Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abseamed (epoetin alfa) – Preparato charakteristikų santrauka - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAbseamed
ATC kodasB03XA01
Sudėtisepoetin alfa
GamintojasMedice Arzneimittel Pütter GmbH

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Abseamed 1 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 2 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 3 000 TV/0,3 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 4 000 TV/0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 5 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 6 000 TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 7 000 TV/0,7 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 8 000 TV/0,8 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 9 000 TV/0,9 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 10 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 20 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 30 000 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Abseamed 40 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Abseamed 1 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 2 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 16,8 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,5 ml užpildytame švirkšte yra 1 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 8,4 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 2 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 2 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 16,8 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

1 ml užpildytame švirkšte yra 2 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 16,8 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 3 000 TV/0,3 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,3 ml užpildytame švirkšte yra 3 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 25,2 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 4 000 TV/0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,4 ml užpildytame švirkšte yra 4 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 33,6 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 5 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,5 ml užpildytame švirkšte yra 5 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 42,0 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 6 000 TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,6 ml užpildytame švirkšte yra 6 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 50,4 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 7 000 TV/0,7 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,7 ml užpildytame švirkšte yra 7 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 58,8 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 8 000 TV/0,8 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,8 ml užpildytame švirkšte yra 8 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 67,2 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 9 000 TV/0,9 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,9 ml užpildytame švirkšte yra 9 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 75,6 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 10 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 10 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 84,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

1 ml užpildytame švirkšte yra 10 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 84,0 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 20 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 40 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 336,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,5 ml užpildytame švirkšte yra 20 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 168,0 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 30 000 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 40 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 336,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

0,75 ml užpildytame švirkšte yra 30 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 252,0 mikrogramus epoetino alfa.*

Abseamed 40 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Viename tirpalo ml yra 40 000 TV epoetino alfa*, tai atitinka 336,0 mikrogramus epoetino alfa viename ml.

1 ml užpildytame švirkšte yra 40 000 tarptautinių vienetų (TV) epoetino alfa, atitinkančio 336,0 mikrogramus epoetino alfa.*

* pagaminto kininio žiurkėno kiaušidžių (CHO) ląstelių kultūroje rekombinantinės DNR technologijos būdu

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Skaidrus, bespalvis tirpalas

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Abseamed skirtas simptominei anemijai, susijusiai su lėtiniu inkstų nepakankamumu (LIN), gydyti:

-suaugusiesiems ir vaikams nuo 1 iki 18 metų, kuriems atliekama hemodializė, bei suaugusiems pacientams, kuriems atliekama peritoninė dializė (žr. 4.4 skyrių);

-suaugusiesiems, sergantiems inkstų nepakankamumu, kuriems dializė dar neatliekama, sunkiai pacientų inkstų kilmės anemijai, kurią lydi klinikiniai simptomai, gydyti (žr. 4.4 skyrių).

Abseamed skirtas suaugusiesiems, kuriems taikoma chemoterapija dėl solidinių navikų, piktybinės limfomos ar daugybinės mielomos, bei kuriems, įvertinus bendrą paciento būklę (pvz., širdies ir kraujagyslių sistemos būklę, jau esančią anemiją prieš chemoterapijos pradžią) yra pavojinga transfuzija, anemijai gydyti ir transfuzijos poreikiui mažinti.

Bimocrit skirtas išankstinės kraujo donorystės programoje dalyvaujančių suaugusiųjų autologinio kraujo kiekiui didinti. Gydymą skirti galima tik vidutine anemija sergantiems pacientams (hemoglobino [Hb] koncentracijos intervalas yra nuo 10 iki 13 g/dl [nuo 6,2 iki 8,1 mmol/l], nėra geležies stokos), jei neatliekamos kraujo išsaugojimo procedūros arba jei jų nepakanka, kai planinei didelės apimties pasirinktinai atliekamai chirurginei intervencijai reikia didelio kraujo kiekio (4 ar daugiau kraujo vienetų moterims arba 5 ar daugiau kraujo vienetų vyrams).

Abseamed skirtas suaugusiems pacientams, kuriems geležies kiekis nėra sumažėjęs, prieš planines ortopedines operacijas, esant didelei transfuzijos komplikacijų rizikai, alogeninių kraujo transfuzijų mažinimui. Vartoti šį vaistinį preparatą turi tik vidutine anemija (pvz., hemoglobino koncentracijos intervalas yra nuo 10 iki 13 g/dl arba nuo 6,2 iki 8,1 mmol/l) sergantys pacientai, kuriems nebuvo galima taikyti išankstinės autologinės kraujo donorystės programos ir kuriems tikėtinas vidutinio sunkumo kraujo netekimas (nuo 900 iki 1 800 ml).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymas Abseamed turi būti pradėtas gydytojų, turinčių patirtį gydant pacientus su aukščiau nurodytomis indikacijomis, priežiūroje.

Dozavimas

Prieš pradedant gydymą epoetinu alfa ir nusprendus padidinti dozę, reikia įvertinti kitas anemijos priežastis (geležies, folio rūgšties arba vitamino B12 stoką, apsinuodijimą aliuminiu, infekciją arba uždegimą, kraujo netekimą, hemolizę ir bet kurios kilmės kaulo čiulpų fibrozę) ir jas pašalinti. Kad būtų gaunamas geriausias atsakas į epoetiną alfa, turi būti užtikrinamas adekvatus geležies atsargų kiekis ir, jeigu reikia, skiriama geležies papildų (žr. 4.2 skyrių).

Simptominės anemijos gydymas suaugusiems pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas

Anemijos simptomai ir pasekmės gali kisti priklausomai nuo amžiaus, lyties ir kartu esančių patologinių medicininių būklių; gydytojas būtinai turi įvertinti konkretaus paciento klinikinę eigą ir būklę.

Rekomenduojamas pageidaujamas hemoglobino koncentracijos intervalas yra nuo 10 g/dl iki 12 g/dl (nuo 6,2 iki 7,5 mmol/l). Abseamed reikia skirti, kad hemoglobino koncentracija būtų padidinta iki ne didesnės nei 12 g/dl (7,5 mmol/l). Reikėtų vengti hemoglobino koncentracijos pakilimo daugiau nei 2 g/dl (1,25 mmol/l) per keturių savaičių laikotarpį. Jei taip atsitiko, reikia atitinkamai koreguoti dozę kaip nurodyta.

Dėl paciento kitimų gali būti stebimos atsitiktinės atskiros aukštesnės ar žemesnės nei siekiamos hemoglobino koncentracijos intervalo vertės. Kintant hemoglobino koncentracijai, reikia koreguoti dozę, atsižvelgiant į siekiamą hemoglobino koncentracijos intervalą nuo 10 g/dl (6,2 mmol/l) iki 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Reikėtų vengti didesnės nei 12 g/dl (7,5 mmol/l) ilgalaikės hemoglobino koncentracijos. Jei hemoglobino koncentracija pakyla daugiau nei 2 g/dl (1,25 mmol/l) per mėnesį arba jei nustatomos ilgalaikės hemoglobino koncentracijos, viršijančios 12 g/dl (7,5 mmol/l), reikia sumažinti Abseamed dozę 25%. Jei hemoglobino koncentracija viršija 13 g/dl (8,1 mmol/l), reikia nutraukti gydymą, kol ji nukris žemiau 12 g/dl (7,5 mmol/l) ir tuomet tęsti gydymą Abseamed 25% mažesne nei ankstesnė doze.

Pacientai turi būti atidžiai stebimi, kad būtų užtikrinta, jog tinkamai anemijos ir jos simptomų kontrolei naudojama mažiausia patvirtinta veiksminga Abseamed dozė, kartu išlaikant 12 g/dl (7,45 mmol/l) arba mažesnę hemoglobino koncentraciją.

Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, Abseamed dozes reikia didinti atsargiai. Pacientams, kuriems nustatytas nepakankamas hemoglobino atsakas į Abseamed, reikia apsvarstyti kitas nepakankamo atsako priežastis (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

Gydymas Abseamed yra skirstomas į dvi stadijas: korekcijos ir palaikomąją.

Suaugę pacientai, kuriems atliekama kraujo dializė

Pacientams, kuriems atliekama kraujo dializė ir kuriems galima venos prieiga, rekomenduojama vartoti į veną.

Korekcijos fazė

Pradinė dozė yra 50 TV/kg 3 kartus per savaitę.

Jei reikalinga, dozė didinama arba mažinama po 25 TV/kg (3 kartus per savaitę), kol bus pasiekiamas pageidaujamas hemoglobino koncentracijos intervalas nuo 10 g/dl iki 12 g/dl (nuo 6,2 iki 7,5 mmol/l) (tai turi būti atliekama ne trumpesniais kaip keturių savaičių intervalais).

Palaikomoji fazė

Rekomenduojama bendra savaitinė dozė yra 75-300 TV/kg.

Reikia atitinkamai koreguoti dozę, kad hemoglobino koncentracija būtų palaikoma pageidaujamame koncentracijos intervale nuo 10 g/dl iki 12 g/dl (nuo 6,2 iki 7,5 mmol/l).

Pacientams, kurių pradinis hemoglobino koncentracija yra labai maža (< 6 g/dl arba < 3,75 mmol/l), gali prireikti didesnių palaikomųjų dozių nei tiems, kurių pradinė anemija yra lengvesnė (> 8 g/dl arba > 5 mmol/l).

Suaugę pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu, kuriems dar neatliekama dializė

Kai venos prieigos nėra, Abseamed galima vartoti po oda.

Korekcijos fazė

Pradinė dozė yra 50 TV/kg 3 kartus per savaitę, toliau, jeigu reikalinga, dozė, vartojama 3 kartus per savaitę, didinama po 25 TV/kg, kol pasiekiamas pageidaujamas tikslas (tai turi būti atliekama ne trumpesniais kaip keturių savaičių intervalais).

Palaikomoji fazė

Per palaikomąją fazę Abseamed galima skirti 3 kartus per savaitę, o jei vartojama po oda, vieną kartą per savaitę arba vieną kartą per 2 savaites.

Reikia atitinkamai koreguoti dozę, kad hemoglobino koncentracija būtų palaikoma pageidaujamame lygmenyje: nuo 10 g/dl iki 12 g/dl (nuo 6,2 iki 7,5 mmol/l). Didinant dozavimo intervalus, gali reikėti didinti dozę.

Didžiausia dozė turi neviršyti 150 TV/kg 3 kartus per savaitę, 240 TV/kg (iki maksimalios 20 000 TV/kg per savaitę dozės) vieną kartą per savaitę arba 480 TV/kg (iki maksimalios 40 000 TV/kg per savaitę dozės) vieną kartą per dvi savaites.

Suaugę pacientai, kuriems atliekama peritoninė dializė

Kai venos prieigos nėra, Abseamed galima vartoti po oda.

Korekcijos fazė

Pradinė dozė yra 50 TV/kg 2 kartus per savaitę.

Palaikomoji fazė

Rekomenduojama palaikomoji dozė yra nuo 25 TV/kg iki 50 TV/kg 2 kartus per savaitę dalinant į 2 lygias injekcijas.

Reikia atitinkamai koreguoti dozę, kad hemoglobino koncentracija būtų palaikoma pageidaujamame lygmenyje nuo 10 g/dl iki 12 g/dl (nuo 6,2 iki 7,5 mmol/l).

Suaugusių pacientų, sergančių chemoterapijos sąlygota anemija, gydymas

Anemijos simptomai ir pasekmės gali kisti priklausomai nuo amžiaus, lyties ir kartu esančių patologinių medicininių būklių; gydytojas būtinai turi įvertinti konkretaus paciento klinikinę eigą ir būklę.

Abseamed turi būti skiriamas sergantiems anemija pacientams (pvz., hemoglobino koncentracija ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)).

Pradinė dozė yra 150 TV/kg skiriant po oda 3 kartus per savaitę.

Kitas būdas – galima skirti 450 TV/kg Abseamed pradinę dozę po oda vieną kartą per savaitę.

Reikia atitinkamai koreguoti dozę, kad hemoglobino koncentracija būtų palaikoma pageidaujamame koncentracijos intervale nuo 10 g/dl iki 12 g/dl (nuo 6,2 iki 7,5 mmol/l).

Dėl paciento kitimų gali būti stebimos atsitiktinės atskiros aukštesnės ar žemesnės koncentracijos nei siekiamas hemoglobino koncentracijos intervalas. Hemoglobino kitimai turi būti tvarkomi reguliuojant dozes, atsižvelgiant į siekiamą hemoglobino koncentracijos intervalą nuo 10 g/dl (6,2 mmol/l) iki

12 g/dl (7,5 mmol/l). Reikėtų vengti didesnės nei 12 g/dl (7,5 mmol/l) ilgalaikės hemoglobino koncentracijos; patarimai, kaip tinkamai koreguoti dozes, kai hemoglobino koncentracija viršija 12 g/dl (7,5 mmol/l), pateikti žemiau.

-Jei po 4 savaičių gydymo hemoglobino koncentracija arba retikulocitų kiekis padidėjo, palyginti su pradiniu kiekiu, atitinkamai ne mažiau kaip 1 g/dl (0,62 mmol/l) ir

40 000 ląstelių/µl, dozė turi išlikti 150 TV/kg 3 kartus per savaitę arba 450 TV/kg vieną kartą per savaitę.

-Jei hemoglobino koncentracija padidėjo < 1 g/dl (< 0,62mmol/l), o retikulocitų skaičius padidėjo < 40 000 ląstelių/µl nuo pradinio kiekio, dozė turi būti didinama iki 300 TV/kg 3 kartus per savaitę. Jei po papildomų 4 savaičių gydymo skiriant 300 TV/kg 3 kartus per savaitę hemoglobino koncentracija padidėjo 1 g/dl (0,62 mmol/l) ar retikulocitų kiekis padidėjo 40 000 ląstelių/µl, dozė turi išlikti 300 TV/kg 3 kartus per savaitę.

-Jei hemoglobino koncentracija padidėjimas yra < 1 g/dl (< 0,62mmol/l) ir retikuliocitų kiekio padidėjimas < 40 000 ląstelių/µl nuo pradinio kiekio, atsakas yra mažai tikėtinas ir gydymą reikia nutraukti.

Dozavimo koregavimas, norint pasiekti 10 g/dl-12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l) hemoglobino koncentracijas

Jei hemoglobino koncentracija pakyla daugiau kaip 2 g/dl (1,25 mmol/l) per mėnesį arba jei hemoglobino koncentracija viršija 12 g/dl (7,5 mmol/l), sumažinkite Abseamed dozę maždaug 25-50%.

Jei hemoglobino koncentracija viršija 13 g/dl (8,1 mmol/l), gydymą reikia nutraukti, kol ji nukris žemiau 12 g/dl (7,5 mmol/l) ir tada vėl pradėti gydymą Abseamed 25% mažesne doze nei ankstesnė.

Rekomenduojamas dozavimo režimas yra nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje:

150 TV/kg 3kartus per savaitę arba 450 TV/kg kartą per savaitę

4 savaites

Retikulocitų kiekio padidėjimas ≥ 40.000/µl

Retikulocitų kiekio padidėjimas

 

 

< 40.000/µl

arba Hb kiekio padidėjimas ≥ 1 g/dl

Hb kiekio padidėjimas < 1 g/dl

 

 

 

 

 

 

 

Siektinas Hb

300 TV/kg

(≤ 12 g/dl)

3 kartus per savaitę

 

 

4 savaites

 

 

 

 

 

 

 

 

Retikulocitų kiekio padidėjimas ≥ 40.000/µl

 

 

arba Hb kiekio padidėjimas ≥ 1 g/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

Retikulocitų kiekio padidėjimas

 

 

< 40.000/µl

 

 

Hb kiekio padidėjimas < 1 g/dl

Nutraukti gydymą

Pacientai turi būti atidžiai stebimi, kad būtų užtikrinta, jog tinkamai anemijos simptomų kontrolei naudojama mažiausia patvirtinta eritropoezę stimuliuojančių vaistų (ESV) dozė.

Gydymą epoetinu alfa reikia tęsti vieną mėnesį po chemoterapijos pabaigos.

Suaugusių pacientų, kuriems numatyta chirurginė procedūra, dalyvaujančių išankstinės autologinio kraujo donorystės programoje, gydymas

Gydant lengva anemija sergančius pacientus (hematokritas nuo 33 iki 39 %), kuriems reikia ≥ 4 vienetų iš anksto išsaugoto kraujo, turi būti skiriama Abseamed dozė – 600 TV/kg į veną 2 kartus per savaitę 3 savaites iki operacijos. Abseamed turi būti sušvirkštas pasibaigus kraujo paėmimo procedūrai.

Suaugusių pacientų, kuriems numatyta planinė ortopedinė operacija, gydymas

Rekomenduojama Abseamed dozė yra 600 TV/kg epoetino alfa skiriant po oda kas savaitę tris savaites (21, 14 ir 7 dienomis) prieš operaciją ir operacijos dieną (0 diena).

Tais atvejais, kai yra medicininiai parodymai sutrumpinti stebėjimo laiką prieš operaciją iki mažiau nei trijų savaičių, 300 TV/kg Abseamed dozė po oda turi būti skiriama kas dieną 10 dienų iš eilės prieš operaciją, operacijos dieną ir keturias dienas po operacijos.

Jei priešoperaciniu periodu emoglobino kiekis pasiekia 15 g/dl (9,38 mmol/l) ar daugiau, Abseamed vartojimą reikia nutraukti ir kitų dozių nevartoti.

Vaikų populiacija

Simptominės anemijos gydymas pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, kuriems atliekama hemodializė

Anemijos simptomai ir pasekmės gali kisti priklausomai nuo amžiaus, lyties ir kartu esančių patologinių medicininių būklių; gydytojas būtinai turi įvertinti konkretaus paciento klinikinę eigą ir būklę.

Pacientams vaikams rekomenduojamas hemoglobino koncentracijos intervalas turi būti nuo 9,5 g/dl iki 11 g/dl (nuo 5,9 iki 6,8 mmol/l). Abseamed reikia skirti, kad hemoglobino koncentracija būtų padidinta iki ne didesnės nei 11 g/dl (6,8 mmol/l). Reikėtų vengti hemoglobino koncentracijos pakilimo daugiau nei 2 g/dl (1,25 mmol/l) per keturių savaičių laikotarpį. Jei taip atsitiko, reikia atitinkamai koreguoti dozę kaip nurodyta.

Pacientai turi būti atidžiai stebimi, kad būtų užtikrinta, jog tinkamai anemijos ir anemijos simptomų kontrolei naudojama mažiausia patvirtinta Abseamed dozė.

Gydymas Abseamed yra skirstomas į dvi stadijas: korekcijos ir palaikomąją.

Vaikams, kuriems atliekama kraujo dializė ir kuriems galima venos prieiga, rekomenduojama vartoti į veną.

Korekcijos fazė

Pradinė dozė yra 50 TV/kg, leidžiama į veną 3 kartus per savaitę.

Jei reikalinga, dozė didinama arba mažinama po 25 TV/kg (3 kartus per savaitę), kol bus pasiekiamas pageidaujamas hemoglobino koncentracijos intervalas nuo 9,5 g/dl iki 11 g/dl (nuo 5,9 iki 6,8 mmol/l) (tai turi būti atliekama ne trumpesniais kaip keturių savaičių intervalais).

Palaikomoji fazė

Reikia atitinkamai koreguoti dozę, kad hemoglobino koncentracija būtų palaikoma pageidaujamame koncentracijos intervale nuo 9,5 g/dl iki 11 g/dl (nuo 5,9 iki 6,8 mmol/l).

Apskritai mažesnio nei 30 kg svorio vaikams reikia didesnės palaikomosios dozės negu didesnio nei 30 kg svorio vaikams ir suaugusiesiems.

Pacientams vaikams, kurių pradinė hemoglobino koncentracija yra labai maža (< 6,8 g/dl arba

< 4,25 mmol/l), gali reikėti didesnės palaikomosios dozės nei pacientams, kurių pradinė hemoglobino koncentracija yra didesnė (> 6,8 g/dl arba > 4,25 mmol/l).

Anemija pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, prieš pradedant dializę arba peritoninės dializės metu

Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas ir anemija, epoetino alfa veiksmingumas ir saugumas, prieš pradedant dializę arba peritoninės dializės metu, neištirti. Turimi po oda leidžiamo epoetino alfa duomenys, gauti gydant šias populiacijas, aprašyti 5.1 skyriuje, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Pacientų vaikų, sergančių chemoterapijos sąlygota anemija, gydymas

Epoetino alfa saugumas ir veiksmingumas pacientams vaikams, kuriems atliekama chemoterapija, neištirti (žr. 5.1 skyrių).

Pacientų vaikų, kuriems numatyta chirurginė procedūra, dalyvaujančių išankstinės autologinio kraujo donarystės programoje, gydymas

Epoetino alfa saugumas ir veiksmingumas vaikams neištirti. Duomenų nėra.

Pacientų vaikų, kuriems numatyta planinė ortopedinė operacija, gydymas

Epoetino alfa saugumas ir veiksmingumas vaikams neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą.

Prieš vartodami palaukite, kol Abseamed švirkštas sušils iki kambario temperatūros. Paprastai tai trunka 15–30 minučių.

Kaip ir naudojant bet kuriuos kitus leidžiamus preparatus, reikia patikrinti, ar tirpale nėra dalelių ir ar nepakito jo spalva. Abseamed yra sterilus, bet be konservantų preparatas ir tinka vartoti tik vieną kartą. Sušvirkškite reikalingą jo kiekį.

Simptominės anemijos gydymas pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas

Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas ir kuriems nuolat galima venos prieiga (pacientai, kuriems atliekama kraujo dializė), Abseamed rekomenduojama vartoti į veną.

Kai venos prieigos nėra (pacientai, kuriems kraujo dializė dar neatliekama, ir pacientai, kuriems atliekama peritoninė dializė), Abseamed galima vartoti po oda.

Suaugusių pacientų, sergančių chemoterapijos sąlygota anemija, gydymas

Abseamed reikia vartoti po oda.

Suaugusių pacientų, kuriems numatyta chirurginė procedūra, dalyvaujančių išankstinės autologinio kraujo donarystės programoje, gydymas

Abseamed turi būti vartojamas į veną.

Suaugusių pacientų, kuriems numatyta planinė ortopedinė operacija, gydymas

Abseamed reikia vartoti po oda.

Simptominės anemijos gydymas vaikams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, kuriems atliekama hemodializė

Pacientams vaikams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas ir kuriems nuolat galima venos prieiga (pacientai, kuriems atliekama kraujo dializė), Abseamed rekomenduojama vartoti į veną.

Leidimas į veną

Suleisti mažiausiai per vieną-penkias minutes priklausomai nuo bendros dozės. Pacientams, kuriems atliekama kraujo dializė, jos metu dozę galima suleisti iš karto per atitinkamą dializės sistemos veninę jungtį. Kitaip injekcija gali būti skiriama pasibaigus dializei per fistulės adatos vamzdelių sistemą, po injekcijos suleidžiant 10 ml izotoninio fiziologinio tirpalo, taip išplaunant vamzdelių sistemą ir užtikrinant tinkamą preparato injekciją į kraujotakos sistemą (Žr. skyriaus „Dozavimas“ dalį „Suaugę pacientai, kuriems atliekama hemodializė“.

Pacientams, kuriems atsiranda į gripo simptomus panašių reakcijų, preparatą geriau leisti lėčiau (žr. 4.8 skyrių).

Negalima Abseamed vartoti į veną infuzijos būdu ar kartu su kitais vaistinių preparatų tirpalais (daugiau informacijos pateikiama 6.6 skyriuje).

Leidimas po oda

Paprastai neturi būti viršijamas didžiausias 1 ml kiekis suleidžiant į vieną injekcijos vietą. Esant didesniems kiekiams, reikia atlikti injekcijas į kelias sritis.

Injekcijas reikia daryti į galūnes ar priekinę pilvo sieną.

Tais atvejais, kai gydytojas nustato, kad pacientas arba globėjas gali saugiai ir veiksmingai po oda suleisti Abseamed savarankiškai, turi būti pateikiami nurodymai, kaip tinkamai dozuoti ir leisti preparatą.

„Informacija, kaip susileisti Abseamed“ pateikiama pakuotės lapelio pabaigoje.

4.3Kontraindikacijos

-Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-Pacientams, kuriems išsivysto gryna eritropoezės ląstelių aplazija (GELA) po gydymo su bet kokiu eritropoetinu, negalima vartoti Abseamed arba bet kurio kito eritropoetino (žr.

4.4 skyrių).

-Nekontroliuojama hipertenzija.

-Pacientams, kuriems papildomas Abseamed kiekis, reikia atsižvelgti į visas kontraindikacijas, susijusias su išankstinės autologinio kraujo donorystės programomis.

Abseamed skyrimas pacientams, kuriems numatyta planinė ortopedinė operacija ir kurie nedalyvauja išankstinės autologinio kraujo donorystės programoje, yra kontraindikuotinas, kaip ir pacientams, kurie serga sunkia koronarine, periferinių arterijų, miego arterijų ar smegenų kraujagyslių liga, įskaitant pacientus, kuriuos neseniai ištiko miokardo infarktas ar insultas.

-Pacientai, kuriems numatyta chirurginė procedūra ir kuriems dėl kokių nors priežasčių negali būti taikoma adekvati trombozės profilaktika.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendri

Visiems pacientams, gydomiems epoetinu alfa, reikia atidžiai stebėti kraujospūdį ir, jei būtina, jį koreguoti. Epoetinas alfa turi būti skiriamas atsargiai esant negydytai, nepakankamai gydytai ar blogai kontroliuojamai hipertenzijai. Gali būti reikalinga papildyti ar sustiprinti antihipertenzinį gydymą. Jei kraujospūdžio kontroliuoti neįmanoma, gydymą epoetinu alfa reikia nutraukti.

Taip pat pranešta apie atvejus, kuomet gydant epoetinu alfa pacientus, turėjusius normalų arba žemesnį kraujospūdį, stebėtos hipertenzinės krizės su encefalopatija ir traukuliais, kai buvo reikalinga skubi gydytojo pagalba ir intensyvi medicininė priežiūra. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas staigiai pasireiškusiems veriančio pobūdžio į migreną panašiems galvos skausmams – tai gali būti pavojaus ženklas (žr. 4.8 skyrių).

Epoetinas alfa taip pat turi būti skiriamas atsargiai pacientams, sergantiems epilepsija, kuriems yra buvę priepuolių arba yra medicininės būklės, susijusios su polinkiu į traukulius, pvz., CNS infekcijos ir metastazės galvos smegenyse.

Pacientams, kuriems yra lėtinis kepenų nepakankamumas, epoetino alfa reikia skirti atsargiai. Epoetino alfa saugumas pacientams, kuriems yra kepenų disfunkcija, neištirtas.

Padidėjęs kraujagyslių trombozinių reiškinių (KTR) dažnis buvo stebimas pacientams, gydomiems ESV (žr. 4.8 skyrių). Tai buvo venų ir arterijų trombozės bei embolija (įskaitant atvejus, pasibaigusius mirtimi), tokios kaip giliųjų venų trombozė, plaučių embolija, tinklainės trombozė ir miokardo infarktas. Be to, stebėti galvos smegenų kraujotakos sutrikimai (įskaitant išeminį ir hemoraginį smegenų insultą bei praeinančius smegenų išemijos priepuolius).

Reikia gerai pasverti nustatytą KTR riziką, lyginant ją su tikėtina gydymo epoetinu alfa nauda, ypač pacientams, kuriems yra KTR rizikos veiksnių, įskaitant nutukimą ir anksčiau pasireiškusius KTR (pvz., giliųjų venų trombozę, plaučių emboliją ir galvos smegenų kraujotakos sutrikimą).

Hemoglobino koncentraciją reikia atidžiai sekti visiems pacientams dėl potencialiai padidėjusios trombembolinių komplikacijų ir fatalinių išeičių rizikos, kai gydomų pacientų hemoglobino koncentracija viršija numatytą vartojimo indikacijų koncentracijos intervalą.

Gydymo epoetinu alfa metu galimas saikingas, nuo dozės priklausomas trombocitų kiekio padidėjimas normos ribose. Tai pranyksta tęsiant gydymą. Be to, buvo pranešta apie normos ribas viršijančią trombocitemiją. Rekomenduojama reguliariai tirti trombocitų kiekį pirmas 8 gydymo savaites.

Prieš pradedant gydymą epoetinu alfa ir nusprendus padidinti dozę, reikia įvertinti kitas anemijos priežastis (geležies, folio rūgšties arba vitamino B12 stoką, apsinuodijimą aliuminiu, infekciją arba

uždegimą, kraujo netekimą, hemolizę ir bet kurios kilmės kaulo čiulpų fibrozę) ir jas pašalinti. Daugumoje atvejų feritino kiekis serume krenta kartu su ląstelių tūrio padidėjimu. Kad būtų gaunamas geriausias atsakas į epoetiną alfa, turi būti užtikrinamas adekvatus geležies atsargų kiekis ir, jeigu reikia, skirti geležies papildų (žr. 4.2 skyrių):

-lėtiniu inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams, jeigu feritino kiekis serume mažesnis nei 100 ng/ml, rekomenduojama gerti geležies papildų (suaugusiesiems – nuo 200 iki 300 mg elementinės geležies per parą vartojant per burną, vaikams – nuo 100 iki 200 mg per parą vartojant per burną);

-vėžiu sergantiems pacientams, jeigu transferino įsotinimas mažesnis nei 20 %, rekomenduojama gerti geležies papildų (nuo 200 iki 300 mg elementinės geležies per parą vartojant per burną);

-pacientams, dalyvaujantiems išankstinės autologinio kraujo donorystės programoje, geležies papildų (200 mg per parą elementinės geležies per burną) reikia skirti kelias savaites prieš pradedant kaupti autologinio kraujo atsargas, kad prieš pradedant gydymą epoetinu alfa būtų sukaupta daug geležies atsargų, ir visu gydymo epoetinu alfa laikotarpiu;

-pacientams, kuriems numatyta sudėtinga planinė ortopedinė operacija, geležies papildų (200 mg per parą elementinės geležies per burną) reikia skirti visu gydymo epoetinu alfa laikotarpiu. Jeigu galima, geležies papildus reikia pradėti vartoti prieš pradedant gydymą epoetinu alfa, kad būtų sukaupta pakankamai geležies atsargų.

Labai retai epoetinu alfa gydomiems pacientams nustatytas porfirijos atsiradimas arba pasunkėjimas. Porfirija sergantiems pacientams epoetiną alfa reikia vartoti atsargiai.

Siekiant pagerinti eritropoezę stimuliuojančių vaistų (ESV) sekamumą, vartojamo ESV pavadinimas turi būti aiškiai užregistruotas (arba nurodytas) paciento byloje.

Pacientai gali pereiti nuo vieno ESV prie kito tik esant atitinkamai priežiūrai.

Gryna eritropoezės ląstelių aplazija (GELA)

Po kelių mėnesių ar metų gydymo epoetinu, jo vartojant po oda, pastebėta antikūnų sąlygota GELA, daugiausia pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas. Tokių atvejų taip pat nustatyta hepatitu C sergantiems pacientams, gydomiems interferonu ir ribavirinu ir tuo pat metu vartojantiems ESV. Epoetino alfa vartojimas gydant su hepatitu C susijusią anemiją nėra patvirtintas.

Pacientams, kuriems staiga sumažėja preparato veiksmingumas, pasireiškiantis hemoglobino sumažėjimu (1-2 g/dl arba 0,62-1,25 mmol/l per mėnesį), padidėjusiu transfuzijų poreikiu, reikia nustatyti retikulocitų skaičių ir ištirti, ar nėra tipinių atsako į gydymą nebuvimo priežasčių (pvz., geležies, folio rūgšties ar vitamino B12 stokos, apsinuodijimo aliuminiu, infekcijos ar uždegimo, kraujo netekimo, hemolizės ir bet kurios kilmės kaulų čiulpų fibrozės).

Pastebėjus neįprastą hemoglobino koncentracijos sumažėjimą ir sunkios anemijos vystymąsi, susijusį su mažu retikulocitų kiekiu, reikia nutraukti gydymą epoetinu alfa ir atlikti antikūnų prieš eritropoetiną tyrimą. Turi būti apsvarstoma, ar GELA diagnozei nustatyti nereikia atlikti kaulų čiulpų ištyrimo.

Negalima pradėti gydymo jokiais kitais ESV, kadangi yra kryžminės reakcijos rizika.

Simptominės anemijos gydymas suaugusiems ir vaikams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas

Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, gydomiems epoetinu alfa, hemoglobino koncentraciją reikia tirti reguliariai, kol nusistovės stabili koncentracija, ir periodiškai po to.

Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, siekiant išvengti hipertenzijos didėjimo rizikos, hemoglobino koncentracijos didėjimo greitis turėtų būti apytikriai 1 g/dl (0,62 mmol/l) per mėnesį ir neviršyti 2 g/dl (1,25 mmol/l) per mėnesį.

Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, palaikomoji hemoglobino koncentracija neturi viršyti maksimalios hemoglobino koncentracijos intervalo ribos, kaip

rekomenduojama 4.2 skyriuje. Klinikinių tyrimų metu nustatyta padidėjusi mirties ir sunkių širdies bei kraujagyslių įvykių pasireiškimo rizika, kai ESV buvo skiriami, kad būtų pasiektas daugiau nei iki

12 g/dl (7,5 mmol/l) hemoglobino koncentracijos lygis.

Kontroliuojami klinikiniai tyrimai neparodė reikšmingos epoetinų skyrimo naudos, kai hemoglobino koncentracijos lygis yra aukštesnis nei tas, kuomet būtina kontroliuoti anemijos simptomus ir vengti kraujo perpylimo.

Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, Abseamed dozes reikia didinti atsargiai, nes didelės kumuliacinės epoetino dozės gali būti susijusios su padidėjusia mirtingumo, sunkių širdies ir kraujagyslių bei galvos smegenų kraujotakos sutrikimų rizika. Pacientams, kuriems nustatytas nepakankamas hemoglobino atsakas į epoetinus, reikia apsvarstyti kitas nepakankamo atsako priežastis (žr. 4.2 ir 5.1 skyrius).

Reikia reguliariai stebėti, ar pacientams, kuriems lėtinis inkstų nepakankamumas gydomas po oda vartojamu epoetinu alfa, nepasireiškia veiksmingumo mažėjimas, apibrėžiamas kaip atsako į gydymą epoetinu alfa nebuvimas ar sumažėjimas pacientams, kuriems toks gydymas anksčiau buvo veiksmingas. Jis charakterizuojamas kaip ilgalaikis hemoglobino koncentracijos sumažėjimas, nepaisant epoetino alfa dozės didinimo (žr. 4.8 skyrių).

Kai kuriems pacientams, kuriems taikomi ilgesni epoetino alfa dozavimo intervalai (ilgesni nei kartą per savaitę), gali nepavykti palaikyti tinkamos hemoglobino koncentracijos (žr. 5.1 skyrių) ir gali reikėti didinti epoetino alfa dozę. Hemoglobino koncentraciją reikia reguliariai stebėti.

Hemodializuojamiems pacientams, ypač polinkį hipotenzijai turintiems pacientams arba tiems, kurių arterioveninės fistulės turi komplikacijų (pvz., stenozė, aneurizma ir kt.), stebėtos šuntų trombozės. Šiems pacientams rekomenduojama ankstyva šunto revizija ir trombozės profilaktika skiriant, pavyzdžiui, acetilsalicilo rūgštį.

Pavieniais atvejais buvo stebėta hiperkalemija, nors priežastys nenustatytos. Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, turi būti stebimi elektrolitai serume. Jei nustatomas padidėjęs ar didėjantis kalio kiekis, tada reikia apsvarstyti, ar kartu taikant atitinkamą hiperkalemijos gydymą, nereikia pertraukti gydymo epoetinu alfa, kol nebus sureguliuotas kalio kiekis serume.

Gydant epoetinu alfa hemodializės metu dėl padidėjusio ląstelių tūrio dažnai gali prireikti didinti heparino dozę. Galimas dializės sistemos užsikimšimas, jei heparinizacija bus nepakankama.

Remiantis iki šiol esama informacija, anemijos korekcija epoetinu alfa suaugusiems pacientams, sergantiems inkstų veiklos nepakankamumu, kuriems neatliekama dializė, nespartina inkstų veiklos nepakankamumo progresavimo.

Pacientų, sergančių chemoterapijos sąlygota anemija, gydymas

Vėžiu sergantiems pacientams, gydomiems epoetinu alfa, hemoglobino koncentraciją reikia tirti reguliariai, kol nusistovės stabili koncentracija, ir periodiškai paskui.

Epoetinai yra augimo veiksniai, kurie pirmiausia stimuliuoja raudonųjų kraujo ląstelių gamybą. Eritropoetino receptorių gali būti ir įvairių navikinių ląstelių paviršiuje. Kaip ir visų augimo veiksnių taikymo atvejais, susirūpinimą kelia tai, kad epoetinai gali stimuliuoti navikų augimą. Negalima atmesti ESV įtakos navikų progresavimui ir išgyvenamumo neprogresuojant ligai sumažėjimui. Kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose epoetinų alfa ir kitų ESV vartojimas buvo susijęs su sumažėjusia lokoregionine navikų kontrole arba sumažėjusiu bendru išgyvenamumu:

-sumažėjusi lokoregioninė kontrolė pacientams su pažengusiu galvos ir kaklo vėžiu, gydomiems radioterapija, kai preparatas skiriamas siekiant didesnio nei 14 g/dl (8,7 mmol/l) hemoglobino koncentracijos lygio;

-sumažėjusį išgyvenamumą ir padidėjusį mirtingumą, susijusį su ligos progresavimu po 4 mėnesių pacientams su metastazavusiu krūties vėžiu, gydomiems chemoterapija, kai

preparatas skiriamas siekiant hemoglobino koncentracijos intervale nuo 12 iki 14 g/dl (nuo 7,5 iki 8,7 mmol/l);

-padidėjusią pacientų su aktyvia piktybine liga, negydomų nei chemoterapija, nei radioterapija, mirties riziką, kai preparatas skiriamas siekiant 12 g/dl (7,5 mmol/l) hemoglobino koncentracijos lygio. ESV šiai pacientų populiacijai neindikuojami;

-pastebėta 9 % padidėjusi ligos progresavimo arba mirties rizika, atlikus svarbiausią analizę epoetiną alfa ir standartinį gydymą gavusiems pacientams, ir 15 % padidėjusi rizika, kurios negalima statistiškai atmesti pacientams, sergantiems metastazavusiu krūties vėžiu, gydomiems chemoterapija, kai preparatas skiriamas siekiant hemoglobino koncentracijos intervale nuo 10 iki 12 g/dl (nuo 6,2 iki 7,5 mmol/l).

Turint omenyje pirmiau paminėtus faktus, kai kuriose klinikinėse situacijose vėžiu sergančių pacientų anemijos gydymui pirmiausia reikėtų rinktis kraujo transfuzijos skyrimą. Sprendimas skirti gydymą rekombinantiniu eritropoetinu turėtų būti pagrįstas naudos ir rizikos įvertinimu dalyvaujant pačiam pacientui ir atsižvelgiant į specifinę klinikinę situaciją. Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant šį vertinimą, yra naviko tipas ir stadija, anemijos sunkumo laipsnis, pacientų numatoma gyvenimo trukmė, aplinka, kurioje pacientas gydomas, ir paciento teikiama gydymo pirmenybė (žr. 5.1 skyrių).

Vėžiu segantiems pacientams, kuriems taikoma chemoterapija, reikia atsižvelgti į 2-3 savaičių vėlavimą tarp ESV skyrimo ir eritropoetino indukuotų raudonųjų kraujo ląstelių atsiradimo, kai vertinama, ar pacientams, kuriems yra su transfuzijomis susijusi rizika, tinka gydymas epoetinu alfa.

Pacientai, kuriems numatyta chirurginė procedūra, dalyvaujantys išankstinės autologinio kraujo donorystės programose

Reikia atsižvelgti į visus perspėjimus ir imtis specialių atsargumo priemonių, susijusių su išankstinės autologinio kraujo donorystės programomis, ypatingai, su įprastine kraujo tūrio atstatymo procedūra.

Pacientai, kuriems numatyta planinė didelės apimties ortopedinė operacija

Periooperaciniu laikotarpiu visada turi būti laikomasi geros gydymo kraujo komponentais praktikos.

Pacientams, kuriems numatyta planinė ortopedinė operacija, turi būti skiriama tinkama trombozės profilaktika, kadangi operuojamiems ligoniams, ypač tokiems, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis, galimi tromboziniai ir kraujagyslių reiškiniai. Be to, papildomai turi būti imamasi atsargumo priemonių pacientams, kuriems yra polinkis į GVT. Dar daugiau, pacientams, kuriems pradinė hemoglobino koncentracija yra> 13 g/dl (> 8,1 mmol/l), negalima paneigti sąsajų tarp gydymo epoetinu alfa ir padidėjusios pooperacinių trombozinių/kraujagyslinių reiškinių rizikos. Dėl to epoetino alfa reikia nevartoti pacientams, kuriems pradinė hemoglobino koncentracija yra> 13 g/dl (> 8,1 mmol/l).

Pagalbinės medžiagos

Šio vaisto užpildytame švirkšte yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nėra įrodymų, patvirtinančių, kad gydymas epoetinu alfa daro įtaką kitų vaistinių preparatų metabolizmui.

Eritropoezę mažinantys vaistiniai preparatai gali susilpninti atsaką į epoetiną alfa.

Vaistinių preparatų sąveika galima su ciklosporinu, kadangi pastarasis jungiasi su raudonosiomis kraujo ląstelėmis (RKL). Jei epoetinas alfa yra skiriamas kartu su ciklosporinu, turi būti stebimas ciklosporino kiekis kraujyje ir didėjant hematokritui turi būti koreguojama ciklosporino dozė.

Nėra įrodymų, patvirtinančių sąveiką tarp epoetino alfa ir granuliocitų kolonijas stimuliuojančio veiksnio (G-CSF) arba granuliocitų-makrofagų kolonijas stimuliuojančio veiksnio (GM-CSF) hematologinės diferenciacijos ar naviko biopsijos mėginių proliferacijos in vitro metu.

Suaugusioms pacientėms, sergančioms metastazavusiu krūtų vėžiu, kartu su 40 000 TV/ml epoetino alfa po oda skyrus 6 mg/kg trastuzumabo, poveikio trastuzumabo farmakokinetikai nenustatyta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie epoetino alfa vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Taigi, epoetino alfa gali būti skiriama tik tuo atveju, jei galima nauda yra didesnė už galimą riziką vaisiui. Epoetino alfa nerekomenduojama vartoti nėščiosioms, kurioms numatyta chirurginė procedūra, dalyvaujančioms išankstinės autologinio kraujo donorystės programoje,.

Žindymas

Nežinoma, ar egzogeninis epoetinas alfa išsiskiria į motinos pieną. Žindyvėms epoetiną alfa reikia vartoti atsargiai. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo epoetinu alfa naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo epoetinu alfa.

Epoetino alfa nerekomenduojama vartoti žindyvėms, kurioms numatyta chirurginė procedūra, dalyvaujančioms išankstinės autologinio kraujo donorystės programoje.

Vaisingumas

Tyrimų, įvertinančių galimą epoetino alfa poveikį vyrų arba moterų vaisingumui, neatlikta.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

Abseamed gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Pacientams, gydomiems epoetinu alfa, dažniausia nepageidaujama reakcija į vaistą – tai nuo dozės priklausantis kraujospūdžio padidėjimas arba esamos hipertenzijos pasunkėjimas. Reikia stebėti kraujospūdį, ypač gydymo pradžioje (žr. 4.4 skyrių).

Dažniausiai pasireiškiančios klinikinių tyrimų metu stebėtos nepageidaujamos reakcijos į vaistą yra viduriavimas, pykinimas, vėmimas, karščiavimas ir galvos skausmas. Į gripą panašios ligos simptomai gali pasireikšti ypač gydymo pradžioje.

Atliekant dozavimo ilgesniais intervalais suaugusiems pacientams, sergantiems inkstų nepakankamumu, kuriems dializė dar neatliekama, nustatytas kvėpavimo takų užsikimšimas, įskaitant kvėpavimo takų užsikimšimą, nosies užsikimšimą ir nazofaringitą.

Padidėjęs kraujagyslių trombozinių reiškinių (KTR) dažnis buvo stebimas pacientams, gydomiems ESV (žr. 4.4 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas

23 atsitiktinių imčių dvigubai akluose placebu arba gydymo standartu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose iš viso dalyvavo 3 262 tiriamieji, bendrosios epoetino alfa saugumo savybės įvertintos

1 992 anemija sergantiems pacientams. Į 4 lėtinio inkstų nepakankamumo (LIN) tyrimus buvo įtraukti 228 epoetinu alfa gydomi lėtiniu inkstų nepakankamumu sergantys asmenys (2 tyrimuose dalyvavo pacientai, kuriems dializė neatliekama (N = 131 sergančiųjų LIN) ir 2 tyrimuose – pacientai, kuriems

dializė atliekama (N = 97 sergančiųjų LIN); į 16 anemijos, sukeltos chemoterapijos, tyrimų buvo įtraukti 1 404 sergantieji vėžiu; į 2 autologinio kraujo donorystės tyrimus buvo įtraukti 147 gydomi tiriamieji; o į 1 perichirurginio laikotarpio tyrimą – 213 gydomi tiriamieji. Nepageidaujamos reakcijos į vaistą, nustatytos ≥ 1 % epoetinu alfa šiuose tyrimuose gydytų tiriamųjų, pateikiamos lentelėje toliau.

Dažnio įverčiai: labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki

< 1/100); reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000); labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų

 

 

 

 

 

 

sistemų

Dažnis

 

 

 

 

 

klasės

 

 

 

 

 

 

 

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Labai reti

Dažnis

 

nežinomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antikūnų prieš

 

Kraujo ir

 

 

 

 

eritropoetiną

 

 

 

 

 

sukelta gryna

 

limfinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eritropoezės

 

sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ląstelių

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplazija1,4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trombocitemija1

 

Metabolizmo

 

 

 

 

 

 

ir mitybos

 

 

Hiperkalemija2

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Imuninės

 

 

 

 

 

Anafilaksinė

 

 

 

 

 

reakcija4,

sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

padidėjęs

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jautrumas4

 

 

 

 

 

 

Nervų

 

Galvos

 

 

 

 

sistemos

 

Traukuliai

 

 

 

 

skausmas

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujagyslių

 

Venų ir

 

 

 

 

 

arterijų

 

 

 

Hipertenzinė

sutrikimai

 

trombozės3,

 

 

 

krizė4

 

 

hipertenzija

 

 

 

 

Kvėpavimo

 

 

 

 

 

 

sistemos,

 

 

 

 

 

 

krūtinės

 

Kosulys

Kvėpavimo

 

 

 

ląstos ir

 

takų užgulimas

 

 

 

 

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Virškinimo

Viduriavimas,

 

 

 

 

 

trakto

pykinimas,

 

 

 

 

 

sutrikimai

vėmimas

 

 

 

 

 

Odos ir

 

 

 

 

 

 

poodinio

 

Bėrimas

 

 

 

Angioneurozinė

audinio

 

 

 

 

edema4, dilgėlinė4

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Skeleto,

 

Artralgija,

 

 

 

 

 

kaulų

 

 

 

 

raumenų ir

 

 

 

 

 

 

skausmas,

 

 

 

 

jungiamojo

 

 

 

 

 

 

mialgija,

 

 

 

 

audinio

 

 

 

 

 

 

galūnių

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

skausmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgimtos,

 

 

 

 

 

 

šeiminės ir

 

 

 

 

 

Porfirija4

genetinės

 

 

 

 

 

 

ligos

 

 

 

Šaltkrėtis, į

 

Bendrieji

gripą

 

panašus

 

sutrikimai ir

susirgimas,

Vaistinio

vartojimo

Karščiavimas injekcijos

preparato

vietos

vietos

neveiksmingumas4

pažeidimai

reakcija,

 

 

periferinė

 

 

edema

 

1 Nustatyta poregistraciniu laikotarpiu, dažnis apskaičiuotas pagal spontaninių pranešimų skaičių 2 Dažni pacientams, kuriems atliekama dializė

3 Įskaitant arterinius ir veninius įvykius, pasibaigusius ir nepasibaigusius mirtimi, pvz., giliųjų venų trombozę, plaučių embolus, tinklainės trombozę, arterijų trombozę (įskaitant miokardo infarktą), galvos smegenų kraujotakos sutrikimus (įskaitant išeminį ir hemoraginį smegenų insultą), praeinančius smegenų išemijos priepuolius, taip pat šunto trombozę (įskaitant dializės įrangą) bei trombozę arterioveninių šuntų aneurizmose.

4 Aprašyta tolesniame poskyryje ir (arba) 4.4 skyriuje.

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Yra duomenų apie padidėjusio jautrumo reakcijas, įskaitant bėrimo (įskaitant dilgėlinę), anafilaksinės reakcijos ir angioneurozinės edemos ątvejus (žr. 4.4 skyrių).

Taip pat pranešta apie atvejus, kuomet gydant epoetinu alfa pacientus, turėjusius normalų arba žemesnį kraujospūdį, stebėtos hipertenzinės krizės su encefalopatija ir traukuliais, kai buvo reikalinga skubi gydytojo pagalba ir intensyvi medicininė priežiūra. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas staigiai pasireiškusiems veriančio pobūdžio į migreną panašiems galvos skausmams – tai gali būti pavojaus ženklas (žr. 4.4 skyrių).

Antikūnų sukelta gryna eritropoezės ląstelių aplazija mėnesiais ir metais taikant gydymą epoetinu alfa buvo labai reta (< 1/10 000 atvejų per paciento metus) (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, kuriems atliekama hemodializė, populiacija

Vartojimo pacientams vaikams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, kuriems atliekama hemodializė, patirties klinikinių tyrimų metu ir poregistraciniu laikotarpiu nepakanka. Šiai populiacijai būdingų nepageidaujamų reakcijų, nenurodytų lentelėje pirmiau, arba reakcijų, rodančių lydinčią ligą, nenustatyta.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Epoetino alfa terapinės ribos yra labai plačios. Jo perdozavimas gali sukelti poveikį, kuris yra farmakologinio hormono poveikio išsiplėtimas. Gali būti atliekama flebotomija, jei atsiranda labai didelė hemoglobino koncentracija. Prireikus būtina taikyti papildomą palaikomąją slaugą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antianeminiai preparatai, eritropoetinas, ATC kodas – B03XA01.

Abseamed yra panašus biologinis vaistinis preparatas. Išsami informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu.

Veikimo mechanizmas

Eritropoetinas (EPO) – tai glikoproteininis hormonas, kurio reaguojant į hipoksiją daugiausia pagaminama inkstuose; tai pagrindinis raudonųjų kraujo ląstelių (RKL) gamybos reguliatorius. EPO dalyvauja visose eritroidinių ląstelių vystymosi stadijose, o pagrindinis jo poveikis pasireiškia eritroidinių ląstelių pirmtakių lygyje. EPO, prisijungęs prie savo ląstelės paviršiaus receptoriaus, suaktyvina signalų perdavos mechanizmus, veikiančius apoptozę, ir stimuliuoja eritroidinių ląstelių vešėjimą.

Rekombinantinis žmogaus EPO (epoetinas alfa), ekspresuojamas kininio žiurkėno kiaušidžių ląstelėse, turi 165 aminorūgščių seką, kuri yra identiška žmogaus šlapimo sistemos EPO; tiriant šių 2 medžiagų funkcionalumą skirtumų nenustatyta. Tariamasis eritropoetino molekulinis svoris yra

32 000-40 000 daltonų.

Eritropoetinas – tai augimo veiksnys, visų pirma stimuliuojantis raudonųjų kraujo ląstelių gamybą. Eritropoetino receptoriai gali būti ekspresuojami įvairių navikų ląstelių paviršiuje.

Farmakodinaminis poveikis

Sveiki savanoriai

Po vienartinių epoetino alfa dozių (nuo 20 000 iki 160 000 TV, leidžiant po oda), buvo nustatytas tirtų farmakodinamikos žymenų (tame tarpe retikuliocitų, RKL ir hemoglobino) atsakas, priklausomas nuo dozės. Retikuliocitų procentinė dalis kito pagal aiškiai apibrėžtą koncentracijos ir laiko pobūdį, rodantį smailę ir grįžimą į pradinį lygį. RKL ir hemoglobino koncentracijos pobūdis buvo mažiau apibrėžtas.

Apskritai visi farmakodinamikos žymenys didėjo tiesiškai su doze, didžiausias atsakas pasiektas skyrus didžiausias dozes.

Kitais farmakodinamikos tyrimais tirta 40 000 TV dozė, skirta vieną kartą per savaitę, palyginti su 150 TV/kg doze, skirta 3 kartus per savaitę. Nepaisant koncentracijos ir laiko pobūdžio skirtumų (išmatuotų pagal retikuliocitų procentinės dalies, hemoglobino ir bendrojo RKL skaičiaus pokyčius), farmakodinaminis atsakas skiriant abi šias dozes buvo panašus. Papildomais tyrimais palygintos

40 000 TV vieną kartą per savaitę skirta epoetino alfa dozė ir du kartus per savaitę skirtos nuo 80 000 iki 120 000 TV dozės po oda. Apskritai, remiantis šių farmakodinamikos tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki tiriamieji, rezultatais, 40 000 TV vieną kartą per savaitę dozės režimas atrodo veiksmingesnis RKL gamybos požiūriu nei režimai, kai vaisto skiriama du kartus per savaitę, nors nustatyta panaši retikuliocitų gamyba ir vieną kartą per savaitę, ir du kartus per savaitę skyrimo režimu.

Lėtinis inkstų nepakankamumas

Nustatyta, kad epoetinas alfa stimuliuoja eritropoezę LIN ir anemija sergantiems pacientams, įskaitant pacientus, kuriems atliekama dializė ir kuriems ji neatliekama. Pirmasis atsako į epoetiną alfa įrodymas – padidėjęs retikuliocitų skaičius per 10 parų ir paskui padidėjęs raudonųjų kraujo ląstelių skaičius, hemoglobinas ir hematokritas (paprastai per 2–6 savaites). Hemoglobino atsakas įvairiems pacientams skiriasi, jam įtakos gali turėti geležies atsargos ir kitų medicininių būklių buvimas.

Chemoterapijos sąlygota anemija

Epoetino alfa skyrus 3 kartus per savaitę arba vieną kartą per savaitę, nustatyta, kad po pirmojo gydymo mėnesio anemiškiems vėžiu sergantiems pacientams, gydomiems chemoterapija, padaugėja hemoglobino ir sumažėja kraujo perpylimo poreikis.

Tyrimuose, kuriuose buvo lyginami 150 TV/kg 3 kartus per savaitę ir 40 000 TV vieną kartą per savaitę dozavimo režimai sveikiems tiriamiesiems ir anemiškiems vėžiu sergantiems tiriamiesiems, laiko ir retikuliocitų procentinės dalies, hemoglobino bei bendrojo raudonųjų kraujo ląstelių skaičiaus pobūdis abiem dozavimo režimais sveikiems tiriamiesiems ir vėžiu sergantiems anemiškiems tiriamiesiems buvo panašus. Atitinkamų farmakodinamikos parametrų AUC sveikiems tiriamiesiems ir vėžiu sergantiems anemiškiems tiriamiesiems buvo panašios, vaisto skiriant 150 TV/kg 3 kartus per savaitę dozavimo režimu ir 40 000 TV vieną kartą per savaitę dozavimo režimu.

Suaugę pacientai, kuriems numatyta chirurginė procedūra, dalyvaujantys išankstinės autologinio kraujo donorystės programoje

Galima pastebėti, kad epoetinas alfa stimuliuoja raudonųjų kraujo ląstelių gamybą, siekiant paspartinti autologinio kraujo kaupimą ir sumažinti hemoglobino praradimą suaugusiems pacientams, kuriems numatyta sudėtinga planinė operacija ir kuriems mažai tikėtina, kad jie sukaups pakankamai kraujo atsargų. Didžiausias poveikis nustatytas pacientams, kurių hemoglobinas žemas (≤ 13 g/dl).

Suaugusių pacientų, kuriems numatyta planinė ortopedinė operacija, gydymas

Nustatyta, kad pacientams, kuriems numatytas sudėtinga planinė ortopedinė operacija ir kurių hemoglobinas prieš gydymą buvo nuo > 10 iki ≤ 13 g/dl, epoetinas alfa sumažino alogeninio kraujo perpylimų būtinybės riziką ir paspartino eritroidinių ląstelių atsikūrimą (padidino hemoglobino koncentraciją, hematokrito vertes ir retikuliocitų skaičių).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Lėtinis inkstų nepakankamumas

Epoetinas alfa tirtas klinikiniais tyrimais, kuriuose dalyvavo suaugę LIN ir anemija sergantys pacientai, įskaitant pacientus, kuriems hemodializė atliekama arba kuriems ji neatliekama, vaisto skiriant anemijai gydyti ir hematokritui palaikyti tikslinės nuo 30 iki 36 % koncentracijos ribose.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo skirtos pradinės 50–150 TV/kg dozės 3 kartus per savaitę, maždaug 95 % visų pacientų reagavo į gydymą ir jų hematokritas reikšmingai padidėjo. Maždaug po dviejų mėnesių gydymo beveik visiems pacientams kraujo perpilti nereikėjo. Pasiekus tikslinę hematokrito vertę, palaikomoji dozė buvo nustatoma kiekvienam pacientui atskirai.

Trijuose didžiausiuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo dializuojami suaugę pacientai, palaikomosios dozės, kurios reikia hematokritui nuo 30 iki 36 % palaikyti, mediana buvo apie 75 TV/kg skiriant vaisto 3 kartus per savaitę.

Dvigubai akluose placebu kontroliuojamuose daugiacentriuose gyvenimo kokybės tyrimuose, kuriuose dalyvavo LIN sergantys pacientai, kuriems atliekama hemodializė, po šešių gydymo mėnesių epoetinu alfa gydytiems pacientams, palyginti su placebo grupe, nustatytas kliniškai ir statistiškai reikšmingas pagerėjimas, vertinant nuovargio, fizinių simptomų, bendravimo ir depresijos (pagal inkstų ligos klausimyną) parametrus. Epoetinu alfa gydytos grupės pacientai taip pat buvo įtraukti į atvirąjį tęstinį tyrimą, kuriuo nustatyta, kad jų gyvenimo kokybė išliko pagerėjusi dar 12 mėnesių.

Suaugę pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu, kuriems dar neatliekama dializė

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo LIN sergantys pacientai, kuriems dializė neatliekama, gydyti epoetinu alfa, vidutinė gydymo trukmė buvo beveik penki mėnesiai. Šių pacientų atsakas į gydymą epoetinu alfa buvo panašus į nustatytą pacientams, kuriems dializė atliekama. LIN sergantiems pacientams, kuriems neatliekama dializė, nustatytas nuo dozės priklausomas hematokrito padidėjimas epoetino alfa skyrus į veną arba po oda. Hematokritas didėjo panašiai greitai epoetino alfa skyrus bet kuriuo iš šių būdų. Be to, nustatyta, kad epoetino alfa dozės nuo 75 iki 150 TV/kg per savaitę palaiko 36–38 % hematokrito vertę iki šešerių mėnesių.

2 tyrimuose su ilgesniais epoetino alfa skyrimo intervalais (3 kartus per savaitę, vieną kartą per savaitę, vieną kartą per 2 savaites ir vieną kartą per 4 savaites) kai kuriems pacientams, kuriems vaisto skyrimo intervalai buvo ilgesni, tinkamos hemoglobino vertės neišsilaikė ir jie pasiekė protokole nustatytą vartojimo nutraukimo dėl hemoglobino kriterijų (0 % grupėje, kurioje vaisto skirta vieną kartą per savaitę; 3,7% grupėje, kurioje vaisto buvo skiriama vieną kartą per 2 savaites; ir 3,3 % grupėje, kurioje vaisto buvo skiriama vieną kartą per 4 savaites).

Atsitiktinių imčių perspektyviuoju tyrimu vertinti 1 432 lėtiniu inkstų nepakankamumu ir anemija sergantys pacientai, kuriems dializė neatliekama. Pacientams buvo skirtas gydymas epoetinu alfa, siekiant palaikyti 13,5 g/dl (didesnę nei rekomenduojama hemoglobino koncentraciją) arba 11,3 g/dl hemoglobino koncentraciją. Sunkus širdies ir kraujagyslių reiškinys (mirtis, miokardo infarktas, insultas arba hospitalizavimas dėl stazinio širdies nepakankamumo) ištiko 125 (18 %) iš 715 pacientų

didesnės hemoglobino vertės grupėje, palyginti su 97 (14 %) iš 717 pacientų mažesnės hemoglobino vertės grupėje (santykinė rizika [SR] – 1,3; 95 % PI – 1,0; 1,7; p = 0,03).

Buvo atliktos ESV klinikinių tyrimų duomenų apibendrintos post-hoc analizės pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas (pacientams, kuriems taikoma dializė, kuriems netaikoma dializė, kurie serga diabetu ir kurie neserga diabetu). Vartojant didesnes kumuliacines ESV dozes, nepriklausomai nuo diabeto ar dializės būklės, nustatyta padidėjusios mirtingumo dėl visų priežasčių, širdies ir kraujagyslių ligų bei galvos smegenų kraujotakos sutrikimo rizikos tendencija (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

Pacientų, sergančių chemoterapijos sąlygota anemija, gydymas

Epoetinas alfa tirtas klinikiniais tyrimais, kuriuose dalyvavo suaugę vėžiu sergantys anemiški pacientai, turintys limfoidinių ir solidinių navikų, ir pacientai, gydomi įvairiais chemoterapijos režimais, įskaitant gydymą platinos ir ne platinos preparatais. Šiuose tyrimuose epoetino alfa skyrus

3 kartus per savaitę ir vieną kartą per savaitę, nustatyta, kad po pirmojo gydymo mėnesio anemiškiems vėžiu sergantiems pacientams padidėja hemoglobino koncentracija ir sumažėja kraujo perpylimo poreikis. Tam tikruose tyrimuose po dvigubai aklos fazės vyko atviroji fazė, kurios metu visiems pacientams buvo skiriama epoetino alfa ir buvo stebimas poveikio išlikimas.

Turimi duomenys rodo, kad pacientai, sergantys piktybinėmis kraujo ligomis, ir pacientai, turintys solidinių navikų, į gydymą epoetinu alfa reaguoja vienodai, taip pat kad pacientai, kurių navikai infiltravo kaulų čiulpus arba kurių navikai kaulų čiulpų neinfiltravo, į gydymą epoetinu alfa reaguoja vienodai. Chemoterapijos tyrimuose epoetino alfa ir placebo grupių pacientams, patyrusiems panašaus intensyvumo chemoterapiją, nustatyta panaši sritis po neutrofilų laiko kreive epoetino alfa ir placebo vartojusiems pacientams, taip pat panašiai epoetino alfa ir placebo grupių pacientų daliai absoliutusis neutrofilų skaičius nukrito žemiau 1 000 ir 500 ląstelių/µl.

Prospektyviniame, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklame, placebu kontroliuojamame tyrime, kuriame dalyvavo 375 pacientai, sergantys anemija ir įvairiomis ne mieloidinėmis piktybinėmis ligomis, kuriems taikoma chemoterapija ne platinos preparatais, buvo nustatytas reikšmingas anemijos simptomų (pvz. nuovargio, energijos sumažėjimo ir aktyvumo sumažėjimo) palengvėjimas, įvertintas naudojant toliau išvardytus metodus ir skales: bendrąją vėžio gydymo – anemijos funkcinio įvertinimo skalę (angl. Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia) (FACT-An), FACT-An nuovargio skalę ir Vėžio linijinę analogų skalę (angl. Cancer Linear Analogue Scale) (CLAS). Kiti du mažesni, atsitiktinės atrankos, placebo kontroliuojami tyrimai neparodė reikšmingo pagerėjimo vertinant gyvenimo kokybės parametrus atitinkamai pagal EORTC-QLQ-C30 skalę arba CLAS. Išgyvenamumas ir naviko progresavimas tirti penkiuose didelės apimties kontroliuojamuose tyrimuose, įtraukiančiuose 2 833 pacientus; keturi tyrimai buvo dvigubai akli, placebu kontroliuojami, o vienas – atviras. Tyrimai arba įtraukė chemoterapija gydytus pacientus (du tyrimai), arba naudojo pacientų populiacijas, kuriose nebuvo indikuojami ESV: anemija vėžiu sergantiems pacientams, kuriems nebuvo taikoma chemoterapija ir galvos bei kaklo vėžiu sergantiems pacientams, kuriems buvo taikoma radioterapija. Siekiamas hemoglobino koncentracijos lygis dviejuose tyrimuose buvo

> 13 g/dl (8,1 mmol/l), likusiuose trijuose – nuo 12 iki 14 g/dl (nuo 7,5 iki 8,7 mmol/l). Atvirame tyrime nenustatyta išgyvenamumo skirtumo tarp pacientų gydytų rekombinantiniu žmogaus eritropoetinu ir kontrolinės grupės. Keturiuose placebo kontroliuojamuose tyrimuose bendro išgyvenamumo rizikos santykis svyravo tarp 1,25 ir 2,47, kontrolinės grupės naudai. Šie tyrimai parodė pacientų, sergančių įvairiais paplitusiais vėžiniais susirgimais, gydomų rekombinantiniu žmogaus eritropoetinu, dėsningą, nepaaiškinamą, statistiškai reikšmingai padidėjusį mirtingumą, lyginant su kontroline grupe. Bendro išgyvenamumo išeitys negalėjo būti patenkinamai paaiškintos trombozių ir panašių komplikacijų dažnių skirtumais tarp gydytų rekombinantiniu žmogaus eritropoetinu ir kontrolinės grupės.

Taip pat buvo atlikta pacientų lygio duomenų analizė, įtraukianti daugiau kaip 13 900 vėžiu sergančių pacientų (chemoterapija, radioterapija, chemoradioterapija arba jokios terapijos), dalyvaujančių

53 kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo vartojami keli epoetinai. Bendro išgyvenamumo laiko duomenų metaanalizė parodė 1,06 rizikos santykio taškinį įvertį kontrolinės grupės naudai (95% PI: 1,00, 1,12; 53 tyrimai ir 13 933 pacientai), vėžiu sergančių pacientų, gydomų chemoterapija, bendro išgyvenamumo laiko rizikos santykis buvo 1,04 (95% PI: 0,97, 1,11; 38 tyrimai

ir 10 441 pacientas). Metaanalizės taip pat rodo dėsningą reikšmingą santykinės trombembolijos rizikos padidėjimą vėžiu sergantiems pacientams, gydomiems rekombinantiniu žmogaus eritropoetinu (žr. 4.4 skyrių).

Atsitiktinių imčių atvirame, daugiacentriame tyrime dalyvavo 2 098 anemija ir metastazavusiu krūties vėžiu sergančių moterų, kurioms taikyta pirmojo arba antrojo pasirinkimo chemoterapija. Tai buvo ne prastesnio poveikio tyrimas, modeliuotas siekiant atmesti 15 % navikų progresavimo arba mirties rizikos padidėjimą, skiriant epoetiną alfa ir standartinį gydymą (SG), palyginti su vien tik SG. Remiantis tyrėjo vertintu ligos progresavimu, išgyvenamumo neprogresuojant ligai (INL) mediana kiekvienoje grupėje buvo 7,4 mėnesio (RS 1,09; 95 % PI: 0,99; 1,20), tai rodė, kad tyrimo tikslas nebuvo pasiektas. Iki galutinio klinikinių duomenų registravimo termino buvo pranešta apie

1 337 mirties atvejus. Bendro išgyvenamumo mediana epoetiną alfa ir SG gavusioje grupėje buvo 17,2 mėnesio, palyginti su 17,4 mėnesio vien tik SG gavusioje grupėje (RS 1,06; 95 % PI: 0,95; 1,18). Epoetino alfa ir SG grupėje eritrocitų masės perpylimas taikytas reikšmingai mažesniam pacientų skaičiui (5,8 %, palyginti su 11,4 %); tačiau epoetino alfa ir SG grupėje reikšmingai daugiau pacientų patyrė trombozinius kraujagyslių reiškinius (2,8 %, palyginti su 1,4 %).

Išankstinės autologinio kraujo donorystės programa

Epoetino alfa poveikis palengvinant autologinio kraujo donorystę pacientams, kurių hematokrito vertė yra maža (≤ 39 % ir nėra su geležies stoka susijusios anemijos) ir kuriems numatyta atlikti sudėtingą ortopedinę operaciją, įvertintas atlikus dvigubai aklą placebu kontroliuojamą tyrimą, kuriame dalyvavo 204 pacientai, ir viengubai aklą placebu kontroliuojamą tyrimą, kuriame dalyvavo

55 pacientai.

Dvigubai aklame tyrime pacientams leista 600 TV/kg epoetino alfa arba placebo į veną vieną kartą per parą kas 3–4 paras, gydymą tęsiant 3 savaites (iš viso 6 dozės). Vidutiniškai epoetino alfa vartoję pacientai galėjo sukaupti žymiai daugiau vienetų kraujo (4,5 vnt.) nei placebo vartoję pacientai

(3,0 vnt.).

Viengubai aklame tyrime pacientams leista 300 TV/kg arba 600 TV/kg epoetino alfa arba placebo į veną vieną kartą per parą kas 3–4 paras, gydymą tęsiant 3 savaites (iš viso 6 dozės). Epoetino alfa vartoję pacientai taip pat galėjo sukaupti žymiai daug daugiau vienetų kraujo (300 TV/kg epoetino alfa grupėje = 4,4 vnt.; 600 TV/kg epoetino alfa grupėje = 4,7 vnt.) nei placebo vartoję pacientai (2,9 vnt.).

Dėl gydymo epoetinu alfa alogeninio kraujo perpylimo rizika sumažėjo 50 %, palyginti su pacientais, nevartojusiais epoetino alfa.

Planinė ortopedinė operacija

Epoetino alfa (300 TV/kg arba 100 TV/kg) poveikis alogeninio kraujo perpylimo tikimybei įvertintas placebu kontroliuojamu dvigubai aklu klinikiniu tyrimu, kuriame dalyvavo suaugę pacientai, kuriems nenustatyta geležies stokos ir numatyta atlikti sudėtingą planinę ortopedinę klubo arba kelio operaciją. Epoetino alfa skirta po oda 10 parų prieš chirurginę operaciją, operacijos dieną ir keturias paras po operacijos. Pacientai buvo stratifikuojami pagal jų pradinę hemoglobino vertę (≤ 10 g/dl, nuo > 10 iki ≤ 13 g/dl ir > 13 g/dl).

Vartojant 300 TV/kg epoetino alfa dozę reikšmingai sumažėjo alogeninio kraujo perpylimo rizika pacientams, kurių hemoglobino vertė prieš gydymą buvo nuo > 10 iki ≤ 13 g/dl. Kraują perpilti reikėjo šešiolikai procentų 300 TV/kg epoetino alfa vartojusių pacientų, 23 % 100 TV/kg epoetino alfa vartojusių pacientų ir 45 % placebo vartojusių pacientų.

Atviruoju lygiagrečiųjų grupių tyrimu, kuriame dalyvavo suaugę tiriamieji, kuriems nenustatyta geležies stokos, kurių hemoglobino vertė prieš gydymą buvo nuo ≥ 10 iki ≤ 13 g/dl ir kuriems buvo numatyta sudėtinga ortopedinė klubo arba kelio operacija, buvo palyginti šie du dozavimo režimai: 300 TV/kg epoetino alfa po oda kasdien 10 parų prieš chirurginę operaciją, operacijos dieną bei keturias paras po operacijos ir 600 TV/kg po oda vieną kartą per savaitę 3 savaites prieš chirurginę operaciją ir operacijos dieną.

Palyginus vertes prieš gydymą ir prieš chirurginę operaciją, vidutinis hemoglobino padidėjimas

600 TV/kg per savaitę vartojusioje grupėje (1,44 g/dl) buvo du kartus didesnis nei 300 TV/kg per parą vartojusioje grupėje (0,73 g/dl). Laikotarpiu po chirurginės operacijos vidutinės hemoglobino vertės abejose gydymo grupėse buvo panašios.

Dėl eritropoezinio atsako, pastebėto abiejose gydymo grupėse, kraujo perpylimo poreikis buvo panašus (16 % 600 TV/kg per savaitę vartojusioje grupėje ir 20 % 300 TV/kg per parą vartojusioje grupėje).

Vaikų populiacija

Lėtinis inkstų nepakankamumas

Epoetinas alfa vertintas atvirame neatsitiktinių imčių dozavimo režimų palyginimo klinikiniame 52 savaičių trukmės tyrime, kuriame dalyvavo LIN sergantys pacientai vaikai, kuriems atliekama hemodializė. Vidutinis tyrime dalyvavusių pacientų amžius buvo 11,6 metų (intervalas nuo 0,5 iki 20,1 metų).

Epoetino alfa skirta 75 TV/kg per savaitę dozėmis į veną, padalijus į 2 arba 3 dozes, skiriant po dializės. Vaisto dozė buvo didinama po 75 TV/kg per savaitę kas 4 savaites (iki maksimalios 300 TV/kg per savaitę dozės), siekiant padidinti hemoglobino vertę po 1 g/dl per mėnesį. Pageidaujamas hemoglobino koncentracijos intervalas buvo nuo 9,6 g/dl iki 11,2 g/dl. Aštuoniasdešimt vienas procentas pacientų pasiekė šį hemoglobino koncentracijos lygį. Laiko iki tikslinės vertės mediana buvo 11 savaičių, dozės pasiekus tikslinę vertę mediana – 150 TV/kg per

savaitę. 90 % tikslinę vertę pasiekusių pacientų buvo iš 3 kartų per savaitę dozavimo režimo grupės.

Po 52 savaičių 57 % pacientų liko tyrime, jiems skirtos dozės mediana buvo 200 TV/kg per savaitę.

Vaistinio preparato vartojimo po oda vaikams klinikinių duomenų yra nedaug. 5 nedidelių, atvirų, nekontroliuojamų tyrimų metu (pacientų skaičius svyravo nuo 9 iki 22, iš viso N = 72), epoetinas alfa buvo skiriiamas vaikams po oda nuo 100 TV/kg per savaitę iki 150 TV/kg per savaitę pradinėmis dozėmis, paliekant galimybę padidinti dozę iki 300 TV/kg per savaitę. Šiuose tyrimuose daugiausia dalyvavo dialize dar negydomi pacientai (N = 44), peritoninė dializė buvo taikoma 27 pacientams, kraujo dializė – 2 pacientams; pacientų amžius svyravo nuo 4 mėnesių iki 17 metų. Apskritai šie tyrimai buvo metodologiškai riboti, bet gydymas buvo susijęs su teigiama hemoglobino koncentracijos didėjimo tendencija. Pranešimų apie netikėtus nepageidaujamus reiškinius negauta (žr. 4.2 skyrių).

Chemoterapijos sąlygota anemija

Epoetinas alfa 600 TV/kg (kartą per savaitę leidžiamas į veną arba po oda) buvo vertinamas atsitiktinių imčių, dvigubai aklu, placebu kontroliuojamu 16 savaičių trukusiu tyrimu ir atsitiktinių imčių, kontroliuojamu, atviru 20 savaičių trukusiu tyrimu, kuriuose dalyvavo anemija sergantys pacientai vaikai, gaunantys mielosupresinę chemoterapiją nuo įvairių vaikams būdingų ne mieloidinių piktybinių ligų.

16 savaičių trukusiu epoetinu alfa gydytų pacientų tyrimu (n = 222) nenustatyta statistiškai reikšmingo poveikio, vertinant pacientų arba jų tėvų pateiktą Vaikų gyvenimo kokybės aprašymo arba Vėžio modulio balų skaičių, palyginti su placebu (svarbiausia veiksmingumo vertinamoji baigtis). Be to, nebuvo statistiškai reikšmingo skirtumo tarp epoetiną alfa ir placebą vartojusių pacientų, kuriems reikėjo perpilti eritrocitų masę, procentinių dalių.

20 savaičių trukusiu tyrimu (n = 225) nenustatyta reikšmingo svarbiausios veiksmingumo vertinamosios baigties skirtumo, t. y. skirtumo tarp procentinės pacientų dalies, kuriai po 28 dienos reikėjo perpilti eritrocitų masę (62 % epoetino alfa grupės pacientų, palyginti su 69 % standartinio gydymo grupės pacientų).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Po injekcijos po oda epoetino alfa koncentracija serume smailę pasiekia per 12–18 valandų po dozės suleidimo. Skyrus kartotines 600 TV/kg dozes po oda kas savaitę, vaisto kaupimosi nenustatyta.

Epoetino alfa, skiriamo po oda, absoliutusis biologinis prieinamumas sveikiems tiriamiesiems yra maždaug 20 %.

Pasiskirstymas

Sveikiems tiriamiesiems suleidus 50 ir 100 TV/kg į veną, vidutinis pasiskirstymo tūris buvo

49,3 ml/kg. Epoetino alfa suleidus į veną tiriamiesiems, kuriems buvo lėtinis inkstų nepakankamumas, pasiskirstymo tūris atitinkamai siekė nuo 57-107 ml/kg po vienos dozės (12 TV/kg) iki 42–64 ml/kg po kartotinių dozių (48–192 TV/kg). Taigi pasiskirstymo tūris yra šiek tiek didesnis už plazmos sritį.

Eliminacija

Sveikiems tiriamiesiems daug kartų vartojamo į veną epoetino alfa pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 4 valandos.

Sveikiems tiriamiesiems vartojamo po oda epoetino alfa apskaičiuotasis pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 24 valandos.

Vidutinė CL/F vertė sveikiems tiriamiesiems, gydomiems 150 TV/kg 3 kartus per savaitę dozavimo režimu, buvo 31,2 ml/h/kg, o gydomiems 40 000 TV vieną kartą per savaitę dozavimo režimu, – 12,6 ml/h/kg. Vidutinė CL/F vertė vėžiu sergantiems anemiškiems tiriamiesiems, gydomiems

150 TV/kg 3 kartus per savaitę dozavimo režimu, buvo 45,8 ml/h/kg, o gydomiems 40 000 TV vieną kartą per savaitę dozavimo režimu, – 11,3 ml/h/kg. Daugumai vėžiu sergančių anemiškų tiriamųjų, kuriems taikoma ciklinė chemoterapija, CL/F vertė po oda skiriant 40 000 TV dozę vieną kartą per savaitę ir 150 TV/kg dozę 3 kartus per savaitę buvo žemesnė, palyginti su sveikų tiriamųjų vertėmis.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Sveikiems tiriamiesiems epoetino alfa koncentracija serume didėjo tiesiogiai proporcingai dozei, į veną skyrus 150 ir 300 TV/kg dozę 3 kartus per savaitę. Suleidus vieną 300–2 400 TV/kg epoetino alfa dozę po oda, vidutinės Cmax ir dozės bei vidutinės AUC ir dozės santykis buvo tiesinio pobūdžio. Sveikiems tiriamiesiems nustatytas atvirkščiai proporcingas tariamojo klirenso ir dozės santykis.

Dozės skyrimo intervalų didinimo tyrimuose (40 000 TV vieną kartą per savaitę ir 80 000, 100 000 ir 120 000 TV du kartus per savaitę) buvo pastebėtas tiesinio pobūdžio, tačiau dozei neproporcingas vidutinės Cmax ir dozės bei AUC ir dozės santykis nusistovėjus pusiausvyrinei apykaitai.

Santykis tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos

Epoetinui alfa būdingas su doze susijęs poveikis hematologiniams parametrams, kuris nepriklauso nuo vaisto skyrimo būdo.

Vaikų populiacija

Gauta pranešimų, kad vidutinis pusinės eliminacijos laikas vaikams, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu, siekia nuo 6,2 iki 8,7 valandų po kartotinių epoetino alfa dozių į veną. Atrodo, kad farmakokinetinis epoetino alfa pobūdis vaikams ir paaugliams panašus į suaugusiųjų.

Farmakokinetikos duomenų naujagimiams yra nedaug.

7 naujagimių, gimusių prieš laiką labai mažo svorio, ir 10 sveikų suaugusiųjų tyrimas, eritropoetino leidžiant į veną, leidžia manyti, kad prieš laiką gimusių naujagimių organizme pasiskirstymo tūris yra maždaug nuo 1,5 iki 2 kartų didesnis negu sveikų suaugusiųjų organizme, o klirensas prieš laiką gimusių naujagimių organizme – maždaug 3 kartus didesnis negu sveikų suaugusiųjų organizme.

Sutrikusi inkstų funkcija

Pacientų, sergančių lėtiniu inkstų nepakankamumu, į veną suleisto epoetino alfa pusinės eliminacijos laikas – 5 valandos, t. y., šiek tiek ilgesnis nei sveikų tiriamųjų.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kartotinių dozių toksinio poveikio tyrimuose šunims ir žiurkėms, bet ne beždžionėms, gydymas epoetinu alfa buvo susijęs su subklinikine kaulų čiulpų fibroze. Kaulų čiulpų fibrozė yra žinoma lėtinio inkstų funkcijos nepakankamumo žmonėms komplikacija ir gali būti susijusi su antriniu hiperparatiroidizmu arba nežinomais veiksniais. Kaulų čiulpų fibrozės dažnis nebuvo padidėjęs tyrime, kuriame dalyvavo hemodializuojami pacientai, gydomi epoetinu alfa 3 metus, lyginant su atitinkama dializuojamų pacientų kontroline grupe, kurie nebuvo gydyti epoetinu alfa.

Epoetinas alfa nesukelia bakterijų genų mutacijos (testas „Ames“), žinduolių ląstelių, pelių mikrobranduolių chromosomų aberacijų arba genų mutacijos HGPRT lokuse.

Ilgalaikiai kancerogeniškumo tyrimai nebuvo atlikti. Literatūroje yra prieštaringi pranešimai, pagrįsti in vitro žmogaus navikų mėginių duomenimis, rodo, kad eritropoetinai gali veikti kaip navikų proliferacijos stimuliatoriai. To reikšmė klinikinei praktikai nežinoma.

Žmogaus kaulų čiulpų ląstelių kultūrose epoetinas alfa specifiškai stimuliuoja eritropoezę ir neveikia leukopoezės. Citotoksinio epoetino alfa poveikio kaulų čiulpams neaptikta.

Tyrimuose su gyvūnais nustatyta, kad epoetinas alfa mažina vaisiaus kūno svorį, lėtina kaulėjimą ir didina vaisiaus mirtingumą, skiriant kas savaitę maždaug 20 kartų didesnes nei rekomenduojama žmonėms savaitines dozes. Šie pakitimai interpretuojami kaip antriniai dėl sumažėjusio motinos kūno svorio augimo, jų reikšmė žmonėms, vartojantiems terapines dozes, nežinoma.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio divandenilio fosfatas dihidratas

Dinatrio fosfatas dihidratas

Natrio chloridas

Glicinas

Polisorbatas 80

Injekcinis vanduo

Vandenilio chlorido rūgštis (pH sureguliavimui)

Natrio hidroksidas (pH sureguliavimui)

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ir transportuoti šaltai (nuo 2 °C iki 8 °C). Tokio intervalo temperatūrą reikia tiksliai palaikyti, kol vaistas bus paskirtas pacientui.

Ambulatoriniam vartojimui preparatą galima išimti iš šaldytuvo ir, nededant jo atgal į šaldytuvą, laikyti ne ilgiau nei 3 paras temperatūroje, ne aukštesnėje kaip 25 °C. Jeigu vaistas iki šio laikotarpio pabaigos nesuvartojamas, jį reikia išmesti.

Negalima užšaldyti arba kratyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Užpildyti švirkštai (I tipo stiklas), kurių adatos turi apsauginę priemonę arba jos neturi, su stūmoklio kamščiu (teflonu dengta guma), užsandarinti lizdinėje plokštelėje.

Abseamed 1 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 2 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 1 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 3 000 TV/0,3 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,3 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 4 000 TV/0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,4 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 5 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 6 000 TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,6 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 7 000 TV/0,7 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,7 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 8 000 TV/0,8 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,8 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 9 000 TV/0,9 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,9 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 10 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 1 ml tirpalo.

Pakuotės po 1 arba 6 švirkštus.

Abseamed 20 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml tirpalo.

Pakuotės po 1, 4 arba 6 švirkštus.

Abseamed 30 000 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,75 ml tirpalo.

Pakuotės po 1, 4 arba 6 švirkštus.

Abseamed 40 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 1 ml tirpalo.

Pakuotės po 1, 4 arba 6 švirkštus.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Abseamed negalima vartoti ir jį reikia išmesti

-jei tirpalas yra spalvotas arba jame matyti plaukiojančių nuosėdų.

-jei pažeistas užsandarinimas.

-jei žinote arba manote, kad jis galėjo atsitiktinai užšalti arba

-jei buvo sugedęs šaldytuvas.

Užpildyti švirkštai yra paruošti vartojimui (žr. 4.2 skyrių). Užpildyto švirkšto negalima kratyti. Švirkštuose yra įspausti gradavimo žiedai tam, kad galima būtų pavartoti ne visą kiekį, jei reikia. Kiekvienas gradavimo žiedas atitinka 0,1 ml turį. Preparatas skirtas tik vienkartiniam vartojimui. Vartokite tik vieną Abseamed dozę iš kiekvieno švirkšto, o nereikalingą tirpalą prieš injekciją sunaikinkite.

Užpildyto švirkšto, kurio adata turi apsauginę priemonę, naudojimas

Apsauginė adatos priemonė uždengia adatą po injekcijos, kad ji neįdurtų. Tai neturi įtakos normaliam švirkšto naudojimui. Lėtai ir tolygiai stumkite stūmoklį tol, kol bus sušvirkšta visa dozė ir toliau stumti stūmoklio negalėsite. Tebespausdami stūmoklį, ištraukite švirkštą iš paciento kūno. Kai atleisite stūmoklį, apsauginė adatos priemonė uždengs adatą.

Užpildyto švirkšto su adata, neturinčia apsauginės priemonės, naudojimas

Sušvirkškite dozę, kaip nurodyta įprastiniame protokole.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Vokietija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Abseamed 1 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

EU/1/07/412/001

EU/1/07/412/002

EU/1/07/412/027

EU/1/07/412/028

Abseamed 2 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

EU/1/07/412/003

EU/1/07/412/004

EU/1/07/412/029

EU/1/07/412/030

Abseamed 3 000 TV/0,3 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

EU/1/07/412/005

EU/1/07/412/006

EU/1/07/412/031

EU/1/07/412/032

Abseamed 4 000 TV/0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

EU/1/07/412/007

EU/1/07/412/008

EU/1/07/412/033

EU/1/07/412/034

Abseamed 5 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/009

EU/1/07/412/010

EU/1/07/412/035

EU/1/07/412/036

Abseamed 6 000 TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/011

EU/1/07/412/012

EU/1/07/412/037

EU/1/07/412/038

Abseamed 7 000 TV/0,7 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/017

EU/1/07/412/018

EU/1/07/412/039

EU/1/07/412/040

Abseamed 8 000 TV/0,8 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/013

EU/1/07/412/014

EU/1/07/412/041

EU/1/07/412/042

Abseamed 9 000 TV/0,9 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/019

EU/1/07/412/020

EU/1/07/412/043

EU/1/07/412/044

Abseamed 10 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/015

EU/1/07/412/016

EU/1/07/412/045

EU/1/07/412/046

Abseamed 20 000 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/021

EU/1/07/412/022

EU/1/07/412/047

EU/1/07/412/053

EU/1/07/412/048

Abseamed 30 000 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/023

EU/1/07/412/024

EU/1/07/412/049

EU/1/07/412/054

EU/1/07/412/050

Abseamed 40 000 TV/1 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte EU/1/07/412/025

EU/1/07/412/026

EU/1/07/412/051

EU/1/07/412/055

EU/1/07/412/052

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2007 m. rugpjūčio 28 d.

Paskutinio perregistravimo data 2012 m. birželio 18 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai