasidėdavo apytiksliai 16 dieną po pirmosios injekcijos, o jos trukmės mediana buvo 18 dienų.

Ekstrapiramidiniai simptomai (EPS)

Tyrimų metu su stabiliais šizofrenija sergančiais pacientais Abilify Maintena vartojimas buvo susijęs su didesniu EPS dažniu (18,4 %) nei gydant geriamuoju aripiprazolu (11,7 %). Akatizija buvo dažniausiai stebėtas simptomas (8,2 %) ir paprastai prasidėdavo apytiksliai 10-ąją dieną po pirmosios injekcijos, o trukmės mediana buvo 56 dienos. Tiriamieji su akatizija gydymui paprastai gavo anticholinerginių vaistinių preparatų, visų pirma benzatropino mesilato ir triheksifenidilo. Akatizijai kontroliuoti rečiau buvo skiriamos tokios medžiagos kaip propranololis ir benzodiazepinai (klonazepamas ir diazepamas). Parkinsonizmo įvykiai pasireiškė tokiu dažniu: atitinkamai, 6,9 % Abilify Maintena, 4,15 % geriamojo aripiprazolo 10-30 mg tabletėms ir 3,0 % placebui.

Distonija

Vaistinių preparatų grupės poveikis: pirmosiomis gydymo dienomis jautriems asmenims gali pasireikšti distonijos simptomų, ilgalaikių neįprastų raumenų grupių susitraukimų. Distonijos simptomai yra kaklo raumenų spazmas, kartais progresuojantis iki ryklės gniaužimo, pasunkėjusio rijimo, pasunkėjusio kvėpavimo ir (arba) liežuvio protruzijos (išsikišimo). Nors šie simptomai gali atsirasti vartojant mažas dozes, jie pasitaiko dažniau ir sunkesni vartojant didesnio stiprumo ar didesnes pirmos kartos antipsichozinių vaistinių preparatų dozes. Padidėjusi ūminės distonijos rizika stebima vyrams ir jaunesnio amžiaus grupėse.

Kūno svoris

38 savaičių trukmės ilgalaikio tyrimo dvigubai koduotos, aktyviu preparatu kontroliuojamos fazės

metu 7 % kūno svorio padidėjimo nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito dažnis buvo 9,5 % Abilify Maintena ir 11,7 % geriamojo aripiprazolo 10-30 mg tabletėms. Svorio sumažėjimo ≥ 7 % nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito dažnis buvo 10,2 % Abilify Maintena grupėje ir 4,5 % geriamojo aripiprazolo 10-30 mg tablečių grupėje. 52 savaičių trukmės ilgalaikio tyrimo dvigubai koduotos,

placebu kontroliuojamos fazės metu 7 % kūno svorio padidėjimo nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito dažnis buvo 6,4 % Abilify Maintena ir 5,2 % placebui. ≥ 7 % svorio sumažėjimo nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito dažnis buvo 6,4 % Abilify Maintena ir 6,7 % placebui. Dvigubai koduoto gydymo metu vidutinis kūno svorio pokytis nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito buvo −0,2 kg Abilify Maintena grupėje ir −0,4 kg placebo grupėje (p = 0,812).

Prolaktinas

Klinikiniuose tyrimuose pagal patvirtintas indikacijas ir po pateikimo į rinką, vartojant aripiprazolą buvo stebėtas tiek prolaktino padidėjimas, tiek sumažėjimas serume, palyginus su pradiniu lygiu (žr. 5.1 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Klinikinių Abilify Maintena tyrimų metu nebuvo stebėta su nepageidaujamomis reakcijomis susijusių perdozavimo atvejų. Reikia būti atsargiems ir netyčia nesuleisti šio vaistinio preparato į kraujagyslę. Po patvirtinto ar įtariamo netyčinio perdozavimo ar atsitiktinio suleidimo į veną, reikia atidžiai stebėti pacientą ir, jeigu atsiranda galimai mediciniškai sunkių požymių ar simptomų, būtina nuolat monitoruoti, įskaitant nuolatinį elektrokardiogramos monitoravimą. Prižiūrėti ir monitoruoti reikia nuolat, kol pacientas pasveiks.

Dozės dempingo simuliacija parodė, kad numanoma aripiprazolo koncentracijos mediana pasiekia savo piką – 4 500 ng/ml arba apytiksliai 9 kartus viršijo viršutinę terapinę ribą. Dozės dempingo atveju numanoma, kad aripiprazolo koncentracija greitai sumažės iki viršutinės terapinio lango ribos apytiksliai po 3 dienų. Iki 7-osios dienos aripiprazolo koncentracijos mediana toliau mažės iki koncentracijos, susidarančios po depo dozės leidimo į raumenis be dozės dempingo. Nors

perdozavimas mažiau tikėtinas su parenteriniais vaistiniais preparatais nei skiriant geriamųjų, toliau pateikta papildoma geriamojo aripiprazolo perdozavimo informacija.

Požymiai ir simptomai

Klinikinių tyrimų metu ir po patekimo į rinką atsitiktinis ar tyčinis ūminis perdozavimas vien tik aripiprazolu buvo nustatytas suaugusiems pacientams, gauta pranešimų apie suvartotas apytikres dozės iki 1 260 mg (41 kartus didesnes nei rekomenduojama paros aripiprazolo dozė) be mirties atvejų. Perdozavusiems pacientams pasireiškę mediciniškai reikšmingi požymiai ir simptomai buvo letargija, padidėjęs kraujospūdis, mieguistumas, tachikardija, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Taip pat gauta pranešimų apie atsitiktinį vien aripiprazolo (iki 195 mg) perdozavimą vaikams; mirties atvejų neužfiksuota. Pastebėti galimai sunkūs požymiai ir simptomai buvo mieguistumas, trumpalaikis sąmonės netekimas ir ekstrapiramidiniai simptomai.

Perdozavimo gydymas

Gydant perdozavimą reikia koncentruotis į palaikomąjį gydymą, atvirų kvėpavimo takų palaikymą, oksigenaciją ir ventiliaciją bei simptomų gydymą. Reikia pagalvoti apie galimai suvartotus kelis vaistinius preparatus. Todėl reikia nedelsiant pradėti širdies ir kraujagyslių sistemos monitoravimą ir turi būti nuolat monitoruojama elektrokardiograma galimoms aritmijoms nustatyti. Patvirtinus ar įtarus aripiprazolo perdozavimą reikia atidžiai stebėti ir monitoruoti, kol pacientas pasveiks.

Hemodializė

Nors informacijos apie hemodializės veiksmingumą aripiprazolo perdozavimui gydyti nėra, tačiau ji ir neturėtų būti naudinga, kadangi didelė aripiprazolo dalis būna prisijungusi prie plazmos baltymų.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – psicholeptikai, kiti antipsichoziniai preparatai, ATC kodas – N05AX12

Veikimo mechanizmas

Buvo teigiama, kad aripiprazolo veiksmingumas šizofrenijai gydyti yra dėl dalinio dopamino D2 ir serotonino 5-HT1A receptorių agonizmo ir serotonino 5-HT2A receptorių antagonizmo derinio. Tyrimų su gyvūnais metu aripiprazolas pasižymėjo dopaminerginio hiperaktyvumo antagonistinėmis savybėmis ir dopaminerginio hipoaktyvumo agonistinėmis savybėmis. Aripiprazolas parodė didelį jungimosi afinitetą in vitro dopamino D2 ir D3, serotonino 5-HT1A ir 5-HT2A receptoriams ir pasižymi vidutiniu afinitetu dopamino D4, serotonino 5-HT2C ir 5-HT7, alfa-1 adrenerginiams ir histamino H1 receptoriams. Aripiprazolas taip pat parodė vidutinį jungimosi afinitetą serotonino reabsorbcijos vietai ir neįvertinamą afinitetą cholinerginiams muskarininiams receptoriams. Sąveika su kitais nei dopamino ir serotonino potipių receptoriais galima paaiškinti kai kuriuos kitus klinikinius aripiprazolo poveikius.

Geriamojo aripiprazolo dozės nuo 0,5 iki 30 mg skiriamos kartą per dieną sveikiems tiriamiesiems

2 savaites sukėlė nuo dozės priklausomą 11C-raklopido, D2/D3 receptoriaus ligando, jungimosi prie uodeguotojo branduolio ir kiauto (putamen) sumažėjimą, nustatytą pozitronų emisijos tomografija.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Suaugusiųjų palaikomasis šizofrenijos gydymas

Pacientų, sergančių šizofrenija, palaikomojo gydymo Abilify Maintena veiksmingumas buvo nustatytas dviejų atsitiktinių imčių dvigubai koduotų ilgalaikių tyrimų metu.

Pagrindinis tyrimas buvo 38 savaičių, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, aktyviu preparatu kontroliuojamas tyrimas, skirtas nustatyti šio vaistinio preparato, kaip palaikomojo gydymo šizofrenija sergantiems suaugusiems pacientams, veiksmingumą, saugumą ir toleravimą skiriant injekcijas kas mėnesį, palyginus su kartą per dieną vartojamomis geriamojo aripiprazolo 10-30 mg tabletėmis. Šį tyrimą sudaro atrankos fazė ir 3 gydymo fazės: konversijos fazė, geriamojo vaistinio preparato stabilizacijos fazė ir dvigubai koduota, aktyviu preparatu kontroliuojama fazė.

Šeši šimtai šešiasdešimt du pacientai, tinkantys 38 savaičių dvigubai koduotai, aktyviu preparatu kontroliuojamai fazei, santykiu 2:2:1 buvo atsitiktinai priskirti į vieną iš 3 gydymo grupių dvigubai koduotam gydymui: 1) Abilify Maintena 2) geriamojo 10-30 mg aripiprazolo 10-30 mg stabilizavimo dozė arba 3) 50 mg/25 mg ilgo veikimo injekcinio aripiprazolo. Ilgo veikimo injekcinė 50 mg/25 mg aripiprazolo dozė buvo įtraukta kaip mažos dozės aripiprazolas tyrimo jautrumui nustatyti pranašumo modeliui.

Pirminio veiksmingumo vertinamosios baigties analizės rezultatai, įvertintas pacientų, patiriančių gresiantį atkrytį iki dvigubai koduoto, aktyviu preparatu kontroliuojamos fazės 26 savaitės pabaigos, santykis parodė, kad Abilify Maintena 400 mg/300 mg nėra mažiau veiksmingas nei geriamojo aripiprazolo 10-30 mg tabletės. Apskaičiuotas atkryčių dažnis iki 26 savaitės pabaigos buvo 7,12 % Abilify Maintena ir 7,76 % geriamosioms 10-30 mg aripiprazolo tabletėms, skirtumas −0,64 %.

Vertinamo pacientų, patyrusių gresiantį atkrytį iki 26 savaitės pabaigos, santykio skirtumo 95 % PI (−5,26, 3,99) atmetė nustatytą 11,5 % pranašumo ribą. Todėl Abilify Maintena nėra mažiau veiksmingas nei geriamojo 10-30 mg aripiprazolo tabletės.

Įvertintas pacientų, patyrusių gresiantį atkrytį iki 26 savaitės pabaigos, santykis vartojusiems Abilify Maintena buvo 7,12 %, kuris buvo statistiškai patikimai mažesnis nei vartojusiems ilgo veikimo injekcinio 50 mg/25 mg aripiprazolo (21,80 %; p = 0,0006). Todėl Abilify Maintena pranašumas, palyginus su ilgo veikimo injekcinio 50 mg/25 mg aripiprazolu, buvo nustatytas, ir buvo patvirtintas tyrimo modelio pagrįstumas.

Laiko nuo atsitiktinės atrankos iki gresiančio atkryčio 38 savaičių trukmės , dvigubai koduotos, veikliuoju preparatu kontroliuojamos fazės metu Abilify Maintena, geriamajam 10-30 mg aripiprazolui bei ilgo veikimo injekciniam 50 mg/25 mg aripiprazolui Kaplan-Meier kreivės pavaizduotos 1 paveiksle.

1 paveikslas Vaistinio preparato laiko iki psichozinių simptomų paūmėjimo / gresiančio atkryčio ribų Kaplan-Meier kreivė

ARIP IMD400/300 mg

ARIP 10-30 mg

ARIP IMD50/25 mg

Triiamųjų be gseriančio aktryčio dilas

1,0

0,8

0,6

0,4

 

 

Logrango testas

0,2

ARIP IMD 400/300 mg palyginti su ARIP 10-30 mg: p reikšmė 0,9920

 

ARIP IMD 400/300 mg palyginti su ARIP IMD 50/25 mg: p reikšmė < 0,0001

0,0

Tiriamųjų skaičius rizikos grupėje

 

IMD400/300 mg

ARIP 10-30 mg

IMD 50/25 mg

Parosporandomizacijos

PASTABA. ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena; ARIP 10-30 mg = geriamasis aripiprazolas; ARIP IMD 50/25 mg = ilgo veikimo injekcinis

Be to, Abilify Maintena ne mažesnį veiksmingumą, palyginus su geriamuoju 10-30 mg aripiprazolu, rodo ir Neigiamų ir teigiamų simptomų skalės balų (PANSS) analizės rezultatai.

1 lentelė PANSS bendras balas – pokytis nuo pradinio lygio iki 38 savaitės-paskutinio

įvertinimo (LOCF):

randomizuota veiksmingumo imtis a, b

PANSS bendras balas – pokytis nuo pradinio lygio iki 38 savaitės-LOCF: randomizuota veiksmingumo imtis a, b

 

Abilify Maintena

Geriamasis

Ilgo veikimo injekcinis

 

400 mg/300 mg

aripiprazolas

50 mg / 25 mg aripiprazolas

 

10-30 mg/d.

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Pradinio lygio

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

vidurkis (SD)

 

 

 

Vidutinis pokytis

-1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

(SD)

 

 

 

P reikšmė

Netaikoma

0,0272

0,0002

a:Balų neigiamas pokytis reiškia pagerėjimą.

b:Buvo įtraukti tik tie pacientai, kuriems buvo atlikta tiek pradiniame lygyje, tiek mažiausiai kartą po pradinio lygio. P reikšmės buvo gautos palyginus pokytį nuo pradinio lygio analizuojant kovariacijos modelį su gydymu, kuris yra narys, o pradinis lygis - kovariantas.

Antrasis tyrimas buvo 52 savaičių, atsitiktinių imčių, nutraukimo, dvigubai koduotas vykdytas JAV su suaugusiais pacientais, kuriems nesenai diagnozuota šizofrenija. Šį tyrimą sudaro atrankos fazė ir

4 gydymo fazės: konversija, geriamojo vaistinio preparato stabilizacija, Abilify Maintena stabilizacija ir dvigubai koduota, placebu kontroliuojama. Pacientams, kurie atitiko geriamojo vaistinio preparato stabilizacijos reikalavimus geriamojo vaistinio preparato stabilizacijos fazėje, buvo priskirta vartoti viengubai koduotu būdu Abilify Maintena, ir šie pacientai pradėjo Abilify Maintena vartojimą stabilizacijos fazėje mažiausiai 12 savaičių ir daugiausiai 36 savaites. Pacientai, tinkantys dvigubai koduotai, placebu kontroliuojamai fazei, atsitiktiniu būdu santykiu 2:1 buvo priskirti dvigubai koduotam gydymui, atitinkamai, Abilify Maintena arba placebu.

Į galutinę veiksmingumo analizę įtraukti 403 randomizuoti pacientai ir 80 psichozinių simptomų pasunkėjimo / gresiančio atkryčio atvejų. Placebo grupėje 39,6 % pacientų būklė pablogėjo iki

gresiančio atkryčio, tuo tarpu Abilify Maintena grupėje gresiantis atkrytis pasireiškė 10 % pacientų; taigi, placebo grupės pacientams buvo 5,03 karto didesnė rizika patirti gresiantį atkrytį.

Prolaktinas

38 savaičių trukmės tyrimo dvigubai koduotos, veikliuoju preparatu kontroliuojamos fazės metu prolaktino koncentracija nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito Abilify Maintena grupėje sumažėjo (vidutiniškai −0,33 ng/ml), palyginus su padidėjimu geriamojo aripiprazolo 10-30 mg tablečių grupėje

(vidutiniškai 0,79 ng/ml; p < 0,01). Abilify Maintena vartojusių pacientų, kurių prolaktino koncentracija buvo > 1 karto virš viršutinės normos ribos (VNR) bet kurio vertinimo metu, dalis buvo 5,4 %, palyginus su 3,5 % pacientų, kurie vartoja geriamojo aripiprazolo 10-30 mg tabletes. Kiekvienoje tyrimo grupėje tokių pacientų dalis tarp pacientų vyrų paprastai buvo didesnė nei tarp pacienčių moterų.

52 savaičių trukmės tyrimo dvigubai koduotos, placebu kontroliuojamos fazės metu prolaktino koncentracija nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito Abilify Maintena grupėje sumažėjo (vidutiniškai −0,38 ng/ml), palyginus su padidėjimu placebo grupėje (vidutiniškai 1,67 ng/ml). Abilify Maintena pacientų, kurių prolaktino koncentracija buvo > 1 karto virš viršutinės normos ribos (VNR), dalis buvo 1,9 %, palyginus su 7,1 % pacientų, kurie vartojo placebą.

Ūminių šizofrenijos epizodų gydymas suaugusiesiems

Abilify Maintena veiksmingumas ūminį atkrytį patyrusiems suaugusiems pacientams, sergantiems šizofrenija, nustatytas trumpalaikiame (12 savaičių trukmės), atsitiktinių imčių, dvigubai koduotame, placebu kontroliuojamame tyrime (n = 339).

Pagrindinė vertinamoji baigtis (bendrojo balo pagal PANSS skalę pokytis nuo pradinio lygio iki

10 savaitės) parodė, kad Abilify Maintena (n = 167) veiksmingesnis nei placebas (n = 172). Panašiai, kaip bendrasis PANSS balas, PANSS teigiamų ir neigiamų simptomų poskalių rodikliai taip pat parodė su laiku pasireiškiantį pagerėjimą (balai sumažėjo), palyginti su pradiniu lygiu.

2 lentelė. PANSS bendrasis balas – pokytis nuo pradinio lygio iki 10 savaitės: randomizuota veiksmingumo imtis

PANSS bendras balas – pokytis nuo pradinio lygio iki 10 savaitės : randomizuota veiksmingumo imtisa

 

Abilify Maintena

Placebas

 

400 mg / 300 mg

 

Pradinio lygio vidurkis (SN)

102,4 (11,4)

103,4 (11,1)

 

n = 162

n = 167

MK pokyčio vidurkis (SP)

–26,8 (1,6)

–11,7 (1,6)

 

n = 99

n = 81

p reikšmė

<0,0001

 

Gydymo skirtumasb (95 % PI)

–15,1 (–19,4; –10,8)

 

aDuomenys išanalizuoti taikant mišrųjį kartotinių matavimų metodą (angl. Mixed Model Repeated Measures, MMRM). Į analizę įtraukti tik tų tiriamųjų duomenys, kurie atrinkti į gydymo grupę atsitiktinių imčių būdu, kuriems suleista bent viena injekcija, nust atyta pradinio lygio vertė ir atliktas bent vienas veiksmingumo įvertinimas po pradinio lygio nustatymo.

bSkirtumas (Abilify Maintena minus placebas) pagal mažiausiųjų kvadratų pokyčio, palyginti su pradinio lygio verte, vidurkį.

Taip pat nustatyta, kad Abilify Maintena statistiškai reikšmingai pagerino simptomus, įvertintus CGIS balais, palyginus pokytį nuo pradinio lygio iki 10 savaitės.

Dalyvavimas asmeninėje ir socialinėje veikloje vertintas pagal Asmeninės ir socialinės veiklos (angl.

Personal and Social Performance, PSP) skalę. PSP – tai validuota gydytojo vertinama skalė, kuria remiantis dalyvavimas asmeninėje ir socialinėje veikloje matuojamas pagal keturis pagrindinius aspektus: naudingoji socialinė veikla (pvz., darbas ir mokymasis), asmeniniai ir socialiniai santykiai, gebėjimas pasirūpinti savimi ir nepriimtinas bei agresyvus elgesys. 10-ąją savaitę nustatyta, kad gydymas Abilify Maintena 400 mg/300 mg buvo statistiškai reikšmingai naudingesnis, palyginti su placebu (+7,1; p < 0,0001; 95 % PI: 4,1-10,1; lyginimą atliekant pagal ANCOVA modelį (LOCF)).

Nustatytos saugumo savybės atitiko žinomas Abilify Maintena savybes, tačiau nustatyta skirtumų, lyginant su palaikomuoju vartojimu gydant šizofreniją. Trumpalaikiame (12 savaičių trukmės), atsitiktinių imčių, dvigubai koduotame, placebu kontroliuojamame tyrime Abilify Maintena

400 mg/300 mg gydytiems tiriamiesiems simptomai, kaip antai svorio padidėjimas ir akatizija, pasireiškė ne mažiau nei dukart dažniau nei placebo grupėje. Svoris ≥7 % nuo pradinio lygio iki paskutinio vizito (12 savaitę) Abilify Maintena grupėje padidėjo 21,5 % tiriamųjų, palyginti su 8,5 % placebo grupėje. Dažniausiai stebėtas EPS simptomas buvo akatizija (Abilify Maintena grupėje – 11,4 %, o placebo grupėje – 3,5 %).

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įsipareigojimo pateikti Abilify Maintena tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis šizofrenijai (žr. 4.2 skyrių).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Aripiprazolo absorbcija į sisteminę kraujotaką suleidus Abilify Maintena yra lėta ir pailgėjusi dėl lėto aripiprazolo dalelių tirpumo. Abilify Maintena vidutinis absorbcijos pusperiodis yra 28 dienos. Aripiprazolo absorbcija po depo formos leidimo į raumenis buvo visiškai panaši kaip įprastos (tiesioginio atpalaidavimo) formos, leidžiamos į raumenis. Pagal dozę koreguotos depo formos Cmax vertės sudarė maždaug 5 % leidžiamos į raumenis įprastos formos Cmax. Po vienos Abilify Maintena dozės injekcijos į deltinį raumenį ir į sėdmens raumenį abejose injekcijos vietose absorbcijos laipsnis (AUC) buvo panašus, tačiau absorbcijos greitis (Cmax) buvo didesnis po injekcijos į deltinį raumenį. Po kartotinių dozių injekcijų į raumenis aripiprazolo koncentracija plazmoje palaipsniui didėja ir pasiekia didžiausią koncentraciją plazmoje per 7 dienų (tmax) medianą po injekcijos į sėdmens raumenį ir per

4 dienų medianą po injekcijos į deltinį raumenį. Paprastai tiriamajam asmeniui pusiausvyrinė koncentracija buvo pasiekta po ketvirtosios dozės abejose injekcijos vietose. Aripiprazolo ir dehidroaripiprazolo koncentracijų ir AUC parametrų mažesnis negu dozei proporcingas padidėjimas stebėtas po kasmėnesinės 400 mg ir 300 mg Abilify Maintena injekcijos.

Pasiskirstymas

Remiantis geriamojo aripiprazolo tyrimų rezultatais, aripiprazolas plačiai pasiskirsto organizme, o tariamas pasiskirstymo tūris yra 4,9 l/kg, kas reiškia didelį ekstravaskulinį pasiskirstymą. Esant terapinei koncentracijai, daugiau kaip 99 % aripiprazolo ir dehidroaripiprazolo būna prisijungusių prie serumo baltymų, ypač albumino.

Biotransformacija

Aripiprazolas intensyviai metabolizuojamas kepenyse, daugiausia trimis biotransformacijos būdais: dehidrogenacijos, hidroksilinimo ir N-dealkilinimo. Remiantis tyrimais in vitro, fermentai CYP3A4 ir CYP2D6 atsako už aripiprazolo dehidrogenaciją ir hidroksilinimą, o N-dealkilinimą katalizuoja CYP3A4. Aripiprazolas yra vyraujanti šio vaistinio preparato dalis sisteminėje kraujotakoje. Paskyrus kelias Abilify Maintena dozes, dehidroaripiprazolas, veiklusis metabolitas, sudaro apytiksliai 29,1-32,5 % aripiprazolo AUC plazmoje.

Eliminacija

Paskyrus kelias 400 mg ar 300 mg Abilify Maintena dozes, vidutinis aripiprazolo galutinės eliminacijos pusperiodis yra atitinkamai 46,5 dienos ir 29,9 dienos, tikriausiai dėl absorbcijos greičio apribotos kinetikos. Išgėrus vieną [14C] žymėto aripiprazolo dozę, apie 27 % suvartoto radioaktyvumo randama šlapime, apie 60 %–išmatose. Mažiau kaip 1 % nepakitusio aripiprazolo išskiriama su šlapimu ir apie 18 % nepakitusio randama išmatose.

Farmakokinetika ypatingų grupių pacientų organizme

Pacientai, kurių nepakankamas CYP2D6 metabolizmas

Remiantis Abilify Maintena populiacijos farmakokinetikos vertinimu, bendras viso kūno aripiprazolo klirensas buvo 3,71 l/h pacientams, kurių CYP2D6 metabolizmas intensyvus, ir maždaug 1,88 l/h (apytiksliai 50 % mažesnis) pacientams, kurių CYP2D6 metabolizmas yra nepakankamas (dozavimo rekomendacijas žr. 4.2 skyrių).

Senyvi pacientai

Paskyrus geriamojo aripiprazolo, nenustatyta aripiprazolo farmakokinetikos skirtumų tarp sveikų senyvų ir jaunų suaugusių tiriamųjų. Taip pat nenustatyta juntamo amžiaus poveikio šizofrenija sergančių pacientų Abilify Maintena populiacijos farmakokinetikos analizėje.

Lytis

Paskyrus geriamojo aripiprazolo, nenustatyta aripiprazolo farmakokinetikos skirtumų tarp sveikų tiriamųjų vyrų ir moterų. Taip pat nenustatyta kliniškai reikšmingos lyties įtakos šizofrenija sergančių pacientų klinikinių tyrimų Abilify Maintena populiacijos farmakokinetikos analizėje.

Rūkymas

Geriamojo aripiprazolo populiacijos farmakokinetikos vertinimas neatskleidė kliniškai reikšmingo rūkymo poveikio aripiprazolo farmakokinetikai.

Rasė

Populiacijos farmakokinetikos vertinimas nepateikė su rase susijusių aripiprazolo farmakokinetikos skirtumų įrodymų.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Vienos dozės geriamojo aripiprazolo tyrime nustatyta, kad aripiprazolo ir dehidroaripiprazolo farmakokinetikos savybės panašios į pacientų, sergančių sunkia inkstų liga, palyginti su jaunais sveikais tiriamaisiais.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Vienos dozės geriamojo aripiprazolo tyrime su skirtingo laipsnio kepenų ciroze sergančiais tiriamaisiais (A, B ir C Child-Pugh klasės) neatskleidė reikšmingo kepenų sutrikimo poveikio aripiprazolo ir dehidroaripiprazolo farmakokinetikai, tačiau į tyrimą buvo įtraukti tik 3 pacientai su C klasės kepenų ciroze, kas yra nepakankama daryti išvadas apie jų metabolinį pajėgumą.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Toksikologinės aripiprazolo, skirto eksperimentiniams gyvūnams injekcija į raumenis, savybės yra panašios kaip ir paskyrus geriamojo preparato esant panašioms koncentracijoms plazmoje. Tačiau skiriant injekciją į raumenis injekcijos vietoje buvo matomas uždegiminis atsakas, kurį sudarė granulominis uždegimas, židiniai (nusėdęs vaistas), ląsteliniai infiltratai, edema (patinimas) ir fibrozė (beždžionėms). Šie poveikiai palaipsniui praeina nutraukus vartojimą.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi geriamojo aripiprazolo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Geriamasis aripiprazolas

Toksikologiškai reikšmingas aripiprazolo poveikis buvo stebėtas tik esant dozėms ar ekspozicijai, kurios pakankamai viršijo didžiausią dozę ar ekspoziciją žmonėms, o tai reiškia, kad šie poveikiai buvo riboti arba nebuvo reikšmingi klinikiniam vartojimui. Tai buvo: nuo dozės priklausomas toksinis poveikis antinksčių žievei žiurkėms po 104 savaičių geriamojo preparato vartojimo, esant apytiksliai 3-10 kartų didesnei ekspozicijai nei susidaranti pusiausvyrinės būklės AUC vartojant maksimalią rekomenduojamą dozę žmogui, ir padaugėję antinksčių žievės karcinomų ir sudėtinių antinksčių

žievės adenomų / karcinomų atvejai žiurkių patelėms esant apytiksliai 10 kartų didesnei ekspozicijai nei susidaranti vidutinė pusiausvyrinės būklės AUC vartojant maksimalią rekomenduojamą dozę žmogui. Didžiausia netumorogeninė ekspozicija žiurkių patelėms buvo apytiksliai 7 kartus didesnė nei ekspozicija žmonėms vartojant rekomenduojamą dozę.

Papildomas radinys buvo cholelitiazė, pasireiškianti dėl aripiprazolo hidroksimetabolitų sulfato konjugatų nuosėdų beždžionių tulžyje po kartotinės 25-125 mg/kg/d dozės vartojimo, kuri apytiksliai 16-81 kartų viršija didžiausią rekomenduojamą dozę žmonėms, remiantis apskaičiavimu mg/m2 kūno paviršiaus ploto.

Tačiau hidroksiaripiprazolo sulfatų konjugatų koncentracijos žmogaus tulžyje esant didžiausiai siūlomai dozei, 30 mg per dieną, buvo ne daugiau nei 6 % tulžies koncentracijų, nustatytų beždžionėms 39 savaičių tyrime ir buvo gerokai žemiau (6 %) savo in vitro tirpumo ribų.

Kartotinų dozių tyrimų metu su žiurkių ir šunų jaunikliais aripiprazolo toksiškumo savybės buvo panašios į stebėtas suaugusiuose gyvūnuose ir todėl nėra neurotoksiškumo ar nepageidaujamų poveikių vystymuisi įrodymų.

Remiantis visų įprastų genotoksiškumo tyrimų rezultatais, aripiprazolas laikomas negenotoksišku. Toksinio poveikio reprodukcijai tyrimų metu aripiprazolas neblogino vaisingumo.

Toksinis poveikis vystymuisi, įskaitant nuo dozės priklausantį uždelstą vaisiaus kaulėjimą ir galimą teratogeninį poveikį, buvo stebėtas žiurkėms esant dozėms, sukeliančioms subterapinę ekspoziciją (remiantis AUC), ir triušiams esant dozėms, sukeliančioms ekspoziciją, kuri apytiksliai 3-11 kartų didesnė nei susidaranti vidutinė pusiausvyrinės būklės AUC, vartojant maksimalią rekomenduojamą klinikinę dozę. Toksinis poveikis vaikingoms patelėms pasitaikė esant dozėms, panašioms į sukeliančias toksinį poveikį vystymuisi.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai

Karmeliozės natrio druska

Manitolis

Natrio-divandenilio fosfatas monohidratas

Natrio hidroksidas

Tirpiklis

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

Po paruošimo

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai

Įrodyta, kad cheminis ir fizinis stabilumas išlieka 4 valandas esant 25 °C temperatūrai. Mikrobiologiniu požiūriu išskyrus, kai atidarymo / ruošimo metodas užkerta kelią mikrobinio užterštumo pavojui, vaistinį preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Jeigu nedelsiant nesuvartojama, už

laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas. Prieš injekciją flakoną stipriai pakratykite mažiausiai 60 sekundžių, kad vėl susidarytų suspensija. Paruoštos suspensijos nelaikykite švirkšte.

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Jei injekcija neatliekama iš karto po paruošimo, švirkštą galima laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje iki 2 valandų. Mažiausiai 20 sekundžių stipriai pakratykite švirkštą, kad prieš injekciją vėl susidarytų suspensija, jei švirkštas buvo paliktas daugiau nei 15 minučių.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Negalima užšaldyti.

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Užpildytą švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Flakonas

I tipo stiklo flakonas, užkimštas laminuotu gumos kamščiu ir užsandarintas nuplėšiamu aliuminio dangteliu.

Tirpiklis

2 ml 1 tipo stiklo flakonas, užkimštas laminuotu gumos kamščiu ir užsandarintas nuplėšiamu aliuminio dangteliu.

Vienos dozės pakuotė

Kiekvienoje vienos dozės pakuotėje yra vienas miltelių flakonas, 2 ml tirpiklio flakonas, vienas 3 ml švirkštas su Luer jungtimi ir prijungta 38 mm 21 dydžio, hipodermine saugia adata su adatos apsaugos įtaisu, vienas 3 ml vienkartinis švirkštas su Luer jungtimi, vienas flakono adapteris ir trys hipoderminės saugios adatos: viena 25 mm 23 dydžio, viena 38 mm 22 dydžio ir viena 50 mm

21 dydžio.

Daugiadozė pakuotė

3 vienos dozės pakuočių paketas.

Užpildytas švirkštas

I tipo stiklo užpildytas švirkštas, kurio priekinėje kameroje yra milteliai, o galinėje kameroje – tirpiklis.

Vienos dozės pakuotė

Kiekvienoje vienos dozės pakuotėje yra vienas užpildytas švirkštas ir trys hipoderminės saugios adatos: viena 25 mm 23 dydžio, viena 38 mm 22 dydžio ir viena 50 mm 21 dydžio.

Daugiadozė pakuotė

3 vienos dozės pakuočių paketas.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Išsamios Abilify Maintena vartojimo instrukcijos pateiktos pakuotės lapelyje (sveikatos priežiūros specialistams skirtoje informacijoje).

7.REGISTRUOTOJAS

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2013 m. lapkričio 15 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM-mm}

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai