Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – ženklinimas - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAflunov
ATC kodasJ07BB02
Sudėtisinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
GamintojasSeqirus S.r.l.  

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

AFLUNOV injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

Prepandeminė vakcina nuo gripo H5N1 (iš paviršinių antigenų, inaktyvuota, su adjuvantu)

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje 0,5 ml dozėje yra: gripo viruso, dauginti apvaisintuose kiaušiniuose iš sveikų vištų pulkų, paviršiniai antigenai (hemagliutininas ir neuraminidazė):

į A/ turkey/Turkey/1/05 (H5N1) panašios padermės (NIBRG-23)

7,5 mikrogramo

hemagliutinino;

 

Adjuvantas: MF59C.1 aliejaus vandenyje emulsija, kurios sudėtyje yra skvaleno, polisorbato 80 ir sorbitano trioleato.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas

Kalio chloridas (E508)

Kalio-divandenilio fosfatas (E340)

Dinatrio fosfatas dihidratas (E339)

Magnio chloridas heksahidratas (E511)

Kalcio chloridas dihidratas (E509)

Natrio citratas (E311)

Citrinų rūgštis (E330)

Injekcinis vanduo

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija

1 užpildytas švirkštas (0,5 ml)

10 užpildytų švirkštų (0,5 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Sušvirkšti į deltinį raumenį.

Įspėjimas: nešvirkšti į kraujagyslę arba į odą.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Prieš vartojimą vakciną sušildyti iki kambario temperatūros. Prieš vartojant atsargiai suplakti.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Sunaikinti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italy (Italija)

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/658/001 1 užpildytas švirkštas

EU/1/10/658/002 10 užpildytų švirkštų

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ ANT ŠVIRKŠTO

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

AFLUNOV injekcija Vakcina nuo gripo H5N1 i.m.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,5 ml

6.KITA

Laikyti šaldytuve.

Seqirus S.r.l. (Italija)

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai