Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Preparato charakteristikų santrauka - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC kodasJ07BB02
Sudėtissplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
GamintojasGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Adjupanrix suspensija ir emulsija injekcinei emulsijai

Pandeminė vakcina nuo gripo (H5N1) (suskaldyto viriono, inaktyvinta, su adjuvantu)

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Sumaišytos 1 dozės (0,5 ml) sudėtis:

Suskaldytas ir inaktyvintas gripo virusas su antigenu*, lygiaverčiu

A/VietNam/1194/2004 (H5N1) panašios padermės, panaudojus (NIBRG-14),

3,75 mikrogramo**

*

**

kultivuotas kaušiniuose hemagliutinino

Ši vakcina atitinka PSO rekomendacijas ir ES sprendimą dėl pandemijos.

Adjuvanto AS03 sudėtyje yra skvaleno (10,69 miligramo), DL-alfatokoferolio (11,86 miligramo) ir polisorbato 80 (4,86 miligramo).

Suspensijos ir emulsijos buteliukus sumaišius, gaunama daugiadozė talpyklė. Dozių skaičius buteliuke nurodytas 6.5 skyriuje.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas

Vakcinoje yra 5 mikrogramai tiomersalio (žr. 4.4 skyrių).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Suspensija ir emulsija injekcinei emulsijai.

Suspensija yra bespalvis, šiek tiek opalinis skystis.

Emulsija yra balkšvas arba gelsvas homogeniškas į pieną panašus skystis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Gripo profilaktika, esant oficialiai paskelbtai pandemijai.

Adjupanrix turi būti vartojama pagal oficialias rekomendacijas.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Asmenys, kurie anksčiau neskiepyti Prepandrix

18 metų ir vyresni suaugusieji Viena 0,5 ml dozė pasirinktąją dieną.

Norint pasiekti didžiausią veiksmingumą, antroji 0,5 ml dozė turi būti suleista ne anksčiau kaip po trijų savaičių pertraukos ir ne vėliau kaip praėjus dvylikai mėnesių po pirmosios dozės suleidimo.

Remiantis labai ribotais duomenimis, vyresniems kaip 80 metų suaugusiesiems gali prireikti dvigubos

Adjupanrix dozės pasirinktąją dieną ir dar kartą praėjus ne mažiau kaip trims savaitėms, kad būtų sukeltas imuninis atsakas (žr. 5.1 skyrių).

Asmenys, kuriems anksčiau įskiepytos viena arba dvi Prepandrix, kurios sudėtyje yra HA, gauto iš skirtingų to paties gripo viruso porūšio, kaip ir pandeminio gripo virusas, grupių, dozės

18 metų ir vyresni suaugusieji. Viena 0,5 ml dozė pasirinktąją dieną.

Vaikų populiacija

Adjupanrix vartojimo ir pusės vakcinos dozės (t. y. 1,875 µg HA ir pusės adjuvanto AS03 kiekio) vartojimo 0 ir 21-ą parą 3-9 metų vaikams saugumo ir imunogeniškumo duomenys yra riboti.

Turimi duomenys pateikiami 4.4, 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Daugiau informacijos žr. 4.4, 4.8 ir 5.1 skyriuose.

Vartojimo metodas

Imunizacija atliekama, sušvirkščiant vakciną į raumenis.

Jeigu reikia švirkšti dvigubą dozę, vakcinos dozes reikia sušvirkšti į priešingas galūnes, geriausia į deltinį raumenį arba anterolateralinę šlaunies dalį (priklausomai nuo raumenų masės).

Vaistinio preparato sumaišymo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Anafilaksinė (t. y. gyvybei pavojinga) reakcija praeityje, kurią sukėlė bet kokia šios vakcinos sudedamoji dalis arba gamybos likučiai pvz., kiaušinio ar vištos baltymas, ovalbuminas, formaldehidas, gentamicino sulfatas ar natrio deoksicholatas. Tačiau, esant pandemijai, gali būti tikslinga skirti šią vakciną, jeigu esant būtinybei skubi pagalba bus suteikta nedelsiant. Žr. 4.4 skyrių.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Asmenims, kuriems yra padidėjęs jautrumas (kitoks nei anafilaksinė reakcija) veikliajai medžiagai, bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai, tiomersaliui ar likučiams (kiaušinio ar vištos baltymui, ovalbuminui, formaldehidui, gentamicino sulfatui ir natrio deoksicholatui), šią vakciną reikia skirti atsargiai.

Kaip ir švirkščiant kitas vakcinas, visada turi būti paruoštos atitinkamos medicininės priežiūros ir gydymo priemonės tam atvejui, jei sušvirkštus šią vakciną pasireikštų reta anafilaksinė reakcija.

Jei pandeminė situacija leidžia, vakcinavimas turi būti atidėtas pacientams su ūmiu negalavimu ir dideliu karščiavimu ar sergantiems ūmia infekcine liga.

Adjupanrix jokiu būdu negalima suleisti į kraujagyslę. Duomenų apie Adjupanrix vartojimą po oda nėra. Todėl sveikatos priežiūros specialistas turi įvertinti vakcinos vartojimo naudą ir galimą riziką asmenims, kuriems pasireiškia trombocitopenija arba koks nors kraujavimo sutrikimas, dėl kurio kontraindikuotina vakciną leisti į raumenis, išskyrus atvejus, kai laukiama nauda persveria kraujavimo riziką.

Duomenų apie vakcinų su AS03 adjuvantu vartojimą prieš arba po kitokios rūšies gripo vakcinų, skirtų vartoti prieš pandemiją arba pandemijos metu, pavartojimo nėra.

Pacientams, kuriems yra endogeninis ar jatrogeninis imuninės sistemos nuslopinimas, antikūnų atsakas gali būti nepakankamas.

Ne visos vakcinos gali sukelti apsauginį imuninį atsaką (žr. 5.1 skyrių).

Sinkopė (apalpimas), kaip psichogeninis atsakas į injekciją adata, gali pasireikšti po arba netgi prieš bet kokį skiepijimą. Kartu gali atsirasti įvairių neurologinių požymių, pavyzdžiui, trumpalaikis regėjimo sutrikimas, parestezija ir toniniai kloniniai galūnių judesiai atsigavimo metu. Svarbu atlikti procedūras tinkamai, kad būtų išvengta sužalojimų nualpus.

Keliose Europos šalyse atlikti su kita vakcina, kurios sudėtyje yra AS03 adjuvanto (Pandemrix H1N1, kuri taip pat gaminama toje pačioje gamykloje, kaip ir Adjupanrix), susiję epidemiologiniai tyrimai parodė narkolepsijos su katapleksija arba be jos pasireiškimo rizikos padidėjimą vakcina paskiepytiems asmenimis, lyginant su vakcina nepaskiepytaisiais. Šie tyrimai parodė, kad vaikams ir paaugliams (iki 20 metų amžiaus) papildomai pasireiškė nuo 1,4 iki 8 atvejų 100 000 paskiepytų tiriamųjų. Turimi vyresnių kaip 20 metų suaugusiųjų epidemiologinių tyrimų duomenys parodė maždaug 1 papildomą atvejį 100 000 vakcina paskiepytų tiriamųjų. Šie duomenys rodo, kad ši padidinta rizika mažėja didėjant amžiui skiepijimo metu. Šiuo metu nėra duomenų, kurie rodytų, kad

Adjupanrix vartojimas gali būti susijęs su narkolepsijos rizika.

Vaikų populiacija

Klinikinių tyrimų, atliktų su jaunesniais kaip 6 metų vaikais, kuriems buvo suleistos dvi Pandeminės gripo vakcinos H5N1 dozės, metu buvo stebimas padidėjęs karščiavimo (temperatūra pažastyje

≥ 38°C) dažnis po antrosios dozės suleidimo. Todėl po vakcinacijos rekomenduojama stebėti mažų vaikų (apytiksliai iki 6 metų amžiaus) temperatūrą ir esant poreikiui ją mažinti (pvz., priklausomai nuo būklės skirti vaistų nuo karščiavimo).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Duomenų apie Adjupanrix vartojimą kartu su kitomis vakcinomis nėra. Jeigu manoma, kad kartu reikia skirti kitą vakciną, reikia skiepyti į skirtingas galūnes. Žinotina, kad nepageidaujamos reakcijos gali sustiprėti.

Imunosupresantais gydomų pacientų imuninė reakcija gali būti susilpnėjusi.

Po vakcinacijos nuo gripo gali būti klaidingai teigiami ELISA metodu atliekami antikūnų prieš žmogaus imunodeficito virusą-1 (ŽIV-1), hepatitą C, ypač HTLV-1, serologinių tyrimų rodmenys. Tokiais atvejais Western blot testo rezultatas yra neigiamas. Šių tyrimų rezultatai gali būti laikinai klaidingai teigiami dėl vakcinos sukeltos IgM gamybos.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Šiuo metu nėra duomenų apie Adjupanrix vartojimą nėštumo metu.

Vakcina su AS03, kurios sudėtyje yra HA iš H1N1v, buvo skirta moterims kiekvieno nėštumo trimestro metu. Informacija apie baigtis, apskaičiuotas daugiau kaip 200 000 išaiškintų moterų, kurios buvo paskiepytos nėštumo metu, baigtis šiuo metu yra ribota. Stebint daugiau kaip 100 nėštumų perspektyviojo klinikinio tyrimo metu, nepalankių baigčių rizikos padidėjimo požymių nebuvo.

Adjupanrix tyrimai su gyvūnais neparodė toksinio poveikio reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Nėščiųjų, paskiepytų įvairiomis inaktyvintomis sezoninėmis vakcinomis be adjuvanto, duomenys nerodo apsigimimų arba toksinio poveikio vaisiui ar naujagimiui.

Galima svarstytia apie Adjupanrix vartojimą nėštumo metu, jeigu manoma, kad tai būtina, atsižvelgiant į oficialias rekomendacijas.

Žindymas

Adjupanrix gali būti skiriama motinoms žindymo metu.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį vaisingumui nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Kai kuris poveikis nurodytas 4.8 skyriuje „Nepageidaujamas poveikis“, gali pakenkti gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo apskaičiuotas, klinikinių tyrimų metu ištyrus maždaug

5 000 tiriamųjų (18 metų ir vyresnių), gavusių vakcinos dozę, kurioje buvo bent 3,75 mikrogramo HA/AS03.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas

Nepageidaujamos reakcijos išvardytos pagal dažnį, naudojant toliau nurodytus sutrikimų dažnio apibūdinimus.

Sutrikimų dažnių apibūdinamai:

Labai dažni (≥ 1/10)

Dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10)

Nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100)

Reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000)

Labai reti (< 1/10 000)

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos atliekant klinikinius tyrimus su vakcinos modeliu, išvardytos toliau (daugiau informacijos apie vakcinos modelius žr. 5.1 skyriuje).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Dažni: limfadenopatija.

Psichikos sutrikimai

Nedažni: nemiga.

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni: galvos skausmas.

Nedažni: parestezija, mieguistumas, svaigulys.

Virškinimo trakto sutrikimai

Nedažni: virškinimo sutrikimo požymiai (pvz., viduriavimas, vėmimas, pilvo skausmas, pykinimas).

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: kraujosruva injekcijos vietoje, padidėjęs prakaitavimas.

Nedažni: niežulys, išbėrimas.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Labai dažni: artralgija, mialgija.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni: injekcijos vietos sukietėjimas, patinimas, skausmas ir paraudimas, karščiavimas, nuovargis.

Dažni: drebulys, į gripą panašūs simptomai, reakcijos injekcijos vietoje (pvz., šiluma injekcijos vietoje, niežulys).

Nedažni: bendras negalavimas.

Vaikų populiacija

Klinikinio tyrimo (D-H5N1-009) metu buvo įvertintas vakcinos reaktogeniškumas 3-5 ir 6-9 metų vaikams, kuriems buvo suleistos arba dvi suaugusiųjų (t. y. 0,5 ml) Adjupanrix dozės, arba du kartus suleista po pusę suaugusiųjų (t y. 0,25 ml) dozės (antra dozė po 21 paros).

Praneštų vartojimo vietos ir bendrųjų nepageidaujamų reakcijų dažnis suleidus kiekvieną pusę suaugusiųjų dozės arba visą suaugusiųjų dozę buvo skirtingas. Antrosios pusės suaugusiųjų dozės arba visos suaugusiųjų dozės suleidimas nedidino reaktogeniškumo, išskyrus bendrųjų simptomų dažnį, kurių atsirado dažniau po antrosios dozės (ypač karščiavimo dažnis < 6 metų vaikams). Buvo nustatytas toks nepageidaujamų reakcijų dažnis dozei:

Nepageidaujamos

 

3-5 metai

6-9 metai

reakcijos

 

 

 

 

 

 

 

Pusė suaugusiųjų

Suaugusiųjų dozė

Pusė suaugusiųjų

Suaugusiųjų dozė

 

 

dozės

 

dozės

 

Sukietėjimas

 

9,9 %

18,6 %

12,0 %

12,2 %

Skausmas

 

48,5 %

62,9 %

68,0 %

73,5 %

Raudonumas

 

10,9 %

19,6 %

13,0 %

6,1 %

Patinimas

 

11,9 %

24,7 %

14,0 %

20,4 %

Karščiavimas

 

 

 

 

 

(>38°C)

 

4,0 %

11,3 %

2,0 %

17,3 %

Karščiavimas

 

 

 

 

 

(>39°C)

 

2,0 %

5,2 %

0 %

7,1 %

- dažnis dozei

 

- dažnis asmeniui

 

3,9 %

10,2 %

0 %

14,3 %

 

 

 

 

 

 

Mieguistumas

 

7,9 %

13,4 %

DN

DN

Irzlumas

 

7,9 %

18,6 %

DN

DN

Apetito

 

 

 

 

 

nebuvimas

 

6,9 %

16,5 %

DN

DN

Drebulys

 

1,0 %

12,4 %

4,0 %

14,3 %

DN = duomenų nėra.

 

 

 

 

 

Kito klinikinio tyrimo, atlikto su vaikais nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus, kuriems buvo leidžiama pandeminė gripo vakcina H5N1 A/Indonesia/05/2005 (pagaminta Drezdene, Vokietijoje), metu buvo stebimas padidėjęs kai kurių nepageidaujamų reakcijų (pvz., skausmas injekcijos vietoje, paraudimas ir karščiavimas) dažnis po antrosios dozės suleidimo jaunesniems kaip 6 metų vaikams.

Stebėjimas pateikus į rinką

Į rinką pateiktos Adjupanrix stebėjimo duomenų nėra.

Vakcinos su AS03, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/California/7/2009 (H1N1)

Po vakcinos su AS03, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/California/7/2009 (H1N1), patekimo į rinką buvo pranešta apie toliau išvardintas nepageidaujamas reakcijas:

Imuninės sistemos sutrikimai

Anafilaksija, alerginės reakcijos.

Nervų sistemos sutrikimai

Febriliniai traukuliai.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Angioneurozinė edema, generalizuotos odos reakcijos, dilgėlinė.

Interpandeminės trivalentės vakcinos

Be to, stebint į rinką pateiktas interpandemines trivalentes vakcinas, nustatytos tokios nepageidaujamos reakcijos.

Retos

Neuralgija, laikina trombocitopenija.

Labai retos

Vaskulitas su trumpalaikiu inkstų pažeidimu.

Neurologiniai sutrikimai, pvz., encefalomielitas, neuritas ar Guillain Barré sindromas.

Šiame vaistiniame preparate yra konservanto tiomersalio (organinio gyvsidabrio junginio), todėl gali pasireikšti sensibilizacijos reakcijos (žr. 4.4 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vakcinos nuo gripo, ATC kodas – J07BB02.

Farmakodinaminis poveikis

Šiame skyriuje aprašyta klinikinė patirtis skiriant vakcinų modelius.

Vakcinos modeliuose yra gripo antigenų, kurie skiriasi nuo šiuo metu cirkuliuojančių gripo virusų. Šie antigenai gali būti laikomi „naujais“ antigenais ir imituoja situaciją, kurioje vakcinuojama populiacija nėra paveikta imunologiškai. Duomenys, gauti vartojant vakcinos modelius, patvirtins vakcinavimo strategiją, kuri tikriausiai bus taikoma pandeminei vakcinai: klinikiniai imunogeniškumo, saugumo ir reaktogeniškumo duomenys, gauti vartojant vakcinų modelius, tinka ir pandeminėms vakcinoms.

Imuninis atsakas nuo A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

18-60 metų suaugusieji

Klinikinių tyrimų, kuriais įvertintas vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), imunogeniškumas 18-60 metų tiriamiesiems, duomenys apie antihemagliutinino (anti-HA) antikūnų atsaką yra tokie:

Anti-HA antikūnai

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

 

0, 21 dienos planas

 

0, 6 mėnesių planas

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

Praėjus 21

Praėjus 21

Praėjus 21

Praėjus 7

Praėjus 21

 

dienai po

dienai po

dienai po

dienoms

dienai po

 

pirmosios

antrosios dozės

pirmosios

po

antrosios dozės

 

dozės

 

dozės

antrosios

 

 

 

 

 

dozės

 

 

n = 925

n = 924

n = 55

n = 47

n = 48

Seroprotekcijos

44,5 %

94,3 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

laipsnis 1

 

 

 

 

 

Serokonversijos

42,5 %

93,7 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

laipsnis 2

 

 

 

 

 

Serokonversijos

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

koeficientas 3

 

 

 

 

 

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš vakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš vakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus;

3Serokonversijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po vakcinacijos santykis su GTV prieš vakcinaciją.

Praėjus 21 dienai arba 6 mėnesiams po dviejų dozių įskiepijimo, 96,0 % tiriamųjų serume neutralizuojančiųjų antikūnų titrai buvo padidėję keturiais kartais, o 98-100 % tiriamųjų titrai buvo ne mažesni kaip 1:80.

Buvo stebėtas imuninio atsako išlikimas D-Pan-H5N1-002 tyrime dalyvavusiems tiriamiesiems. Seroprotekcijos laipsnis praėjus 6, 12, 24 ir 36 mėnesiams po pirmosios dozės pavartojimo buvo toks:

Anti-HA antikūnai

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

 

Praėjus

Praėjus

Praėjus

Praėjus

 

6 mėnesiams po

12 mėnesių po

24 mėnesiams po

36 mėnesiams po

 

pirmosios dozės

pirmosios dozės

pirmosios dozės

pirmosios dozės

 

n = 256

n = 559

n = 411

n = 387

Seroprotekcijos

40,2 %

23,4 %

16,3 %

16,3 %

laipsnis 1

 

 

 

 

1 Seroprotekcijos laipsnis – tai tiriamųjų, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titrai buvo ≥ 1:40, dalis.

Senyvi pacientai (> 60 metų)

Kito klinikinio tyrimo (D-Pan-H5N1-010) metu 297 vyresniems kaip 60 metų tiriamiesiems (sluoksniuojant pagal amžių: nuo 61 iki 70, nuo 71 iki 80 metų ir > 80 metų) 0 ir 21-ą dieną buvo įskiepyta arba viena, arba dviguba vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), dozė. 42-ą dieną anti-HA antikūnų atsakas buvo toks:

Anti-HA

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

antikūnai

 

 

 

 

 

 

 

61-70 metų

71-80 metų

> 80 metų

 

Viena

Dviguba

Viena

Dviguba

Viena

Dviguba

 

dozė

dozė

dozė

dozė

dozė

dozė

 

n = 91

n = 92

n = 48

n = 43

n = 13

n = 10

Seroprotekcijos

84,6 %

97,8 %

87,5 %

93,0 %

61,5 %

90,0 %

laipsnis 1

 

 

 

 

 

 

Serokonversijos

74,7 %

90,2 %

77,1 %

93,0 %

38,5 %

50,0 %

laipsnis 2

 

 

 

 

 

 

Serokonversijos

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

koeficientas 3

 

 

 

 

 

 

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš vakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš vakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus.

3Serokonversijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po vakcinacijos santykis su GTV prieš vakcinaciją.

Du kartus įskiepijus vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), dozę, 42-ą dieną pasireiškė tinkamas imuninis atsakas, vis dėlto du kartus įskiepijus dvigubas vakcinos dozes, atsakas buvo didesnis.

Labai riboti duomenys apie seronegatyvius vyresnius kaip 80 metų asmenis (n = 5) parodė, kad du kartus sušvirkštus po vieną vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), dozę, tiriamiesiems serologinė apsauga nepasiekta, o du kartus sušvirkštus dvigubą vakcinos dozę, seroprotekcijos laipsnis 42-ą dieną buvo 75 %.

Buvo stebėtas imuninio atsako išlikimas D-Pan-H5N1-010 tyrime dalyvavusiems tiriamiesiems. Seroprotekcijos laipsnis praėjus 6, 12 ir 24 mėnesiams po vakcinacijos buvo toks:

Anti-HA antikūnai

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

 

Praėjus 6 mėnesiams po

Praėjus 12 mėnesių po

Praėjus 24 mėnesiams

 

vakcinacijos

vakcinacijos

po vakcinacijos

 

Vienkartinė

Dviguba

Vienkartinė

Dviguba

Vienkartinė

Dviguba

 

dozė

dozė

dozė

dozė

dozė

dozė

 

(n = 140)

(n = 131)

(n = 86)

(n = 81)

(n = 86)

(n = 81)

Seroprotekcijos

52,9 %

69,5 %

45,3 %

44,4 %

37,2 %

30,9 %

laipsnis 1

 

 

 

 

 

 

1 Seroprotekcijos laipsnis – tai tiriamųjų, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titrai buvo ≥ 1:40, dalis.

Be to, 44,8 % ir 56,1 % atitinkamos dozės grupės tiriamųjų serume neutralizuojančiųjų antikūnų titrai nuo 0 iki 42-os dienos padidėjo keturiais kartais, o 96,6 % ir 100 % tiriamųjų titrai 42-ą dieną buvo ne mažesni kaip 1:80.

Praėjus 12 ir 24 mėnesiams po vakcinacijos, neutralizuojančiųjų antikūnų titrai buvo tokie:

Neutralizuojantieji

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

antikūnai serume

 

 

 

 

 

Praėjus 12 mėnesių po vakcinacijos

Praėjus 24 mėnesiams po vakcinacijos

 

Vienkartinė dozė

Dviguba dozė

Vienkartinė dozė

Dviguba dozė

 

n = 51

n = 54

n = 49

n = 54

GTV 1

274,8

272,0

391,0

382,8

Serokonversijos

27,5 %

27,8 %

36,7 %

40,7 %

laipsnis 2

 

 

 

 

≥1:803

82,4 %

90,7 %

91,8 %

100 %

 

 

 

 

1Geometrinis titro vidurkis.

2Neutralizuojančiųjų antikūnų titrų serume padidėjimas 4 kartais.

3Tiriamųjų, kurių serume neutralizuojančiųjų antikūnų titrai buvo ne mažesni kaip 1:80, dalis %.

Vaikų populiacija

3-9 metų vaikai

Klinikinio tyrimo (D-Pan-H5N1-009) duomenimis, 3-5 ir 6-9 metų vaikams buvo du kartus suleista arba visa (0,5 ml), arba pusė (0,25 ml) vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), dozės 0 ir 21-ą parą. 42-ą parą anti-HA antikūnų atsakas buvo toks:

Anti-HA

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

antikūnai

 

 

 

 

 

 

3-5 metai

 

6-9 metai

 

Pusė

Visa

Pusė

Visa

 

dozės

dozė

dozės

dozė

 

n = 49

n = 44

n = 43

n = 43

Seroprotekcijos

95,9 %

100 %

100 %

100 %

laipsnis 1

 

 

 

 

Serokonversijos

95,9 %

100 %

100 %

100 %

laipsnis 2

 

 

 

 

Serokonversijos

78,5

191,3

108,1

176,7

koeficientas 3

 

 

 

 

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš vakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš vakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus.

3Serokonversijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po vakcinacijos santykis su GTV prieš vakcinaciją.

Hemagliutinacijos slopinimo (HS) titrų ≥ 1:40 klinikinė reikšmė vaikams nežinoma.

Buvo stebėtas imuninio atsako išlikimas D-Pan-H5N1-009 tyrime dalyvavusiems tiriamiesiems. Seroprotekcijos laipsnis praėjus 6, 12 ir 24 mėnesiams po vakcinacijos buvo toks:

Anti-HA antikūnai

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 metai

 

 

 

Praėjus 6 mėnesiams po

Praėjus 12 mėnesių po

Praėjus 24 mėnesiams

 

vakcinacijos

vakcinacijos

po vakcinacijos

 

Pusė dozės

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

 

(n = 50)

(n = 29)

(n = 47)

(n = 27)

(n = 27)

(n = 26)

Seroprotekcijos

56,0 %

82,8 %

38,3 %

48,1 %

38,3 %

73,1 %

laipsnis 1

 

 

 

 

 

 

1 Seroprotekcijos laipsnis – tai tiriamųjų, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titrai buvo ≥ 1:40, dalis.

Anti-HA antikūnai

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 metai

 

 

 

Praėjus 6 mėnesiams po

Praėjus 12 mėnesių po

Praėjus 24 mėnesiams

 

vakcinacijos

vakcinacijos

po vakcinacijos

 

Pusė dozės

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

 

(n = 44)

(n = 41)

(n = 37)

(n = 35)

(n = 37)

(n = 34)

Seroprotekcijos

63,6 %

78,0 %

24,3 %

62,9 %

24,3 %

67,6 %

laipsnis 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Seroprotekcijos laipsnis – tai tiriamųjų, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titrai buvo ≥ 1:40, dalis.

Neutralizuojančiųjų antikūnų atsakas 42-ą parą ir praėjus 6, 12 ir 24 mėnesiams buvo toks:

Neutralizuojantieji

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

antikūnai serume

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 metai

 

 

 

Praėjus 21 parai po

Praėjus

Praėjus

Praėjus

 

antrosios dozės

6 mėnesiams po

12 mėnesių po

24 mėnesiams

 

 

 

vakcinacijos

vakcinacijos

po vakcinacijos

 

Pusė

Visa dozė

Pusė dozės

Pusė dozės

Pusė dozės

 

dozės

 

 

 

 

 

n = 47

n = 42

n = 49

n = 47

n = 47

GTV 1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Serokonversijos

95,6 %

97,4 %

87,2 %

82,2 %

80,0 %

laipsnis 2

 

 

 

 

 

≥1:803

100 %

100 %

100 %

93,6 %

95,7 %

1Geometrinis titro vidurkis.

2Neutralizuojančiųjų antikūnų titrų serume padidėjimas 4 kartais.

3Tiriamųjų, kurių serume neutralizuojančiųjų antikūnų titrai buvo ne mažesni kaip 1:80, dalis %.

Neutralizuojantieji

 

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

antikūnai serume

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 metai

 

 

 

Praėjus 21 parai po

Praėjus

Praėjus

Praėjus

 

antrosios dozės

6 mėnesiams po

12 mėnesių po

24 mėnesiams

 

 

 

vakcinacijos

vakcinacijos

po vakcinacijos

 

Pusė

Visa dozė

Pusė dozės

Pusė dozės

Pusė dozės

 

dozės

n = 42

n = 40

n = 36

n = 38

 

n = 42

 

 

 

 

 

 

GTV 1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Serokonversijos

100 %

100 %

95,0 %

67,6 %

63,9 %

laipsnis 2

 

 

 

 

 

≥1:803

100 %

100 %

100 %

86,1 %

97,4 %

1Geometrinis titro vidurkis.

2Neutralizuojančiųjų antikūnų titrų serume padidėjimas 4 kartais.

3Tiriamųjų, kurių serume neutralizuojančiųjų antikūnų titrai buvo ne mažesni kaip 1:80, dalis %.

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti gripo infekcijos, sukeltos vakcinoje esančių padermių arba padermių, susijusių su vakcinoje esančiomis padermėmis, profilaktikos Adjupanrix tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

Imuninis atsakas į A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

Klinikinių tyrimų (Q-Pan-H5N1-001), kurių metu 140 18-60 metų tiriamųjų 0 ir 21-ą dienomis buvo įskiepytos dvi vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Indonesia/05/2005, dozės, duomenimis, anti-HA antikūnų atsakas buvo toks:

Anti-HA antikūnai

Imuninis atsakas į A/Indonesia/05/2005

 

21-a diena

 

42-a diena

180-ta diena

 

n = 140

 

n = 140

n = 138

Seroprotekcijos laipsnis 1

45,7 %

 

96,4 %

49,3 %

Serokonversijos laipsnis 2

45,7 %

 

96,4 %

48,6 %

 

 

 

 

Serokonversijos koeficientas 3

4,7

95,3

5,2

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš vakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš vakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus.

3Serokonversijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po vakcinacijos santykis su GTV prieš vakcinaciją.

Neutralizuojančiųjų antikūnų titrų padidėjimas keturiais kartais buvo nustatytas 79,2 % tiriamųjų, praėjus dvidešimt vienai dienai po pirmosios dozės, 95,8 % tiriamųjų, praėjus dvidešimt vienai dienai po antrosios dozės, ir 87,5 % tiriamųjų, praėjus šešiems mėnesiams po antrosios dozės įskiepijimo.

Antro tyrimo metu 49 18-60 metų tiriamiesiems 0 ir 21-ą dienomis buvo įskiepytos dvi vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Indonesia/05/2005, dozės. Anti-HA antikūnų serokonversijos laipsnis 42-ą dieną buvo 98 %, visiems tiriamiesiems pasireiškė serologinė apsauga ir serokonversijos koeficientas buvo 88,6. Be to, visų tiriamųjų neutralizuojančiųjų antikūnų titrai buvo ne mažesni kaip 1:80.

Kryžminis imuninis atsakas į vakciną su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

18-60 metų suaugusieji

Paskiepijus vakcina su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš

A/Vietnam/1194/2004, anti-HA antikūnų atsakas į A/Indonesia/05/2005 buvo toks:

Anti-HA antikūnai

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

0, 21 dienų planas

0, 6 mėnesių planas

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

Praėjus 21 dienai po

Praėjus 7 dienoms po

Praėjus 21 dienai po

 

antrosios dozės

antrosios dozės

antrosios dozės

 

n = 924

n = 47

n = 48

Seroprotekcijos laipsnis*1

50,2 %

74,5 %

83,3 %

Serokonversijos laipsnis2

50,2 %

74,5 %

83,3 %

Serokonversijos

4,9

12,9

18,5

koeficientas3

 

 

 

* Anti-HA ≥ 1:40.

 

 

 

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš vakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš vakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus.

3Serokonversijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po vakcinacijos santykis su GTV prieš vakcinaciją.

Neutralizuojančiųjų antikūnų nuo A/Indonesia/5/2005 titrų padidėjimas keturiais kartais buvo nustatytas daugiau kaip 90 % tiriamųjų, nežiūrint, koks buvo taikytas skiepijimo planas. Praėjus šešiems mėnesiams po dviejų dozių įskiepijimo, visų asmenų titrai buvo ne mažesni kaip 1:80.

Buvo stebėtas anti-HA antikūnų prieš A/Indonesia/5/2005 išlikimas D-Pan-H5N1-002 tyrime dalyvavusiems tiriamiesiems. Seroprotekcijos laipsnis 6-tą, 12-tą, 24-tą ir 36-ą mėnesiais buvo atitinkamai 2,2 %, 4,7 %, 2,4 % ir 7,8 %.

Kito tyrimo (D-Pan-H5N1-007) duomenimis, praėjus 21 dienai po vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), antrosios dozės įskiepijimo 50 18-60 metų tiriamųjų seroprotekcijos laipsnis nuo A/Indonesia/5/2005 buvo 20 %, nuo A/Anhui/01/2005 – 35 % ir nuo A/Turkey/Turkey/1/2005 – 60 %.

Senyvi pacientai (> 60 metų)

297 vyresnių kaip 60 metų tiriamųjų anti-HA seroprotekcijos ir serokonversijos laipsnis nuo

A/Indonesia/5/2005, praėjus 42 dienoms po dviejų vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004, dozių įskiepijimo, buvo 23 %, o serokonversijos koeficientas 2,7. Neutralizuojančiųjų antikūnų titrai ne mažesni kaip 1:40 arba ne mažesni kaip 1:80 pasiekti atitinkamai 87 % ir 67 % iš 87 tirtų asmenų.

Buvo stebėtas anti-HA antikūnų prieš A/Indonesia/5/2005 išlikimas D-Pan-H5N1-010 tyrime dalyvavusiems tiriamiesiems, kuriems buvo įskiepytos vienkartinės dozės. Seroprotekcijos laipsnis 12- tą ir 24-tą mėnesiais buvo atitinkamai 16,3 % ir 4,7 %. Neutralizuojančiųjų antikūnų prieš

A/Indonesia/5/2005 serokonversijos laipsnis 12-tą ir 24-tą mėnesiais buvo atitinkamai 15,7 % ir

12,2 %. Tiriamųjų, kurių organizme buvo pasiekti > 1/80 antikūnų titrai, procentinė dalis 12-tą ir 24-tą mėnesiais buvo atitinkamai 54,9 % ir 44,9 %.

Vaikų populiacija

3-9 metų vaikai

Anti-HA antikūnų atsakas 42-ą parą 3-5 ir 6-9 metų tiriamiesiems, kuriems buvo du kartus suleista arba visa, arba pusė vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), buvo toks:

Anti-HA

 

Imuninis atskas į A/Indonesia/5/2005

antikūnai

 

 

 

 

 

 

3-5 metai

 

6-9 metai

 

Pusė dozės

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

 

n = 49

n = 44

n = 43

n = 43

Seroprotekcijos

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

laipsnis 1

 

 

 

 

Serokonversijos

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

laipsnis 2

 

 

 

 

Serokonversijos

10,7

33,6

12,2

18,5

koeficientas 3

 

 

 

 

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš vakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš vakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus.

3Serokonversijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po vakcinacijos santykis su GTV prieš vakcinaciją.

Buvo stebėtas imuninio atsako išlikimas D-Pan-H5N1-009 tyrime dalyvavusiems tiriamiesiems. Seroprotekcijos laipsnis 6-tą, 12-tą ir 24-tą mėnesiais buvo toks:

Anti-HA

 

Imuninis atskas į A/Indonesia/5/2005

 

antikūnai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 metai

 

 

 

6-as mėnuo

12-as mėnuo

24-as mėnuo

 

Pusė

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

 

dozės

 

 

 

 

 

 

n = 49

n = 27

n = 47

n = 27

n = 47

n = 26

Seroprotekcijos

6, 1%

70,4 %

36,2 %

44,4 %

10,6 %

53,8 %

laipsnis 1

 

 

 

 

 

 

1 Seroprotekcijos laipsnis – tai tiriamųjų, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titrai buvo ≥ 1:40, dalis.

Anti-HA

 

Imuninis atskas į A/Indonesia/5/2005

 

antikūnai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 metai

 

 

 

6-as mėnuo

12-as mėnuo

24-as mėnuo

 

Pusė

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

Pusė dozės

Visa dozė

 

dozės

 

 

 

 

 

 

n = 42

n = 34

n = 36

n = 35

n = 37

n = 34

Seroprotekcijos

4,8 %

64,7 %

19,4 %

42,9 %

10,8 %

29,4 %

laipsnis 1

 

 

 

 

 

 

1 Seroprotekcijos laipsnis – tai tiriamųjų, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titrai buvo ≥ 1:40, dalis.

Be to, vaikų, kuriems buvo suleista pusė vakcinos dozės, grupėje tiriamiesiems didesni kaip 1:80 neutralizuojančiųjų antikūnų titrai serume iki 24 mėnesių po pirmosios dozės išsilaikė dažniau. Neutralizuojančiųjų antikūnų atsakas buvo toks:

Neutralizuojantieji

 

 

Imuninis atsakas į A/Indonesia/5/2005

 

 

antikūnai serume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 metai

 

 

6-9 metai

 

 

 

42-a para

6-as

12-as

24-as

42-a para

6-as

12-as

24-as

 

n = 46

mėnuo

mėnuo

mėnuo

n = 42

mėnuo

mėnuo

mėnuo

 

n = 48

n = 47

n = 47

n = 40

n = 35

n=38

GTV 1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Serokonversijos

95,6 %

93,0 %

97,9 %

97,9 %

97,2 %

97,3 %

94,4 %

97,4%

laipsnis 2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:80 3

75,6 %

72,1 %

85,1 %

80,9 %

88,9 %

70,3 %

86,1 %

81,6%

1Geometrinis titro vidurkis.

2Tiriamųjų su ≥1:28 titrais dalis %

3Tiriamųjų, kurių serume neutralizuojančiųjų antikūnų titrai buvo ne mažesni kaip 1:80, dalis %.

Kryžminis imuninis atsakas, kurį sukelia vakcina su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

0 ir 21-ą dieną dviem vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 μg HA, gauto iš A/Indonesia/05/2005, dozėmis paskiepytų 140 18-60 metų tiriamųjų organizme anti-HA antikūnų atsakas į A/Vietnam/1194/2004 buvo toks:

Anti-HA antikūnai

Imuninis atsakas į A/Vietnam/1194/2004

 

21-a diena

42-a diena

 

n = 140

n = 140

Seroprotekcijos laipsnis 1

15 %

59,3 %

Serokonversijos laipsnis 2

12,1 %

56,4 %

Serokonversijos koeficientas 3

1,7

6,1

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš vakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš vakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus.

3Serokonversijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po vakcinacijos santykis su GTV prieš vakcinaciją.

Seroprotekcijos laipsnis 180-tą dieną buvo 13 %.

Kitokie skiepijimo planai

Ilgesnis dozavimo intervalas buvo tirtas tyrime D-H5N1-012, kurio metu 18-60 metų grupės tiriamiesiems buvo suleistos dvi Adjupanrix dozės (intervalas tarp dozių 6 mėnesiai ir 12 mėnesių). Praėjus dvidešimt vienai parai po antrosios dozės suleidimo, seroprotekcijos laipsnis ir reakcijos į vakciną dažnis saugant nuo A/Vietnam/1194/2004 tirimiesiems, kuriems dozės buvo suleistos kas 6 mėnesius, buvo atitinkamai 89,6 % ir 95,7 %. Praėjus dvidešimt vienai parai po antrosios dozės suleidimo, seroprotekcijos laipsnis ir reakcijos į vakciną dažnis tiriamiesiems, kuriems vakcinos dozės buvo suleistos kas 12 mėnesių, buvo atitinkamai 92,0 % ir 100 %.

Šio tyrimo duomenimis, taip pat buvo stebėta ir kryžminė imuninė reakcija saugant nuo A/Indonesia/5/2005. Praėjus dvidešimt vienai parai po antrosios dozės suleidimo, seroptotekcijos laipsnis ir reakcijos į vakciną dažnis tirimiesiems, kuriems vakcinos dozės buvo suleistos kas 6 mėnesius, buvo atitinkamai 83,3 % ir 100 %. Praėjus dvidešimt vienai parai po antrosios dozės suleidimo, seroprotekcijos laipsnis ir reakcijos į vakciną dažnis tiriamiesiems, kuriems vakcinos dozės buvo suleistos kas 12 mėnesių, buvo atitinkamai 84,0 % ir 100 %.

Viena vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Indonesia/05/2005, dozė po paskiepijimo viena arba dviem vakcinos su AS03, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004, dozėmis

Klinikinio tyrimo (D-Pan-H5N1-012) metu 18-60 metų tiriamiesiems buvo sušvirkšta vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto arba iš A/Vietnam/1194/2004, arba iš

Indonesia/5/2005, dozė, praėjus šešiems mėnesiams po pirminės vakcinacijos 0 dieną arba 0 ir 21-ą dieną atitinkamai viena arba dviem vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004, dozėmis. Anti-HA atsakas buvo toks:

Anti-HA antikūnai

Nuo A/Vietnam, praėjus 21 dienai po

Nuo A/Indonesia, praėjus 21 dienai po

 

revakcinacijos A/Vietnam

revakcinacijos A/Indonesia

 

 

n = 46

 

n = 49

 

Po vienos

Po dviejų pirminės

Po vienos

Po dviejų

 

pirminės

vakcinacijos dozių

pirminės

pirminės

 

vakcinacijos

 

vakcinacijos

vakcinacijos dozių

 

dozės

 

dozės

 

Seroprotekcijos

89,6 %

91,3 %

98,1 %

93,9 %

laipsnis 1

 

 

 

 

Revakcinacijos

87,5 %

82,6 %

98,1 %

91,8 %

serokonversijos

 

 

 

 

laipsnis 2

 

 

 

 

Revakcinacijos

29,2

11,5

55,3

45,6

koeficientas 3

 

 

 

 

1Seroprotekcijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurių hemagliutinacijos slopinimo (HS) titras ≥ 1:40.

2Revakcinacijos serokonversijos laipsnis: tiriamųjų dalis, kurie prieš revakcinaciją buvo seronegatyvūs, o po vakcinacijos apsauginiai titrai buvo ≥ 1:40, arba prieš revakcinaciją buvo seropozityvūs, o po vakcinacijos titras padidėjo 4 kartus.

3Revakcinacijos koeficientas: geometrinio titro vidurkio (GTV) po revakcinacijos santykis su GTV prieš revakcinaciją.

Nežiūrint, ar pirminės vakcinacijos metu prieš šešis mėnesius buvo įskiepyta viena ar dvi vakcinos dozės, seroprotekcijos laipsnis nuo A/Indonesia po vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004, dozės įskiepijimo buvo > 80 %, o po vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Indonesia/05/2005, dozės įskiepijimo > 90 %. Visų tiriamųjų neutralizuojančiųjų antikūnų prieš kiekvieną iš dviejų padermių titrai buvo ne mažesni kaip 1:80, nežiūrint į tai, koks HA tipas buvo vakcinoje ir kiek dozių buvo įskiepyta anksčiau.

Kito klinikinio tyrimo (D-Pan-H5N1-015) duomenimis, 39 18-60 metų tiriamiesiems įskiepyta vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Indonesia/5/2005, dozė,

praėjus keturiolikai mėnesių po dviejų vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Vietnam/1194/2004, dozių įskiepijimo 0 ir 21-ą dieną. Seroprotekcijos nuo A/Indonesia laipsnis praėjus 21 dienai po revakcinacijos dozės įskiepijimo buvo 92 %, praėjus 180 dienų 69,2 %.

Kito klinikinio tyrimo (D-Pan-H5N1-038) duomenimis, 387 (18-60 metų) tiriamiesiems buvo įskiepyta 1 vakcinos su AS03 adjuvantu, kurios sudėtyje yra 3,75 µg HA, gauto iš A/Indonesia/5/2005, dozė, praėjus 36 mėnesiams po to, kai jiems buvo įskiepytos dvi

A/Vietnam/1194/2004 dozės. Seroprotekcijos laipsnis, revakcinacijos seroprotekcijos laipsnis ir revakcinacijos koeficientas nuo A/Indonesia/5/2005 praėjus 21 parai po revakcinacijos dozės įskiepijimo buvo atitinkamai 100 %, 99,7 % ir 123,8 %.

Ikiklinikinių tyrimų duomenys

Ikiklinikinio tyrimo metu buvo tiriamas vakcinos gebėjimas sukelti apsaugą nuo homologinių ir heterologinių vakcinos padermės variantų, taikant kontrolinio užkrėtimo modelį su šeškais.

Kiekvieno eksperimento metu, keturios grupės po šešis šeškus buvo imunizuotos suleidžiant į raumenis vakciną su adjuvantu AS03, kurioje buvo HA, išskirto iš H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). 15, 5, 1,7 ar 0,6 mikrogramo HA dozės buvo tiriamos homologinio užkrėtimo eksperimento metu, o 15, 7,5, 3,8 ar 1,75 mikrogramo HA dozės buvo tiriamos heterologinio užkrėtimo eksperimento metu. Kontrolės grupių šeškai buvo imunizuoti vien adjuvantu, vakcina be adjuvanto (15 mikrogramų HA) ar fiziologiniu tirpalu su fosfato buferiu. Šeškai buvo vakcinuoti 0 ir 21-ąją dienomis, o 49-ąją dieną užkrėsti intratrachėjiniu būdu mirtina doze 5N1/A/Vietnam/1194/04 arba heterologinio H5N1/A/Indonesia/5/05. Iš gavusiųjų adjuvantinę vakciną atitinkamai 87 % ir 96 % gyvūnų buvo apsaugoti nuo letalinio homologinio ir heterologinio užkrėtimo. Viruso plitimas į viršutinius kvėpavimo takus taip pat buvo mažesnis vakcinuotiems gyvūnams, palyginti su kontrolės grupe, o tai rodytų mažesnį pavojų perduoti virusą. Visi kontrolės grupės, kuri negavo adjuvanto, kaip ir kontrolės grupės, skiepytos tik adjuvantu, gyvūnai trečią ar ketvirtą dieną po užkrėtimo nudvėsė ar buvo numarinti, nes buvo dvesiantys.

Šio vaistinio preparato rinkodaros teisė suteikta išimtinėmis sąlygomis.

Tai reiškia, kad dėl mokslinių priežasčių gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą nebuvo įmanoma.

Europos vaistų agentūra kasmet peržiūrės naują informaciją apie šį vaistinį preparatą, jeigu jos bus, ir prireikus atnaujins šią PCS.

5.2Farmakokinetinės savybės

Duomenys nebūtini.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų ikiklinikinių farmakologinio saugumo, vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo, vietinio toleravimo ir toksinio poveikio moterų vaisingumui, embrionui ar vaisiui ir postnatalinio toksiškumo (iki žindymo laikotarpio pabaigos) tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Suspensijos buteliukas

Polisorbatas 80

Oktoksinolis 10

Tiomersalis

Natrio chloridas (NaCl)

Dinatrio vandenilio fosfatas (Na2HPO4)

Kalio divandenilio fosfatas (KH2PO4)

Kalio chloridas (KCl)

Magnio chloridas (MgCl2)

Injekcinis vanduo

Emulsijos buteliukas

Natrio chloridas (NaCl)

Dinatrio vandenilio fosfatas (Na2HPO4)

Kalio divandenilio fosfatas (KH2PO4)

Kalio chloridas (KCl)

Injekcinis vanduo

Adjuvanto sudėtis pateikta 2 skyriuje.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

5 metai

Paruošta vakcina turi būti suvartota per 24 valandas. Vartojamos vakcinos cheminis ir fizinis stabilumas stebėtas 24 valandas 25oC temperatūroje.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Sumaišyto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Vienoje pakuotėje yra

-viena dėžutė, kurioje yra 50 I tipo stiklo buteliukų su 2,5 ml suspensijos, kurie užkimšti butilo gumos kamščiu;

-dvi dėžutės, kuriose yra po 25 I tipo stiklo buteliukus su 2,5 ml emulsijos, kurie užkimšti butilo gumos kamščiu.

Sumaišius 1 buteliuką suspensijos (2,5 ml) su vienu buteliuku emulsijos (2,5 ml) gaunama 10 vakcinos dozių (5 ml).

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Adjupanrix susideda iš dviejų talpyklių.

Suspensija: daugiadozis buteliukas, kuriame yra antigenas.

Emulsija: daugiadozis buteliukas, kuriame yra adjuvantas.

Prieš vartojant abu komponentus reikia sumaišyti.

Instrukcija, kaip sumaišyti ir vartoti vakciną:

1.Prieš sumaišant abu komponentus, emulsiją (adjuvantą) ir suspensiją (antigeną), reikia palaikyti kambario temperatūroje (ne trumpiau kaip 15 minučių); kiekvieną buteliuką reikia sukratyti ir apžiūrėti, ar nėra juose pašalinių dalelių ir (arba) nėra pakitusi jų turinio išvaizda. Jeigu tai pastebima (įskaitant gumos daleles nuo kamščio), vakciną reikia sunaikinti.

2.Vakcina sumaišoma ištraukiant visą emulsijos buteliuke esantį adjuvantą 5 ml švirkštu ir suleidžiant jį į buteliuką, kuriame yra antigenas. Rekomenduojama naudoti švirkštą su 23-G adata. Jei neturima šio dydžio adatos, galima naudoti 21-G adatą. Buteliuką, kuriame yra adjuvantas, reikia laikyti apverstą dugnu į viršų, kad lengviau išsitrauktų visas turinys.

3.Suleidus adjuvantą į antigeną, mišinį reikia gerai sukratyti. Sumaišyta vakcina yra balkšva arba gelsva homogeniška į pieną panaši skysta emulsija. Jeigu ji yra kitokia, vakciną reikia sunaikinti.

4.Sumaišytos Adjupanrix kiekis buteliuke yra ne mažesnis kaip 5 ml. Vakcina skiriama pagal rekomenduojamą dozavimą (žr. 4.2 skyrių).

5.Prieš kiekvieną vartojimą buteliuką reikia sukratyti ir apžiūrėti, ar jame nėra dalelių ir (arba) ar nepakitusi išvaizda. Jeigu tai pastebima (įskaitant gumos daleles nuo kamščio), vakciną reikia sunaikinti.

6.Kiekviena 0,5 ml vakcinos dozė ištraukiama 1 ml injekciniu švirkštu ir sušvirkščiama į raumenis. Rekomenduojama naudoti švirkštą su ne didesne kaip 23-G dydžio adata.

7.Sumaišytą vakciną reikia suvartoti per 24 val. Sumaišytą vakciną galima laikyti šaldytuve (2 °C-8 °C) arba kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje). Jeigu sumaišyta vakcina laikoma šaldytuve, kiekvieną kartą prieš ištraukiant ją iš buteliuko, reikia palaikyti kambario temperatūroje (ne trumpiau kaip 15 minučių).

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/578/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. spalio mėn. 19 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai