Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Preparato charakteristikų santrauka - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAflunov
ATC kodasJ07BB02
Sudėtisinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
GamintojasSeqirus S.r.l.  

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

AFLUNOV injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

Prepandeminė vakcina nuo gripo (H5N1) (iš paviršinių antigenų, inaktyvuota, su adjuvantu).

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Gripo viruso paviršiniai antigenai (hemagliutininas ir neuraminidazė)*:

į A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) panašios padermės (NIBRG-23)

7,5 mikrogramo**

0,5 ml dozėje

 

 

*

dauginti apvaisintuose kiaušiniuose iš sveikų vištų pulkų

 

**

išreikštas mikrogramais hemagliutinino

 

 

Adjuvanto MF59C.1 sudėtyje (0,5 ml dozėje) yra:

 

 

Skvalenas

9,75 miligramo,

 

Polisorbatas 80

1,175 miligramo,

 

Sorbitano trioleatas

1,175 miligramo.

 

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas:

Vakcinos sudėtyje (0,5 ml dozėje) yra 1,899 miligramo natrio ir 0,081 miligramo kalio.

AFLUNOV sudėtyje gali būti pėdsakų kiaušinių ir viščiukų baltymų, ovalbumino, kanamicino ir neomicino sulfato, bario sulfato, formaldehido ir cetiltrimetilamonio bromido (CTAB), kurie naudojami gamybos procese (žr. 4.3 skyrių).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

Pieno baltumo skystis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Aktyviai imunizacijai nuo gripo A viruso H5N1 porūšio.

Ši indikacija pagrįsta imunogeniškumo duomenimis, gautais skiriant sveikiems 18 metų ir vyresniems asmenims dvi vakcinos, kurios sudėtyje yra į A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) panašios padermės, dozes (žr. 5.1 skyrių).

AFLUNOV turi būti vartojama pagal oficialius nurodymus.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusieji ir senyvi žmonės (18 metų ir vyresnio amžiaus)

Viena 0,5 ml dozė pasirinktą dieną.

Antroji 0,5 ml dozė turi būti skiriama ne anksčiau kaip po 3 savaičių.

AFLUNOV įvertintas sveikiems suaugusiesiems (18–60 metų) ir senyvo amžiaus asmenims (vyresniems kaip 60 metų) 1-ąją ir 22-ąją dienomis po pirmosios ir stiprinamosios vakcinacijos (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vartojimo vyresniems kaip 70 metų amžiaus asmenims patirties yra nedaug (žr. 5.1 skyrių).

Jei oficialiai paskelbiama A/H5N1 viruso gripo pandemija, asmenims, anksčiau paskiepytiems viena arba dviem AFLUNOV dozėmis, kuriose yra hemagliutinino (HA) antigeno, gauto iš skirtingos tokio paties gripo porūšio kaip pandeminio gripo štamas klasės, galima vartoti vieną AFLUNOV dozę vietoj dviejų, reikalingų anksčiau neskiepytiems asmenims (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

AFLUNOV saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų amžiaus dar neištirti.

Turimi duomenys apie vartojimą vaikams nuo 6 mėnesių iki 18 metų amžiaus pateikiami 5.1 skyriuje, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Duomenų apie vartojimą jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams nėra.

Vartojimo metodas

Imunizacija turi būti atliekama vakciną švirkščiant į deltinį raumenį.

4.3Kontraindikacijos

Anafilaksinė (t. y. gyvybei pavojinga) reakcija pr aeityje, kurią sukėlė bet kuri vakcinos sudedamoji dalis arba kiaušinio ir viščiukų baltymų, ovalbumino, kanamicino ir neomicino sulfato, bario sulfato, formaldehido ir cetiltrimetilamonio bromido (CTAB) pėdsakai, esantys šioje vakcinoje.

Vis dėlto, esant pandemijai, kurią sukėlė šios vakcinos sudėtyje esantis štamas, gali būti tikslinga šią vakciną skirti asmenims, kuriems anksčiau pasireiškė anafilaksija, kaip aprašyta anksčiau, su sąlyga, kad prireikus bus iškart prieinamos gaivinimo priemonės.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Asmenims, kuriems pasireiškia padidėjęs jautrumas (ne anafilaksinė reakcija) veikliajai medžiagai, bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai arba kiaušiniui ir viščiukų baltymams, ovalbuminui, kanamicinui ir neomicino sulfatui, bario sulfatui, formaldehidui ir cetiltrimetilamonio bromidui

(CTAB), vakciną reikia skirti atsargiai.

Duomenų apie šios H5N1 vakcinos vartojimą gretutinėmis ligomis sergantiems asmenims, įskaitant turinčius imuninės sistemos sutrikimų, yra labai mažai.

Kaip ir visų švirkščiamų vakcinų atveju, po vakcinos sušvirkštimo visada turi būti paruoštos ir prieinamos atitinkamos gydymo priemonės ir priežiūra, jei ištiktų retai pasitaikanti anafilaksija.

Karščiuojančių ar ūmia infekcija sergančių pacientų vakcinavimas turėtų būti atidėtas.

Vakcinos jokiu būdu negalima švirkšti į kraujagyslę arba į odą.

Duomenų apie AFLUNOV švirkštimą po oda nėra. Todėl sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti vakcinos švirkštimo po oda naudą ir galimą riziką asmenims, sergantiems trombocitopenija arba turintiems kraujo krešumo sutrikimų, dėl kurių negalima švirkšti į raumenis, nebent tikėtina nauda yra didesnė už grėsmę nukraujuoti.

Pacientų, kuriems yra endogeninė ar jatrogeninė imunosupresija, antikūnų atsakas gali būti nepakankamas.

Ne visos vakcinos gali sukelti apsauginį atsaką (žr. 5.1 skyrių).

Klinikinių tyrimų metu buvo stebima kryžminė apsauga nuo giminingų H5N1 viruso variantų (žr. 5.1 skyrių).

Kadangi rekomenduojama vartoti antrą dozę, būtina atkreipti dėmesį, kad saugumo, imunogeniškumo ar veiksmingumo duomenų, patvirtinančių galimybę pakeisti AFLUNOV kitomis

H5N1 vienvalentėmis vakcinomis, nėra.

Po bet kokio skiepijimo arba net prieš jį kaip psichogeninis atsakas į dūrį injekcine adata galimas apalpimas. Kartu gali atsirasti įvairių neurologinių požymių, pavyzdžiui, trumpalaikis regėjimo sutrikimas, parestezija ir toniniai-kloniniai galūnių judesiai atsigavimo metu. Svarbu atlikti procedūras tinkamai, kad būtų išvengta sužalojimų apalpus.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Iš suaugusiųjų gauti duomenys parodė, kad kartu naudojama adjuvantinė H5N1 vakcina ir sezoniniai (inaktyvinti paviršiniai, neadjuvantiniai) antigenai nesudaro jokių trukdžių sezoninėms padermėms arba H5N1 padermei. Vienetinės radialinės hemolizės (SRH) antikūnų atsakas į homologinę

H5N1 Vietnam padermę 43 dieną atitiko visus Žmonėms skirtų vaistų komisijos sezoninėms padermėms ir H5N1 padermei keliamus kriterijus. Vartojimas kartu nebuvo siejamas su dažnesnėmis vietos arba sisteminėmis nepageidaujamomis reakcijomis, palyginti su tik AFLUNOV vartojimu.

Todėl, reminatis duomenimis, AFLUNOV galima skirti kartu su neadjuvantinėmis sezoninėmis vakcinomis nuo gripo (švirkščiant į priešingą ranką).

Duomenų apie AFLUNOV vartojimą kartu su kitomis vakcinomis nėra.

Jei būtina skirti kartu su kita vakcina, imunizacija turi būti atliekama į skirtingas rankas. Reikia įsidėmėti, kad negeidaujamas poveikis gali būti stipresnis.

Imunologinis atsakas gali būti silpnesnis, jei pacientui yra skirtas imuninę sistemą slopinantis gydymas.

Paskiepijus vakcina nuo gripo, galimi klaidingai teigiami serologinių tyrimų pagal ELISA metodą antikūnams prieš 1 žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV-1), hepatito C virusą ir ypač 1 tipo žmogaus T- limfotropinį virusą (ŽTLV-1) rezultatai. Tokiais atvejais Western Blot metodas yra neigiamas. Tokie laikinai klaidingai teigiami rezultatai gali būti gaunami dėl IgM gamybos, skatinamos atsako į vakciną.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie moteris, kurios pastojo klinikinio AFLUNOV (H5N1) ar H1N1v vakcinų su adjuvantu MF59C.1 tyrimų metu, nepakanka.

Nustatyta, kad per 90000 nėščių moterų buvo paskiepyta Focetria H1N1v vakcina, kurios sudėtyje yra toks pat adjuvanto MF59C.1 kiekis kaip ir AFLUNOV. Tačiau informacijos apie rezultatus šiuo metu nepakanka. Preliminarūs duomenys, gauti iš spontaniškų pranešimų ir tebevykstančių poregistracinių tyrimų (nėščiųjų registro ir prospektyvinio intervencinio tyrimo), nerodo tiesioginio ar netiesioginio gripo vakcinų su adjuvantu MF59 kenksmingo poveikio nėštumui, vaisingumui, embriono ir (arba) vaisiaus vystymuisi, gimdymui arba postnataliniam vystymuisi.

Kadangi nerekomenduojama AFLUNOV vartoti kritinėse situacijose, nėštumo metu preparatas gali būti skiriamas kaip prevencinė priemonė.

Sveikatos priežiūros specialistai, skirdami vakciną nėščiajai, turi įvertinti naudą ir galimą riziką bei atsižvelgti į oficialias rekomendacijas.

Žindymas

Duomenų apie AFLUNOV vartojimą žindymo metu nėra. Prieš skiriant AFLUNOV žindymo laikotarpiu, reikia atsižvelgti į galimą naudą motinai ir riziką kūdikiui.

Vaisingumas

Tyrimas su triušiais neparodė toksinio AFLUNOV poveikio reprodukcijai arba vystymuisi

(žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Kai kurie 4.8 skyriuje paminėti šalutiniai reiškiniai gali turėti įtakos vairavimui arba mechanizmų valdymui.

4.8Nepageidaujamas poveikis

a. Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamų reakcijų dažnis įvertintas septynių klinikinių tyrimų su suaugusiaisiais (18 metų ir vyresniais asmenimis), kuriuose dalyvavo daugiau nei 4300 suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių, vartojusių AFLUNOV (bent 7,5 µg HA, su adjuvantu), metu. Dalyvavo 3872 18–60 metų, 365 61– 70 metų ir 89 vyresni kaip 70 metų tiriamieji.

Pagal tyrimų metu gautus duomenis dėl įprastų reakcijų, po antrosios vakcinacijos iš esmės sumažėjo pranešimų apie lokalines reakcijas, palyginti su pirmąją injekcija.

Neatsižvelgiant į antigeno dozę, beveik visos sisteminės nepageidaujamos reakcijos buvo užfiksuotos vakcinacijos dieną (1 dieną) arba per 3 dienas po jos.

Šios AFLUNOV formuluotės stiprinamosios dozės saugumo duomenys gauti iš trijų klinikinių tyrimų

(V87P1, V87P2 ir V87P1E1), kuriuose dalyvavo 116 suaugusių ir 56 senyvo amžiaus asmenys.

Neužfiksuotas didesnis reakcijų dažnis, kai stiprinamoji dozė sušvirkščiama po 6–18 mėnesių po pirmųjų vakcinos dozių. Užfiksuotas nežymus reakcijų dažnio padidėjimas suaugusiems, kai stiprinamoji dozė sušvirkščiama po 18 mėnesių po pirmųjų vakcinos dozių. Senyvo amžiaus asmenims užfiksuotas reakcijų dažnio padidėjimas po trečiosios stiprinamosios dozės, lyginant tik su antrąją vakcinos doze.

b.Nepageidaujamų reakcijų santrauka

Nepageidaujamų reiškinių dažnis, užregistruotas po bet kurios vakcinacijos (t. Y. 1-os, 2-os arba stiprinamosios dozės), buvo panašus ir išvardinamas pagal tokį dažnį:

labai dažni (≥1/10),

dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10000 iki <1/1000), labai reti (≥1/10000).

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni: galvos skausmas

Reti: traukuliai

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: prakaitavimas

Nedažni: dilgėlinė

Reti: akių patinimas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Labai dažni: raumenų skausmas

Dažni: sąnarių skausmas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni: pykinimas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni: patinimas, skausmas, sukietėjimas, paraudimas injekcijos vietoje, nuovargis Dažni: ekchimozės injekcijos vietoje ir karščiavimas, bendras negalavimas, drebulys Nedažni: į gripą panaši liga

Reti: anafilaksija

Didžioji dauguma tokių nepageidaujamų poveikių paprastai išnyksta per 1–2 dienas be gydymo.

Poregistracinis stebėjimas

Nėra jokių poregistracinio stebėjimo duomenų apie AFLUNOV vartojimą.

c.Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Per poregistracinį Focetria H1N1v (pagal išduotą licenciją galima vartoti vaikams nuo 6 mėnesių amžiaus ir vyresniems, suaugusiesiems bei senyvo amžiaus žmonėms ir panašios sudėties kaip AFLUNOV) stebėjimą buvo pranešta apie toliau pateiktus papildomus nepageidaujamus reiškinius.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Limfadenopatija

Širdies sutrikimai

Palpitacija, tachikardija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Astenija

Skeleto, raumenų, jungiamojo audinio ir kaulų sutrikimai

Raumenų silpnumas, skausmas galūnėse

Kvėpavimo sistemos sutrikimai

Kosulys

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Generalizuotos odos reakcijos, įskaitant niežėjimą, dilgėlinę arba nespecifinį išbėrimą; angioneurozinė edema.

Virškinimo trakto sutrikimai

Virškinimo trakto sutrikimai, pavyzdžiui, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas ir viduriavimas.

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas, svaigimas, mieguistumas, trumpalaikis sąmonės netekimas. Neurologiniai sutrikimai, pavyzdžiui, neuralgija, parestezija, traukuliai ir neuritas.

Imuninės sistemos sutrikimai

Alerginės reakcijos, anafilaksija, įskaitant dispnėją, bronchų spazmą, gerklų edemą, retais atvejais progresuojančios iki šoko.

Toliau pateikti nepageidaujami reiškiniai, nustatyti poregistracinio sezoninių neadjuvantinių trivalenčių vakcinų, kurios skirtos vartoti visoms amžiaus grupėms, ir adjuvantinės sezoninės trivalentės vakcinos, kurios sudėtis panaši į AFLUNOV (iš paviršinių antigenų, inaktyvinta, su

adjuvantu MF59C.1) ir kuri skirta vartoti vyresniems kaip 65 metų amžiaus pacientams, stebėjimo metu.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Trombocitopenija (kai kuriais atvejais grįžtama, esant mažesniam kaip 5000/mm³ trombocitų skaičiui)

Imuninės sistemos sutrikimai

Vaskulitas su laikinu inkstų veiklos sutrikimu ir daugiaforme eksudacine eritema

Nervų sistemos sutrikimai

Neurologiniai sutrikimai, pavyzdžiui, encefalomielitas ir Guillain Barré sindromas.

d.Vaikų populiacija

Nepageidaujamų reakcijų dažnis įvertintas vieno klinikinio tyrimo (tyrimas V87P6), kuriame dalyvavo vaikai nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus), metu: nepaisant amžiaus, reaktogeniškumas po pirmosios vakcinos dozės buvo didesnis negu po antrosios. Reaktogeniškumas po trečiosios dozės, sušvirkštos praėjus 12 mėnesių po pirmosios dozės, buvo didesnis negu po pirmosios ir antrosios dozių. Tiriamųjų, pranešusių apie injekcijos vietos reakcijas, procentas buvo didesnis vyresnio amžiaus grupėse dėl didesnio kiekio pranešimų apie skausmą. Dažniausios įprastos kūdikių lokalinės reakcijos buvo eritema ir jautrumas; dirglumas ir neįprastas verkimas buvo dažniausios įprastos sisteminės reakcijos. Vaikų ir paauglių grupėje dažniausiai užfiksuota vietinė reakcija buvo skausmas, o dažniausios sisteminės reakcijos – nuovargis ir galvos skausmas. Mažai tiriamųjų iš visų amžiaus grupių pranešė apie karščiavimą.

 

1-oji injekcija

2-oji injekcija

3-oji injekcija

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Kūdikiai (6–<36 mėnesių)

N = 145

N = 138

N = 124

Bet kokia

76 %

68 %

80 %

Vietinės

47 %

46 %

60 %

Sisteminės

59 %

51 %

54 %

Karščiavimas (≥38 °C (≥40 °C) temperatūra)

0 %

0 %

0 %

Bet koks kitoks nepageidaujamas poveikis

54 %

49 %

35 %

Vaikai (3–≤9 metų)

N = 96

N = 93

N = 85

Bet kokia

72 %

68 %

79 %

Vietinės

66 %

58 %

74 %

Sisteminės

32 %

33 %

45 %

Karščiavimas (≥38 °C (≥40 °C) temperatūra)

4 %

2 %

6 %

Bet koks kitoks nepageidaujamas poveikis

36 %

31 %

19 %

Paaugliai (9–≤18 metų)

N = 93

N = 91

N = 83

Bet kokia

91 %

82 %

89 %

Vietinės

81 %

70 %

81 %

Sisteminės

69 %

52 %

69 %

Karščiavimas (≥38 °C (≥40 °C) temperatūra)

0 %

1 %

2 %

Bet koks kitoks nepageidaujamas poveikis

30 %

27 %

22 %

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atvejų neužregistruota.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vakcina nuo gripo, ATC kodas – J07BB02.

Šiame skyriuje aprašoma klinikinė AFLUNOV vartojimo patirtis švirkščiant dvi vaisto dozes ir vieną stiprinamąją dozę.

Imuninis atsakas į homologines padermes [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ir

A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)].

Suaugusieji (18–60 metų)

Klinikinis H5N1 vakcinos, kurios sudėtyje yra MF59C.1 adjuvanto, tyrimas (tyrimas V87P1) atliktas su 312 sveikų suaugusių asmenų. 156 sveikiems suaugusiems žmonėms buvo sušvirkštos dvi dozės vakcinos, kurios sudėtyje yra H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; vienoje dozėje yra 7,5 µg HA/adjuvanto); tarp injekcijų padaryta trijų savaičių pertrauka. Kitame klinikiniame tyrime (tyrime V87P13) dalyvavo 2693 suaugusieji tiriamieji. Jiems sušvirkštos dvi dozės vakcinos, kurios sudėtyje yra

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; vienoje dozėje yra 7,5 µg HA adjuvanto); tarp injekcijų buvo

padaryta trijų savaičių pertrauka. Imunogeniškumas įvertintas klinikinio tyrimo populiacijos pogrupyje (n = 197). Trečiame klinikiniame tyrime (tyrimas V87P11) dalyvavo 194 suaugusieji tiriamieji, ir jiems buvo sušvirkštos dvi dozės vakcinos, kurios sudėtyje yra H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; vienoje dozėje yra 7.5 µg HA/adjuvanto); tarp injekcijų padaryta trijų savaičių pertrauka. Imunogeniškumas įvertintas klinikinio tyrimo populiacijos pogrupyje (n = 182).

Anti-HA antikūnų prieš H5N1 (A/Vietnam/1194/2004 ir A/H5N1/turkey/Turkey/1/05) suaugusių asmenų seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos koeficientas**, nustatyti SRH ir HI tyrimais, buvo tokie:

 

Tyrimas V87P1

Tyrimas V87P13

Tyrimas V87P11

Anti-HA antikūnas (SRH)

21 diena po 2-os

21 diena po 2-os

21 diena po 2-os

dozės

dozės

dozės

 

 

N = 149

N = 197

N=182

Seroprotekcijos lygis (95 % PI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

91% (85-94)

Serokonversijos lygis (95 % PI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

85% (79-90)

Serokonversijos koeficientas (95 % PI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

Tyrimas V87P13

Tyrimas V87P13

 

Anti-HA antikūnas (SRH)

21 diena po 2-os

21 diena po 2-os

-

dozės

dozės

 

 

 

N = 69

N = 128

 

Pradinis serologinis statusas

<4 mm2

≥4 mm2

-

Seroprotekcijos lygis (95 % PI)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

-

Serokonversijos lygis (95 % PI)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

-

Serokonversijos koeficientas (95 % PI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

-

*išmatuota atliekant SRH tyrimą (≥25 mm2)

**SRH geometrinių vidurkių reikšmės (GVR)

Pagal homologinio A/Vietnam/1194/2004 mikroneutralizacijos (MN) tyrimo rezultatus seroprotekcijos ir serokonversijos lygiai atitinkamai svyruoja nuo 67 % (60–74) iki 85 % (78–90)

ir nuo 65 % (58–72) iki 83 % (77–89). Mikroneutralizacijos (MN) tyrimu įvertintas imuninis atsakas į vakciną atitinka SRH tyrimo metu gautus rezultatus.

Pagal homologinio A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 MN tyrimo rezultatus (tyrimas V87P11) seroprotekcijos ir serokonversijos lygiai yra atitinkamai 85% (79-90) ir 93% (89-96).

MN tyrimu įvertintas imuninis atsakas į vakciną atitinka SRH tyrimo metu gautus rezultatus.

Šios populiacijos antikūnų tvarumas po pirminės vakcinacijos įvertintas naudojant HI, SRH ir MN tyrimus. 202-ą dieną antikūnų lygiai sumažėjo 1/5 iki ½ jų pirminių kiekių, palyginti su antikūnų lygiais 43-ią dieną po pirminės vakcinacijos.

Antroje klinikinio tyrimo fazėje (tyrimo V87P3) 18–65 metų amžiaus suaugusiems tiriamiesiems, kurie prieš 6–8 metus buvo paskiepyti 2 dozėmis MF59 adjuvantinės

H5N3 vakcinos/A/Duck/Singapore/97, buvo sušvirkštos 2 stiprinamosios AFLUNOV dozės. Po pirmosios dozės, imituojančios prepandeminę imunizaciją kartu su viena heterologine stiprinamąja doze, SRH tyrimo rezultatai atitikto visus Žmonėms skirtų vaistų komiteto kriterijus.

Senyvo amžiaus žmonės (≥60 metų)

Anti-HA antikūnų prieš H5N1 [A/Vietnam/1194/2004 ir A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (tyrimas V87P11)] vyresnių kaip 60 metų amžiaus tiriamųjų (vyresnių kaip 70 metų amžiaus asmenų skaičius buvo nedidelis) seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos koeficientas**, nustatyti SRH tyrimu trijų klinikinių tyrimų metu, buvo tokie:

 

Tyrimas V87P1

 

Tyrimas V87P13

 

Tyrimas V87P11

Anti-HA antikūnas (SRH)

21 diena po 2-os

 

21 diena po 2-os

 

21 diena po 2-os

dozės

 

 

dozės

 

dozės

 

 

 

 

 

N = 84

 

 

N = 210

 

N=132

Seroprotekcijos lygis (95 % PI)°

80 % (70–88)

 

82 % (76–87)

 

82% (74-88)

Serokonversijos lygis (95 % PI)*

70% (59–80)

 

63 % (56–69)

 

70% (61-77)

Serokonversijos koeficientas (95 % PI)**

4,96 (3,87–6,37)

 

2,9 (2,53–3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

Tyrimas V87P13

 

Tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnas (SRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N = 66

 

 

 

N = 143

Pradinis serologinis statusas

<4 mm2

 

 

 

≥4 mm2

Seroprotekcijos lygis (95 % PI)*

82 % (70–90)

 

 

82 % (75–88)

Serokonversijos lygis (95 % PI)*

82 % (70–90)

 

 

54 % (45–62)

Serokonversijos koeficientas (95 % PI)**

8,58 (6,57–11)

 

1,91 (1,72–2,12)

*išmatuota atliekant SRH tyrimą (≥25 mm2)

**SRH GVR

Pagal homologinio A/Vietnam/1194/2004 mikroneutralizacijos (MN) tyrimo rezultatus, seroprotekcijos ir serokonversijos lygiai atitinkamai svyruoja nuo 57 % (50–64) iki 79 % (68–87) ir nuo 55 % (48–62) iki 58 % (47–69). MN rezultatai, panašūs į SRH tyrimo, parodė stiprų senyvo amžiaus tiriamųjų populiacijos imuninį atsaką po pirminės imunizacijos vakcinomis.

Pagal homologinio A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 MN tyrimo rezultatus (tyrimas V87P11) seroprotekcijos ir serokonversijos lygiai yra atitinkamai 68% (59-75) ir 81% (74-87).

MN tyrimu įvertintas imuninis atsakas į vakciną atitinka SRH tyrimo metu gautus rezultatus.

Šios populiacijos antikūnų tvarumas, įvertintas HI, SRH ir MN tyrimais, po pirminės vakcinacijos 202 dieną sumažėjo nuo ½ iki 1/5 jų lygio po vakcinacijos, palyginti su lygiu, kuris

įvertintas hemagliutinacijos slopinimo (HI), SRH ir MN tyrimais, 43 dieną po pirminės imunizacijos vakcinomis. Iki 50 % senyvo amžiaus tiriamųjų, imunizuotų AFLUNOV, seroprotekcijos lygį įgijo per šešis mėnesius.

Trečioji (stiprinamoji) AFLUNOV dozė buvo sušvirkšta praėjus 6 mėnesiams po pirminės vakcinacijos. Rezultatai pateikti atlikus SRH tyrimą.

Anti-HA antikūnų prieš H5N1 (A/Vietnam/1194/2004) seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos koeficientas**, nustatyti SRH tyrimu, buvo tokie:

 

Tyrimas V87P1 su

Tyrimas V87P2 su

Tyrimas V87P1 su senyvo

 

suaugusiaisiais

suaugusiaisiais

 

amžiaus žmonėmis

 

po 2-os stiprinamosios

po 2-os stiprinamosios

 

po 2-os stiprinamosios dozės

 

dozės

dozės

 

 

SRH

N = 71

N = 13

N = 38

Seroprotekcijos lygis

89 % (79–95)

85 % (55–98)

84 % (69–94)

(95 % PI)*

 

 

 

Serokonversijos lygis

83 % (72–91)

69 % (39–91)

63 % (46–78)

(95 % PI)*

 

 

 

Serokonversijos

 

 

 

koeficientas

5,96 (4,72–7,53)

2,49 (1,56–3,98)

5,15 (3,46–7,66)

(95 % PI)**

 

 

 

*išmatuota atliekant SRH tyrimą (≥25 mm2)

**SRH GVR

Vartojimo senyvo amžiaus žmonėms patirties yra nedaug.

Palaikomieji suaugusiųjų duomenys

a)Kryžminis reaktyvumas

Kryžminio reaktyvumo imuninis atsakas, kurį sukėlė A/H5N1/Vietnam/1194/2004, į

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 ir į A/H5N1/Indonesia/5/05

Tam tikras heterologinis imuninis atsakas į A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; grupė 2.2) ir A/H5N1/Indonesia/5/05 (grupė 2.1) buvo aptinkamas ir po antrosios, ir po trečiosios vakcinos dozės. Jis parodė kryžminį 1 grupės vakcinos ir 2 grupės štamo reakcingumą.

Anti-HA antikūnų prieš H5N1 (A/turkey/Turkey/1/05) 18–60 metų suaugusių asmenų seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos koeficientas** po 2-os dozės, naudojant SRH ir HI tyrimus, buvo tokie:

 

 

Tyrimas V87P12

Tyrimas V87P3

Tyrimas V87P13

 

 

21 diena po 2-os

 

Anti-HA antikūnas

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

dozės

 

 

N = 30

N = 197

 

 

N = 60

 

 

 

 

 

Seroprotekcijos lygis

65 % (52–77)

90 % (73–98)

59 % (52–66)

 

(95 % PI)*

 

 

 

 

SRH

Serokonversijos lygis

65 % (52–77)

86 % (68–96)

49 % (42–56)

(95 % PI)*

 

 

 

 

 

Serokonversijos

4,51 (3,63–5,61)

7,67 (6,09–9,67)

2,37 (2,1–2,67)

 

koeficientas (95 % PI)**

 

 

 

 

 

 

N = 60

N = 30

N = 197

 

Seroprotekcijos lygis

28 % (17–41)

24 % (10–44)

23 % (18–30)

 

(95 % PI)°

 

 

 

 

HI

Rerokonversijos lygis

28 % (17–41)

21 % (8–40)

19 % (14–25)

(95 % PI)°

 

 

 

 

 

Serokonversijos

2,3 (1,67–3,16)

1,98 (1,22–3,21)

1,92 (1,64–2,25)

 

koeficientas (95 % PI)°°

 

 

 

 

*išmatuota atliekant SRH tyrimą (≥25 mm2)

**SRH GVR

° išmatuota atliekant HI tyrimą (≥40)

°°HI GVR

Trijų klinikinių tyrimų MN tyrimų rezultatai, pateikti ankstesnėje lentelėje, parodė, kad

A/turkey/Turkey/05 seroprotekcijos ir serokonversijos lygiai atitinkamai svyruoja nuo 10 % (2–27) iki 39 % (32–46) ir nuo 10 % (2–27) iki 36 % (29–43). Remiantis MN rezultatais, A/turkey/Turkey/05 GVR svyruoja nuo 1,59 iki 2,95.

Kryžminio reaktyvumo imuninis atsakas, kurį sukėlė A/H5N1/turkey/Turkey/1/05, į A/H5N1/Indonesia/5/05 ir į A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Heterologinis imuninis atsakas į A/H5N1/Indonesia/5/05 (grupė 2.1) buvo nustatytas tyrime V87P1 po antrosios vakcinos dozės. Jis parodė kryžminį 2.2 grupės vakcinos ir 2.1 grupės vakcinos reaktyvumą.

Anti-HA antikūnų prieš A/H5N1/Indonesia/5/05 ir A/H5N1/Vietnam/1194/2004 suaugusių asmenų (18–60 metų) ir senyvo amžiaus žmonių (>60 metų) seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos koeficientas** po 2-os dozės, naudojant SRH ir HI tyrimus, buvo tokie:

Anti-HA

 

V87P11 suaugusieji (18-60 metų)

V87P11 senyvo amžiaus žmonės

 

(>60 metų)

antikūnas

 

N=186

 

 

 

N=142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/ Indonesia/

 

A/Vietnam/

A/ Indonesia/

 

A/Vietnam/

 

 

5/05

 

1194/2004

5/05

 

1194/2004

SRH

Seroprotekcijos

 

 

lygis (95 % PI)*

(77-88)

 

(54-69)

52-69

 

(37-54)

 

 

 

 

Serokonversijos

 

 

 

lygis (95 % PI)*

(72-85)

 

(53-68)

(56-73)

 

(35-53)

 

Serokonversijos

6,24

 

4,45

3,87

 

3,03

 

koeficientas (95 %

 

 

 

(5,44-7,16)

 

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

 

(2,56-3,58)

 

PI)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=194

 

N=148

 

HI

Seroprotekcijos

 

 

lygis (95 % PI)°

(43-57)

 

(40-55)

(26-42)

 

(31-48)

 

 

 

 

Serokonversijos

 

 

 

lygis (95 % PI)°

(42-56)

 

(37-51)

(25-41)

 

(26-42)

 

Serokonversijos

4,71

 

4,25

2,69

 

2,8

 

koeficientas (95 %

 

 

 

(3,74-5,93)

 

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

 

(2,2-3,55)

 

PI)°°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*išmatuota atliekant SRH tyrimą (≥25 mm2)

**SRH GVR

° išmatuota atliekant HI tyrimą (≥40)

°°HI GVR

MN tyrimų rezultatai, parodė, kad A/H5N1/Indonesia/5/05 seroprotekcijos lygis suaugusių asmenų

(18–60 metų) yra 38% (31-45), senyvo amžiaus žmonių (>60 metų) yra 14% (8-20), serokonversijos lygis suaugusių asmenų yra 58% (50-65) ir senyvo amžiaus žmonių - 30% (23-38), o GVR suaugusių asmenų yra 4,67 (3,95-5,56), senyvo amžiaus žmonių – 2,19 (1,86-2,58).

MN tyrimų rezultatai, parodė, kad A/H5N1/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis suaugusių asmenų (18–60 metų) yra 10% (6-16), senyvo amžiaus žmonių (>60 metų) yra 6% (3-11), serokonversijos lygis suaugusių asmenų yra 19% (13-25) ir senyvo amžiaus žmonių - 7% (4-13), o GVR suaugusių asmenų yra 1,86 (1,63-2,12), senyvo amžiaus žmonių – 1,33 (1,17-1,51).

b)Ilgalaikė imunologinė atmintis po stiprinamosios dozės

Viena AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) vakcinos dozė sukėlė stiprų ir greitą serologinį atsaką organizme tiriamų asmenų, prieš 6–8 metus imunizuotų dviem dozėmis kitokio H5N vakcinos pakaitalo, kurio formuluotė yra tokia pati kaip AFLUNOV, tačiau jam naudojama H5N3 padermė.

c)Skirtingų vakcinavimo intervalų tyrimas

Klinikinio 4 skirtingų vakcinavimo intervalų tyrimo su 240 18–60 metų amžiaus tiriamųjų metu, kai antroji dozė buvo sušvirkšta praėjus 1, 2, 3 arba 6 savaitėms po pirmosios AFLUNOV dozės, Žmonėms skirtų vaistų komiteto keliamus SRH kriterijus visos vakcinavimo intervalų grupės atitiko

praėjus 3 savaitėms po 2-os vakcinacijos. Imuninis grupės, kuriai 2-oji dozė buvo sušvirkšta po 1 savaitės, atsakas buvo silpnesnis, o ilgesnių intervalų grupės – stipresnis.

Turimi vaikų populiacijų duomenys

Klinikinis H5N1 vakcinos, kurios sudėtyje yra MF59C.1 adjuvanto, tyrimas (tyrimas V87P6) buvo atliktas su 471 vaiku nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus. Sušvirkštos trys AFLUNOV dozės. Antroji dozė sušvirkšta praėjus trims savaitėms po pirmosios dozės, o trečioji praėjus 12 mėnesių po pirmosios dozės. Praėjus 3 savaitėms po 2-os vakcinacijos (43 dieną) visų amžiaus grupių tiriamieji

(t.y. 6–35 mėnesių, 3–8 metų ir 9–17 metų) įgijo didelius antikūnų prieš A/Vietnam/1194/2004 kiekius. Kiekis įvertintas SRH ir HI tyrimais ir pateiktas tolimesnėje lentelėje*. Šio tyrimo metu joks su vakcina susijęs sunkus nepageidaujamas poveikis nebuvo pastebėtas.

 

 

Kūdikiai

Vaikai

Paaugliai

 

 

(6–<36 mėnesių)

(3–≤9 metų)

(9–≤18 metų)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

% SP (95 % PI)

97 %

97 %

89 %

 

43 d.

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

GVR

43–1 d.

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

 

% SC (95 % PI)

97%

97%

89 %

 

43 d.

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

% SP (95 % PI)

100 %

100 %

100 %

 

43 d.

(97–100)

(96–100)

(96–100)

SRH GVR (95 % PI)

 

43–1 d.

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

% SC (95 % PI)

98 %

100 %

99 %

 

43 d.

(95–100)

(96–100)

(94–100)

*Kadangi žmonėms skirtų vaistų komitetas nėra nustatęs vaikų imunogeniškumo kriterijų, po vaikų vakcinacijos gautiems serologiniams duomenims buvo taikomi šio komiteto imunogeniškumo kriterijai, naudojami vertinant suaugusiesiems skirtą vakciną nuo sezoninio gripo.

SP – seroprotekcija

SC – serokonversija

Pagal A/Vietnam/1194/2004 MN tyrimo rezultatus seroprotekcijos lygis siekia 99 % (95 % PI:94–100), serkonversijos lygis svyruoja nuo 97 % (95 % PI:91–99) iki 99 % (95 % PI:96–100), o GVR – nuo 29 (95 % PI:25–35) iki 50 (95 % PI:44–58).

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti AFLUNOV tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupiais duomenis apie aktyvią imunizaciją nuo gripo A viruso H5N1 porūšio

(vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

Neklinikinių tyrimų duomenys

Apsaugos veiksmingumas po kontrolinio užkrato homologinių ir heterologinių vakcinos padermių virusu veiksmingumas įvertintas taikant poveikio šeškams modelį. Išbandytos AFLUNOV, kurios sudėtyje yra iš A/Vietnam/1194/2004 (homologinės užkrato padermės) gauto HA, ir į AFLUNOV panaši H5N1 vakcina, kurios sudėtyje yra iš į A/turkey/Turkey/½005 panašaus (heterologinės kontrolinio užkrato padermės) gauto hemagliutinino. Grupėms, sudarytoms iš 8 šeškų, buvo sušvirkšta viena (21 dieną) arba dvi (0 ir 21 dienomis) vakcinos dozės, kurių sudėtyje

buvo 3,75 arba 7,5 mikrogramų antigeno. Kontroliniams gyvūnams buvo sušvirkšta tik

adjuvanto. 42 dieną gyvūnai per nosį gavo mirtiną A/Vietnam/1203/04 viruso dozę. Po kontrolinio užkrato gyvūnai buvo stebimi 16–17 dienų, kad būtų galima išsamiai įvertinti ligos eigą, įskaitant simptomų pasireiškimo laiką, mirštamumą arba vėlesnį išgijimą.

Visi (100 %) gyvūnai, paskiepyti 2 AFLUNOV dozėmis, ir 94 %, paskiepytų viena AFLUNOV doze, buvo imunizuoti. Imunizuota buvo 87 % gyvūnų, užkrėstų heterologiniu vakcinos padermės virusu, po 2 vakcinos dozių ir 56 % – po vienos heterologinės vakcinos dozės. Visi kontroliniai gyvūnai

nugaišo praėjus 7 dienoms po užkrėtimo. Vakcinacija homologinės ir heterologinės vakcinos virusu apsaugojo gyvūnus nuo mirtino užkrato.

Panašaus tyrimo metu kontrolinis užkrėtimas per nosį buvo taikytas praėjus maždaug 4 mėnesiams po antrosios vakcinos dozės, kurios sudėtyje yra 3,75 arba 7,5 mikrogramo antigeno, sušvirkštimo. Šio tyrimo metu 100 % gyvūnų buvo apsaugoti nuo homologinio užkrato, o 81 % - nuo heterologinio užkrato. Vakcinacija gyvūnus apsaugojo nuo mirtino užkrato net jei HI antikūnų titrų lygis buvo mažas arba nenustatomas.

Buvo tirtas ir kontrolinio užkrato heterologiniu virusu A/Indonesia/5/05 veiksmingumas. Grupėms, sudarytoms iš 6 šeškų, buvo sušvirkšta viena vakcinos dozė (21 dieną), kurios sudėtyje buvo 3,75 mikrogramo antigeno, arba dvi vakcinos dozės (0 ir 21dienomis), kurių sudėtyje

buvo 1,0 arba 3,75 mikrogramo antigeno (A/Vietnam/1194/2004). 49 dieną per trachėją buvo panaudotas mirtinas užkratas. Dvi vakcinos dozės nuo viruso A/Indonesia/5/05 apsaugojo 92 % gyvūnų, o viena dozė – 50 %. Palyginti su kontroline grupe, kuri varotojo adjuvantą, plaučių pažeidimų vakcinuotose grupėse buvo mažiau. Aktyvaus viruso skleidimas ir virusų titrai plaučiuose taip pat sumažėjo, vadinasi, vakcinacija gali sumažinti viruso perdavimo riziką.

5.2Farmakokinetinės savybės

Duomenys nebūtini.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų kartotinių dozių toksiškumo, lokalinio toleravimo, moterų vaisingumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi (žindymo laikotarpio pabaigoje) ikiklinikinių AFLUNOV ir sezoninės gripo vakcinos, kurios sudėtyje yra MF59C.1 adjuvanto, tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas

Kalio chloridas (E508)

Kalio-divandenilio fosfatas (E340)

Dinatrio fosfatas dihidratas (E339)

Magnio chloridas heksahidratas (E511)

Kalcio chloridas dihidratas (E509)

Natrio citratas (E331)

Citrinų rūgštis (E330)

Injekcinis vanduo

Adjuvanto sudėtis pateikta 2 skyriuje.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C). Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

0,5 ml užpildytas švirkštas (I tipo stiklo) su stūmokliniu kamščiu (bromobutilo gumos).

Pakuotėse yra 1 arba 10 užpildytų švirkštų.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieš vartojimą reikia apžiūrėti suspensiją. Jei joje yra matomos dalelės ir (arba) ji yra neįprastos išvaizdos, vakciną reikia sunaikinti.

Prieš vartojimą vakciną sušildyti iki kambario temperatūros. Prieš vartojimą atsargiai suplakti.

Nesuvartotą vakciną ir atliekas reikia reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italy (Italija)

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/10/658/001-002

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2010 m. lapkričio 29 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai