Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – ženklinimas - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAdempas
ATC kodasC02KX05
Sudėtisriociguat
GamintojasBayer AG

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Adempas 0,5 mg plėvele dengtos tabletės

Adempas 1 mg plėvele dengtos tabletės

Adempas 1,5 mg plėvele dengtos tabletės

Adempas 2 mg plėvele dengtos tabletės

Adempas 2,5 mg plėvele dengtos tabletės

Riociguatum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg arba 2,5 mg riociguato.

3.PAGALBINIŲ MEDZIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

42 plėvele dengtos tabletės

84 plėvele dengtos tabletės 90 plėvele dengtų tablečių 294 plėvele dengtos tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vokietija

Bayer (logotipas)

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

Adempas 0,5 mg – 42 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – 84 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – 90 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – 294 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – 42 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – 84 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – 90 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – 294 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – 42 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – 84 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – 90 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – 294 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – 42 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – 84 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – 90 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – 294 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – 42 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – 84 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – 90 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – 294 plėvele dengtų tablečių pakuotė – EU/1/13/907/020

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg arba 2,5 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ – PAKUOTĖS SU 42, 84, 90 IR 294 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Adempas 0,5 mg tabletės

Adempas 1 mg tabletės

Adempas 1,5 mg tabletės

Adempas 2 mg tabletės

Adempas 2,5 mg tabletės

Riociguatum

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer (logotipas)

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

P.

A.

T.

K.

Pn.

Š.

S.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai