Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azarga (brinzolamide / timolol maleate) – Preparato charakteristikų santrauka - S01ED51

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAzarga
ATC kodasS01ED51
Sudėtisbrinzolamide / timolol maleate
GamintojasNovartis Europharm Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (suspensija)

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename ml suspensijos yra 10 mg brinzolamido ir 5 mg timololio (timololio maleato pavidalu).

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas:

Viename ml suspensijos yra 0,10 mg benzalkonio chlorido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Akių lašai (suspensija) (akių lašai)

Balta arba beveik balta vienalytė suspensija, pH 7,2 (apytikriai).

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Akispūdžio mažinimas suaugusiems pacientams, sergantiems atviro kampo glaukoma arba akių hipertenzija, kuriems taikant monoterapiją nepakankamai sumažėja akispūdis. (žr. 5.1 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems, įskaitant ir senyvo amžiaus asmenis

Dozė yra po vieną AZARGA lašą 2 kartus per parą į pažeistos (-ų) akies (-ių) junginės maišelį.

Jeigu sulašinus užspaudžiamas nosinis ašarų kanalas arba užsimerkiama, sumažėja vaistinio preparato sisteminė absorbcija, todėl gali sumažėti sisteminio poveikio nepageidaujamos reakcijos ir sustiprėti vietinis veikimas (žr. 4.4 skyrių).

Jei dozė praleidžiama, gydymas turi būti tęsiamas nuo kitos dozės kaip suplanuota. Dozė turi būti ne didesnė kaip po vieną lašą į pažeistą akį 2 kartus per parą.

Keičiant kitą akims vartojamą glaukomos gydymui skirtą vaistinį preparatą AZARGA, kito vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti ir kitą dieną pradėti lašinti AZARGA.

Specialiosios populiacijos

Vaikų populiacija

AZARGA saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra.

Kepenų ir inkstų funkcijos sutrikimas

Nėra atlikta AZARGA ir timololio 5 mg/ml akių lašų tyrimų su pacientais, kurių kepenų arba inkstų funkcija sutrikusi. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi arba yra lengvas bei vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozavimo koreguoti nereikia.

AZARGA poveikis nėra ištirtas pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas <30 ml/min.) arba hiperchloreminė acidozė (žr. 4.3 skyrių). Kadangi daugiausiai brinzolamido bei jo pagrindinio metabolito išskiriama per inkstus, pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, AZARGA skirti negalima (žr. 4.3 skyrių).

AZARGA reikia vartoti atsargiai pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (žr. 4.4 skyrių)

Vartojimo metodas

Vartoti ant akių.

Pacientams reikia paaiškinti, kad prieš vartojimą gerai sukratytų buteliuką. Jei nuėmus dangtelį atidarymą rodantis žiedas atsilaisvina, prieš vaistinio preparato vartojimą jį reikia nuimti.

Kad nebūtų užterštas lašintuvo galiukas ir suspensija, lašinant reikia stengtis lašintuvo galiuku neliesti vokų, aplinkinių audinių ir kitų paviršių. Pacientams reikia patarti, kad buteliuką laikytų sandariai uždarytą, kai nevartoja vaistų.

Vartojant daugiau kaip vieną lokalaus poveikio vaistinį preparatą akims, tarp vaistinių preparatų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 5 minučių pertrauką. Akių tepalai turi būti vartojami paskutiniai.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Padidėjęs jautrumas kitiems beta adrenoreceptorių blokatoriams.

Padidėjęs jautrumas sulfonamidams (žr. 4.4 skyrių).

Reaktyviosios kvėpavimo takų ligos, įskaitant esamą arba buvusią bronchinę astmą arba sunkią lėtinę obstrukcinę plaučių ligą.

Sinusinė bradikardija, sinusinio mazgo silpnumo sindromas, sinoatrialinė blokada, širdies ritmo stimuliatoriumi nevaldoma antro arba trečio laipsnio atrioventrikulinė blokada, išreikštas širdies nepakankamumas, kardiogeninis šokas.

Sunkus alerginis rinitas.

Hiperchloreminė acidozė (žr. 4.2 skyrių).

Sunkus inkstų nepakankamumas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Sisteminis poveikis

Brinzolamidas ir timololis absorbuojami į sisteminę kraujotaką. Dėl sudėtyje esančio beta adrenoreceptorių blokatoriaus timololio gali pasireikšti tokio pat pobūdžio nepageidaujamas poveikis širdžiai, kraujagyslėms, plaučiams ir kitoks nepageidaujamas poveikis, kaip ir vartojant sisteminio poveikio beta adrenoreceptorių blokatorių preparatus. Vietiškai vartojant akims, sisteminio poveikio nepageidaujamų reakcijų dažnis mažesnis negu vaistinį preparatą vartojant sistemiškai. Kaip sumažinti sisteminę absorbciją, žr. 4.2 skyriuje.

Pacientams, vartojantiems AZARGA, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios dažnai pasireiškia vartojant visus sulfonamidų darinius, nes vaistinis preparatas yra absorbuojamas į sisteminę kraujotaką.

Širdies sutrikimai

Širdies ir kraujagyslių ligomis (pvz., koronarine (išemine) širdies liga, variantine (Princmetalo) krūtinės angina ir širdies nepakankamumu) ir hipotenzija sergančių pacientų gydymą beta adrenoreceptorių blokatoriais privalu kritiškai įvertinti ir apsvarstyti gydymą kitomis veikliosiomis medžiagomis. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančius pacientus reikia stebėti, ar nepasunkėja šios ligos ir nepasireiškia nepageidaujamos reakcijos.

Dėl beta adrenoreceptorių blokatorių neigiamo poveikio laidumo trukmei pacientai, kuriems yra pirmo laipsnio širdies blokada, beta adrenoreceptorių blokatorius turi vartoti atsargiai.

Kraujagyslių sutrikimai

Sunkiu periferinės kraujotakos sutrikimu (pvz., sunkios formos Raynaud liga arba Raynaud sindromu) sergančius pacientus reikia gydyti atsargiai.

Hipertirozė

Beta adrenoreceptorių blokatoriai gali maskuoti hipertireozės požymius.

Raumenų silpnumas

Buvo pranešta, kad beta adrenoreceptorius blokuojantys vaistiniai preparatai sustiprina raumenų silpnumą, susijusį su tam tikrais miastenijos simptomais (pvz.: dvejinimusi akyse, vokų nusileidimu, bendruoju silpnumu).

Kvėpavimo sistemos sutrikimai

Pavartojus kai kurių akims skirtų beta adrenoreceptorių blokatorių buvo užregistruoti kvėpavimo sistemos reakcijų atvejai, įskaitant astma sergančių pacientų mirtį dėl bronchų spazmų. Lengva ar vidutinio sunkumo lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) sergantiems pacientams AZARGA reikia vartoti atsargiai ir tik tada, jeigu galima nauda viršija galimą riziką.

Hipoglikemija (cukrinis diabetas)

Pacientai, patiriantys savaiminę hipoglikemiją arba sergantys labilia cukrinio diabeto forma beta adrenoreceptorių blokatorius turi vartoti atsargiai, nes beta adrenoreceptorių blokatoriai gali maskuoti

ūminės hipoglikemijos požymius ir simptomus.

Rūgščių ir šarmų pusiausvyros sutrikimai

AZARGA sudėtyje yra brinzolamido (sulfonamido). Skiriant vaistinį preparatą vietiškai, gali pasireikšti tokio pat nepageidaujamos reakcijos, kaip vartojant kitus sulfonamidus. Dėl galimos metabolinės acidozės rizikos šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai pacientams, kuriems yra inkstų funkcijos sutrikimo rizika. Vartojant geriamuosius karboanhidrazės inhibitorius, buvo pastebėti rūgščių-šarmų pusiausvyros sutrikimai. Jei atsiranda sunkių nepageidaujamų poveikių arba padidėjusio jautrumo reakcijų požymių, šio vaistinio preparato reikia nebevartoti.

Protinis budrumas

Geriamieji karboanhidrazės inhibitoriai vyresnio amžiaus žmonėms gali neigiamai paveikti gebėjimą atlikti užduotis, kurioms reikia protinio budrumo ir (arba) judesių koordinacijos. AZARGA, vartojant vietiškai, patenka į sisteminę kraujotaką, todėl minėtas poveikis galimas net jei vaistinis preparatas vartojamas vietiškai.

Anafilaksinės reakcijos

Pacientams, kuriems buvo atopija arba sunkių anafilaksinių reakcijų į įvairius alergenus ir vartojantiems beta adrenoreceptorių blokatorių, gali pasireikšti stipresnės reakcijos į pakartotinį tokių alergenų poveikį ir jiems gali neveikti įprastinės anafilaksinėms reakcijoms gydyti naudojamos adrenalino dozės.

Gyslainės atšoka

Gydant akies vandeninio skysčio gamybą mažinančiais vaistais (pvz., timololiu, acetazolamidu) po filtravimo procedūrų užregistruoti gyslainės atšokos atvejai.

Chirurginė anestezija

Oftalmologiniai beta adrenoreceptorių blokatorių preparatai gali blokuoti sisteminių beta adrenomimetikų, pvz., adrenalino, poveikį. Jeigu ligonis vartoja timololį, apie tai privalu pranešti anesteziologui.

Kartu taikomas kitas gydymas

Kai timololis skiriamas pacientams, kurie jau vartoja sisteminio veikimo beta adrenoreceptorių blokatorių, gali sustiprėti poveikis akispūdžiui arba žinomi sisteminės beta adrenoreceptorių blokados reiškiniai. Gydymo poveikį tokiems pacientams privalu atidžiai stebėti. Vartoti du vietinius beta adrenoreceptorių blokatorius arba du vietinius karboanhidrazės inhibitorius nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Kai pacientams skiriamas geriamasis karboanhidrazės inhibitorius ir AZARGA, gali sumuotis žinomi sisteminio karboanhidrazės slopinimo poveikiai. Gydymas vienu metu skiriant AZARGA ir geriamųjų karboanhidrazės inhibitorių netirtas ir nerekomenduojamas (žr. 4.5 skyrių).

Poveikis akims

Pacientų, sergančių pseudoeksfoliacine arba pigmentine glaukoma, gydymo AZARGA patirtis yra ribota. Tokius pacientus reikia gydyti atsargiai, rekomenduojama atidžiai stebėti akispūdį.

AZARGA poveikis pacientams, sergantiems uždaro kampo glaukoma, nėra ištirtas, todėl vaistinis preparatas nerekomenduojamas tokiems pacientams.

Į akis lašinami beta adrenoreceptorių blokatoriai gali sukelti akių sausumą. Ragenos ligomis sergančius pacientus reikia gydyti atsargiai.

Galimas brinzolamido poveikis pažeistos ragenos endotelio funkcijai nebuvo tiriamas (ypač pacientams, kurių yra mažas endotelio ląstelių skaičius). Pacientai, nešiojantys kontaktinius lęšius, specialiai nebuvo tiriami, taigi, skiriant brinzolamido, tokius pacientus rekomenduojama atidžiai stebėti, nes karboanhidrazės inhibitoriai gali paveikti ragenos hidraciją. Tai gali sukelti ragenos dekompensaciją ir edemą, o kontaktiniai lęšiai gali padidinti ragenos pažeidimo riziką. Rekomenduojama atidžiai stebėti pacientus, kurių pažeista ragena, pavyzdžiui, sergančiuosius cukriniu diabetu ar ragenos distrofija.

Atidžiai stebint, AZARGA galima vartoti nešiojant kontaktinius lęšius (žr. toliau skyrelį „Benzalkonio chloridas“).

Benzalkonio chloridas

AZARGA sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sukelti akies sudirgimą. Taip pat yra žinoma, kad jis gali pakeisti minkštųjų kontaktinių lęšių spalvą. Reikia vengti vaisto patekimo ant minkštųjų kontaktinių lęšių. Pacientams turi būti nurodyta prieš lašinant AZARGA išsiimti kontaktinius lęšius ir, sulašinus vaistą, prieš įsidedant lęšius, palaukti 15 minučių.

Be to, buvo pranešta, kad benzalkonio chloridas gali sukelti taškinę keratopatiją ir (arba) toksinę opinę keratopatiją. Dažnai arba ilgai vartojant šį vaistą, pacientus reikia atidžiai stebėti.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, AZARGA reikia vartoti atsargiai.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Specialių AZARGA sąveikos su kitais vaistiniais preparatais tyrimų neatlikta.

AZARGA sudėtyje yra brinzolamido (karboanhidrazės inhibitoriaus) ir, nors ir skiriamas vietiškai, jis yra absorbuojamas sistemiškai. Vartojant geriamuosius karboanhidrazės inhibitorius, buvo pastebėti

rūgščių-šarmų pusiausvyros sutrikimai. Skiriant AZARGA, būtina apsvarstyti vaistų sąveikos tikimybę.

Gali pasireikšti adityvus žinomas sisteminis karboanhidrazės inhibitorių poveikis pacientams, vartojantiems geriamuosius karboanhidrazės inhibitorius kartu su brinzolamido akių lašais. Akių lašų, kurių sudėtyje yra brinzolamido, ir geriamųjų karboanhidrazės inhibitorių vartoti kartu nerekomenduojama.

Citochromo P-450 izofermentai, atsakingi už brinzolamido metabolizmą, yra CYP3A4 (pagrindinis), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 ir CYP2C9. Tikėtina, kad CYP3A4 inhibitoriai, tokie kaip ketokonazolas, itrakonazolas, klotrimazolas, ritonaviras ir troleandomicinas, veikdami CYP3A4, slopina brinzolamido metabolizmą. CYP3A4 inhibitorius kartu skirti reikia atsargiai. Vis tik brinzolamido kaupimasis yra mažai tikėtinas, nes šis vaistas daugiausiai šalinamas per inkstus. Brinzolamidas nėra citochromo P-450 inhibitorius.

Kai beta adrenoreceptorių blokatorių tirpalas akims naudojamas kartu su geriamaisiais kalcio kanalų blokatoriais, beta adrenoreceptorių blokatoriais, antiaritminiais vaistais (įskaitant amjodaroną), širdies glikozidais, parasimpatomimetikais arba guanetidinu, gali pasireikšti adityvus poveikis, sukeliantis hipotenziją ir (arba) ženklią bradikardiją.

Beta adrenoreceptorių blokatoriai gali mažinti atsaką į adrenaliną, vartojamą anafilaksinėms reakcijoms gydyti. Reikia imtis specialių atsargumo priemonių, gydant pacientus, kuriems pirmiau buvo pasireiškusi atopija arba anafilaksija (žr. 4.4 skyrių).

Staigiai nustojus vartoti klonidiną, hipertenzinė reakcija gali būti stipresnė, jei vartojami beta adrenoreceptorių blokatoriai. Rekomenduojama šį vaistinį preparatą vartoti atsargiai kartu su klonidinu.

Buvo gauta pranešimų apie sustiprėjusius sisteminės beta adrenoreceptorių blokados požymius (pvz., sumažėjusį širdies susitraukimų dažnį, depresiją) pacientus gydant CYP2D6 inhibitoriaus (pvz., chinidino, fluoksetino, paroksetino) ir timololio deriniu. Rekomenduojama imtis atsargumo priemonių.

Beta adrenoreceptorių blokatoriai gali sustiprinti hipoglikeminį antidiabetinių vaistų poveikį. Beta adrenoreceptorių blokatoriai gali maskuoti hipoglikemijos požymius ir simptomus (žr. 4.4 skyrių).

Yra duomenų apie midriazės atvejus, retkarčiais pasireiškiančius vienu metu vartojant į akis lašinamus beta adrenoreceptorių blokatorius ir adrenaliną (epinefriną).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie brinzolamido ar timololio vartojimą į akis nėščioms moterims nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti brinzolamido tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai po pavartojimo sisteminiu būdu (žr. 5.3 skyrių). AZARGA negalima vartoti nėštumo metu, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus. Kaip sumažinti sisteminę absorbciją, žr. 4.2 skyriuje.

Epidemiologiniai per burną vartojamų beta adrenoreceptorių blokatorių tyrimai neparodė įtakos apsigimimams, tačiau nustatytas vaisiaus augimo sulėtėjimo pavojus. Be to, iki gimdymo vartojant beta adrenoreceptorių blokatorius užregistruoti naujagimių beta adrenoreceptorių blokados požymiai ir simptomai (t. y. bradikardija, hipotenzija, kvėpavimo sutrikimas ir hipoglikemija). Jeigu AZARGA vartojamas iki gimdymo, pirmosiomis gyvenimo dienomis naujagimį reikia atidžiai stebėti.

Žindymas

Nežinoma, ar į akis vartojamas brinzolamidas išsiskiria į motinos pieną. Tyrimais su gyvūnais nustatyta, kadper burną pavartotas brinzolamidas išsiskiria į patelių pieną (žr. 5.3 skyrių).

Beta adrenoreceptorių blokatoriai išsiskiria į motinos pieną, tačiau akių lašuose esančios gydomosios timololio dozės yra tokios mažos, kad mažai tikėtina, jog į moters pieną patektų toks timololio kiekis,

dėl kurio kūdikiui pasireikštų klinikiniai beta adrenoreceptorių blokados simptomai. Kaip sumažinti sisteminę absorbciją, žr. 4.2 skyriuje.

Vis dėlto rizikos žindomam kūdikiui paneigti negalima. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti / susilaikyti nuo gydymo

AZARGA.

Vaisingumas

Lokaliai ant akių vartojamo AZARGA poveikio žmonių vaisingumui vertinimo tyrimų neatlikta.

Turimais ikiklinikiniais duomenimis per burną vartojami brinzolamidas arba timololis nedaro poveikio vyrų arba moterų vaisingumui. Vartojant AZARGA neturėtų pasireikšti joks poveikis vyrų arba moterų vaisingumui.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

AZARGA gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai.

Laikinas neryškus matymas arba kiti regėjimo sutrikimai gali daryti poveikį gebėjimui vairuoti arba valdyti mechanizmus. Jei sulašinus lašus matymas tampa neryškus, prieš vairuodamas ar valdydamas mechanizmus pacientas turi palaukti, kol regėjimas pagerės.

Karboanhidrazės inhibitoriai gali sutrikdyti gebėjimą atlikti užduotis, kurioms reikia protinio budrumo ir (arba) fizinės koordinacijos (žr. 4.4 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Klinikinių tyrimų duomenimis, dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo miglotas matymas, akies dirginimas ir akies skausmas, kurios pasireiškė maždaug nuo 2 % iki 7 % pacientų.

Nepageidaujamų reakcijų suvestinė lentelėje

Toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias buvo pranešta klinikinių tyrimų metu ir po vaistinio preparato pateikimo į rinką vartojant AZARGA bei atskirai vartojant brinzolamido ir timololio. Jos yra klasifikuojamos, naudojant tokius sutrikimų dažnio apibūdinimus: labai dažni

(≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo

≥ 1/10 000 iki < 1/1000) labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemų klasės

MedDRA siūlomi terminai (versija 18.0)

 

 

Infekcijos ir infestacijos

Dažnis nežinomas: nazofaringitas3, faringitas3, sinusitas3, rinitas3

Kraujo ir limfinės sistemos

Nedažni: baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimas1

sutrikimai

Dažnis nežinomas: sumažėjęs eritrocitų kiekis kraujyje3, padidėjęs

 

chloridų kiekis kraujyje3

Imuninės sistemos

Dažnis nežinomas: anafilaksija2, anafilaksinis šokas1, sisteminės

sutrikimai

alerginės reakcijos, įskaitant angioneurozinę edemą2, lokalus ir

 

išplitęs išbėrimas2, padidėjęs jautrumas1, dilgėlinė2, niežėjimas2

Metabolizmo ir mitybos

Dažnis nežinomas: hipoglikemija2

sutrikimai

 

Psichikos sutrikimai

Reti: nemiga1

 

Dažnis nežinomas: depresija1, atminties netekimas2, apatija3,

 

depresinė nuotaika3, lytinio potraukio sumažėjimas3, košmariški

 

sapnai2,3, nervingumas3

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni: disgeuzija1

 

Dažnis nežinomas: smegenų išemija2, smegenų kraujagyslių

 

sutrikimas2, sinkopė2, generalizuotos miastenijos (myasthenia

 

gravis) požymių ir simptomų sustiprėjimas2, somnolencija3,

 

motorinė disfunkcija3, amnezija3, atminties sutrikimas3,

 

parestezija2,3, tremoras3, hipoestezija3, ageuzija3, svaigulys1, galvos

 

skausmas1

Akių sutrikimai

Dažni: taškinis keratitas1, miglotas matymas1, akies skausmas1,

 

akies dirginimas1

 

Nedažni: keratitas1,2,3, akies sausumas1, ragenos dažymasis

 

vitaliniais dažais1, išskyros iš akies1, akies niežėjimas1, svetimkūnio

 

pojūtis akyse1, akies hiperemija1, junginės hiperemija1

 

Reti: ragenos erozija1, priekinės kameros švytėjimas1, fotofobija1,

 

sustiprėjęs ašarojimas1, odenos hiperemija1, akies voko eritema1,

 

šašai ant voko krašto1

 

Dažnis nežinomas: regos nervo disko ekskavacijos ir disko

 

skersmens santykio padidėjimas3, gyslainės atšoka po

 

filtruojamosios operacijos2 (žr. 4.4 skyrių), keratopatija3, ragenos

 

epitelio defektas3, ragenos epitelio sutrikimas3, padidėjęs

 

akispūdis3, nuosėdos akyje3, ragenos dažymasis3, ragenos edema3,

 

sumažėjęs ragenos jautrumas2, konjunktyvitas3, vidinis miežis3,

 

diplopija2, 3, akinimas nuo ryškios šviesos3, fotopsija3, sumažėjęs

 

regėjimo aštrumas3, regos pablogėjimas1, junginės išauga ant

 

ragenos3, nemalonus pojūtis akyje3, sausasis keratokonjunktyvitas3,

 

akies hipoestezija3, odenos pigmentacija3, cista po jungine3, regos

 

sutrikimas3, akies patinimas3, akies alergija3, madarozė3, akies voko

 

sutrikimas3, akies voko edema1, ptozė2

Ausų ir labirintų sutrikimai

Dažnis nežinomas: galvos sukimasis (vertigo)3, spengimas ausyse3

Širdies sutrikimai

Dažni: širdies susitraukimų dažnio sumažėjimas1

 

Dažnis nežinomas: širdies sustojimas2, širdies nepakankamumas2,

 

stazinis širdies nepakankamumas2, atrioventrikulinė blokada2,

 

širdies ir kvėpavimo funkcijos sutrikimas3, krūtinės angina3,

 

bradikardija2,3, nereguliarus širdies susitraukimų dažnis3, aritmija2,3,

 

palpitacija2,3, tachikardija3, padidėjęs širdies susitraukimų dažnis3,

 

krūtinės skausmas2, edema2

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni: sumažėjęs kraujospūdis1

 

Dažnis nežinomas: hipotenzija2, hipertenzija3, padidėjęs

 

kraujospūdis1, Raynaud sindromas2, plaštakų ir pėdų šalimas2

Kvėpavimo sistemos,

Nedažni: kosulys1

krūtinės ląstos ir

Reti: burnos ir ryklės skausmas1, rinorėja1

tarpuplaučio sutrikimai

Dažnis nežinomas: bronchų spazmas2 (daugiausia pasireiškia

 

pacientams, jau sergantiems liga, pasireiškiančia bronchų spazmu),

 

dispnėja1, astma3, epistaksė1, bronchų hiperaktyvumas3, gerklės

 

dirginimas3, nosies gleivinės paburkimas3, viršutinių kvėpavimo

 

takų paburkimas3, užnosinis lašėjimas3, čiaudulys 3, nosies

 

sausumas3

Virškinimo trakto

Dažnis nežinomas: vėmimas2,3, viršutinės pilvo dalies skausmas1,

sutrikimai

pilvo skausmas2, viduriavimas1, burnos džiūvimas1, pykinimas1,

 

ezofagitas3, dispepsija2,3, nemalonus pojūtis pilve3, nemalonus

 

pojūtis skrandyje3, dažnas tuštinimasis3, virškinimo trakto

 

sutrikimas3, burnos hipoestezija3, burnos parestezija3, dujų

 

susikaupimas žarnyne3

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir

Dažnis nežinomas: nenormalūs kepenų funkcijos tyrimų rodmenys3

latakų sutrikimai

 

Odos ir poodinio audinio

Dažnis nežinomas: dilgėlinė3, makulopapulinis išbėrimas3, išplitęs

sutrikimai

niežėjimas3, įtempta oda3, dermatitas3, alopecija1, į žvynelinę

 

panašus bėrimas arba žvynelinės pasunkėjimas2, išbėrimas1,

 

eritema1

 

 

Skeleto, raumenų ir

Dažnis nežinomas: mialgija1, raumenų spazmai3, artralgija3, nugaros

jungiamojo audinio

skausmas3, galūnių skausmas3

sutrikimai

 

Inkstų ir šlapimo takų

Nedažni: kraujas šlapime1

sutrikimai

Dažnis nežinomas: inkstų skausmas3, dažnas šlapinimasis3

Lytinės sistemos ir krūties

Dažnis nežinomas: erekcijos sutrikimas3, lytinės funkcijos

sutrikimai

sutrikimas2, lytinio potraukio sumažėjimas2

Bendrieji sutrikimai ir

Nedažni: bendrasis negalavimas1,3

vartojimo vietos

Dažnis nežinomas: krūtinės skausmas1, skausmas3, nuovargis1,

pažeidimai

astenija2,3, nemalonus pojūtis krūtinėje3, įtampos pojūtis3,

 

dirglumas3, periferinė edema3, poveikis dėl vaistinio preparato

 

likučių3

Tyrimai

Nedažni: kalio kiekio kraujyje padidėjimas1, laktato dehidrogenazės

 

aktyvumo kraujyje padidėjimas1

1Nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos vartojant AZARGA.

2Papildomos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos vartojant vien timololio.

3Papildomos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos vartojant vien brinzolamido.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Disgeuzija (kartaus arba neįprasto skonio pojūtis burnoje, sulašinus akių lašų), atliekant klinikinius tyrimus, buvo dažnai pastebimas sisteminis nepageidaujamas poveikis, siejamas su AZARGA. Manoma, kad jį sukelia į akis sulašinti vaistai, per ašarinį nosies lataką nutekantys į nosiaryklę. Šis poveikis siejamas su brinzolamidu. Šio poveikio tikimybę galima sumažinti, po vaistų sulašinimo užspaudus ašarinį nosies lataką arba švelniai prispaudus voką (žr. 4.2 skyrių).

AZARGA sudėtyje yra brinzolamido, kuris yra sistemiškai absorbuojamas sulfonamidas, karboanhidrazės inhibitorius. Poveikį virškinimo ir nervų sistemoms, kraujui, inkstams ir metaboliniams procesams dažniausiai sukelia sisteminiai karboanhidrazės inhibitoriai. Šios grupės vaistus vartojant vietiškai, gali pasireikšti to paties tipo nepageidaujamos reakcijos, kaip ir vartojant geriamųjų karboanhidrazės inhibitorių.

Timololis absorbuojamas į sisteminę kraujotaką, todėl gali pasireikšti panašios nepageidaujamos reakcijos, kaip ir vartojant sisteminio poveikio beta adrenoreceptorių blokatorių vaistinius preparatus.

Išvardytas nepageidaujamas poveikis apima reakcijas, stebėtas vartojant akims skirtų beta adrenoreceptorių blokatorių klasės preparatus. Pastebėtos ir kitos nepageidaujamos reakcijos, įskaitant paminėtas aukščiau esančioje lentelėje, kurios susiję su atskirų vaisto komponentų vartojimu ir gali pasireikšti vartojant AZARGA. Vietiškai vartojant akims, sisteminio poveikio nepageidaujamų reakcijų dažnis mažesnis negu vaistinį preparatą vartojant sistemiškai. Kaip sumažinti sisteminę absorbciją, žr. 4.2 skyriuje.

Vaikų populiacija

AZARGA nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes nepakanka duomenų apie šio vaisto saugumą ir veiksmingumą.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Atsitiktinai nurijus vaistinio preparato, dėl beta adrenoreceptorių blokados gali pasireikšti perdozavimo simptomai: bradikardija, hipotenzija, širdies nepakankamumas ir bronchų spazmas.

Perdozavus AZARGA akių lašų, reikia taikyti simptominį ir palaikomąjį gydymą. Dėl sudėtyje esančio brinzolamido, gali sutrikti elektrolitų pusiausvyra, išsivystyti acidozė, atsirasti poveikis centrinei nervų sistemai. Reikia sekti elektrolitų (ypač kalio) koncentraciją serume ir kraujo pH reikšmę. Tyrimais nustatyta, kad, taikant dializę, timololis nėra lengvai pašalinamas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai akių ligoms gydyti, antiglaukominiai ir vyzdį siaurinantys preparatai

ATC kodas: S01ED51

Veikimo mechanizmas

AZARGA sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: brinzolamidas ir timololio maleatas. Šie du komponentai sumažina padidėjusį akispūdį, daugiausiai sumažindami vandeningojo skysčio sekreciją, nors tai vyksta skirtingais mechanizmais. Šių dviejų veikliųjų medžiagų poveikio derinys lemia tai, kad akispūdis sumažėja labiau negu vartojant šias medžiagas po vieną.

Brinzolamidas yra stiprus žmogaus karboanhidrazės II (CA-II), akyje dominuojančio izofermento, inhibitorius. Karboanhidrazės slopinimas akies krumplyno ataugose mažina vandeningojo skysčio sekreciją. Manoma, kad tai vyksta lėtinant bikarbonatų jonų susidarymą, dėl ko susilpnėja natrio ir skysčio pernešimas.

Timololis yra neselektyvus adrenoreceptorių blokatorius, neturintis jokio svarbesnio simpatomimetinio, tiesioginio miokardo slopinimo ar stabilizuojančio membranas poveikio. Žmonėms atlikti tonografijos ir fluorofotometrijos tyrimai leidžia manyti, kad pagrindinis poveikis yra susijęs su sumažėjusia vandeningojo skysčio sekrecija ir nežymiu skysčio nutekėjimo padidėjimu.

Farmakodinaminis poveikis

Klinikinis poveikis

Dvylika mėnesių trukusiame kontroliuojamame tyrime, atliktame su atviro kampo glaukoma arba padidėjusiu akispūdžiu sergančiais pacientais, kuriems, tyrėjo nuomone, galėjo padėti gydymas vaistų deriniu ir kurių pradinis akispūdis buvo 25–27 mmHg, vidutinis akispūdį mažinantis AZARGA poveikis, skiriant šio vaistinio preparato du kartus per parą, buvo 7–9 mmHg. Vertinant akispūdį mažinantį poveikį visų apsilankymų metu, nustatyta, kad AZARGA veikia ne prasčiau kaip dorzolamido 20 mg/ml ir timololio 5 mg/ml derinys.

Šešis mėnesius trukusiame kontroliuojamame tyrime, kuriame dalyvavo atviro kampo glaukoma arba padidėjusiu akispūdžiu sergantys pacientai, kurių pradinis akispūdis buvo 25–27 mmHg, vidutinis akispūdį mažinantis AZARGA poveikis, skiriant šį vaistinį preparatą du kartus per parą, buvo

7-9 mmHg, taigi iki 3 mmHg didesnis negu du kartus per parą skiriant brinzolamido 10 mg/ml ir iki 2 mmHg didesnis negu du kartus per parą skiriant timololio 5 mg/ml. Nustatyta, kad AZARGA statistiškai reikšmingiau sumažino vidutinį akispūdį, lyginant tiek su brinzolamidu, tiek su timololiu visų tyrimo apsilankymų metu.

Trimis kontroliuojamais tyrimais nustatyta, kad nemalonus pojūtis akyje sulašinus AZARGA buvo žymiai mažesnis negu sulašinus dorzolamido 20 mg/ml su timololiu 5 mg/ml.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Į akį sulašinti brinzolamidas ir timololis yra absorbuojami per rageną ir patenka į sisteminę kraujotaką. Atliekant farmakokinetinį tyrimą, sveikiems asmenims 2 savaites buvo skiriama geriamojo brinzolamido (1 mg) du kartus per parą, siekiant sutrumpinti laikotarpį iki pusiausvyros nusistovėjimo, prieš pradedant vartoti AZARGA. 13 savaičių du kartus per parą vartojant AZARGA, vidutinė

brinzolamido koncentracija raudonosiose kraujo ląstelėse 4-ą, 10-ą ir 15-ą savaitę atitinkamai buvo 18,8 3,29 µmol, 18,1 2,68 µmol ir 18,4 3,01 µmol. Tai rodo, kad eritrocituose susidarė stabili brinzolamido koncentracija.

Vartojant AZARGA ir nusistovėjus pusiausvyrai, vidutinė didžiausia timololio koncentracija plazmoje Cmax ir plotas po koncentracijos kreive AUC0-12h buvo atitinkamai 27% ir 28% mažesni

(Cmax: 0,824 ±0,453 ng/ml; AUC0–12h: 4,71 ±4,29 ng·val./ml) negu vartojant timololį 5 mg/ml (Cmax: 1,13 ±0,494 ng/ml; AUC0-12h: 6,58 ±3,18 ng·val./ml). Kliniškai neįrodyta, kad vartojant

AZARGA timololio sisteminė ekspozicija būtų mažesnė. Pavartojus AZARGA, vidutinė timololio Cmax pasiekiama po 0,79 ±0,45 valandos.

Pasiskirstymas

Brinzolamidas vidutiniškai intensyviai jungiasi prie plazmos baltymų (apytikriai 60%). Brinzolamidas dėl stipraus afiniteto jungiantis prie CA-II ir šiek tiek silpnesnio afiniteto jungiantis prie CA-I yra izoliuojamas eritrocituose. Aktyvusis jo N-desetil metabolitas taip pat kaupiasi eritrocituose ir ten pirmiausiai prisijungia prie CA-I. Dėl brinzolamido ir jo metabolito afiniteto eritrocitų ir audinių karboanhidrazėms (CA) šių medžiagų koncentracija plazmoje lieka nedidelė.

Pasiskirstymo akių audiniuose duomenys, gauti atlikus tyrimus su triušiais, rodo, kad vandeningajame skystyje timololį galima aptikti iki 48 valandų po AZARGA pavartojimo. Pasiekus stabilią fazę, timololis nustatomas žmonių kraujo plazmoje iki 12 valandų po AZARGA pavartojimo.

Biotransformacija

Metabolizuojant brinzolamidą, vyksta jo N-propilo grandinės N-dealkilinimas, O-dealkilinimas ir oksidacija. N-desetil brinzolamidas yra svarbiausias žmogaus organizme randamas brinzolamido metabolitas, jis taipogi jungiasi prie CA-I ir kaupiasi eritrocituose. In vitro tyrimai rodo, kad brinzolamido metabolizme daugiausiai dalyvauja CYP3A4 ir bent keturi kiti izofermentai (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 ir CYP2C9).

Timololis metabolizuojamas dviem būdais. Vienu atveju nuo tiadiazolo žiedo atskiriama šoninė etanolamino grandinė, o kitu-atskiriama šoninė etanolio grandinė, esanti ant morfolino azoto atomo, ir antra, panaši šoninė grandinė su prie azoto atome esančia karbonilo grupe. Timololio metabolizmą daugiausiai skatina CYP2D6.

Eliminacija

Didžiausia brinzolamido dalis (vidutiniškai 60%) šalinama per inkstus. Apytikriai 20% suvartotos dozės randama šlapime metabolitų pavidalu. Tai daugiausiai brinzolamidas ir N-desetil brinzolamidas bei kai kurių metabolitų (N-desmetoksipropil ir O-desmetil metabolitų) pėdsakai (<1%).

Timololis ir jo metabolizmo produktai pirmiausia šalinami per inkstus. Apie 20% timololio dozės pašalinama su šlapimu nepakitusi, o likusi dalis pašalinama su šlapimu metabolizmo produktų forma.

Pavartojus AZARGA, timololio pusinės eliminacijos laikas iš plazmos yra 4,8 valandos.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Brinzolamidas

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, galimo kancerogeniškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Su triušiais atliktais vystymosi toksiškumo tyrimais, skiriant geriamojo brinzolamido dozes iki 6 mg/kg per parą (214 kartų viršijant rekomenduojamą klinikinę paros dozę 28 µg/kg per parą), nepaisant ženklaus toksinio poveikio motinai, vaisiaus vystymuisi nenustatyta jokio poveikio.

Panašiais tyrimais su žiurkėmis nustatyta, kad patelių, gaunančių po 18 mg/kg per parą brinzolamido (642 kartus viršijant rekomenduojamą klinikinę paros dozę), jaunikliams nežymiai susilpnėjo kaukolių ir krūtinkaulių osifikacija, tačiau tokio poveikio nebuvo skiriant 6 mg/kg paros dozę. Vartojant osifikaciją sulėtinusias vaisto dozes, pastebėta ir metabolinė acidozė, dėl kurios vaisingoms patelėms

lėčiau augo svoris ir buvo mažesnis jų jauniklių svoris. Nuo dozės priklausantis svorio sumažėjimas nustatytas ir ką tik gimusiems jaunikliams, kurių motinos gavo geriamojo brinzolamido: jauniklių svoris buvo mažesnis nuo apytikriai 5-6% (jei motina gavo 2 mg/kg per parą brinzolamido) iki beveik 14% (18 mg/kg per parą). Laktacijos periodu nebuvo pastebėta šalutinio poveikio jaunikliams, kurių motinos gavo 5 mg/kg per parą.

Timololis

Įvertinus įprastinių ikiklinikinių farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir kancerogeninio poveikio tyrimų duomenis, nustatyta, kad timololis neturi žalingo poveikio žmogaus organizmui. Reprodukcinio toksiškumo tyrimai parodė, kad timololis sulėtino vaisiaus osifikaciją žiurkėms, tačiau nesukėlė jokio neigiamo postnatalinio vystymosi poveikio (skiriant 50 mg/kg per parą arba 3500 kartų viršijant klinikinę paros dozę-14 µg/kg per parą), o triušių patelėms dažniau sukėlė vaisiaus rezorbciją (skiriant 90 mg/kg per parą arba 6400 kartų viršijant klinikinę paros dozę).

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzalkonio chloridas

Manitolis (E421)

Karbomeras 974P

Tiloksapolis

Dinatrio edetatas

Natrio chloridas

Vandenilio chlorido rūgštis ir (arba) natrio hidroksidas pH sureguliuoti

Išgrynintas vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

Pirmąjį kartą atidarius buteliuką suspensijos tinkamumo laikas 4 savaitės.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

5 ml apvalus matinis mažo tankio polietileno buteliukas su lašintuvu ir baltu polipropileniniu užsukamuoju dangteliu („DROP-TAINER“). Buteliuke yra 5 ml suspensijos.

Dėžutės, kuriose yra 1 arba 3 buteliukai. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/482/001-002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2008 m. lapkričio 25 d

Paskutinio perregistravimo data 2013 m. rugpjūčio 26 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai