Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ambirix (hepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B...) – ženklinimas - J07BC20

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAmbirix
ATC kodasJ07BC20
Sudėtishepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B surface antigen
GamintojasGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 1 UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS BE ADATOS

1 UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS SU 1 ADATA

10 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTŲ BE ADATŲ

10 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTŲ SU 10 ADATŲ

50 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTŲ BE ADATŲ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ambirix – injekcinė suspensija užpildytame švirkšte

Hepatito A (inaktyvuota) ir hepatito B (rDNR) (HAB) vakcina (adsorbuota).

2.VEIKLIOJI (-SIOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (1 ml) yra:

 

Hepatito A viruso (inaktyvuoto)1, 2

720 ELISA vienetų

Hepatito B paviršinioantigeno3, 4

20 mikrogramų

1 Kultivuotų žmogaus diploidinėse (MRC-5) ląstelėse

0,05 miligramo Al3+

2 Adsorbuoto ant hidratuoto aliuminio hidroksido

3 Pagaminto mielių ląstelėse (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantinės DNR technologijos būdu

 

4 Adsorbuoto ant aliuminio fosfato

0,4 miligramo Al3+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

Natrio chloridas

 

 

Injekcinis vanduo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

Injekcinė suspensija užpildytame švirkšte

 

 

1 užpildytas švirkštas

 

 

1 dozė (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 užpildytas švirkštas + 1 adata

 

 

1 dozė (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 užpildytų švirkštų

 

 

10 x 1 dozė (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 užpildytų švirkštų + 10 adatų

 

 

10 x 1 dozė (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 užpildytų švirkštų

 

 

50 x 1 dozė (1 ml)

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Leisti į raumenis

Prieš vartojimą gerai suplakti

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve Negalima užšaldyti

Laikyti išorinėje pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/224/001 – pakuotė, kuriose yra 1 švirkštas be adatos

EU/1/02/224/002 – pakuotė, kurioje yra 1 švirkštas su 1 adata

EU/1/02/224/003 – pakuotė, kurioje yra 10 švirkštų be adatų

EU/1/02/224/004 – pakuotė, kurioje yra 10 švirkštų su 10 adatų

EU/1/02/224/005 – pakuotė, kurioje yra 50 švirkštų be adatų

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Ambirix injekcinė suspensija

HAB vakcina i.m.

2.VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė (1 ml)

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai