Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – ženklinimas - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAdasuve
ATC kodasN05AH01
Sudėtisloxapine
GamintojasFerrer Internacional s.a.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADASUVE 4,5 mg dozuoti įkvepiamieji milteliai loksapinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Įkvėpus viename inhaliatoriuje esančią vaisto dozę, į organizmą patenka 4,5 mg loksapino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Dozuoti įkvepiamieji milteliai

1 vienadozis inhaliatorius

5 vienadoziai inhaliatoriai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Įkvėpti.

Vienkartiniam vartojimui.

Šis preparatas supakuotas į sandarų maišelį ir turėtų likti maišelyje, kol jo nesiruošiama vartoti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Kol nesiruošiama vartoti vaisto, laikyti gamintojo maišelyje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Ispanija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/823/001 (5 vienadoziai inhaliatoriai)

EU/1/13/823/003 (1 vienadozis inhaliatorius)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

MAIŠELIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADASUVE 4,5 mg įkvepiamieji milteliai loksapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Įkvėpus viename inhaliatoriuje esančią vaisto dozę, į organizmą patenka 4,5 mg loksapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai

Vienas vienadozis inhaliatorius

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartojimo instrukcija viduje.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Neatidarykite maišelio, kol nepasiruošta įkvėpti vaisto. Įkvėpti

Vartojimo instrukcija

Prieš duodami pacientui ADASUVE, perskaitykite šiuos penkis vaisto vartojimo instrukcijos punktus:

1. Atplėškite maišelį. Neatplėškite maišelio, kol nesiruošiama vartoti vaisto.

Atplėškite folijos maišelį ir išimkite inhaliatorių iš pakuotės.

2. Ištraukite juostelę.

Tvirtu truktelėjimu iš kito inhaliatoriaus galo ištraukite plastikinę juostelę. Užsidega žalia lemputė, kuri rodo, kad inhaliatorius paruoštas naudoti.

Kad inhaliatorius automatiškai neužsiblokuotų, vaistą reikia suvartoti per 15 minučių nuo juostelės ištraukimo (arba kol užges žalia lemputė).

Paprašykite paciento:

3. Iškvėpti:

Atitraukite inhaliatorių nuo burnos ir iškvėpkite visą orą.

4. Įkvėpti:

Apžiojęs (-usi) kandiklį, giliai ir tolygiai įkvėpkite.

SVARBU! Patikrinkite, ar pacientui įkvėpus vaistą, žalia lemputė užgeso.

5. Sulaikyti kvėpavimą:

ištraukite kandiklį iš burnos ir trumpam sulaikykite kvėpavimą.

Pastaba. Jeigu pacientui įkvėpus vaistą, žalia lemputė neužgeso, nurodykite jam pakartoti 3–5 punktuose aprašytus veiksmus.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Negalima vartoti pacientams, kurie serga astma ar LOPL arba kuriems pasireiškia ūmaus kvėpavimo sutrikimo simptomai.

Reikėtų turėti trumpalaikio veikimo beta agonistų grupės bronchodilatatorių, kuriuo būtų galima nuslopinti galimus bronchų spazmus.

Suvartojus kiekvieną vaisto dozę, valandą reikėtų stebėti, ar pacientui nepasireiškia bronchų spazmų požymių ir simptomų.

8. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Kol nesiruošiama vartoti vaisto, laikyti gamintojo maišelyje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Ispanija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/823/001 (5 vienadoziai inhaliatoriai)

EU/1/13/823/003 (1 vienadozis inhaliatorius)

13. SERIJOS NUMERIS

Lot

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PRIETAISO KORPUSAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ADASUVE 4,5 mg įkvepiamieji milteliai loksapinas

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

4,5 mg

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADASUVE 9,1 mg dozuoti įkvepiamieji milteliai loksapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Įkvėpus viename inhaliatoriuje esančią vaisto dozę, į organizmą patenka 9,1 mg loksapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Dozuoti įkvepiamieji milteliai

1 vienadozis inhaliatorius

5 vienadoziai inhaliatoriai

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Įkvėpti.

Vienkartiniam vartojimui.

Šis preparatas supakuotas į sandarų maišelį ir turėtų likti maišelyje, kol jo nesiruošiama vartoti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Kol nesiruošiama vartoti vaisto, laikyti gamintojo maišelyje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Ispanija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/823/002 (5 vienadoziai inhaliatoriai)

EU/1/13/823/004 (1 vienadozis inhaliatorius)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

MAIŠELIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADASUVE 9,1 mg įkvepiamieji milteliai loksapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Įkvėpus viename inhaliatoriuje esančią vaisto dozę, į organizmą patenka 9,1 mg loksapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai

Vienas vienadozis inhaliatorius

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartojimo instrukcija viduje.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Neatidarykite maišelio, kol nepasiruošta įkvėpti vaisto. Įkvėpti

Vartojimo instrukcija

Prieš duodami pacientui ADASUVE, perskaitykite šiuos penkis vaisto vartojimo instrukcijos punktus:

1. Atplėškite maišelį. Neatplėškite maišelio, kol nesiruošiama vartoti vaisto.

Atplėškite folijos maišelį ir išimkite inhaliatorių iš pakuotės.

2. Ištraukite juostelę. Tvirtu truktelėjimu iš kito inhaliatoriaus galo ištraukite plastikinę juostelę. Užsidega žalia lemputė, kuri rodo, kad inhaliatorius paruoštas naudoti.

Kad inhaliatorius automatiškai neužsiblokuotų, vaistą reikia suvartoti per 15 minučių nuo juostelės ištraukimo (arba kol užges žalia lemputė).

Paprašykite paciento:

3. Iškvėpti: Atitraukite inhaliatorių nuo burnos ir iškvėpkite visą orą.

4. Įkvėpti: Apžiojęs (-usi) kandiklį, giliai ir tolygiai įkvėpkite.

SVARBU! Patikrinkite, ar pacientui įkvėpus vaistą, žalia lemputė užgeso.

5. Sulaikyti kvėpavimą: ištraukite kandiklį iš burnos ir trumpam sulaikykite kvėpavimą.

Pastaba. Jeigu pacientui įkvėpus vaistą, žalia lemputė neužgeso, nurodykite jam pakartoti 3–5 punktuose aprašytus veiksmus.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Negalima vartoti pacientams, kurie serga astma ar LOPL arba kuriems pasireiškia ūmaus kvėpavimo sutrikimo simptomai.

Reikėtų turėti trumpalaikio veikimo beta agonistų grupės bronchodilatatorių, kuriuo būtų galima nuslopinti galimus bronchų spazmus.

Suvartojus kiekvieną vaisto dozę, valandą reikėtų stebėti, ar pacientui nepasireiškia bronchų spazmų požymių ir simptomų.

8. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Kol nesiruošiama vartoti vaisto, laikyti gamintojo maišelyje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Ispanija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/823/002 (5 vienadoziai inhaliatoriai)

EU/1/13/823/004 (1 vienadozis inhaliatorius)

13. SERIJOS NUMERIS

Lot

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PRIETAISO KORPUSAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ADASUVE 9,1 mg įkvepiamieji milteliai loksapinas

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

9,1 mg

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai