Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – ženklinimas - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAerinaze
ATC kodasR01BA52
Sudėtisdesloratadine / pseudophedrine sulphate
GamintojasMerck Sharp

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ 2, 4, 7, 10, 14, 20 MODIFIKUOTO ATPALAIDAVIMO TABLEČIŲ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės desloratadinas/pseudoefedrino sulfatas

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS IR JŲ KIEKIAI

Kiekvienoje tabletėje yra 2,5 mg desloratadino ir 120 mg pseudoefedrino sulfato

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 modifikuoto atpalaidavimo tabletės

4 modifikuoto atpalaidavimo tabletės

7 modifikuoto atpalaidavimo tabletės

10 modifikuoto atpalaidavimo tablečių

14 modifikuoto atpalaidavimo tablečių

20 modifikuoto atpalaidavimo tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Nurykite tabletę visą, užgerdami vandeniu.

Tablečių nekramtykite, nelaužykite ar nečiulpkite.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Lizdines plokšteles laikykite išorinėje kartono dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/07/399/001 2 modifikuoto atpalaidavimo tabletės

EU/1/07/399/002 4 modifikuoto atpalaidavimo tabletės

EU/1/07/399/003 7 modifikuoto atpalaidavimo tabletės

EU/1/07/399/004 10 modifikuoto atpalaidavimo tablečių

EU/1/07/399/005 14 modifikuoto atpalaidavimo tablečių

EU/1/07/399/006 20 modifikuoto atpalaidavimo tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Aerinaze

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės desloratadinas/pseudoefedrino sulfatas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

MSD

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai