Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – ženklinimas - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAccofil
ATC kodasL03AA02
Sudėtisfilgrastim
GamintojasAccord Healthcare Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Accofil 30 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas filgrastimas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame švirkšte 0,5 ml yra 30 milijonų vienetų filgrastimo (0,6 mg/ml) tirpalo.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Acto rūgštis, natrio hidroksidas, sorbitolis (E420), polisorbatas 80 ir injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 užpildytas švirkštas (0,5 ml tirpalo) + 1 alkoholiu suvilgytas tamponas “5 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 5 alkoholiu suvilgyti tamponai” “3 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 3 alkoholiu suvilgyti tamponai” “10 užpildytų švirkštų (0,5 ml tirpalo) + 10 alkoholiu suvilgytų tamponų”

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Skirta tik vienkartiniam vartojimui.

Leisti po oda arba į veną.

Negalima kratyti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/946/001 - 1 užpildytas švirkštas

EU/1/14/946/002 - 5 užpildyti švirkštai

EU/1/14/946/006 - 3 užpildyti švirkštai

EU/1/14/946/009 - 10 užpildytų švirkštų

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Accofil 30 MV/0,5 ml

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė – užpildytas švirkštas, kurio adata turi apsauginę priemonę, lizdinėje pakuotėje

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Accofil 30 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas filgrastimas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame švirkšte 0,5 ml yra 30 milijonų vienetų filgrastimo (0,6 mg/ml) tirpalo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Acto rūgštis, natrio hidroksidas, sorbitolis (E420), polisorbatas 80 ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 užpildytas švirkštas (0,5 ml tirpalo) + 1 alkoholiu suvilgytas tamponas “3 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 3 alkoholiu suvilgyti tamponai” “5 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 5 alkoholiu suvilgyti tamponai” “10 užpildytų švirkštų (0,5 ml tirpalo) + 10 alkoholiu suvilgytų tamponų” “7 užpildytų švirkštų (0,5 ml tirpalo) + 7 alkoholiu suvilgytų tamponų”

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Skirta tik vienkartiniam vartojimui.

Leisti po oda arba į veną.

Negalima kratyti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/946/005 - 1 užpildytas švirkštas, kurio adata turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/008 - 5 užpildyti švirkštai, kurių adatos turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/007 - 3 užpildyti švirkštai, kurių adatos turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/010 - 10 užpildytų švirkštų, kurių adatos turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/017 - 7 užpildytų švirkštų, kurių adatos turi apsauginę priemonę

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Accofil 30 MV/0,5 ml

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Accofil 30 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas filgrastimas

s.c./i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,5 ml

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Accofil 48 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas filgrastimas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame švirkšte 0,5 ml yra 48 milijonų vienetų filgrastimo (0,96 mg/ml) tirpalo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Acto rūgštis, natrio hidroksidas, sorbitolis (E420), polisorbatas 80 ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 užpildytas švirkštas (0,5 ml tirpalo) + 1 alkoholiu suvilgytas tamponas “5 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 5 alkoholiu suvilgyti tamponai” “3 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 3 alkoholiu suvilgyti tamponai” “10 užpildytų švirkštų (0,5 ml tirpalo) + 10 alkoholiu suvilgytų tamponų”

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Skirta tik vienkartiniam vartojimui.

Leisti po oda arba į veną.

Negalima kratyti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/946/003 - 1 užpildytas švirkštas

EU/1/14/946/004 - 5 užpildyti švirkštai

EU/1/14/946/012 - 3 užpildyti švirkštai

EU/1/14/946/015 - 10 užpildytų švirkštų

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Accofil 48 MV/0,5 ml

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė - užpildytas švirkštas, kurio adata turi apsauginę priemonę, lizdinėje pakuotėje

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Accofil 48 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas filgrastimas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame švirkšte 0,5 ml yra 48 milijonų vienetų filgrastimo (0,96 mg/ml) tirpalo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Acto rūgštis, natrio hidroksidas, sorbitolis (E420), polisorbatas 80 ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 užpildytas švirkštas (0,5 ml tirpalo) + 1 alkoholiu suvilgytas tamponas “3 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 3 alkoholiu suvilgyti tamponai” “5 užpildyti švirkštai (0,5 ml tirpalo) + 5 alkoholiu suvilgyti tamponai” “10 užpildytų švirkštų (0,5 ml tirpalo) + 10 alkoholiu suvilgytų tamponų” “7 užpildytų švirkštų (0,5 ml tirpalo) + 7 alkoholiu suvilgytų tamponų”

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Skirta tik vienkartiniam vartojimui.

Leisti po oda arba į veną.

Negalima kratyti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/946/011 - 1 užpildytas švirkštas, kurio adata turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/014 - 5 užpildyti švirkštai, kurių adatos turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/013 - 3 užpildyti švirkštai, kurių adatos turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/016 - 10 užpildytų švirkštų, kurių adatos turi apsauginę priemonę EU/1/14/946/018 - 7 užpildytų švirkštų, kurių adatos turi apsauginę priemonę

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Accofil 48 MV/0,5 ml

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Accofil 48 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas filgrastimas

s.c./i.v.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,5 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai