Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrovance (alendronate sodium trihydrate / colecalciferol) – ženklinimas - M05BB03

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAdrovance
ATC kodasM05BB03
Sudėtisalendronate sodium trihydrate / colecalciferol
GamintojasMerck Sharp

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ADROVANCE 70 mg/2800 TV DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADROVANCE 70 mg/2800 TV tabletės alendrono rūgštis/kolekalciferolis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 70 mg alendrono rūgšties (natrio druskos trihidrato pavidalu) ir 70 mikrogramų (2800 TV) kolekalciferolio (vitamino D3).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, yra laktozės ir sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 tabletės

4 tabletės

6 tabletės

12 tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vieną kartą per savaitę.

Vartoti per burną.

Gerkite po vieną tabletę vieną kartą per savaitę.

Pasižymėkite savaitės dieną, kuri geriausiai Jums tinka: P.

A.

T.

K.

Pn.

Š.

S.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/364/001 (2 tabletės)

EU/1/06/364/002 (4 tabletės)

EU/1/06/364/003 (6 tabletės)

EU/1/06/364/004 (12 tablečių)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ADROVANCE 70 mg

2800 TV

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ADROVANCE 70 mg/2800 TV LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADROVANCE 70 mg/2800 TV tabletės alendrono rūgštis/kolekalciferolis

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MSD

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ADROVANCE 70 mg/5600 TV DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADROVANCE 70 mg/5600 TV tabletės alendrono rūgštis/kolekalciferolis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 70 mg alendrono rūgšties (natrio druskos trihidrato pavidalu) ir 140 mikrogramų (5600 TV) kolekalciferolio (vitamino D3).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, yra laktozės ir sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 tabletės

4 tabletės

12 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vieną kartą per savaitę.

Vartoti per burną.

Gerkite po vieną tabletę vieną kartą per savaitę.

Pasižymėkite savaitės dieną, kuri geriausiai Jums tinka: P.

A.

T.

K.

Pn.

Š.

S.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/364/006 (2 tabletės)

EU/1/06/364/007 (4 tabletės)

EU/1/06/364/008 (12 tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ADROVANCE 70 mg

5600 TV

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ADROVANCE 70 mg/5600 TV LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ADROVANCE 70 mg/5600 TV tabletės alendrono rūgštis/kolekalciferolis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MSD

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA IŠORINĖJE PAKUOTĖJE (DĖŽUTĖJE)

Instrukcijos kortelė

Svarbi informacija

Kaip vartoti ADROVANCE tabletes

1.Gerkite po vieną tabletę vieną kartą per savaitę.

2.Pasirinkite Jums tinkamiausią savaitės dieną. Atsikėlę iš ryto tą dieną, kurią pasirinkote gerti šį vaistą, prieš pirmąjį dienos valgį, gėrimą arba bet kokio kito vaisto vartojimą, nurykite (netraiškykite, nekramtykite ir nečiulpkite tabletės) vieną ADROVANCE tabletę, užsigerdami pilna stikline vandens (mineraliniu vandeniu užsigerti negalima).

3. Užsiimkite Jums įprasta ryto veikla.

Jūs galite sėdėti, stovėti arba vaikščioti – svarbu būti stačioje padėtyje. Mažiausiai 30 minučių nesigulkite, nevalgykite, negerkite ir nevartokite kitų vaistų. Negalima atsigulti, kol nepavalgysite pusryčių.

4. Prisiminkite

, kad turite vartoti po vieną ADROVANCE tabletę vieną kartą kiekvieną savaitę tą pačią savaitės dieną tiek ilgai, kiek paskyrė gydytojas.

Jeigu Jūs praleidote dozę, išgerkite tik vieną ADROVANCE tabletę iš ryto, kai tik prisiminsite. Negalima gerti dviejų tablečių tą pačią dieną. Vėliau gerkite vieną tabletę vieną kartą per savaitę tą savaitės dieną, kurią buvote pasirinkę.

Daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip vartoti ADROVANCE, yra išdėstyta pakuotės lapelyje. Prašome jį atidžiai perskaityti.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai