Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – ženklinimas - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAdenuric
ATC kodasM04AA03
Sudėtisfebuxostat
GamintojasMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

INFORMACIJA ANT IŠORIN ĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUT Ė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADENURIC 80 mg plėvele dengtos tabletės

Febuxostatum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (- Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 80 mg febuksostato.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAG Ų SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (monohidrato pavidalu).

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės 42 plėvele dengtos tabletės 56 plėvele dengtos tabletės 84 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Liuksemburgas

12.REGISTRACIJOS PAŽYM ĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/447/001 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/002 84 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/005 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/006 42 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/007 56 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/008 98 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/013 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/014 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/015 42 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/016 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/017 84 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/018 98 plėvele dengtos tabletės

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ADENURIC 80 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELI Ų ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

PVC/ACLAR/ALIUMINIO ARBA PVC/PE/PVDC/ALIUMINIO LIZDINĖ PLOKŠTEL Ė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADENURIC 80 mg tabletės

Febuxostatum

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Menarini International O. L. S. A.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pr.

A.

T.

K.

Pn.

Š.

S.

INFORMACIJA ANT IŠORIN ĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUT Ė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADENURIC 120 mg plėvele dengtos tabletės

Febuxostatum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (- Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 120 mg febuksostato.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAG Ų SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (monohidrato pavidalu).

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės 42 plėvele dengtos tabletės 56 plėvele dengtos tabletės 84 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Liuksemburgas

12.REGISTRACIJOS PAŽYM ĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/447/003 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/004 84 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/009 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/010 42 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/011 56 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/012 98 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/019 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/08/447/020 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/021 42 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/022 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/023 84 plėvele dengtos tabletės

EU/1/08/447/024 98 plėvele dengtos tabletės

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ADENURIC 120 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELI Ų ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

PVC/ACLAR/ALIUMINIO ARBA PVC/PE/PVDC/ALIUMINIO LIZDINĖ PLOKŠTEL Ė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADENURIC 120 mg tabletės

Febuxostatum

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Menarini International O. L. S. A.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pr.

A.

T.

K.

Pn.

Š.

S.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai