Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – ženklinimas - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAdvagraf
ATC kodasL04AD02
Sudėtistacrolimus
GamintojasAstellas Pharma Europe B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ (Advagraf 0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje kapsulėje yra 0,5 mg takrolimuzo (takrolimuzo monohidrato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės ir truputis sojų lecitino. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4.FAMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vieną kartą per parą.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Negalima nuryti sausiklio.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nyderlandai

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/07/387/001 30 kapsulių

EU/1/07/387/002 50 kapsulių

EU/1/07/387/009 100 kapsulių

EU/1/07/387/014 30×1 kapsulių

EU/1/07/387/015 50×1 kapsulių

EU/1/07/387/016 100×1 kapsulių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Advagraf 0.5mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (Advagraf 0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Astellas Pharma Europe B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ALIUMINIO PAKUOČIŲ

ALIUMINIO PAKUOTĖ (Advagraf 0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės (30, 50, 100 kapsulių aliuminio pakuotė))

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Advagraf 0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

Vartoti per burną.

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

6.KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ (Advagraf 1 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 1 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje kapsulėje yra 1 mg takrolimuzo (takrolimuzo monohidrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės ir truputis sojų lecitino. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

60 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

60x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vieną kartą per parą.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Negalima nuryti sausiklio.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/07/387/003 30 kapsulių

EU/1/07/387/004 50 kapsulių

EU/1/07/387/005 60 kapsulių

EU/1/07/387/006 100 kapsulių

EU/1/07/387/017 30×1 kapsulių

EU/1/07/387/018 50×1 kapsulių

EU/1/07/387/019 60×1 kapsulių

EU/1/07/387/020 100×1 kapsulių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Advagraf 1 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (Advagraf 1 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 1 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Astellas Pharma Europe B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ALIUMINIO PAKUOČIŲ

ALIUMINIO PAKUOTĖ (Advagraf 1 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės (30, 50, 60, 100 kapsulių aliuminio pakuotė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Advagraf 1 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

Vartoti per burną.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių,

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

60 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

60x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

6. KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ (Advagraf 3 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės (30, 50, 100 dėžutė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 3 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje kapsulėje yra 3 mg takrolimuzo (takrolimuzo monohidrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės, ir truputis sojų lecitino. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vieną kartą per parą.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Negalima nuryti sausiklio.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/07/387/011 30 kapsulių

EU/1/07/387/012 50 kapsulių

EU/1/07/387/013 100 kapsulių

EU/1/07/387/021 30×1 kapsulių

EU/1/07/387/022 50×1 kapsulių

EU/1/07/387/023 100×1 kapsulių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Advagraf 3 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (Advagraf 3 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 3 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Astellas Pharma Europe B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ALIUMINIO PAKUOČIŲ

ALIUMINIO PAKUOTĖ (Advagraf 3 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės (30, 50, 100 kapsulių aliuminio pakuotė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Advagraf 3 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

Vartoti per burną.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

6. KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ (Advagraf 5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje kapsulėje yra 5 mg takrolimuzo (takrolimuzo monohidrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės ir truputis sojų lecitino. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vieną kartą per parą.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Negalima nuryti sausiklio.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/07/387/007 30 kapsulių

EU/1/07/387/008 50 kapsulių

EU/1/07/387/010 100 kapsulių

EU/1/07/387/024 30×1 kapsulių

EU/1/07/387/025 50×1 kapsulių

EU/1/07/387/026 100×1 kapsulių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Advagraf 5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (Advagraf 5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Advagraf 5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Astellas Pharma Europe B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ALIUMINIO PAKUOČIŲ

ALIUMINIO PAKUOTĖ (Advagraf 5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės (30, 50, 100 kapsulių aliuminio pakuotė))

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Advagraf 5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Takrolimuzas

Vartoti per burną.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Visas kapsules reikia išgerti per 1 metus po aliuminio pakuotės atidarymo ir prieš pasibaigiant tinkamumo laikui.

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

30x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

50x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

100x1 pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

6. KITA

Vartoti vieną kartą per parą.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai