Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Afinitor (everolimus) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - L01XE10

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAfinitor
ATC kodasL01XE10
Sudėtiseverolimus
GamintojasNovartis Europharm Limited

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Niurnberg

Vokietija

B.TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo [preparato charakteristikų santraukos] 4.2 skyrių).

C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI

Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai

Registruotojas šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamus saugumo protokolus teikia remdamasis Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje, nustatytais reikalavimais.

D.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Rizikos valdymo planas (RVP)

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose.

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas:

pareikalavus Europos vaistų agentūrai;

kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos mažinimo) etapą.

Įpareigojimas vykdyti poregistracines užduotis

Registratorius per nustatytus terminus turi įvykdyti šias užduotis:

Aprašymas

Terminas

Trijų šakų, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas ištirti everolimuzo ir

Galutinė klinikinio

eksemestano derinio poveikį, lyginant su vien everolimuzo poveikiu ir

tyrimo ataskaita:

kapecitabino poveikiu, skiriant pacientams, kuriems nustatytas estrogenų

2018 m. pirmasis

receptoriui teigiamas metastazavęs krūties vėžys, kai liga recidyvavo ar

progresavo po gydymo letrozolu arba anastrozolu (tyrimas turi būti atliktas

ketvirtis.

remiantis CHMP patvirtintu tyrimo protokolu).

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai