Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Preparato charakteristikų santrauka - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBemfola
ATC kodasG03GA05
Sudėtisfollitropin alfa
GamintojasGedeon Richter Plc.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 75 TV/0,125 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename tirpalo ml yra 600 TV alfa folitropino* (atitinka 44 mikrogramus). Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 75 TV/0,125 ml (atitinka 5,5 mikrogramo).

*rekombinantinis žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas (r-hFSH) gaminamas naudojant rekombinantinę DNR technologiją kinų žiurkėno kiaušidžių (KŽK) ląstelių linijoje.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (injekcija).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

Tirpalo pH yra 6,7–7,3.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Suaugusioms moterims

Alfa folitropinas skiriamas moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, PKS), kai gydymas klomifeno citratu buvo neveiksmingas.

Kiaušidžių stimuliavimas, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi moterims, kurioms superovuliacija būtina dirbtiniam apvaisinimui pavyzdžiui, dirbtiniam apvaisinimui in vitro (DAV), gametų ir zigotų persodinimui į kiaušintakį.

Alfa folitropinas rekomenduojamas vartoti kartu su liuteinizuojančiu hormonu (LH), siekiant stimuliuoti folikulų vystymąsi moterims su ryškiu LH ir FSH trūkumu. Klinikiniuose tyrimuose tokiais ligoniais buvo laikomos moterys, kurių endogeninio LH koncentracija serume buvo

< 1,2 TV/l.

Suaugusiems vyrams

Alfa folitropinas skiriamas kartu su žmogaus chorioniniu gonadotropinu (žCG) siekiant stimuliuoti spermatogenezę vyrams, kurie serga įgimtu arba įgytu hipogonadotropiniu hipogonadizmu.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti Bemfola galima pradėti tik prižiūrint vaisingumo sutrikimų gydymo patirties turinčiam

gydytojui.

Pacientams reikia duoti teisingą jų gydymo kursui skirtą švirkštiklių kiekį ir jie turi būti apmokyti, kaip tinkamai atlikti injekciją.

Dozavimas

Alfa folitropino dozavimo rekomendacijos yra tokios pat, kaip ir iš šlapimo išskiriamo FSH. Klinikiniai alfa folitropino tyrimai parodė, kad jo paros dozė, gydymo režimas ir gydymo priežiūros procedūros turi būti tokios pat, kaip ir vaistinių preparatų, kurių veiklioji medžiaga yra iš šlapimo išskirtas FSH. Patariama laikytis rekomenduojamų pradinių dozių, kurios nurodytos toliau.

Lyginamieji tyrimai parodė, kad vidutiniškai pacientams, vartojantiems alfa folitropiną reikalinga mažesnė kumuliacinė dozė bei trumpesnis gydymo laikas nei vartojant iš šlapimo išskirtą FSH. Todėl manoma, kad ne tik folikulų vystymosi optimizavimui, bet ir nepageidaujamo kiaušidžių hiperstimuliacijos pavojaus sumažinimui tikslinga skirti mažesnę bendrąją alfa folitropino dozę nei įprasta dozuojant iš šlapimo išskirtą FSH (žr. 5.1 skyrių).

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu)

Bemfola galima skirti kaip kasdienių injekcijų kursą. Kai moterims yra mėnesinės, gydymą reikia pradėti per pirmąsias 7 menstruacijų ciklo dienas.

Dažniausiai taikoma gydymo schema, kai pradedama nuo 75-150 TV FSH per parą ir dozė didinama po 37,5 arba 75 TV kas 7 ar geriau kas 14 dienų, jei siekiama adekvataus, ne per daug išreikšto, atsako. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį ir (arba) įvertinus estrogenų sekreciją. Didžiausia paros dozė paprastai nebūna didesnė kaip 225 TV FSH. Jei po 4 gydymo savaičių pacientė nereaguoja į gydymą, gydymo ciklą reikia nutraukti, pacientę reikia įvertinti ir po to pradėti kitą ciklą, skiriant didesnę pradinę dozę.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų rekombinantinio žmogaus choriogonadotropino alfa (r-žCG) arba 5 000 TV žCG injekcija (ne didesnė kaip 10 000 TV) turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą. Taip pat galima atlikti intrauterininę inseminaciją (angl. intrauterine insemination, IUI).

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG (žr. 4.4 skyrių). Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę dozę nei ankstesniame cikle.

Moterims, kurioms stimuliuojamos kiaušidės, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi prieš apvaisinimą in vitro ar kitokį dirbtinį apvaisinimą

Dažniausiai taikoma gydymo schema siekiant sukelti superovuliaciją yra 150-225 TV alfa folitropino kasdien, pradedant 2-3 ciklo dieną. Gydymas tęsiamas, kol pasiekiamas atitinkamas folikulų išsivystymas (turi būti patvirtintas stebint estrogenų koncentraciją kraujo serume ir/ar atlikus tyrimą ultragarsu), skiriant dozę, pakoreguotą pagal pacientės atsaką į gydymą, paprastai ne didesnę, kaip 450 TV per parą. Dažniausiai adekvatus folikulų vystymasis pasiekiamas 10-tą gydymo dieną (intervalas nuo 5 iki 20 dienų).

Vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija, siekiant galutinai subrandinti folikulus, skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos.

Siekiant nuslopinti endogeninio LH išsiskyrimą ir kontroliuoti tonizuojančius LH lygius, šiuo metu dažnai vartojamas gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) agonistas arba antagonistas, kuris pasižymi slopinančios reguliacijos poveikiu. Pagal dažnai naudojamą schemą, alfa folitropinas pradedamas vartoti praėjus 2 savaitėms po gydymo agonistu pradžios. Toliau vartojami abu hormonai, kol pasiekiamas tinkamas folikulų išsivystymas. Pavyzdžiui, po 2 gydymo agonistu savaičių,

150-225 TV alfa folitropino skiriama pirmąsias 7 dienas. Tuomet dozė koreguojama pagal kiaušidžių atsaką.

Apskritai, dirbtinio apvaisinimo in vitro patirtis parodė, kad gydymo sėkmės rodikliai išlieka stabilūs pirmųjų keturių bandymų metu, o paskui po truputį mažėja.

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija dėl žymaus LH ir FSH trūkumo

Moterims, kurioms trūksta LH ir FSH (hipogonadotropinis hipogonadizmas), Bemfola kartu su alfa lutropinu gydymas skiriamas siekiant, kad pasigamintų atskiras subrendęs Grafo folikulas, nuo kurio oocitas atsiskirs pavartojus žmogaus chorioninio gonadotropino (žCG). Alfa folitropinas turi buti skiriamas kaip kasdienių injekcijų kursas tuo pat metu kaip ir alfa lutropinas. Kadangi tokios pacientės amenorėjiškos (joms nėra mėnesinių) ir turi mažą endogeninio estrogeno sekreciją, gydymą galima pradėti bet kuriuo metu.

Rekomenduojama gydymo schema, kai skiriama 75 TV alfa lutropino per parą kartu su 75-150 TV FSH. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį bei įvertinus estrogenų atsaką.

Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, jos pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, didinant dozę po 37,5-75 TV. Bet kuriame viename cikle stimuliacijos trukmę galima pratęsti iki 5 savaičių.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa

folitropino ir alfa lutropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą.

Taip pat galima atlikti IUI.

Gali būti paskirtas geltonkūnio fazės palaikymo gydymas, nes medžiagų, pasižyminčių luteotropiniu aktyvumu (LH/žCG) trūkumas po ovuliacijos gali nulemti pirmalaikį corpus luteum praradimą.

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG. Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę FSH dozę nei ankstesniame cikle.

Vyrams, sergantiems hipogonadotropiniu hipogonadizmu

150 TV Bemfola švirkščiama tris kartus per savaitę, kartu skiriama žCG mažiausiai 4 mėnesius. Jei po šio periodo paciento organizmas nereaguoja į gydymą, galima toliau gydyti šių vaistinių preparatų deriniu. Lig šiol sukaupti klinikiniai duomenys rodo, kad spermatogenezei pasiekti gali prireikti mažiausiai 18 mėnesių gydymo.

Ypatingų populiacijų pacientai

Senyviems pacientams

Senyviems pacientams aktualių alfa folitropino indikacijų nėra. Alfa folitropino saugumas ir veiksmingumas senyviems pacientams nebuvo nustatytas.

Pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Alfa folitropino saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi, nebuvo nustatyti.

Vaikų populiacija

Vaikų populiacijai aktualių alfa folitropino indikacijų nėra.

Vartojimo metodas

Bemfola skirtas leisti po oda. Pirmąją Bemfola injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medikams. Bemfola patys gali vartoti tik tie pacientai, kurie yra tam gerai pasirengę, tinkamai apmokyti ir bet

kada gali pasikonsultuoti su gydytoju specialistu.

Bemfola užpildytas švirkštiklis su vienadoziu užtaisu skirtas tik vienai injekcijai, todėl, siekiant išvengti netinkamo šios vienadozės farmacinės formos vaistinio preparato vartojimo, pacientams reikia suprantamai paaiškinti vaistinio preparato vartojimo taisykles.

Nurodymai, kaip naudoti užpildytą švirkštiklį, pateikti 6.6 skyriuje ir pakuotės lapelyje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai alfa folitropinui, FSH arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

pogumburio arba hipofizės navikai;

padidėjusios kiaušidės ar kiaušidės cista ne dėl policistinio kiaušidžių sindromo;

nežinomos etiologijos ginekologiniai kraujavimai;

kiaušidžių, gimdos ar krūties karcinoma.

Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti veiksmingo rezultato, pvz.:

pirminis kiaušidžių nepakankamumas;

lytinių organų formavimosi ydos, dėl kurio neįmanomas nėštumas;

fibroidiniai gimdos navikai, dėl kurių neįmanomas nėštumas;

pirminis sėklidžių nepakankamumas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Alfa folitropinas yra stipri gonadotropinė medžiaga, galinti sukelti vidutinių ar net sunkių nepageidaujamų organizmo reakcijų, todėl turi būti paskiriamas gydytojo, kuris visapusiškai susipažinęs su nevaisingumo problemomis bei jų sprendimo būdais.

Gydymo gonadotropinu metu reikalinga ypatinga gydytojo ir gydymo įstaigos pagalbinio personalo priežiūra bei tam tikslui tinkama pacientų stebėjimo (kontroliavimo) įranga. Siekiant, kad moterys galėtų saugiai ir veiksmingai vartoti alfa folitropiną, reikia nuolat stebėti kiaušidžių atsaką bent jau ultragarsu, o dar geriau kartu išmatuojant estradiolio koncentraciją serume. Tarp atskirų pacientų galimas tam tikras atsako į FSH vartojimą skirtingumas, taip pat kai kurių pacientų silpnas atsakas į FSH ir kai kurių pacientų padidėjęs atsakas. Tiek vyrams, tiek moterims turi būti skiriama mažiausia veiksminga dozė, kurios dėka pasiekiamas gydymo tikslas.

Porfirija

Gydant alfa folitropinu būtina atidžiai nuolat stebėti pacientus, kurie serga porfirija arba yra porfirija sirgusių jų giminaičių. Ligai pablogėjus arba pirmą kartą pasireiškus gali prireikti nutraukti gydymą.

Moterų gydymas

Prieš pradedant gydymą, poros nevaisingumas turi būti ištirtas tinkamais būdais ir turi būti įvertintos galimos kontraindikacijos nėštumui. Ypač kruopščiai reikia ištirti, ar pacientai neserga hipotiroze, antinksčių žievės nepakankamumu, hiperprolaktinemija, ir skirti jiems tinkamą gydymą.

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas dėl to, kad nevaisingumo priežastis yra nevykstanti ovuliacija ar dėl to, kad atliekamas dirbtinis apvaisinimas, gali padidėti kiaušidės ar išsivystyti hiperstimuliacija. Šiuos reiškinius iki minimumo sumažins griežtas rekomenduojamas Bemfola dozavimas bei vartojimo schemos laikymasis ir kruopšti gydymo priežiūra. Tiksliam folikulo išsivystymo ir subrendimo požymių įvertinimui būtina gydytojo patirtis.

Klinikiniuose tyrimuose buvo stebimas padidėjęs kiaušidžių jautrumas alfa folitropinui, kai jis buvo vartojamas kartu su alfa lutropinu. Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, dozės pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, vaistinio preparato dozę didinant po 37,5-75 TV.

Tiesioginio alfa folitropino/LH ir žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG) palyginimo nebuvo atlikta. Sukauptų duomenų palyginimas parodė, kad ovuliacijos dažniai, vartojant alfa folitropiną/LH ir žMG hormonus, yra panašūs.

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Numatomas kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos poveikis – tam tikro laipsnio kiaušidžių padidėjimas. Šis poveikis dažniau pasireiškia moterims, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, ir paprastai praeina negydomas.

Skirtingai nei nekomplikuotas kiaušidžių padidėjimas, KHSS yra būklė, kurios sunkumo laipsnis gali vis didėti. Jo požymiai yra žymus kiaušidžių padidėjimas, didelė lytinių steroidų koncentracija serume ir padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, dėl kurio gali pradėti kauptis skysčiai pilvaplėvės, pleuros ir, retai, perikardo ertmėse.

Sunkiais KHSS atvejais gali būti stebimi tokie simptomai: pilvo skausmas, pilvo pūtimas, smarkus kiaušidžių padidėjimas, svorio didėjimas, dusulys, oligurija ir tokie virškinimo trakto simptomai, kaip pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Klinikinis ištyrimas gali parodyti hipovolemiją, hemokoncentraciją, sutrikusią elektrolitų pusiausvyrą, ascitą, kraujo išsiliejimą į pilvaplėvės ertmę, eksudaciją į pleuros ertmę, hidrotoraksą arba ūminį kvėpavimo sutrikimo (distreso) sindromą. Labai retai sunkų kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromą gali lydėti kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai, pvz., plaučių embolija, išeminis insultas arba miokardo infarktas.

Nepriklausomi KHSS išsivystymo rizikos veiksniai yra policistinių kiaušidžių sindromas, didelė absoliuti ar sparčiai didėjanti estradiolio koncentracija serume (pvz., > 900 pg/ml arba > 3 300 pmol/l nevykstant ovuliacijai; > 3 000 pg/ml arba > 11 000 pmol/l atliekant dirbtinį apvaisinimą), didelis susidarančių kiaušidžių folikulų skaičius (pvz., ≥ 14 mm skersmens > 3 folikulai nevykstant ovuliacijai; ≥ 12 mm skersmens ≥ 20 folikulų atliekant dirbtinį apvaisinimą).

Laikantis rekomenduojamo alfa folitropino dozavimo ir vartojimo režimo, galima sumažinti kiaušidžių hiperstimuliacijos riziką (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Siekiant anksti nustatyti rizikos veiksnius, rekomenduojama stebėti stimuliacijos ciklus atliekant tyrimus ultragarsu ir tiriant estradiolio kiekį.

Yra duomenų, rodančių, kad žCG vaidina svarbų vaidmenį sukeliant KHSS ir tai, kad jei pastojama, šis sindromas gali būti sunkesnis ir trukti ilgiau. Todėl, atsiradus kiaušidžių hiperstimuliacijos požymių, pvz., estradiolio koncentracija serume yra > 5 500 pg/ml arba > 20 200 pmol/l ir (arba) iš viso yra ≥ 40 folikulų, rekomenduojama nutraukti žCG vartojimą ir nurodyti pacientei susilaikyti nuo lytinio akto arba vartoti patikimas kontraceptines apsaugos priemones bent 4 dienas. KHSS gali sparčiai progresuoti (per 24 valandas) arba per kelias dienas) ir tapti mediciniškai sunkiu nepageidaujamu reiškiniu. Dažniausiai tai pasireiškia nutraukus gydymą hormonais, aukščiausią lygį pasiekia praėjus maždaug nuo septynių iki dešimties dienų po gydymo. Pacientai turi būti stebimi mažiausiai dvi savaites po žCG paskyrimo.

Dirbtinio apvaisinimo metu prieš ovuliaciją rekomenduojama išsiurbti visus folikulus, kad sumažėtų hiperstimuliacijos pavojus.

Lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS praeina savaime. Jei yra sunkus KHSS, rekomenduojama gydymą gonadotropinu nutraukti, o pacientę – hospitalizuoti bei pradėti tinkamą gydymą.

Daugiavaisis nėštumas

Pacientėms, kurioms ovuliacija yra stimuliuojama, daugiavaisio nėštumo tikimybė yra didesnė nei natūraliai pastojus. Dauguma daugybinio apvaisinimo atvejų yra dvyniai. Daugiavaisis nėštumas, ypač jei vaisių skaičius didelis, didina nepageidaujamo poveikio motinai ir perinatalinio periodo komplikacijų riziką.

Siekiant iki minimumo sumažinti daugiavaisio nėštumo riziką, rekomenduojama atidžiai tikrinti kiaušidžių atsaką į vaistinį preparatą.

Pacientėms, kurioms atliekamos dirbtinio apvaisinimo procedūros, daugiavaisio nėštumo rizika priklauso nuo persodintų embrionų skaičiaus, jų savybių ir pacientės amžiaus.

Prieš gydymo pradžią pacientės turi būti informuojamos apie daugybinio gimdymo tikimybę.

Nėštumo nutrūkimas

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas siekiant sukelti ovuliaciją ar parengti dirbtiniam apvaisinimui, nėštumo nutrūkimo dažnis dėl persileidimo yra didesnis nei pastojus natūraliai.

Negimdinis nėštumas

Kiaušintakių ligomis sirgusioms moterims negimdinio nėštumo rizika yra didesnė, tiek pastojus natūraliai, tiek po dirbtinio apvaisinimo procedūrų. Yra žinoma, kad negimdinio nėštumo dažnis po dirbtinio apvaisinimo yra didesnis lyginant su bendros populiacijos.

Lytinių organų sistemos navikai

Yra duomenų apie gerybinius ir piktybinius kiaušidžių ir kitų lytinių organų navikus toms moterims, kurioms nevaisingumo gydymui buvo skirti keli gydymo kursai. Kol kas nėra žinoma, ar gydymas gonadotropinais padidina minėtų navikų atsiradimo riziką nevaisingoms moterims.

Įgimtos raidos anomalijos

Įgimtų raidos anomalijų skaičius po dirbtinio apvaisinimo gali būti šiek tiek didesnis nei pastojus natūraliai. Manoma, kad taip yra todėl, kad skiriasi tėvų ypatybės (pvz.: motinos amžius, spermos savybės) bei dėl daugiavaisio nėštumo.

Tromboembolijos reiškiniai

Moterims, kurios neseniai sirgo arba dabar serga tromboembolija, arba moterims, kurioms yra nustatytų tromboembolijos rizikos veiksnių (tokių kaip asmens ar giminės anamnezė), gydymas gonadotropinais gali dar labiau padidinti tokių reiškinių pasunkėjimo arba atsiradimo riziką. Šioms moterims reikia įvertinti gydymo gonadotropinu naudą ir galimą riziką. Taip pat būtina prisiminti, kad pats nėštumas ir KHSS padidina tromboembolijos riziką.

Vyrų gydymas

Padidėjęs endogeninio FSH kiekis rodo pirminį sėklidžių nepakankamumą. Tokių pacientų organizmas į gydymą alfa folitropinu/žCG nereaguoja. Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti efektyvaus rezultato.

Įvertinant gydymo veiksmingumą, rekomenduojama atlikti spermos analizę praėjus 4-6 mėnesiams nuo gydymo pradžios.

Natrio kiekis

Bemfola dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Su kitais vaistiniais preparatais ovuliacijai stimuliuoti (pvz.: žCG, klomifeno citratu) vartojamas alfa folitropinas gali skatinti folikulų susidarymą, o jį vartojant su hipofizei desensibilizuoti skirtu GnRH agonistu arba antagonistu, gali prireikti padidinti dozę, kad būtų pasiektas adekvatus kiaušidžių atsakas. Apie kitus kliniškai reikšmingus alfa folitropino ir kitų vaistų sąveikos atvejus nepranešta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bemfola neskiriamas nėščiosioms. Nedaugelio nėštumų stebėjimo duomenys (mažiau kaip apie

300 nėštumo baigčių) nerodo alfa folitropino poveikio apsigimimams ar toksinio poveikio vaisiui (ar) naujagimiui.

Tyrimuose su laboratoriniais gyvūnais nestebėta teratogeninio poveikio (žr. 5.3 skyrių). Klinikinių duomenų apie vartojimą nėštumo metu nepakanka, kad būtų galima atmesti teratogeninį alfa folitropino poveikį.

Žindymas

Bemfola neskiriamas maitinančioms krūtimi.

Vaisingumas

Bemfola skirtas vartoti esant nevaisingumui (žr. 4.1 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Bemfola gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, kiaušidžių cistos ir vietinės reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba) sudirginimas injekcijos vietoje).

Dažnai nustatytas lengvas ar vidutinio sunkumo kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS), kuris turi būti laikomas būdinga stimuliavimo procedūros rizika. Sunkus KHSS pasireiškė nedažnai (žr. 4.4 skyrių).

Tromboembolija gali pasireikšti labai retai, paprastai ji buvo susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių).

Toliau nurodytas dažnis apibrėžiamas taip:

Labai dažni (≥1/10)

Dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10)

Nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100)

Reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

Labai reti (<1/10 000)

Moterų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni:

galvos skausmas

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti:

tromboembolija, paprastai susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni:

pilvo skausmas, pilvo pūtimas, diskomfortas pilvo srityje, pykinimas, vėmimas,

 

viduriavimas

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai dažni:

kiaušidžių cistos

Dažni:

lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką)

Nedažni:

sunkus KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką) (žr. 4.4 skyrių))

Reti:

sunkaus KHSS komplikacija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba)

 

sudirginimas injekcijos vietoje)

Vyrų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: spuogai

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni:

ginekomastija, varikocelė

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir

 

(arba) sudirginimas injekcijos vietoje)

Tyrimai

 

Dažni:

kūno svorio didėjimas

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Alfa folitropino perdozavimo poveikis nežinomas, tačiau gali išsivystyti KHSS (žr. 4.4 skyrių).

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai, gonadotropinai, ATC kodas – G03GA05.

Bemfola yra panašus biologinis vaistinis preparatas, t. y. įrodyta, kad šis vaistas savo kokybe, saugumu ir veiksmingumu panašus į referencinį vaistinį preparatą GONAL-f. Išsamesnė informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Farmakodinaminis poveikis

Moterims svarbiausias FSH poveikis parenteraliai jį vartojant yra subrendusių Grafo folikulų vystymasis. Gydant alfa folitropinu moteris, kurioms nevyksta ovuliacija, siekiama, kad subręstų atskiras Grafo folikulas, nuo kurio kiaušinėlis atsiskirs pavartojus žCG.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas moterims

Klinikiniuose tyrimuose ligoniais su sunkiu FSH ir LH nepakankamumu buvo laikomos moterys, kurių serume endogeninio LH lygis buvo <1,2 TV/l, nustatant centrinėje laboratorijoje. Tačiau, reikia atsižvelgti į tai, kad tarp LH matavimų, atliktų skirtingose laboratorijose, galimos paklaidos.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo lyginamas r-žFSH (alfa folitropinas) ir iš šlapimo išskirto FSH poveikis dirbtinio apvaisinimo technologijoms (žr. lentelę toliau) ir ovuliacijos stimuliacijai, alfa folitropinas buvo veiksmingesnis nei šlapimo FSH, kadangi reikėjo mažesnės bendros dozės ir trumpesnio gydymo laiko reikalingo folikului subręsti.

Dirbtinio apvaisinimo technologijose alfa folitropino mažesnės bendros dozės ir trumpesnis gydymo laikotarpis sąlygojo didesnį oocitų skaičių nei naudojant iš šlapimo išskirtą FSH.

1 lentelė: GF 8407 tyrimo rezultatai (paralelinės atsitiktinės imties grupės tyrimas lyginant alfa folitropino ir šlapimo FSH veiksmingumą bei saugumą dirbtiniam apvaisinimui)

 

alfa folitropinas

šlapimo FSH

 

(n = 130)

(n = 116)

Gautų oocitų skaičius

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Stimuliacijai su FSH būtinos dienos

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

Būtina bendroji FSH dozė (FSH 75 TV ampulių skaičius)

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

Dozės didinimo poreikis (%)

56,2

 

85,3

 

Visiems išvardintiems kriterijams skirtumas tarp 2 grupių buvo statistiškai reikšmingas (p < 0,05).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas vyrams

Vyrams, kuriems trūksta FSH, alfa folitropinas, vartojamas kartu su žCG bent 4 mėnesius, skatina spermatogenezę.

5.2Farmakokinetinės savybės

Į veną sušvirkštas alfa folitropinas pasiskirsto neląsteliniame skystyje. Pradinis pusinės eliminacijos periodas yra apie 2 valandos. Terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra apie vieną parą. Pusiausvyros fazėje pasiskirstymo tūris ir bendras klirensas yra atitinkamai 10 l ir 0,6 l/val. Viena aštuntoji alfa folitropino dozės išsiskiria su šlapimu.

Sušvirkštus po oda, absoliutus vaisto bioprieinamumas yra apie 70 %. Sušvirkštus kartotinę dozę, kaupiasi 3-kartus daugiau alfa folitropino, pusiausvyros fazė pasiekiama per 3–4 dienas. Moterims, kurių endogeninio gonadotropino sekrecija yra užslopinta, vis dėlto įrodyta, kad alfa folitropinas veiksmingai skatina folikulų vystymąsi ir steroidų susidarymą, nors ir neįmanoma išmatuoti LH kiekio.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo ir genotoksiškumo tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui, kitokio nei paminėta šios PCS skyriuose, nerodo.

Sumažėjęs žiurkių vaisingumas ir produktyvumas buvo stebėtas vartojant farmakologiniuose tyrimuose tirtas alfa folitropino dozes (≥ 40 TV/kg/d) ilgesnį laiką.

Sušvirkštus dideles (≥ 5 TV/kg/d) alfa folitropino dozes, sumažėjo gyvų vaisių skaičius, nors nebuvo teratogeninio poveikio. Taip pat buvo stebėta distocija, panašiai, kaip ir paskyrus iš šlapimo išskirto žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG). Kadangi Bemfola neskiriamas nėščiosioms, šie duomenys neturi didelės reikšmės.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Poloksameras 188

Sacharozė

Metioninas

Dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Fosfato rūgštis

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistas vėl neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Jeigu preparatas nebuvo vartojamas 3 mėnesius, jį reikia sunaikinti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

1,5 ml užtaise (I tipo stiklas), užkimštame stūmokliniu kamšteliu (halobutilo guma) ir užspaudžiamu dangteliu (halobutilo guma), yra 0,125 ml tirpalo.

Pakuotės dydis 1, 5 arba 10 užpildytų švirkštiklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Viena adata ir viena alkoholio tamponu būti naudojamas kartu su užpildytoje švirkštiklis.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Žr. pakuotės lapelį.

Tirpalo vartoti negalima, jei jame yra pašalinių dalelių arba jis nėra skaidrus.

Bemfola 75 TV/0,125 ml (5,5 mikrogramo/0,125 ml) pagamintas taip, kad užtaiso išimti negalima.

Naudotą švirkštiklį ir adatą sunaikinkite iškart po injekcijos.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 27/03/2014

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu..

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 150 TV/0,25 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename tirpalo ml yra 600 TV alfa folitropino* (atitinka 44 mikrogramus). Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 150 TV/0,25 ml (atitinka 11 mikrogramų).

*rekombinantinis žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas (r-hFSH) gaminamas naudojant rekombinantinę DNR technologiją kinų žiurkėno kiaušidžių (KŽK) ląstelių linijoje.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (injekcija).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

Tirpalo pH yra 6,7–7,3.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusioms moterims

Alfa folitropinas skiriamas moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, PKS), kai gydymas klomifeno citratu buvo neveiksmingas.

Kiaušidžių stimuliavimas, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi moterims, kurioms superovuliacija būtina dirbtiniam apvaisinimui pavyzdžiui, dirbtiniam apvaisinimui in vitro (DAV), gametų ir zigotų persodinimui į kiaušintakį.

Alfa folitropinas rekomenduojamas vartoti kartu su liuteinizuojančiu hormonu (LH), siekiant stimuliuoti folikulų vystymąsi moterims su ryškiu LH ir FSH trūkumu. Klinikiniuose tyrimuose tokiais ligoniais buvo laikomos moterys, kurių endogeninio LH koncentracija serume buvo

< 1,2 TV/l.

Suaugusiems vyrams

Alfa folitropinas skiriamas kartu su žmogaus chorioniniu gonadotropinu (žCG) siekiant stimuliuoti spermatogenezę vyrams, kurie serga įgimtu arba įgytu hipogonadotropiniu hipogonadizmu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti Bemfola galima pradėti tik prižiūrint vaisingumo sutrikimų gydymo patirties turinčiam

gydytojui.

Pacientams reikia duoti teisingą jų gydymo kursui skirtą švirkštiklių kiekį ir jie turi būti apmokyti, kaip tinkamai atlikti injekciją.

Dozavimas

Alfa folitropino dozavimo rekomendacijos yra tokios pat, kaip ir iš šlapimo išskiriamo FSH. Klinikiniai alfa folitropino tyrimai parodė, kad jo paros dozė, gydymo režimas ir gydymo priežiūros procedūros turi būti tokios pat, kaip ir vaistinių preparatų, kurių veiklioji medžiaga yra iš šlapimo išskirtas FSH. Patariama laikytis rekomenduojamų pradinių dozių, kurios nurodytos toliau.

Lyginamieji tyrimai parodė, kad vidutiniškai pacientams, vartojantiems alfa folitropiną reikalinga mažesnė kumuliacinė dozė bei trumpesnis gydymo laikas nei vartojant iš šlapimo išskirtą FSH. Todėl manoma, kad ne tik folikulų vystymosi optimizavimui, bet ir nepageidaujamo kiaušidžių hiperstimuliacijos pavojaus sumažinimui tikslinga skirti mažesnę bendrąją alfa folitropino dozę nei įprasta dozuojant iš šlapimo išskirtą FSH (žr. 5.1 skyrių).

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu)

Bemfola galima skirti kaip kasdienių injekcijų kursą. Kai moterims yra mėnesinės, gydymą reikia pradėti per pirmąsias 7 menstruacijų ciklo dienas.

Dažniausiai taikoma gydymo schema, kai pradedama nuo 75-150 TV FSH per parą ir dozė didinama po 37,5 arba 75 TV kas 7 ar geriau kas 14 dienų, jei siekiama adekvataus, ne per daug išreikšto, atsako. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį ir (arba) įvertinus estrogenų sekreciją. Didžiausia paros dozė paprastai nebūna didesnė kaip 225 TV FSH. Jei po 4 gydymo savaičių pacientė nereaguoja į gydymą, gydymo ciklą reikia nutraukti, pacientę reikia įvertinti ir po to pradėti kitą ciklą, skiriant didesnę pradinę dozę.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų rekombinantinio žmogaus choriogonadotropino alfa (r-žCG) arba 5 000 TV žCG injekcija (ne didesnė kaip 10 000 TV) turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą. Taip pat galima atlikti intrauterininę inseminaciją (angl. intrauterine insemination, IUI).

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG (žr. 4.4 skyrių). Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę dozę nei ankstesniame cikle.

Moterims, kurioms stimuliuojamos kiaušidės, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi prieš apvaisinimą in vitro ar kitokį dirbtinį apvaisinimą

Dažniausiai taikoma gydymo schema siekiant sukelti superovuliaciją yra 150-225 TV alfa folitropino kasdien, pradedant 2-3 ciklo dieną. Gydymas tęsiamas, kol pasiekiamas atitinkamas folikulų išsivystymas (turi būti patvirtintas stebint estrogenų koncentraciją kraujo serume ir/ar atlikus tyrimą ultragarsu), skiriant dozę, pakoreguotą pagal pacientės atsaką į gydymą, paprastai ne didesnę, kaip 450 TV per parą. Dažniausiai adekvatus folikulų vystymasis pasiekiamas 10-tą gydymo dieną (intervalas nuo 5 iki 20 dienų).

Vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija, siekiant galutinai subrandinti folikulus, skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos.

Siekiant nuslopinti endogeninio LH išsiskyrimą ir kontroliuoti tonizuojančius LH lygius, šiuo metu dažnai vartojamas gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) agonistas arba antagonistas, kuris pasižymi slopinančios reguliacijos poveikiu. Pagal dažnai naudojamą schemą, alfa folitropinas pradedamas vartoti praėjus 2 savaitėms po gydymo agonistu pradžios. Toliau vartojami abu hormonai, kol pasiekiamas tinkamas folikulų išsivystymas. Pavyzdžiui, po 2 gydymo agonistu savaičių,

150-225 TV alfa folitropino skiriama pirmąsias 7 dienas. Tuomet dozė koreguojama pagal kiaušidžių atsaką.

Apskritai, dirbtinio apvaisinimo in vitro patirtis parodė, kad gydymo sėkmės rodikliai išlieka stabilūs pirmųjų keturių bandymų metu, o paskui po truputį mažėja.

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija dėl žymaus LH ir FSH trūkumo

Moterims, kurioms trūksta LH ir FSH (hipogonadotropinis hipogonadizmas), Bemfola kartu su alfa lutropinu gydymas skiriamas siekiant, kad pasigamintų atskiras subrendęs Grafo folikulas, nuo kurio oocitas atsiskirs pavartojus žmogaus chorioninio gonadotropino (žCG). Alfa folitropinas turi buti skiriamas kaip kasdienių injekcijų kursas tuo pat metu kaip ir alfa lutropinas. Kadangi tokios pacientės amenorėjiškos (joms nėra mėnesinių) ir turi mažą endogeninio estrogeno sekreciją, gydymą galima pradėti bet kuriuo metu.

Rekomenduojama gydymo schema, kai skiriama 75 TV alfa lutropino per parą kartu su 75-150 TV FSH. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį bei įvertinus estrogenų atsaką.

Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, jos pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, didinant dozę po 37,5-75 TV. Bet kuriame viename cikle stimuliacijos trukmę galima pratęsti iki 5 savaičių.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa

folitropino ir alfa lutropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą.

Taip pat galima atlikti IUI.

Gali būti paskirtas geltonkūnio fazės palaikymo gydymas, nes medžiagų, pasižyminčių luteotropiniu aktyvumu (LH/žCG) trūkumas po ovuliacijos gali nulemti pirmalaikį corpus luteum praradimą.

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG. Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę FSH dozę nei ankstesniame cikle.

Vyrams, sergantiems hipogonadotropiniu hipogonadizmu

150 TV Bemfola švirkščiama tris kartus per savaitę, kartu skiriama žCG mažiausiai 4 mėnesius. Jei po šio periodo paciento organizmas nereaguoja į gydymą, galima toliau gydyti šių vaistinių preparatų deriniu. Lig šiol sukaupti klinikiniai duomenys rodo, kad spermatogenezei pasiekti gali prireikti mažiausiai 18 mėnesių gydymo.

Ypatingų populiacijų pacientai

Senyviems pacientams

Senyviems pacientams aktualių alfa folitropino indikacijų nėra. Alfa folitropino saugumas ir veiksmingumas senyviems pacientams nebuvo nustatytas.

Pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Alfa folitropino saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi, nebuvo nustatyti.

Vaikų populiacija

Vaikų populiacijai aktualių alfa folitropino indikacijų nėra.

Vartojimo metodas

Bemfola skirtas leisti po oda. Pirmąją Bemfola injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medikams. Bemfola patys gali vartoti tik tie pacientai, kurie yra tam gerai pasirengę, tinkamai apmokyti ir bet

kada gali pasikonsultuoti su gydytoju specialistu.

Bemfola užpildytas švirkštiklis su vienadoziu užtaisu skirtas tik vienai injekcijai, todėl, siekiant išvengti netinkamo šios vienadozės farmacinės formos vaistinio preparato vartojimo, pacientams reikia suprantamai paaiškinti vaistinio preparato vartojimo taisykles.

Nurodymai, kaip naudoti užpildytą švirkštiklį, pateikti 6.6 skyriuje ir pakuotės lapelyje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai alfa folitropinui, FSH arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

pogumburio arba hipofizės navikai;

padidėjusios kiaušidės ar kiaušidės cista ne dėl policistinio kiaušidžių sindromo;

nežinomos etiologijos ginekologiniai kraujavimai;

kiaušidžių, gimdos ar krūties karcinoma.

Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti veiksmingo rezultato, pvz.:

pirminis kiaušidžių nepakankamumas;

lytinių organų formavimosi ydos, dėl kurio neįmanomas nėštumas;

fibroidiniai gimdos navikai, dėl kurių neįmanomas nėštumas;

pirminis sėklidžių nepakankamumas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Alfa folitropinas yra stipri gonadotropinė medžiaga, galinti sukelti vidutinių ar net sunkių nepageidaujamų organizmo reakcijų, todėl turi būti paskiriamas gydytojo, kuris visapusiškai susipažinęs su nevaisingumo problemomis bei jų sprendimo būdais.

Gydymo gonadotropinu metu reikalinga ypatinga gydytojo ir gydymo įstaigos pagalbinio personalo priežiūra bei tam tikslui tinkama pacientų stebėjimo (kontroliavimo) įranga. Siekiant kad moterys galėtų saugiai ir veiksmingai vartoti alfa folitropiną, reikia nuolat stebėti kiaušidžių atsaką bent jau ultragarsu, o dar geriau kartu išmatuojant estradiolio koncentraciją serume. Tarp atskirų pacientų galimas tam tikras atsako į FSH vartojimą skirtingumas, taip pat kai kurių pacientų silpnas atsakas į FSH ir kai kurių pacientų padidėjęs atsakas. Tiek vyrams, tiek moterims turi būti skiriama mažiausia veiksminga dozė, kurios dėka pasiekiamas gydymo tikslas.

Porfirija

Gydant alfa folitropinu būtina atidžiai nuolat stebėti pacientus, kurie serga porfirija arba yra porfirija sirgusių jų giminaičių. Ligai pablogėjus arba pirmą kartą pasireiškus gali prireikti nutraukti gydymą.

Moterų gydymas

Prieš pradedant gydymą, poros nevaisingumas turi būti ištirtas tinkamais būdais ir turi būti įvertintos galimos kontraindikacijos nėštumui. Ypač kruopščiai reikia ištirti, ar pacientai neserga hipotiroze, antinksčių žievės nepakankamumu, hiperprolaktinemija ir skirti jiems tinkamą gydymą.

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas dėl to, kad nevaisingumo priežastis yra nevykstanti ovuliacija ar dėl to, kad atliekamas dirbtinis apvaisinimas, gali padidėti kiaušidės ar išsivystyti hiperstimuliacija. Šiuos reiškinius iki minimumo sumažins griežtas rekomenduojamas Bemfola dozavimas bei vartojimo schemos laikymasis ir kruopšti gydymo priežiūra. Tiksliam folikulo išsivystymo ir subrendimo požymių įvertinimui būtina gydytojo patirtis.

Klinikiniuose tyrimuose buvo stebimas padidėjęs kiaušidžių jautrumas alfa folitropinui, kai jis buvo vartojamas kartu su alfa lutropinu. Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, dozės pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, vaistinio preparato dozę didinant po 37,5-75 TV.

Tiesioginio alfa folitropino/LH ir žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG) palyginimo nebuvo atlikta. Sukauptų duomenų palyginimas parodė, kad ovuliacijos dažniai, vartojant alfa folitropiną/LH ir žMG hormonus, yra panašūs.

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Numatomas kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos poveikis – tam tikro laipsnio kiaušidžių padidėjimas. Šis poveikis dažniau pasireiškia moterims, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, ir paprastai praeina negydomas.

Skirtingai nei nekomplikuotas kiaušidžių padidėjimas, KHSS yra būklė, kurios sunkumo laipsnis gali vis didėti. Jo požymiai yra žymus kiaušidžių padidėjimas, didelė lytinių steroidų koncentracija serume ir padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, dėl kurio gali pradėti kauptis skysčiai pilvaplėvės, pleuros ir, retai, perikardo ertmėse.

Sunkiais KHSS atvejais gali būti stebimi tokie simptomai: pilvo skausmas, pilvo pūtimas, smarkus kiaušidžių padidėjimas, svorio didėjimas, dusulys, oligurija ir tokie virškinimo trakto simptomai, kaip pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Klinikinis ištyrimas gali parodyti hipovolemiją, hemokoncentraciją, sutrikusią elektrolitų pusiausvyrą, ascitą, kraujo išsiliejimą į pilvaplėvės ertmę, eksudaciją į pleuros ertmę, hidrotoraksą arba ūminį kvėpavimo sutrikimo (distreso) sindromą. Labai retai sunkų kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromą gali lydėti kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai, pvz., plaučių embolija, išeminis insultas arba miokardo infarktas.

Nepriklausomi KHSS išsivystymo rizikos veiksniai yra policistinių kiaušidžių sindromas, didelė absoliuti ar sparčiai didėjanti estradiolio koncentracija serume (pvz., > 900 pg/ml arba > 3 300 pmol/l nevykstant ovuliacijai; > 3 000 pg/ml arba > 11 000 pmol/l atliekant dirbtinį apvaisinimą), didelis susidarančių kiaušidžių folikulų skaičius (pvz., ≥ 14 mm skersmens > 3 folikulai nevykstant ovuliacijai; ≥ 12 mm skersmens ≥ 20 folikulų atliekant dirbtinį apvaisinimą).

Laikantis rekomenduojamo alfa folitropino dozavimo ir vartojimo režimo, galima sumažinti kiaušidžių hiperstimuliacijos riziką (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Siekiant anksti nustatyti rizikos veiksnius, rekomenduojama stebėti stimuliacijos ciklus atliekant tyrimus ultragarsu ir tiriant estradiolio kiekį.

Yra duomenų, rodančių, kad žCG vaidina svarbų vaidmenį sukeliant KHSS ir tai, kad jei pastojama, šis sindromas gali būti sunkesnis ir trukti ilgiau. Todėl, atsiradus kiaušidžių hiperstimuliacijos požymių, pvz., estradiolio koncentracija serume yra > 5 500 pg/ml arba > 20 200 pmol/l ir (arba) iš viso yra ≥ 40 folikulų, rekomenduojama nutraukti žCG vartojimą ir nurodyti pacientei susilaikyti nuo lytinio akto arba vartoti patikimas kontraceptines apsaugos priemones bent 4 dienas. KHSS gali sparčiai progresuoti (per 24 valandas) arba per kelias dienas) ir tapti mediciniškai sunkiu nepageidaujamu reiškiniu. Dažniausiai tai pasireiškia nutraukus gydymą hormonais, aukščiausią lygį pasiekia praėjus maždaug nuo septynių iki dešimties dienų po gydymo. Pacientai turi būti stebimi mažiausiai dvi savaites po žCG paskyrimo.

Dirbtinio apvaisinimo metu prieš ovuliaciją rekomenduojama išsiurbti visus folikulus, kad sumažėtų hiperstimuliacijos pavojus.

Lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS praeina savaime. Jei yra sunkus KHSS, rekomenduojama gydymą gonadotropinu nutraukti, o pacientę – hospitalizuoti bei pradėti tinkamą gydymą.

Daugiavaisis nėštumas

Pacientėms, kurioms ovuliacija yra stimuliuojama, daugiavaisio nėštumo tikimybė yra didesnė nei natūraliai pastojus. Dauguma daugybinio apvaisinimo atvejų yra dvyniai. Daugiavaisis nėštumas, ypač jei vaisių skaičius didelis, didina nepageidaujamo poveikio motinai ir perinatalinio periodo komplikacijų riziką.

Siekiant iki minimumo sumažinti daugiavaisio nėštumo riziką, rekomenduojama atidžiai tikrinti kiaušidžių atsaką į vaistinį preparatą.

Pacientėms, kurioms atliekamos dirbtinio apvaisinimo procedūros, daugiavaisio nėštumo rizika priklauso nuo persodintų embrionų skaičiaus, jų savybių ir pacientės amžiaus.

Prieš gydymo pradžią pacientės turi būti informuojamos apie daugybinio gimdymo tikimybę.

Nėštumo nutrūkimas

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas siekiant sukelti ovuliaciją ar parengti dirbtiniam apvaisinimui, nėštumo nutrūkimo dažnis dėl persileidimo yra didesnis nei pastojus natūraliai.

Negimdinis nėštumas

Kiaušintakių ligomis sirgusioms moterims negimdinio nėštumo rizika yra didesnė tiek pastojus natūraliai, tiek po dirbtinio apvaisinimo procedūrų. Yra žinoma, kad negimdinio nėštumo dažnis po dirbtinio apvaisinimo yra didesnis lyginant su bendros populiacijos.

Lytinių organų sistemos navikai

Yra duomenų apie gerybinius ir piktybinius kiaušidžių ir kitų lytinių organų navikus toms moterims, kurioms nevaisingumo gydymui buvo skirti keli gydymo kursai. Kol kas nėra žinoma, ar gydymas gonadotropinais padidina minėtų navikų atsiradimo riziką nevaisingoms moterims.

Įgimtos raidos anomalijos

Įgimtų raidos anomalijų skaičius po dirbtinio apvaisinimo gali būti šiek tiek didesnis nei pastojus natūraliai. Manoma, kad taip yra todėl, kad skiriasi tėvų ypatybės (pvz.: motinos amžius, spermos savybės) bei dėl daugiavaisio nėštumo.

Tromboembolijos reiškiniai

Moterims, kurios neseniai sirgo arba dabar serga tromboembolija, arba moterims, kurioms yra nustatytų tromboembolijos rizikos veiksnių (tokių kaip asmens ar giminės anamnezė), gydymas gonadotropinais gali dar labiau padidinti tokių reiškinių pasunkėjimo arba atsiradimo riziką. Šioms moterims reikia įvertinti gydymo gonadotropinu naudą ir galimą riziką. Taip pat būtina prisiminti, kad pats nėštumas ir KHSS padidina tromboembolijos riziką.

Vyrų gydymas

Padidėjęs endogeninio FSH kiekis rodo pirminį sėklidžių nepakankamumą. Tokių pacientų organizmas į gydymą alfa folitropinu/žCG nereaguoja. Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti efektyvaus rezultato.

Įvertinant gydymo veiksmingumą, rekomenduojama atlikti spermos analizę praėjus 4-6 mėnesiams nuo gydymo pradžios.

Natrio kiekis

Bemfola dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Su kitais vaistiniais preparatais ovuliacijai stimuliuoti (pvz.: žCG, klomifeno citratu) vartojamas alfa folitropinas gali skatinti folikulų susidarymą, o jį vartojant su hipofizei desensibilizuoti skirtu GnRH agonistu arba antagonistu, gali prireikti padidinti dozę, kad būtų pasiektas adekvatus kiaušidžių atsakas. Apie kitus kliniškai reikšmingus alfa folitropino ir kitų vaistų sąveikos atvejus nepranešta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bemfola neskiriamas nėščiosioms. Nedaugelio nėštumų stebėjimo duomenys (mažiau kaip apie

300 nėštumo baigčių) nerodo alfa folitropino poveikio apsigimimams ar toksinio poveikio vaisiui (ar) naujagimiui.

Tyrimuose su laboratoriniais gyvūnais nestebėta teratogeninio poveikio (žr. 5.3 skyrių). Klinikinių duomenų apie vartojimą nėštumo metu nepakanka, kad būtų galima atmesti teratogeninį alfa folitropino poveikį.

Žindymas

Bemfola neskiriamas maitinančioms krūtimi.

Vaisingumas

Bemfola skirtas vartoti esant nevaisingumui (žr. 4.1 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Bemfola gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, kiaušidžių cistos ir vietinės reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba) sudirginimas injekcijos vietoje).

Dažnai nustatytas lengvas ar vidutinio sunkumo kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS), kuris turi būti laikomas būdinga stimuliavimo procedūros rizika. Sunkus KHSS pasireiškė nedažnai (žr. 4.4 skyrių).

Tromboembolija gali pasireikšti labai retai, paprastai ji buvo susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių).

Toliau nurodytas dažnis apibrėžiamas taip:

Labai dažni (≥1/10)

Dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10)

Nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100)

Reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

Labai reti (<1/10 000)

Moterų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni:

galvos skausmas

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti:

tromboembolija, paprastai susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni:

pilvo skausmas, pilvo pūtimas, diskomfortas pilvo srityje, pykinimas, vėmimas,

 

viduriavimas

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai dažni:

kiaušidžių cistos

Dažni:

lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką)

Nedažni:

sunkus KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką) (žr. 4.4 skyrių))

Reti:

sunkaus KHSS komplikacija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba)

 

sudirginimas injekcijos vietoje)

Vyrų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: spuogai

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni:

ginekomastija, varikocelė

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir

 

(arba) sudirginimas injekcijos vietoje)

Tyrimai

 

Dažni:

kūno svorio didėjimas

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Alfa folitropino perdozavimo poveikis nežinomas, tačiau gali išsivystyti KHSS (žr. 4.4 skyrių).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai, gonadotropinai, ATC kodas – G03GA05.

Bemfola yra panašus biologinis vaistinis preparatas, t. y. įrodyta, kad šis vaistas savo kokybe, saugumu ir veiksmingumu panašus į referencinį vaistinį preparatą GONAL-f. Išsamesnė informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Farmakodinaminis poveikis

Moterims svarbiausias FSH poveikis parenteraliai jį vartojant yra subrendusių Grafo folikulų vystymasis. Gydant alfa folitropinu moteris, kurioms nevyksta ovuliacija, siekiama, kad subręstų atskiras Grafo folikulas, nuo kurio kiaušinėlis atsiskirs pavartojus žCG.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas moterims

Klinikiniuose tyrimuose ligoniais su sunkiu FSH ir LH nepakankamumu buvo laikomos moterys, kurių serume endogeninio LH lygis buvo <1,2 TV/l, nustatant centrinėje laboratorijoje. Tačiau, reikia atsižvelgti į tai, kad tarp LH matavimų, atliktų skirtingose laboratorijose, galimos paklaidos.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo lyginamas r-žFSH (alfa folitropinas) ir iš šlapimo išskirto FSH poveikis dirbtinio apvaisinimo technologijoms (žr. lentelę toliau) ir ovuliacijos stimuliacijai, alfa folitropinas buvo veiksmingesnis nei šlapimo FSH, kadangi reikėjo mažesnės bendros dozės ir trumpesnio gydymo laiko reikalingo folikului subręsti.

Dirbtinio apvaisinimo technologijose alfa folitropino mažesnės bendros dozės ir trumpesnis gydymo laikotarpis sąlygojo didesnį oocitų skaičių nei naudojant iš šlapimo išskirtą FSH.

1 lentelė: GF 8407 tyrimo rezultatai (paralelinės atsitiktinės imties grupės tyrimas lyginant alfa folitropino ir šlapimo FSH veiksmingumą bei saugumą dirbtiniam apvaisinimui)

 

alfa folitropinas

šlapimo FSH

 

(n = 130)

(n = 116)

Gautų oocitų skaičius

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Stimuliacijai su FSH būtinos dienos

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

Būtina bendroji FSH dozė (FSH 75 TV ampulių skaičius)

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

Dozės didinimo poreikis (%)

56,2

 

85,3

 

Visiems išvardintiems kriterijams skirtumas tarp 2 grupių buvo statistiškai reikšmingas (p < 0,05).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas vyrams

Vyrams, kuriems trūksta FSH, alfa folitropinas, vartojamas kartu su žCG bent 4 mėnesius, skatina spermatogenezę.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Į veną sušvirkštas alfa folitropinas pasiskirsto neląsteliniame skystyje. Pradinis pusinės eliminacijos periodas yra apie 2 valandos. Terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra apie vieną parą. Pusiausvyros fazėje pasiskirstymo tūris ir bendras klirensas yra atitinkamai 10 l ir 0,6 l/val. Viena aštuntoji alfa folitropino dozės išsiskiria su šlapimu.

Sušvirkštus po oda, absoliutus vaisto bioprieinamumas yra apie 70%. Sušvirkštus kartotinę dozę, kaupiasi 3-kartus daugiau alfa folitropino, pusiausvyros fazė pasiekiama per 3–4 dienas. Moterims, kurių endogeninio gonadotropino sekrecija yra užslopinta, vis dėlto įrodyta, kad alfa folitropinas veiksmingai skatina folikulų vystymąsi ir steroidų susidarymą, nors ir neįmanoma išmatuoti LH kiekio.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo ir genotoksiškumo tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui, kitokio nei paminėta šios PCS skyriuose, nerodo.

Sumažėjęs žiurkių vaisingumas ir produktyvumas buvo stebėtas vartojant farmakologiniuose tyrimuose tirtas alfa folitropino dozes (≥ 40 TV/kg/d) ilgesnį laiką.

Sušvirkštus dideles (≥ 5 TV/kg/d) alfa folitropino dozes, sumažėjo gyvų vaisių skaičius, nors nebuvo teratogeninio poveikio. Taip pat buvo stebėta distocija, panašiai, kaip ir paskyrus iš šlapimo išskirto žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG). Kadangi Bemfola neskiriamas nėščiosioms, šie duomenys neturi didelės reikšmės.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Poloksameras 188

Sacharozė

Metioninas

Dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Fosfato rūgštis

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistas vėl neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Jeigu preparatas nebuvo vartojamas 3 mėnesius, jį reikia sunaikinti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

1,5 ml užtaise (I tipo stiklas), užkimštame stūmokliniu kamšteliu (halobutilo guma) ir užspaudžiamu dangteliu (halobutilo guma), yra 0,25 ml tirpalo.

Pakuotės dydis 1, 5 arba 10 užpildytų švirkštiklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Viena adata ir viena alkoholio tamponu būti naudojamas kartu su užpildytoje švirkštiklis.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Žr. pakuotės lapelį.

Tirpalo vartoti negalima, jei jame yra pašalinių dalelių arba jis nėra skaidrus.

Bemfola 150 TV/0,25 ml (11 mikrogramų/0,25 ml) pagamintas taip, kad užtaiso išimti negalima.

Naudotą švirkštiklį ir adatą sunaikinkite iškart po injekcijos.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 27/03/2014

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu..

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 225 TV/0,375 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename tirpalo ml yra 600 TV alfa folitropino* (atitinka 44 mikrogramus). Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 225 TV/0,375 ml (atitinka 16,5 mikrogramo).

*rekombinantinis žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas (r-hFSH) gaminamas naudojant rekombinantinę DNR technologiją kinų žiurkėno kiaušidžių (KŽK) ląstelių linijoje.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (injekcija).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

Tirpalo pH yra 6,7–7,3.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusioms moterims

Alfa folitropinas skiriamas moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, PKS), kai gydymas klomifeno citratu buvo neveiksmingas.

Kiaušidžių stimuliavimas, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi moterims, kurioms superovuliacija būtina dirbtiniam apvaisinimui pavyzdžiui, dirbtiniam apvaisinimui in vitro (DAV), gametų ir zigotų persodinimui į kiaušintakį.

Alfa folitropinas rekomenduojamas vartoti kartu su liuteinizuojančiu hormonu (LH), siekiant stimuliuoti folikulų vystymąsi moterims su ryškiu LH ir FSH trūkumu. Klinikiniuose tyrimuose tokiais ligoniais buvo laikomos moterys, kurių endogeninio LH koncentracija serume buvo

< 1,2 TV/l.

Suaugusiems vyrams

Alfa folitropinas skiriamas kartu su žmogaus chorioniniu gonadotropinu (žCG) siekiant stimuliuoti spermatogenezę vyrams, kurie serga įgimtu arba įgytu hipogonadotropiniu hipogonadizmu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti Bemfola galima pradėti tik prižiūrint vaisingumo sutrikimų gydymo patirties turinčiam

gydytojui.

Pacientams reikia duoti teisingą jų gydymo kursui skirtą švirkštiklių kiekį ir jie turi būti apmokyti, kaip tinkamai atlikti injekciją.

Dozavimas

Alfa folitropino dozavimo rekomendacijos yra tokios pat, kaip ir iš šlapimo išskiriamo FSH. Klinikiniai alfa folitropino tyrimai parodė, kad jo paros dozė, gydymo režimas ir gydymo priežiūros procedūros turi būti tokios pat, kaip ir vaistinių preparatų, kurių veiklioji medžiaga yra iš šlapimo išskirtas FSH. Patariama laikytis rekomenduojamų pradinių dozių, kurios nurodytos toliau.

Lyginamieji tyrimai parodė, kad vidutiniškai pacientams, vartojantiems alfa folitropiną reikalinga mažesnė kumuliacinė dozė bei trumpesnis gydymo laikas nei vartojant iš šlapimo išskirtą FSH. Todėl manoma, kad ne tik folikulų vystymosi optimizavimui, bet ir nepageidaujamo kiaušidžių hiperstimuliacijos pavojaus sumažinimui tikslinga skirti mažesnę bendrąją alfa folitropino dozę nei įprasta dozuojant iš šlapimo išskirtą FSH (žr. 5.1 skyrių).

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu)

Bemfola galima skirti kaip kasdienių injekcijų kursą. Kai moterims yra mėnesinės, gydymą reikia pradėti per pirmąsias 7 menstruacijų ciklo dienas.

Dažniausiai taikoma gydymo schema, kai pradedama nuo 75-150 TV FSH per parą ir dozė didinama po 37,5 arba 75 TV kas 7 ar geriau kas 14 dienų, jei siekiama adekvataus, ne per daug išreikšto, atsako. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį ir (arba) įvertinus estrogenų sekreciją. Didžiausia paros dozė paprastai nebūna didesnė kaip 225 TV FSH. Jei po 4 gydymo savaičių pacientė nereaguoja į gydymą, gydymo ciklą reikia nutraukti, pacientę reikia įvertinti ir po to pradėti kitą ciklą, skiriant didesnę pradinę dozę.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų rekombinantinio žmogaus choriogonadotropino alfa (r-žCG) arba 5 000 TV žCG injekcija (ne didesnė kaip 10 000 TV) turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą. Taip pat galima atlikti intrauterininę inseminaciją (angl. intrauterine insemination, IUI).

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG (žr. 4.4 skyrių). Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę dozę nei ankstesniame cikle.

Moterims, kurioms stimuliuojamos kiaušidės, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi prieš apvaisinimą in vitro ar kitokį dirbtinį apvaisinimą

Dažniausiai taikoma gydymo schema siekiant sukelti superovuliaciją yra 150-225 TV alfa folitropino kasdien, pradedant 2-3 ciklo dieną. Gydymas tęsiamas, kol pasiekiamas atitinkamas folikulų išsivystymas (turi būti patvirtintas stebint estrogenų koncentraciją kraujo serume ir/ar atlikus tyrimą ultragarsu), skiriant dozę, pakoreguotą pagal pacientės atsaką į gydymą, paprastai ne didesnę, kaip 450 TV per parą. Dažniausiai adekvatus folikulų vystymasis pasiekiamas 10-tą gydymo dieną (intervalas nuo 5 iki 20 dienų).

Vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija, siekiant galutinai subrandinti folikulus, skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos.

Siekiant nuslopinti endogeninio LH išsiskyrimą ir kontroliuoti tonizuojančius LH lygius, šiuo metu dažnai vartojamas gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) agonistas arba antagonistas, kuris pasižymi slopinančios reguliacijos poveikiu. Pagal dažnai naudojamą schemą, alfa folitropinas pradedamas vartoti praėjus 2 savaitėms po gydymo agonistu pradžios. Toliau vartojami abu hormonai, kol pasiekiamas tinkamas folikulų išsivystymas. Pavyzdžiui, po 2 gydymo agonistu savaičių,

150-225 TV alfa folitropino skiriama pirmąsias 7 dienas. Tuomet dozė koreguojama pagal kiaušidžių atsaką.

Apskritai, dirbtinio apvaisinimo in vitro patirtis parodė, kad gydymo sėkmės rodikliai išlieka stabilūs pirmųjų keturių bandymų metu, o paskui po truputį mažėja.

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija dėl žymaus LH ir FSH trūkumo

Moterims, kurioms trūksta LH ir FSH (hipogonadotropinis hipogonadizmas), Bemfola kartu su alfa lutropinu gydymas skiriamas siekiant, kad pasigamintų atskiras subrendęs Grafo folikulas, nuo kurio oocitas atsiskirs pavartojus žmogaus chorioninio gonadotropino (žCG). Alfa folitropinas turi buti skiriamas kaip kasdienių injekcijų kursas tuo pat metu kaip ir alfa lutropinas. Kadangi tokios pacientės amenorėjiškos (joms nėra mėnesinių) ir turi mažą endogeninio estrogeno sekreciją, gydymą galima pradėti bet kuriuo metu.

Rekomenduojama gydymo schema, kai skiriama 75 TV alfa lutropino per parą kartu su 75-150 TV FSH. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį bei įvertinus estrogenų atsaką.

Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, jos pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, didinant dozę po 37,5-75 TV. Bet kuriame viename cikle stimuliacijos trukmę galima pratęsti iki 5 savaičių.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa

folitropino ir alfa lutropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą.

Taip pat galima atlikti IUI.

Gali būti paskirtas geltonkūnio fazės palaikymo gydymas, nes medžiagų, pasižyminčių luteotropiniu aktyvumu (LH/žCG) trūkumas po ovuliacijos gali nulemti pirmalaikį corpus luteum praradimą.

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG. Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę FSH dozę nei ankstesniame cikle.

Vyrams, sergantiems hipogonadotropiniu hipogonadizmu

150 TV Bemfola švirkščiama tris kartus per savaitę, kartu skiriama žCG mažiausiai 4 mėnesius. Jei po šio periodo paciento organizmas nereaguoja į gydymą, galima toliau gydyti šių vaistinių preparatų deriniu. Lig šiol sukaupti klinikiniai duomenys rodo, kad spermatogenezei pasiekti gali prireikti mažiausiai 18 mėnesių gydymo.

Ypatingų populiacijų pacientai

Senyviems pacientams

Senyviems pacientams aktualių alfa folitropino indikacijų nėra. Alfa folitropino saugumas ir veiksmingumas senyviems pacientams nebuvo nustatytas.

Pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Alfa folitropino saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi, nebuvo nustatyti.

Vaikų populiacija

Vaikų populiacijai aktualių alfa folitropino indikacijų nėra.

Vartojimo metodas

Bemfola skirtas leisti po oda. Pirmąją Bemfola injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medikams. Bemfola patys gali vartoti tik tie pacientai, kurie yra tam gerai pasirengę, tinkamai apmokyti ir bet

kada gali pasikonsultuoti su gydytoju specialistu.

Bemfola užpildytas švirkštiklis su vienadoziu užtaisu skirtas tik vienai injekcijai, todėl, siekiant išvengti netinkamo šios vienadozės farmacinės formos vaistinio preparato vartojimo, pacientams reikia suprantamai paaiškinti vaistinio preparato vartojimo taisykles.

Nurodymai, kaip naudoti užpildytą švirkštiklį, pateikti 6.6 skyriuje ir pakuotės lapelyje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai alfa folitropinui, FSH arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

pogumburio arba hipofizės navikai;

padidėjusios kiaušidės ar kiaušidės cista ne dėl policistinio kiaušidžių sindromo;

nežinomos etiologijos ginekologiniai kraujavimai;

kiaušidžių, gimdos ar krūties karcinoma.

Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti veiksmingo rezultato, pvz.:

pirminis kiaušidžių nepakankamumas;

lytinių organų formavimosi ydos, dėl kurio neįmanomas nėštumas;

fibroidiniai gimdos navikai, dėl kurių neįmanomas nėštumas;

pirminis sėklidžių nepakankamumas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Alfa folitropinas yra stipri gonadotropinė medžiaga, galinti sukelti vidutinių ar net sunkių nepageidaujamų organizmo reakcijų, todėl turi būti paskiriamas gydytojo, kuris visapusiškai susipažinęs su nevaisingumo problemomis bei jų sprendimo būdais.

Gydymo gonadotropinu metu reikalinga ypatinga gydytojo ir gydymo įstaigos pagalbinio personalo priežiūra bei tam tikslui tinkama pacientų stebėjimo (kontroliavimo) įranga. Siekiant kad moterys galėtų saugiai ir veiksmingai vartoti alfa folitropiną, reikia nuolat stebėti kiaušidžių atsaką bent jau ultragarsu, o dar geriau kartu išmatuojant estradiolio koncentraciją serume. Tarp atskirų pacientų galimas tam tikras atsako į FSH vartojimą skirtingumas, taip pat kai kurių pacientų silpnas atsakas į FSH ir kai kurių pacientų padidėjęs atsakas. Tiek vyrams, tiek moterims turi būti skiriama mažiausia veiksminga dozė, kurios dėka pasiekiamas gydymo tikslas.

Porfirija

Gydant alfa folitropinu būtina atidžiai nuolat stebėti pacientus, kurie serga porfirija arba yra porfirija sirgusių jų giminaičių. Ligai pablogėjus arba pirmą kartą pasireiškus gali prireikti nutraukti gydymą.

Moterų gydymas

Prieš pradedant gydymą, poros nevaisingumas turi būti ištirtas tinkamais būdais ir turi būti įvertintos galimos kontraindikacijos nėštumui. Ypač kruopščiai reikia ištirti, ar pacientai neserga hipotiroze, antinksčių žievės nepakankamumu, hiperprolaktinemija ir skirti jiems tinkamą gydymą.

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas dėl to, kad nevaisingumo priežastis yra nevykstanti ovuliacija ar dėl to, kad atliekamas dirbtinis apvaisinimas, gali padidėti kiaušidės ar išsivystyti hiperstimuliacija. Šiuos reiškinius iki minimumo sumažins griežtas rekomenduojamas Bemfola dozavimas bei vartojimo schemos laikymasis ir kruopšti gydymo priežiūra. Tiksliam folikulo išsivystymo ir subrendimo požymių įvertinimui būtina gydytojo patirtis.

Klinikiniuose tyrimuose buvo stebimas padidėjęs kiaušidžių jautrumas alfa folitropinui, kai jis buvo vartojamas kartu su alfa lutropinu. Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, dozės pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, vaistinio preparato dozę didinant po 37,5-75 TV.

Tiesioginio alfa folitropino/LH ir žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG) palyginimo nebuvo atlikta. Sukauptų duomenų palyginimas parodė, kad ovuliacijos dažniai, vartojant alfa folitropiną/LH ir žMG hormonus, yra panašūs.

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Numatomas kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos poveikis – tam tikro laipsnio kiaušidžių padidėjimas. Šis poveikis dažniau pasireiškia moterims, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, ir paprastai praeina negydomas.

Skirtingai nei nekomplikuotas kiaušidžių padidėjimas, KHSS yra būklė, kurios sunkumo laipsnis gali vis didėti. Jo požymiai yra žymus kiaušidžių padidėjimas, didelė lytinių steroidų koncentracija serume ir padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, dėl kurio gali pradėti kauptis skysčiai pilvaplėvės, pleuros ir, retai, perikardo ertmėse.

Sunkiais KHSS atvejais gali būti stebimi tokie simptomai: pilvo skausmas, pilvo pūtimas, smarkus kiaušidžių padidėjimas, svorio didėjimas, dusulys, oligurija ir tokie virškinimo trakto simptomai, kaip pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Klinikinis ištyrimas gali parodyti hipovolemiją, hemokoncentraciją, sutrikusią elektrolitų pusiausvyrą, ascitą, kraujo išsiliejimą į pilvaplėvės ertmę, eksudaciją į pleuros ertmę, hidrotoraksą arba ūminį kvėpavimo sutrikimo (distreso) sindromą. Labai retai sunkų kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromą gali lydėti kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai, pvz., plaučių embolija, išeminis insultas arba miokardo infarktas.

Nepriklausomi KHSS išsivystymo rizikos veiksniai yra policistinių kiaušidžių sindromas, didelė absoliuti ar sparčiai didėjanti estradiolio koncentracija serume (pvz., > 900 pg/ml arba > 3 300 pmol/l nevykstant ovuliacijai; > 3 000 pg/ml arba > 11 000 pmol/l atliekant dirbtinį apvaisinimą), didelis susidarančių kiaušidžių folikulų skaičius (pvz., ≥ 14 mm skersmens > 3 folikulai nevykstant ovuliacijai; ≥ 12 mm skersmens ≥ 20 folikulų atliekant dirbtinį apvaisinimą).

Laikantis rekomenduojamo alfa folitropino dozavimo ir vartojimo režimo, galima sumažinti kiaušidžių hiperstimuliacijos riziką (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Siekiant anksti nustatyti rizikos veiksnius, rekomenduojama stebėti stimuliacijos ciklus atliekant tyrimus ultragarsu ir tiriant estradiolio kiekį.

Yra duomenų, rodančių, kad žCG vaidina svarbų vaidmenį sukeliant KHSS ir tai, kad jei pastojama, šis sindromas gali būti sunkesnis ir trukti ilgiau. Todėl, atsiradus kiaušidžių hiperstimuliacijos požymių, pvz., estradiolio koncentracija serume yra > 5 500 pg/ml arba > 20 200 pmol/l ir (arba) iš viso yra ≥ 40 folikulų, rekomenduojama nutraukti žCG vartojimą ir nurodyti pacientei susilaikyti nuo lytinio akto arba vartoti patikimas kontraceptines apsaugos priemones bent 4 dienas. KHSS gali sparčiai progresuoti (per 24 valandas) arba per kelias dienas) ir tapti mediciniškai sunkiu nepageidaujamu reiškiniu. Dažniausiai tai pasireiškia nutraukus gydymą hormonais, aukščiausią lygį pasiekia praėjus maždaug nuo septynių iki dešimties dienų po gydymo. Pacientai turi būti stebimi mažiausiai dvi savaites po žCG paskyrimo.

Dirbtinio apvaisinimo metu prieš ovuliaciją rekomenduojama išsiurbti visus folikulus, kad sumažėtų hiperstimuliacijos pavojus.

Lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS praeina savaime. Jei yra sunkus KHSS, rekomenduojama gydymą gonadotropinu nutraukti, o pacientę – hospitalizuoti bei pradėti tinkamą gydymą.

Daugiavaisis nėštumas

Pacientėms, kurioms ovuliacija yra stimuliuojama, daugiavaisio nėštumo tikimybė yra didesnė nei natūraliai pastojus. Dauguma daugybinio apvaisinimo atvejų yra dvyniai. Daugiavaisis nėštumas, ypač jei vaisių skaičius didelis, didina nepageidaujamo poveikio motinai ir perinatalinio periodo komplikacijų riziką.

Siekiant iki minimumo sumažinti daugiavaisio nėštumo riziką, rekomenduojama atidžiai tikrinti kiaušidžių atsaką į vaistinį preparatą.

Pacientėms, kurioms atliekamos dirbtinio apvaisinimo procedūros, daugiavaisio nėštumo rizika priklauso nuo persodintų embrionų skaičiaus, jų savybių ir pacientės amžiaus.

Prieš gydymo pradžią pacientės turi būti informuojamos apie daugybinio gimdymo tikimybę.

Nėštumo nutrūkimas

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas siekiant sukelti ovuliaciją ar parengti dirbtiniam apvaisinimui, nėštumo nutrūkimo dažnis dėl persileidimo yra didesnis nei pastojus natūraliai.

Negimdinis nėštumas

Kiaušintakių ligomis sirgusioms moterims negimdinio nėštumo rizika yra didesnė tiek pastojus natūraliai, tiek po dirbtinio apvaisinimo procedūrų. Yra žinoma, kad negimdinio nėštumo dažnis po dirbtinio apvaisinimo yra didesnis lyginant su bendros populiacijos.

Lytinių organų sistemos navikai

Yra duomenų apie gerybinius ir piktybinius kiaušidžių ir kitų lytinių organų navikus toms moterims, kurioms nevaisingumo gydymui buvo skirti keli gydymo kursai. Kol kas nėra žinoma, ar gydymas gonadotropinais padidina minėtų navikų atsiradimo riziką nevaisingoms moterims.

Įgimtos raidos anomalijos

Įgimtų raidos anomalijų skaičius po dirbtinio apvaisinimo gali būti šiek tiek didesnis nei pastojus natūraliai. Manoma, kad taip yra todėl, kad skiriasi tėvų ypatybės (pvz.: motinos amžius, spermos savybės) bei dėl daugiavaisio nėštumo.

Tromboembolijos reiškiniai

Moterims, kurios neseniai sirgo arba dabar serga tromboembolija, arba moterims, kurioms yra nustatytų tromboembolijos rizikos veiksnių (tokių kaip asmens ar giminės anamnezė), gydymas gonadotropinais gali dar labiau padidinti tokių reiškinių pasunkėjimo arba atsiradimo riziką. Šioms moterims reikia įvertinti gydymo gonadotropinu naudą ir galimą riziką. Taip pat būtina prisiminti, kad pats nėštumas ir KHSS padidina tromboembolijos riziką.

Vyrų gydymas

Padidėjęs endogeninio FSH kiekis rodo pirminį sėklidžių nepakankamumą. Tokių pacientų organizmas į gydymą alfa folitropinu/žCG nereaguoja. Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti efektyvaus rezultato.

Įvertinant gydymo veiksmingumą, rekomenduojama atlikti spermos analizę praėjus 4-6 mėnesiams nuo gydymo pradžios.

Natrio kiekis

Bemfola dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Su kitais vaistiniais preparatais ovuliacijai stimuliuoti (pvz.: žCG, klomifeno citratu) vartojamas alfa folitropinas gali skatinti folikulų susidarymą, o jį vartojant su hipofizei desensibilizuoti skirtu GnRH agonistu arba antagonistu, gali prireikti padidinti dozę, kad būtų pasiektas adekvatus kiaušidžių atsakas. Apie kitus kliniškai reikšmingus alfa folitropino ir kitų vaistų sąveikos atvejus nepranešta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bemfola neskiriamas nėščiosioms. Nedaugelio nėštumų stebėjimo duomenys (mažiau kaip apie

300 nėštumo baigčių) nerodo alfa folitropino poveikio apsigimimams ar toksinio poveikio vaisiui (ar) naujagimiui.

Tyrimuose su laboratoriniais gyvūnais nestebėta teratogeninio poveikio (žr. 5.3 skyrių). Klinikinių duomenų apie vartojimą nėštumo metu nepakanka, kad būtų galima atmesti teratogeninį alfa folitropino poveikį.

Žindymas

Bemfola neskiriamas maitinančioms krūtimi.

Vaisingumas

Bemfola skirtas vartoti esant nevaisingumui (žr. 4.1 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Bemfola gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, kiaušidžių cistos ir vietinės reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba) sudirginimas injekcijos vietoje).

Dažnai nustatytas lengvas ar vidutinio sunkumo kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS), kuris turi būti laikomas būdinga stimuliavimo procedūros rizika. Sunkus KHSS pasireiškė nedažnai (žr. 4.4 skyrių).

Tromboembolija gali pasireikšti labai retai, paprastai ji buvo susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių).

Toliau nurodytas dažnis apibrėžiamas taip:

Labai dažni (≥1/10)

Dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10)

Nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100)

Reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

Labai reti (<1/10 000)

Moterų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni:

galvos skausmas

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti:

tromboembolija, paprastai susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni:

pilvo skausmas, pilvo pūtimas, diskomfortas pilvo srityje, pykinimas, vėmimas,

 

viduriavimas

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai dažni:

kiaušidžių cistos

Dažni:

lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką)

Nedažni:

sunkus KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką) (žr. 4.4 skyrių))

Reti:

sunkaus KHSS komplikacija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba)

 

sudirginimas injekcijos vietoje)

Vyrų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: spuogai

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni:

ginekomastija, varikocelė

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir

 

(arba) sudirginimas injekcijos vietoje)

Tyrimai

 

Dažni:

kūno svorio didėjimas

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Alfa folitropino perdozavimo poveikis nežinomas, tačiau gali išsivystyti KHSS (žr. 4.4 skyrių).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai, gonadotropinai, ATC kodas – G03GA05.

Bemfola yra panašus biologinis vaistinis preparatas, t. y. įrodyta, kad šis vaistas savo kokybe, saugumu ir veiksmingumu panašus į referencinį vaistinį preparatą GONAL-f. Išsamesnė informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Farmakodinaminis poveikis

Moterims svarbiausias FSH poveikis parenteraliai jį vartojant yra subrendusių Grafo folikulų vystymasis. Gydant alfa folitropinu moteris, kurioms nevyksta ovuliacija, siekiama, kad subręstų atskiras Grafo folikulas, nuo kurio kiaušinėlis atsiskirs pavartojus žCG.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas moterims

Klinikiniuose tyrimuose ligoniais su sunkiu FSH ir LH nepakankamumu buvo laikomos moterys, kurių serume endogeninio LH lygis buvo <1,2 TV/l, nustatant centrinėje laboratorijoje. Tačiau, reikia atsižvelgti į tai, kad tarp LH matavimų, atliktų skirtingose laboratorijose, galimos paklaidos.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo lyginamas r-žFSH (alfa folitropinas) ir iš šlapimo išskirto FSH poveikis dirbtinio apvaisinimo technologijoms (žr. lentelę toliau) ir ovuliacijos stimuliacijai, alfa folitropinas buvo veiksmingesnis nei šlapimo FSH, kadangi reikėjo mažesnės bendros dozės ir trumpesnio gydymo laiko reikalingo folikului subręsti.

Dirbtinio apvaisinimo technologijose alfa folitropino mažesnės bendros dozės ir trumpesnis gydymo laikotarpis sąlygojo didesnį oocitų skaičių nei naudojant iš šlapimo išskirtą FSH.

1 lentelė: GF 8407 tyrimo rezultatai (paralelinės atsitiktinės imties grupės tyrimas lyginant alfa folitropino ir šlapimo FSH veiksmingumą bei saugumą dirbtiniam apvaisinimui)

 

alfa folitropinas

šlapimo FSH

 

(n = 130)

(n = 116)

Gautų oocitų skaičius

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Stimuliacijai su FSH būtinos dienos

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

Būtina bendroji FSH dozė (FSH 75 TV ampulių skaičius)

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

Dozės didinimo poreikis (%)

56,2

 

85,3

 

Visiems išvardintiems kriterijams skirtumas tarp 2 grupių buvo statistiškai reikšmingas (p < 0,05).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas vyrams

Vyrams, kuriems trūksta FSH, alfa folitropinas, vartojamas kartu su žCG bent 4 mėnesius, skatina spermatogenezę.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Į veną sušvirkštas alfa folitropinas pasiskirsto neląsteliniame skystyje. Pradinis pusinės eliminacijos periodas yra apie 2 valandos. Terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra apie vieną parą. Pusiausvyros fazėje pasiskirstymo tūris ir bendras klirensas yra atitinkamai 10 l ir 0,6 l/val. Viena aštuntoji alfa folitropino dozės išsiskiria su šlapimu.

Sušvirkštus po oda, absoliutus vaisto bioprieinamumas yra apie 70%. Sušvirkštus kartotinę dozę, kaupiasi 3-kartus daugiau alfa folitropino, pusiausvyros fazė pasiekiama per 3–4 dienas. Moterims, kurių endogeninio gonadotropino sekrecija yra užslopinta, vis dėlto įrodyta, kad alfa folitropinas veiksmingai skatina folikulų vystymąsi ir steroidų susidarymą, nors ir neįmanoma išmatuoti LH kiekio.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo ir genotoksiškumo tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui, kitokio nei paminėta šios PCS skyriuose, nerodo.

Sumažėjęs žiurkių vaisingumas ir produktyvumas buvo stebėtas vartojant farmakologiniuose tyrimuose tirtas alfa folitropino dozes (≥ 40 TV/kg/d) ilgesnį laiką.

Sušvirkštus dideles (≥ 5 TV/kg/d) alfa folitropino dozes, sumažėjo gyvų vaisių skaičius, nors nebuvo teratogeninio poveikio. Taip pat buvo stebėta distocija, panašiai, kaip ir paskyrus iš šlapimo išskirto žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG). Kadangi Bemfola neskiriamas nėščiosioms, šie duomenys neturi didelės reikšmės.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Poloksameras 188

Sacharozė

Metioninas

Dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Fosfato rūgštis

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistas vėl neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Jeigu preparatas nebuvo vartojamas 3 mėnesius, jį reikia sunaikinti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

1,5 ml užtaise (I tipo stiklas), užkimštame stūmokliniu kamšteliu (halobutilo guma) ir užspaudžiamu dangteliu (halobutilo guma), yra 0,375 ml tirpalo.

Pakuotės dydis 1, 5 arba 10 užpildytų švirkštiklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Viena adata ir viena alkoholio tamponu būti naudojamas kartu su užpildytoje švirkštiklis.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Žr. pakuotės lapelį.

Tirpalo vartoti negalima, jei jame yra pašalinių dalelių arba jis nėra skaidrus.

Bemfola 225 TV/0,375 ml (16,5 mikrogramo/0,375 ml) pagamintas taip, kad užtaiso išimti negalima.

Naudotą švirkštiklį ir adatą sunaikinkite iškart po injekcijos.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 27/03/2014

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu..

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 300 TV/0,50 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename tirpalo ml yra 600 TV alfa folitropino* (atitinka 44 mikrogramus). Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 300 TV/0,5 ml (atitinka 22 mikrogramus).

*rekombinantinis žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas (r-hFSH) gaminamas naudojant rekombinantinę DNR technologiją kinų žiurkėno kiaušidžių (KŽK) ląstelių linijoje.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (injekcija).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

Tirpalo pH yra 6,7–7,3.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusioms moterims

Alfa folitropinas skiriamas moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, PKS), kai gydymas klomifeno citratu buvo neveiksmingas.

Kiaušidžių stimuliavimas, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi moterims, kurioms superovuliacija būtina dirbtiniam apvaisinimui pavyzdžiui, dirbtiniam apvaisinimui in vitro (DAV), gametų ir zigotų persodinimui į kiaušintakį.

Alfa folitropinas rekomenduojamas vartoti kartu su liuteinizuojančiu hormonu (LH), siekiant stimuliuoti folikulų vystymąsi moterims su ryškiu LH ir FSH trūkumu. Klinikiniuose tyrimuose tokiais ligoniais buvo laikomos moterys, kurių endogeninio LH koncentracija serume buvo

< 1,2 TV/l.

Suaugusiems vyrams

Alfa folitropinas skiriamas kartu su žmogaus chorioniniu gonadotropinu (žCG) siekiant stimuliuoti spermatogenezę vyrams, kurie serga įgimtu arba įgytu hipogonadotropiniu hipogonadizmu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti Bemfola galima pradėti tik prižiūrint vaisingumo sutrikimų gydymo patirties turinčiam

gydytojui.

Pacientams reikia duoti teisingą jų gydymo kursui skirtą švirkštiklių kiekį ir jie turi būti apmokyti, kaip tinkamai atlikti injekciją.

Dozavimas

Alfa folitropino dozavimo rekomendacijos yra tokios pat, kaip ir iš šlapimo išskiriamo FSH. Klinikiniai alfa folitropino tyrimai parodė, kad jo paros dozė, gydymo režimas ir gydymo priežiūros procedūros turi būti tokios pat, kaip ir vaistinių preparatų, kurių veiklioji medžiaga yra iš šlapimo išskirtas FSH. Patariama laikytis rekomenduojamų pradinių dozių, kurios nurodytos toliau.

Lyginamieji tyrimai parodė, kad vidutiniškai pacientams, vartojantiems alfa folitropiną reikalinga mažesnė kumuliacinė dozė bei trumpesnis gydymo laikas nei vartojant iš šlapimo išskirtą FSH. Todėl manoma, kad ne tik folikulų vystymosi optimizavimui, bet ir nepageidaujamo kiaušidžių hiperstimuliacijos pavojaus sumažinimui tikslinga skirti mažesnę bendrąją alfa folitropino dozę nei įprasta dozuojant iš šlapimo išskirtą FSH (žr. 5.1 skyrių).

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu)

Bemfola galima skirti kaip kasdienių injekcijų kursą. Kai moterims yra mėnesinės, gydymą reikia pradėti per pirmąsias 7 menstruacijų ciklo dienas.

Dažniausiai taikoma gydymo schema, kai pradedama nuo 75-150 TV FSH per parą ir dozė didinama po 37,5 arba 75 TV kas 7 ar geriau kas 14 dienų, jei siekiama adekvataus, ne per daug išreikšto, atsako. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį ir (arba) įvertinus estrogenų sekreciją. Didžiausia paros dozė paprastai nebūna didesnė kaip 225 TV FSH. Jei po 4 gydymo savaičių pacientė nereaguoja į gydymą, gydymo ciklą reikia nutraukti, pacientę reikia įvertinti ir po to pradėti kitą ciklą, skiriant didesnę pradinę dozę.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų rekombinantinio žmogaus choriogonadotropino alfa (r-žCG) arba 5 000 TV žCG injekcija (ne didesnė kaip 10 000 TV) turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą. Taip pat galima atlikti intrauterininę inseminaciją (angl. intrauterine insemination, IUI).

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG (žr. 4.4 skyrių). Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę dozę nei ankstesniame cikle.

Moterims, kurioms stimuliuojamos kiaušidės, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi prieš apvaisinimą in vitro ar kitokį dirbtinį apvaisinimą

Dažniausiai taikoma gydymo schema siekiant sukelti superovuliaciją yra 150-225 TV alfa folitropino kasdien, pradedant 2-3 ciklo dieną. Gydymas tęsiamas, kol pasiekiamas atitinkamas folikulų išsivystymas (turi būti patvirtintas stebint estrogenų koncentraciją kraujo serume ir/ar atlikus tyrimą ultragarsu), skiriant dozę, pakoreguotą pagal pacientės atsaką į gydymą, paprastai ne didesnę, kaip 450 TV per parą. Dažniausiai adekvatus folikulų vystymasis pasiekiamas 10-tą gydymo dieną (intervalas nuo 5 iki 20 dienų).

Vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija, siekiant galutinai subrandinti folikulus, skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos.

Siekiant nuslopinti endogeninio LH išsiskyrimą ir kontroliuoti tonizuojančius LH lygius, šiuo metu dažnai vartojamas gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) agonistas arba antagonistas, kuris pasižymi slopinančios reguliacijos poveikiu. Pagal dažnai naudojamą schemą, alfa folitropinas pradedamas vartoti praėjus 2 savaitėms po gydymo agonistu pradžios. Toliau vartojami abu hormonai, kol pasiekiamas tinkamas folikulų išsivystymas. Pavyzdžiui, po 2 gydymo agonistu savaičių,

150-225 TV alfa folitropino skiriama pirmąsias 7 dienas. Tuomet dozė koreguojama pagal kiaušidžių atsaką.

Apskritai, dirbtinio apvaisinimo in vitro patirtis parodė, kad gydymo sėkmės rodikliai išlieka stabilūs pirmųjų keturių bandymų metu, o paskui po truputį mažėja.

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija dėl žymaus LH ir FSH trūkumo

Moterims, kurioms trūksta LH ir FSH (hipogonadotropinis hipogonadizmas), Bemfola kartu su alfa lutropinu gydymas skiriamas siekiant, kad pasigamintų atskiras subrendęs Grafo folikulas, nuo kurio oocitas atsiskirs pavartojus žmogaus chorioninio gonadotropino (žCG). Alfa folitropinas turi buti skiriamas kaip kasdienių injekcijų kursas tuo pat metu kaip ir alfa lutropinas. Kadangi tokios pacientės amenorėjiškos (joms nėra mėnesinių) ir turi mažą endogeninio estrogeno sekreciją, gydymą galima pradėti bet kuriuo metu.

Rekomenduojama gydymo schema, kai skiriama 75 TV alfa lutropino per parą kartu su 75-150 TV FSH. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį bei įvertinus estrogenų atsaką.

Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, jos pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, didinant dozę po 37,5-75 TV. Bet kuriame viename cikle stimuliacijos trukmę galima pratęsti iki 5 savaičių.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa

folitropino ir alfa lutropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą.

Taip pat galima atlikti IUI.

Gali būti paskirtas geltonkūnio fazės palaikymo gydymas, nes medžiagų, pasižyminčių luteotropiniu aktyvumu (LH/žCG) trūkumas po ovuliacijos gali nulemti pirmalaikį corpus luteum praradimą.

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG. Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę FSH dozę nei ankstesniame cikle.

Vyrams, sergantiems hipogonadotropiniu hipogonadizmu

150 TV Bemfola švirkščiama tris kartus per savaitę, kartu skiriama žCG mažiausiai 4 mėnesius. Jei po šio periodo paciento organizmas nereaguoja į gydymą, galima toliau gydyti šių vaistinių preparatų deriniu. Lig šiol sukaupti klinikiniai duomenys rodo, kad spermatogenezei pasiekti gali prireikti mažiausiai 18 mėnesių gydymo.

Ypatingų populiacijų pacientai

Senyviems pacientams

Senyviems pacientams aktualių alfa folitropino indikacijų nėra. Alfa folitropino saugumas ir veiksmingumas senyviems pacientams nebuvo nustatytas.

Pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Alfa folitropino saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi, nebuvo nustatyti.

Vaikų populiacija

Vaikų populiacijai aktualių alfa folitropino indikacijų nėra.

Vartojimo metodas

Bemfola skirtas leisti po oda. Pirmąją Bemfola injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medikams. Bemfola patys gali vartoti tik tie pacientai, kurie yra tam gerai pasirengę, tinkamai apmokyti ir bet

kada gali pasikonsultuoti su gydytoju specialistu.

Bemfola užpildytas švirkštiklis su vienadoziu užtaisu skirtas tik vienai injekcijai, todėl, siekiant išvengti netinkamo šios vienadozės farmacinės formos vaistinio preparato vartojimo, pacientams reikia suprantamai paaiškinti vaistinio preparato vartojimo taisykles.

Nurodymai, kaip naudoti užpildytą švirkštiklį, pateikti 6.6 skyriuje ir pakuotės lapelyje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai alfa folitropinui, FSH arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

pogumburio arba hipofizės navikai;

padidėjusios kiaušidės ar kiaušidės cista ne dėl policistinio kiaušidžių sindromo;

nežinomos etiologijos ginekologiniai kraujavimai;

kiaušidžių, gimdos ar krūties karcinoma.

Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti veiksmingo rezultato, pvz.:

pirminis kiaušidžių nepakankamumas;

lytinių organų formavimosi ydos, dėl kurio neįmanomas nėštumas;

fibroidiniai gimdos navikai, dėl kurių neįmanomas nėštumas;

pirminis sėklidžių nepakankamumas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Alfa folitropinas yra stipri gonadotropinė medžiaga, galinti sukelti vidutinių ar net sunkių nepageidaujamų organizmo reakcijų, todėl turi būti paskiriamas gydytojo, kuris visapusiškai susipažinęs su nevaisingumo problemomis bei jų sprendimo būdais.

Gydymo gonadotropinu metu reikalinga ypatinga gydytojo ir gydymo įstaigos pagalbinio personalo priežiūra bei tam tikslui tinkama pacientų stebėjimo (kontroliavimo) įranga. Siekiant kad moterys galėtų saugiai ir veiksmingai vartoti alfa folitropiną, reikia nuolat stebėti kiaušidžių atsaką bent jau ultragarsu, o dar geriau kartu išmatuojant estradiolio koncentraciją serume. Tarp atskirų pacientų galimas tam tikras atsako į FSH vartojimą skirtingumas, taip pat kai kurių pacientų silpnas atsakas į FSH ir kai kurių pacientų padidėjęs atsakas. Tiek vyrams, tiek moterims turi būti skiriama mažiausia veiksminga dozė, kurios dėka pasiekiamas gydymo tikslas.

Porfirija

Gydant alfa folitropinu būtina atidžiai nuolat stebėti pacientus, kurie serga porfirija arba yra porfirija sirgusių jų giminaičių. Ligai pablogėjus arba pirmą kartą pasireiškus gali prireikti nutraukti gydymą.

Moterų gydymas

Prieš pradedant gydymą, poros nevaisingumas turi būti ištirtas tinkamais būdais ir turi būti įvertintos galimos kontraindikacijos nėštumui. Ypač kruopščiai reikia ištirti, ar pacientai neserga hipotiroze, antinksčių žievės nepakankamumu, hiperprolaktinemija ir skirti jiems tinkamą gydymą.

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas dėl to, kad nevaisingumo priežastis yra nevykstanti ovuliacija ar dėl to, kad atliekamas dirbtinis apvaisinimas, gali padidėti kiaušidės ar išsivystyti hiperstimuliacija. Šiuos reiškinius iki minimumo sumažins griežtas rekomenduojamas Bemfola dozavimas bei vartojimo schemos laikymasis ir kruopšti gydymo priežiūra. Tiksliam folikulo išsivystymo ir subrendimo požymių įvertinimui būtina gydytojo patirtis.

Klinikiniuose tyrimuose buvo stebimas padidėjęs kiaušidžių jautrumas alfa folitropinui, kai jis buvo vartojamas kartu su alfa lutropinu. Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, dozės pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, vaistinio preparato dozę didinant po 37,5-75 TV.

Tiesioginio alfa folitropino/LH ir žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG) palyginimo nebuvo atlikta. Sukauptų duomenų palyginimas parodė, kad ovuliacijos dažniai, vartojant alfa folitropiną/LH ir žMG hormonus, yra panašūs.

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Numatomas kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos poveikis – tam tikro laipsnio kiaušidžių padidėjimas. Šis poveikis dažniau pasireiškia moterims, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, ir paprastai praeina negydomas.

Skirtingai nei nekomplikuotas kiaušidžių padidėjimas, KHSS yra būklė, kurios sunkumo laipsnis gali vis didėti. Jo požymiai yra žymus kiaušidžių padidėjimas, didelė lytinių steroidų koncentracija serume ir padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, dėl kurio gali pradėti kauptis skysčiai pilvaplėvės, pleuros ir, retai, perikardo ertmėse.

Sunkiais KHSS atvejais gali būti stebimi tokie simptomai: pilvo skausmas, pilvo pūtimas, smarkus kiaušidžių padidėjimas, svorio didėjimas, dusulys, oligurija ir tokie virškinimo trakto simptomai, kaip pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Klinikinis ištyrimas gali parodyti hipovolemiją, hemokoncentraciją, sutrikusią elektrolitų pusiausvyrą, ascitą, kraujo išsiliejimą į pilvaplėvės ertmę, eksudaciją į pleuros ertmę, hidrotoraksą arba ūminį kvėpavimo sutrikimo (distreso) sindromą. Labai retai sunkų kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromą gali lydėti kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai, pvz., plaučių embolija, išeminis insultas arba miokardo infarktas.

Nepriklausomi KHSS išsivystymo rizikos veiksniai yra policistinių kiaušidžių sindromas, didelė absoliuti ar sparčiai didėjanti estradiolio koncentracija serume (pvz., > 900 pg/ml arba > 3 300 pmol/l nevykstant ovuliacijai; > 3 000 pg/ml arba > 11 000 pmol/l atliekant dirbtinį apvaisinimą), didelis susidarančių kiaušidžių folikulų skaičius (pvz., ≥ 14 mm skersmens > 3 folikulai nevykstant ovuliacijai; ≥ 12 mm skersmens ≥ 20 folikulų atliekant dirbtinį apvaisinimą).

Laikantis rekomenduojamo alfa folitropino dozavimo ir vartojimo režimo, galima sumažinti kiaušidžių hiperstimuliacijos riziką (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Siekiant anksti nustatyti rizikos veiksnius, rekomenduojama stebėti stimuliacijos ciklus atliekant tyrimus ultragarsu ir tiriant estradiolio kiekį.

Yra duomenų, rodančių, kad žCG vaidina svarbų vaidmenį sukeliant KHSS ir tai, kad jei pastojama, šis sindromas gali būti sunkesnis ir trukti ilgiau. Todėl, atsiradus kiaušidžių hiperstimuliacijos požymių, pvz., estradiolio koncentracija serume yra > 5 500 pg/ml arba > 20 200 pmol/l ir (arba) iš viso yra ≥ 40 folikulų, rekomenduojama nutraukti žCG vartojimą ir nurodyti pacientei susilaikyti nuo lytinio akto arba vartoti patikimas kontraceptines apsaugos priemones bent 4 dienas. KHSS gali sparčiai progresuoti (per 24 valandas) arba per kelias dienas) ir tapti mediciniškai sunkiu nepageidaujamu reiškiniu. Dažniausiai tai pasireiškia nutraukus gydymą hormonais, aukščiausią lygį pasiekia praėjus maždaug nuo septynių iki dešimties dienų po gydymo. Pacientai turi būti stebimi mažiausiai dvi savaites po žCG paskyrimo.

Dirbtinio apvaisinimo metu prieš ovuliaciją rekomenduojama išsiurbti visus folikulus, kad sumažėtų hiperstimuliacijos pavojus.

Lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS praeina savaime. Jei yra sunkus KHSS, rekomenduojama gydymą gonadotropinu nutraukti, o pacientę – hospitalizuoti bei pradėti tinkamą gydymą.

Daugiavaisis nėštumas

Pacientėms, kurioms ovuliacija yra stimuliuojama, daugiavaisio nėštumo tikimybė yra didesnė nei natūraliai pastojus. Dauguma daugybinio apvaisinimo atvejų yra dvyniai. Daugiavaisis nėštumas, ypač jei vaisių skaičius didelis, didina nepageidaujamo poveikio motinai ir perinatalinio periodo komplikacijų riziką.

Siekiant iki minimumo sumažinti daugiavaisio nėštumo riziką, rekomenduojama atidžiai tikrinti kiaušidžių atsaką į vaistinį preparatą.

Pacientėms, kurioms atliekamos dirbtinio apvaisinimo procedūros, daugiavaisio nėštumo rizika priklauso nuo persodintų embrionų skaičiaus, jų savybių ir pacientės amžiaus.

Prieš gydymo pradžią pacientės turi būti informuojamos apie daugybinio gimdymo tikimybę.

Nėštumo nutrūkimas

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas siekiant sukelti ovuliaciją ar parengti dirbtiniam apvaisinimui, nėštumo nutrūkimo dažnis dėl persileidimo yra didesnis nei pastojus natūraliai.

Negimdinis nėštumas

Kiaušintakių ligomis sirgusioms moterims negimdinio nėštumo rizika yra didesnė tiek pastojus natūraliai, tiek po dirbtinio apvaisinimo procedūrų. Yra žinoma, kad negimdinio nėštumo dažnis po dirbtinio apvaisinimo yra didesnis lyginant su bendros populiacijos.

Lytinių organų sistemos navikai

Yra duomenų apie gerybinius ir piktybinius kiaušidžių ir kitų lytinių organų navikus toms moterims, kurioms nevaisingumo gydymui buvo skirti keli gydymo kursai. Kol kas nėra žinoma, ar gydymas gonadotropinais padidina minėtų navikų atsiradimo riziką nevaisingoms moterims.

Įgimtos raidos anomalijos

Įgimtų raidos anomalijų skaičius po dirbtinio apvaisinimo gali būti šiek tiek didesnis nei pastojus natūraliai. Manoma, kad taip yra todėl, kad skiriasi tėvų ypatybės (pvz.: motinos amžius, spermos savybės) bei dėl daugiavaisio nėštumo.

Tromboembolijos reiškiniai

Moterims, kurios neseniai sirgo arba dabar serga tromboembolija, arba moterims, kurioms yra nustatytų tromboembolijos rizikos veiksnių (tokių kaip asmens ar giminės anamnezė), gydymas gonadotropinais gali dar labiau padidinti tokių reiškinių pasunkėjimo arba atsiradimo riziką. Šioms moterims reikia įvertinti gydymo gonadotropinu naudą ir galimą riziką. Taip pat būtina prisiminti, kad pats nėštumas ir KHSS padidina tromboembolijos riziką.

Vyrų gydymas

Padidėjęs endogeninio FSH kiekis rodo pirminį sėklidžių nepakankamumą. Tokių pacientų organizmas į gydymą alfa folitropinu/žCG nereaguoja. Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti efektyvaus rezultato.

Įvertinant gydymo veiksmingumą, rekomenduojama atlikti spermos analizę praėjus 4-6 mėnesiams nuo gydymo pradžios.

Natrio kiekis

Bemfola dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Su kitais vaistiniais preparatais ovuliacijai stimuliuoti (pvz.: žCG, klomifeno citratu) vartojamas alfa folitropinas gali skatinti folikulų susidarymą, o jį vartojant su hipofizei desensibilizuoti skirtu GnRH agonistu arba antagonistu, gali prireikti padidinti dozę, kad būtų pasiektas adekvatus kiaušidžių atsakas. Apie kitus kliniškai reikšmingus alfa folitropino ir kitų vaistų sąveikos atvejus nepranešta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bemfola neskiriamas nėščiosioms. Nedaugelio nėštumų stebėjimo duomenys (mažiau kaip apie

300 nėštumo baigčių) nerodo alfa folitropino poveikio apsigimimams ar toksinio poveikio vaisiui (ar) naujagimiui.

Tyrimuose su laboratoriniais gyvūnais nestebėta teratogeninio poveikio (žr. 5.3 skyrių). Klinikinių duomenų apie vartojimą nėštumo metu nepakanka, kad būtų galima atmesti teratogeninį alfa folitropino poveikį.

Žindymas

Bemfola neskiriamas maitinančioms krūtimi.

Vaisingumas

Bemfola skirtas vartoti esant nevaisingumui (žr. 4.1 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Bemfola gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, kiaušidžių cistos ir vietinės reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba) sudirginimas injekcijos vietoje).

Dažnai nustatytas lengvas ar vidutinio sunkumo kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS), kuris turi būti laikomas būdinga stimuliavimo procedūros rizika. Sunkus KHSS pasireiškė nedažnai (žr. 4.4 skyrių).

Tromboembolija gali pasireikšti labai retai, paprastai ji buvo susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių).

Toliau nurodytas dažnis apibrėžiamas taip:

Labai dažni (≥1/10)

Dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10)

Nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100)

Reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

Labai reti (<1/10 000)

Moterų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni:

galvos skausmas

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti:

tromboembolija, paprastai susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni:

pilvo skausmas, pilvo pūtimas, diskomfortas pilvo srityje, pykinimas, vėmimas,

 

viduriavimas

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai dažni:

kiaušidžių cistos

Dažni:

lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką)

Nedažni:

sunkus KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką) (žr. 4.4 skyrių))

Reti:

sunkaus KHSS komplikacija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba)

 

sudirginimas injekcijos vietoje)

Vyrų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: spuogai

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni:

ginekomastija, varikocelė

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir

 

(arba) sudirginimas injekcijos vietoje)

Tyrimai

 

Dažni:

kūno svorio didėjimas

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Alfa folitropino perdozavimo poveikis nežinomas, tačiau gali išsivystyti KHSS (žr. 4.4 skyrių).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai, gonadotropinai, ATC kodas – G03GA05.

Bemfola yra panašus biologinis vaistinis preparatas, t. y. įrodyta, kad šis vaistas savo kokybe, saugumu ir veiksmingumu panašus į referencinį vaistinį preparatą GONAL-f. Išsamesnė informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Farmakodinaminis poveikis

Moterims svarbiausias FSH poveikis parenteraliai jį vartojant yra subrendusių Grafo folikulų vystymasis. Gydant alfa folitropinu moteris, kurioms nevyksta ovuliacija, siekiama, kad subręstų atskiras Grafo folikulas, nuo kurio kiaušinėlis atsiskirs pavartojus žCG.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas moterims

Klinikiniuose tyrimuose ligoniais su sunkiu FSH ir LH nepakankamumu buvo laikomos moterys, kurių serume endogeninio LH lygis buvo <1,2 TV/l, nustatant centrinėje laboratorijoje. Tačiau, reikia atsižvelgti į tai, kad tarp LH matavimų, atliktų skirtingose laboratorijose, galimos paklaidos.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo lyginamas r-žFSH (alfa folitropinas) ir iš šlapimo išskirto FSH poveikis dirbtinio apvaisinimo technologijoms (žr. lentelę toliau) ir ovuliacijos stimuliacijai, alfa folitropinas buvo veiksmingesnis nei šlapimo FSH, kadangi reikėjo mažesnės bendros dozės ir trumpesnio gydymo laiko reikalingo folikului subręsti.

Dirbtinio apvaisinimo technologijose alfa folitropino mažesnės bendros dozės ir trumpesnis gydymo laikotarpis sąlygojo didesnį oocitų skaičių nei naudojant iš šlapimo išskirtą FSH.

1 lentelė: GF 8407 tyrimo rezultatai (paralelinės atsitiktinės imties grupės tyrimas lyginant alfa folitropino ir šlapimo FSH veiksmingumą bei saugumą dirbtiniam apvaisinimui)

 

alfa folitropinas

šlapimo FSH

 

(n = 130)

(n = 116)

Gautų oocitų skaičius

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Stimuliacijai su FSH būtinos dienos

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

Būtina bendroji FSH dozė (FSH 75 TV ampulių skaičius)

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

Dozės didinimo poreikis (%)

56,2

 

85,3

 

Visiems išvardintiems kriterijams skirtumas tarp 2 grupių buvo statistiškai reikšmingas (p < 0,05).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas vyrams

Vyrams, kuriems trūksta FSH, alfa folitropinas, vartojamas kartu su žCG bent 4 mėnesius, skatina spermatogenezę.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Į veną sušvirkštas alfa folitropinas pasiskirsto neląsteliniame skystyje. Pradinis pusinės eliminacijos periodas yra apie 2 valandos. Terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra apie vieną parą. Pusiausvyros fazėje pasiskirstymo tūris ir bendras klirensas yra atitinkamai 10 l ir 0,6 l/val. Viena aštuntoji alfa folitropino dozės išsiskiria su šlapimu.

Sušvirkštus po oda, absoliutus vaisto bioprieinamumas yra apie 70%. Sušvirkštus kartotinę dozę, kaupiasi 3-kartus daugiau alfa folitropino, pusiausvyros fazė pasiekiama per 3–4 dienas. Moterims, kurių endogeninio gonadotropino sekrecija yra užslopinta, vis dėlto įrodyta, kad alfa folitropinas veiksmingai skatina folikulų vystymąsi ir steroidų susidarymą, nors ir neįmanoma išmatuoti LH kiekio.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo ir genotoksiškumo tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui, kitokio nei paminėta šios PCS skyriuose, nerodo.

Sumažėjęs žiurkių vaisingumas ir produktyvumas buvo stebėtas vartojant farmakologiniuose tyrimuose tirtas alfa folitropino dozes (≥ 40 TV/kg/d) ilgesnį laiką.

Sušvirkštus dideles (≥ 5 TV/kg/d) alfa folitropino dozes, sumažėjo gyvų vaisių skaičius, nors nebuvo teratogeninio poveikio. Taip pat buvo stebėta distocija, panašiai, kaip ir paskyrus iš šlapimo išskirto žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG). Kadangi Bemfola neskiriamas nėščiosioms, šie duomenys neturi didelės reikšmės.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Poloksameras 188

Sacharozė

Metioninas

Dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Fosfato rūgštis

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistas vėl neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Jeigu preparatas nebuvo vartojamas 3 mėnesius, jį reikia sunaikinti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

1,5 ml užtaise (I tipo stiklas), užkimštame stūmokliniu kamšteliu (halobutilo guma) ir užspaudžiamu dangteliu (halobutilo guma), yra 0,5 ml tirpalo.

Pakuotės dydis 1, 5 arba 10 užpildytų švirkštiklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Viena adata ir viena alkoholio tamponu būti naudojamas kartu su užpildytoje švirkštiklis.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Žr. pakuotės lapelį.

Tirpalo vartoti negalima, jei jame yra pašalinių dalelių arba jis nėra skaidrus.

Bemfola 300 TV/0,50 ml (22 mikrogramų/0,5 ml) pagamintas taip, kad užtaiso išimti negalima.

Naudotą švirkštiklį ir adatą sunaikinkite iškart po injekcijos.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 27/03/2014

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu..

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 450 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename tirpalo ml yra 600 TV alfa folitropino* (atitinka 44 mikrogramus). Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 450 TV/0,75 ml (atitinka 33 mikrogramus).

*rekombinantinis žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas (r-hFSH) gaminamas naudojant rekombinantinę DNR technologiją kinų žiurkėno kiaušidžių (KŽK) ląstelių linijoje.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (injekcija).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

Tirpalo pH yra 6,7–7,3.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusioms moterims

Alfa folitropinas skiriamas moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, PKS), kai gydymas klomifeno citratu buvo neveiksmingas.

Kiaušidžių stimuliavimas, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi moterims, kurioms superovuliacija būtina dirbtiniam apvaisinimui pavyzdžiui, dirbtiniam apvaisinimui in vitro (DAV), gametų ir zigotų persodinimui į kiaušintakį.

Alfa folitropinas rekomenduojamas vartoti kartu su liuteinizuojančiu hormonu (LH), siekiant stimuliuoti folikulų vystymąsi moterims su ryškiu LH ir FSH trūkumu. Klinikiniuose tyrimuose tokiais ligoniais buvo laikomos moterys, kurių endogeninio LH koncentracija serume buvo

< 1,2 TV/l.

Suaugusiems vyrams

Alfa folitropinas skiriamas kartu su žmogaus chorioniniu gonadotropinu (žCG) siekiant stimuliuoti spermatogenezę vyrams, kurie serga įgimtu arba įgytu hipogonadotropiniu hipogonadizmu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti Bemfola galima pradėti tik prižiūrint vaisingumo sutrikimų gydymo patirties turinčiam

gydytojui.

Pacientams reikia duoti teisingą jų gydymo kursui skirtą švirkštiklių kiekį ir jie turi būti apmokyti, kaip tinkamai atlikti injekciją.

Dozavimas

Alfa folitropino dozavimo rekomendacijos yra tokios pat, kaip ir iš šlapimo išskiriamo FSH. Klinikiniai alfa folitropino tyrimai parodė, kad jo paros dozė, gydymo režimas ir gydymo priežiūros procedūros turi būti tokios pat, kaip ir vaistinių preparatų, kurių veiklioji medžiaga yra iš šlapimo išskirtas FSH. Patariama laikytis rekomenduojamų pradinių dozių, kurios nurodytos toliau.

Lyginamieji tyrimai parodė, kad vidutiniškai pacientams, vartojantiems alfa folitropiną reikalinga mažesnė kumuliacinė dozė bei trumpesnis gydymo laikas nei vartojant iš šlapimo išskirtą FSH. Todėl manoma, kad ne tik folikulų vystymosi optimizavimui, bet ir nepageidaujamo kiaušidžių hiperstimuliacijos pavojaus sumažinimui tikslinga skirti mažesnę bendrąją alfa folitropino dozę nei įprasta dozuojant iš šlapimo išskirtą FSH (žr. 5.1 skyrių).

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija (taip pat sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu)

Bemfola galima skirti kaip kasdienių injekcijų kursą. Kai moterims yra mėnesinės, gydymą reikia pradėti per pirmąsias 7 menstruacijų ciklo dienas.

Dažniausiai taikoma gydymo schema, kai pradedama nuo 75-150 TV FSH per parą ir dozė didinama po 37,5 arba 75 TV kas 7 ar geriau kas 14 dienų, jei siekiama adekvataus, ne per daug išreikšto, atsako. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį ir (arba) įvertinus estrogenų sekreciją. Didžiausia paros dozė paprastai nebūna didesnė kaip 225 TV FSH. Jei po 4 gydymo savaičių pacientė nereaguoja į gydymą, gydymo ciklą reikia nutraukti, pacientę reikia įvertinti ir po to pradėti kitą ciklą, skiriant didesnę pradinę dozę.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų rekombinantinio žmogaus choriogonadotropino alfa (r-žCG) arba 5 000 TV žCG injekcija (ne didesnė kaip 10 000 TV) turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą. Taip pat galima atlikti vidinį gimdos apsėklinimą (angl. intrauterine insemination, IUI).

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG (žr. 4.4 skyrių). Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę dozę nei ankstesniame cikle.

Moterims, kurioms stimuliuojamos kiaušidės, siekiant sukelti keleto folikulų vystymąsi prieš apvaisinimą in vitro ar kitokį dirbtinį apvaisinimą

Dažniausiai taikoma gydymo schema siekiant sukelti superovuliaciją yra 150-225 TV alfa folitropino kasdien, pradedant 2-3 ciklo dieną. Gydymas tęsiamas, kol pasiekiamas atitinkamas folikulų išsivystymas (turi būti patvirtintas stebint estrogenų koncentraciją kraujo serume ir/ar atlikus tyrimą ultragarsu), skiriant dozę, pakoreguotą pagal pacientės atsaką į gydymą, paprastai ne didesnę, kaip 450 TV per parą. Dažniausiai adekvatus folikulų vystymasis pasiekiamas 10-tą gydymo dieną (intervalas nuo 5 iki 20 dienų).

Vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija, siekiant galutinai subrandinti folikulus, skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa folitropino injekcijos.

Siekiant nuslopinti endogeninio LH išsiskyrimą ir kontroliuoti tonizuojančius LH lygius, šiuo metu dažnai vartojamas gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) agonistas arba antagonistas, kuris pasižymi slopinančios reguliacijos poveikiu. Pagal dažnai naudojamą schemą, alfa folitropinas pradedamas vartoti praėjus 2 savaitėms po gydymo agonistu pradžios. Toliau vartojami abu hormonai, kol pasiekiamas tinkamas folikulų išsivystymas. Pavyzdžiui, po 2 gydymo agonistu savaičių,

150-225 TV alfa folitropino skiriama pirmąsias 7 dienas. Tuomet dozė koreguojama pagal kiaušidžių atsaką.

Apskritai, dirbtinio apvaisinimo in vitro patirtis parodė, kad gydymo sėkmės rodikliai išlieka stabilūs pirmųjų keturių bandymų metu, o paskui po truputį mažėja.

Moterims, kurioms nevyksta ovuliacija dėl žymaus LH ir FSH trūkumo

Moterims, kurioms trūksta LH ir FSH (hipogonadotropinis hipogonadizmas), Bemfola kartu su alfa lutropinu gydymas skiriamas siekiant, kad pasigamintų atskiras subrendęs Grafo folikulas, nuo kurio oocitas atsiskirs pavartojus žmogaus chorioninio gonadotropino (žCG). Alfa folitropinas turi buti skiriamas kaip kasdienių injekcijų kursas tuo pat metu kaip ir alfa lutropinas. Kadangi tokios pacientės amenorėjiškos (joms nėra mėnesinių) ir turi mažą endogeninio estrogeno sekreciją, gydymą galima pradėti bet kuriuo metu.

Rekomenduojama gydymo schema, kai skiriama 75 TV alfa lutropino per parą kartu su 75-150 TV FSH. Gydymas turi būti individualus, atsižvelgiant į kiekvienos pacientės organizmo reakciją, kuri nustatoma ultragarsu išmatavus folikulų dydį bei įvertinus estrogenų atsaką.

Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, jos pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, didinant dozę po 37,5-75 TV. Bet kuriame viename cikle stimuliacijos trukmę galima pratęsti iki 5 savaičių.

Kai pasiekiamas optimalus atsakas, vienkartinė 250 mikrogramų r-žCG arba nuo 5 000 TV iki 10 000 TV žCG injekcija turi būti skiriama praėjus 24-48 valandoms po paskutiniosios alfa

folitropino ir alfa lutropino injekcijos. Pacientams rekomenduojama atlikti lytinį aktą žCG vartojimo parą ir kitą parą.

Taip pat galima atlikti IUI.

Gali būti paskirtas geltonkūnio fazės palaikymo gydymas, nes medžiagų, pasižyminčių luteotropiniu aktyvumu (LH/žCG) trūkumas po ovuliacijos gali nulemti pirmalaikį corpus luteum praradimą.

Jei pasiekiamas per didelis poveikis, gydymą reikia nutraukti ir nebeskirti žCG. Paskui reikia pradėti naują gydymo ciklą, skiriant mažesnę FSH dozę nei ankstesniame cikle.

Vyrams, sergantiems hipogonadotropiniu hipogonadizmu

150 TV Bemfola švirkščiama tris kartus per savaitę, kartu skiriama žCG mažiausiai 4 mėnesius. Jei po šio periodo paciento organizmas nereaguoja į gydymą, galima toliau gydyti šių vaistinių preparatų deriniu. Lig šiol sukaupti klinikiniai duomenys rodo, kad spermatogenezei pasiekti gali prireikti mažiausiai 18 mėnesių gydymo.

Ypatingų populiacijų pacientai

Senyviems pacientams

Senyviems pacientams aktualių alfa folitropino indikacijų nėra. Alfa folitropino saugumas ir veiksmingumas senyviems pacientams nebuvo nustatytas.

Pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Alfa folitropino saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi, nebuvo nustatyti.

Vaikų populiacija

Vaikų populiacijai aktualių alfa folitropino indikacijų nėra.

Vartojimo metodas

Bemfola skirtas leisti po oda. Pirmąją Bemfola injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medikams. Bemfola patys gali vartoti tik tie pacientai, kurie yra tam gerai pasirengę, tinkamai apmokyti ir bet

kada gali pasikonsultuoti su gydytoju specialistu.

Bemfola užpildytas švirkštiklis su vienadoziu užtaisu skirtas tik vienai injekcijai, todėl, siekiant išvengti netinkamo šios vienadozės farmacinės formos vaistinio preparato vartojimo, pacientams reikia suprantamai paaiškinti vaistinio preparato vartojimo taisykles.

Nurodymai, kaip naudoti užpildytą švirkštiklį, pateikti 6.6 skyriuje ir pakuotės lapelyje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai alfa folitropinui, FSH arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

pogumburio arba hipofizės navikai;

padidėjusios kiaušidės ar kiaušidės cista ne dėl policistinio kiaušidžių sindromo;

nežinomos etiologijos ginekologiniai kraujavimai;

kiaušidžių, gimdos ar krūties karcinoma.

Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti veiksmingo rezultato, pvz.:

pirminis kiaušidžių nepakankamumas;

lytinių organų formavimosi ydos, dėl kurio neįmanomas nėštumas;

fibroidiniai gimdos navikai, dėl kurių neįmanomas nėštumas;

pirminis sėklidžių nepakankamumas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Alfa folitropinas yra stipri gonadotropinė medžiaga, galinti sukelti vidutinių ar net sunkių nepageidaujamų organizmo reakcijų, todėl turi būti paskiriamas gydytojo, kuris visapusiškai susipažinęs su nevaisingumo problemomis bei jų sprendimo būdais.

Gydymo gonadotropinu metu reikalinga ypatinga gydytojo ir gydymo įstaigos pagalbinio personalo priežiūra bei tam tikslui tinkama pacientų stebėjimo (kontroliavimo) įranga. Siekiant kad moterys galėtų saugiai ir veiksmingai vartoti alfa folitropiną, reikia nuolat stebėti kiaušidžių atsaką bent jau ultragarsu, o dar geriau kartu išmatuojant estradiolio koncentraciją serume. Tarp atskirų pacientų galimas tam tikras atsako į FSH vartojimą skirtingumas, taip pat kai kurių pacientų silpnas atsakas į FSH ir kai kurių pacientų padidėjęs atsakas. Tiek vyrams, tiek moterims turi būti skiriama mažiausia veiksminga dozė, kurios dėka pasiekiamas gydymo tikslas.

Porfirija

Gydant alfa folitropinu būtina atidžiai nuolat stebėti pacientus, kurie serga porfirija arba yra porfirija sirgusių jų giminaičių. Ligai pablogėjus arba pirmą kartą pasireiškus gali prireikti nutraukti gydymą.

Moterų gydymas

Prieš pradedant gydymą, poros nevaisingumas turi būti ištirtas tinkamais būdais ir turi būti įvertintos galimos kontraindikacijos nėštumui. Ypač kruopščiai reikia ištirti, ar pacientai neserga hipotiroze, antinksčių žievės nepakankamumu, hiperprolaktinemija ir skirti jiems tinkamą gydymą.

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas dėl to, kad nevaisingumo priežastis yra nevykstanti ovuliacija ar dėl to, kad atliekamas dirbtinis apvaisinimas, gali padidėti kiaušidės ar išsivystyti hiperstimuliacija. Šiuos reiškinius iki minimumo sumažins griežtas rekomenduojamas Bemfola dozavimas bei vartojimo schemos laikymasis ir kruopšti gydymo priežiūra. Tiksliam folikulo išsivystymo ir subrendimo požymių įvertinimui būtina gydytojo patirtis.

Klinikiniuose tyrimuose buvo stebimas padidėjęs kiaušidžių jautrumas alfa folitropinui, kai jis buvo vartojamas kartu su alfa lutropinu. Jei manoma, kad FSH dozę tikslinga didinti, dozės pritaikymą geriau atlikti kas 7-14 dienų, vaistinio preparato dozę didinant po 37,5-75 TV.

Tiesioginio alfa folitropino/LH ir žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG) palyginimo nebuvo atlikta. Sukauptų duomenų palyginimas parodė, kad ovuliacijos dažniai, vartojant alfa folitropiną/LH ir žMG hormonus, yra panašūs.

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Numatomas kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos poveikis – tam tikro laipsnio kiaušidžių padidėjimas. Šis poveikis dažniau pasireiškia moterims, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, ir paprastai praeina negydomas.

Skirtingai nei nekomplikuotas kiaušidžių padidėjimas, KHSS yra būklė, kurios sunkumo laipsnis gali vis didėti. Jo požymiai yra žymus kiaušidžių padidėjimas, didelė lytinių steroidų koncentracija serume ir padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, dėl kurio gali pradėti kauptis skysčiai pilvaplėvės, pleuros ir, retai, perikardo ertmėse.

Sunkiais KHSS atvejais gali būti stebimi tokie simptomai: pilvo skausmas, pilvo pūtimas, smarkus kiaušidžių padidėjimas, svorio didėjimas, dusulys, oligurija ir tokie virškinimo trakto simptomai, kaip pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Klinikinis ištyrimas gali parodyti hipovolemiją, hemokoncentraciją, sutrikusią elektrolitų pusiausvyrą, ascitą, kraujo išsiliejimą į pilvaplėvės ertmę, eksudaciją į pleuros ertmę, hidrotoraksą arba ūminį kvėpavimo sutrikimo (distreso) sindromą. Labai retai sunkų kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromą gali lydėti kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai, pvz., plaučių embolija, išeminis insultas arba miokardo infarktas.

Nepriklausomi KHSS išsivystymo rizikos veiksniai yra policistinių kiaušidžių sindromas, didelė absoliuti ar sparčiai didėjanti estradiolio koncentracija serume (pvz., > 900 pg/ml arba > 3 300 pmol/l nevykstant ovuliacijai; > 3 000 pg/ml arba > 11 000 pmol/l atliekant dirbtinį apvaisinimą), didelis susidarančių kiaušidžių folikulų skaičius (pvz., ≥ 14 mm skersmens > 3 folikulai nevykstant ovuliacijai; ≥ 12 mm skersmens ≥ 20 folikulų atliekant dirbtinį apvaisinimą).

Laikantis rekomenduojamo alfa folitropino dozavimo ir vartojimo režimo, galima sumažinti kiaušidžių hiperstimuliacijos riziką (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Siekiant anksti nustatyti rizikos veiksnius, rekomenduojama stebėti stimuliacijos ciklus atliekant tyrimus ultragarsu ir tiriant estradiolio kiekį.

Yra duomenų, rodančių, kad žCG vaidina svarbų vaidmenį sukeliant KHSS ir tai, kad jei pastojama, šis sindromas gali būti sunkesnis ir trukti ilgiau. Todėl, atsiradus kiaušidžių hiperstimuliacijos požymių, pvz., estradiolio koncentracija serume yra > 5 500 pg/ml arba > 20 200 pmol/l ir (arba) iš viso yra ≥ 40 folikulų, rekomenduojama nutraukti žCG vartojimą ir nurodyti pacientei susilaikyti nuo lytinio akto arba vartoti patikimas kontraceptines apsaugos priemones bent 4 dienas. KHSS gali sparčiai progresuoti (per 24 valandas) arba per kelias dienas) ir tapti mediciniškai sunkiu nepageidaujamu reiškiniu. Dažniausiai tai pasireiškia nutraukus gydymą hormonais, aukščiausią lygį pasiekia praėjus maždaug nuo septynių iki dešimties dienų po gydymo. Pacientai turi būti stebimi mažiausiai dvi savaites po žCG paskyrimo.

Dirbtinio apvaisinimo metu prieš ovuliaciją rekomenduojama susiurbti visus folikulus, kad sumažėtų hiperstimuliacijos pavojus.

Lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS praeina savaime. Jei yra sunkus KHSS, rekomenduojama gydymą gonadotropinu nutraukti, o pacientę – hospitalizuoti bei pradėti tinkamą gydymą.

Daugiavaisis nėštumas

Pacientėms, kurioms ovuliacija yra stimuliuojama, daugiavaisio nėštumo tikimybė yra didesnė nei natūraliai pastojus. Dauguma daugybinio apvaisinimo atvejų yra dvyniai. Daugiavaisis nėštumas, ypač jei vaisių skaičius didelis, didina nepageidaujamo poveikio motinai ir perinatalinio periodo komplikacijų riziką.

Siekiant iki minimumo sumažinti daugiavaisio nėštumo riziką, rekomenduojama atidžiai tikrinti kiaušidžių atsaką į vaistinį preparatą.

Pacientėms, kurioms atliekamos dirbtinio apvaisinimo procedūros, daugiavaisio nėštumo rizika priklauso nuo persodintų embrionų skaičiaus, jų savybių ir pacientės amžiaus.

Prieš gydymo pradžią pacientės turi būti informuojamos apie daugybinio gimdymo tikimybę.

Nėštumo nutrūkimas

Pacientėms, kurioms folikulų augimas stimuliuojamas siekiant sukelti ovuliaciją ar parengti dirbtiniam apvaisinimui, nėštumo nutrūkimo dažnis dėl persileidimo yra didesnis nei pastojus natūraliai.

Negimdinis nėštumas

Kiaušintakių ligomis sirgusioms moterims negimdinio nėštumo rizika yra didesnė tiek pastojus natūraliai, tiek po dirbtinio apvaisinimo procedūrų. Yra žinoma, kad negimdinio nėštumo dažnis po dirbtinio apvaisinimo yra didesnis lyginant su bendros populiacijos.

Lytinių organų sistemos navikai

Yra duomenų apie gerybinius ir piktybinius kiaušidžių ir kitų lytinių organų navikus toms moterims, kurioms nevaisingumo gydymui buvo skirti keli gydymo kursai. Kol kas nėra žinoma, ar gydymas gonadotropinais padidina minėtų navikų atsiradimo riziką nevaisingoms moterims.

Įgimtos raidos anomalijos

Įgimtų raidos anomalijų skaičius po dirbtinio apvaisinimo gali būti šiek tiek didesnis nei pastojus natūraliai. Manoma, kad taip yra todėl, kad skiriasi tėvų ypatybės (pvz.: motinos amžius, spermos savybės) bei dėl daugiavaisio nėštumo.

Tromboembolijos reiškiniai

Moterims, kurios neseniai sirgo arba dabar serga tromboembolija, arba moterims, kurioms yra nustatytų tromboembolijos rizikos veiksnių (tokių kaip asmens ar giminės anamnezė), gydymas gonadotropinais gali dar labiau padidinti tokių reiškinių pasunkėjimo arba atsiradimo riziką. Šioms moterims reikia įvertinti gydymo gonadotropinu naudą ir galimą riziką. Taip pat būtina prisiminti, kad pats nėštumas ir KHSS padidina tromboembolijos riziką.

Vyrų gydymas

Padidėjęs endogeninio FSH kiekis rodo pirminį sėklidžių nepakankamumą. Tokių pacientų organizmas į gydymą alfa folitropinu/žCG nereaguoja. Alfa folitropino negalima skirti, kai neįmanoma pasiekti efektyvaus rezultato.

Įvertinant gydymo veiksmingumą, rekomenduojama atlikti spermos analizę praėjus 4-6 mėnesiams nuo gydymo pradžios.

Natrio kiekis

Bemfola dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Su kitais vaistiniais preparatais ovuliacijai stimuliuoti (pvz.: žCG, klomifeno citratu) vartojamas alfa folitropinas gali skatinti folikulų susidarymą, o jį vartojant su hipofizei desensibilizuoti skirtu GnRH agonistu arba antagonistu, gali prireikti padidinti dozę, kad būtų pasiektas adekvatus kiaušidžių atsakas. Apie kitus kliniškai reikšmingus alfa folitropino ir kitų vaistų sąveikos atvejus nepranešta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bemfola neskiriamas nėščiosioms. Nedaugelio nėštumų stebėjimo duomenys (mažiau kaip apie

300 nėštumo baigčių) nerodo alfa folitropino poveikio apsigimimams ar toksinio poveikio vaisiui (ar) naujagimiui.

Tyrimuose su laboratoriniais gyvūnais nestebėta teratogeninio poveikio (žr. 5.3 skyrių). Klinikinių duomenų apie vartojimą nėštumo metu nepakanka, kad būtų galima atmesti teratogeninį alfa folitropino poveikį.

Žindymas

Bemfola neskiriamas maitinančioms krūtimi.

Vaisingumas

Bemfola skirtas vartoti esant nevaisingumui (žr. 4.1 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Bemfola gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, kiaušidžių cistos ir vietinės reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba) sudirginimas injekcijos vietoje).

Dažnai nustatytas lengvas ar vidutinio sunkumo kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS), kuris turi būti laikomas būdinga stimuliavimo procedūros rizika. Sunkus KHSS pasireiškė nedažnai (žr. 4.4 skyrių).

Tromboembolija gali pasireikšti labai retai, paprastai ji buvo susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių).

Toliau nurodytas dažnis apibrėžiamas taip:

Labai dažni (≥1/10)

Dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10)

Nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100)

Reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

Labai reti (<1/10 000)

Moterų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni:

galvos skausmas

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti:

tromboembolija, paprastai susijusi su sunkiu KHSS (žr. 4.4 skyrių)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti:

astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni:pilvo skausmas, pilvo pūtimas, diskomfortas pilvo srityje, pykinimas, vėmimas, viduriavimas

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai dažni:

kiaušidžių cistos

Dažni:

lengvas arba vidutinio sunkumo KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką)

Nedažni:

sunkus KHSS (įskaitant susijusią simptomatiką) (žr. 4.4 skyrių))

Reti:

sunkaus KHSS komplikacija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir (arba)

 

sudirginimas injekcijos vietoje)

Vyrų gydymas

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti:

nuo lengvų iki sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksines

 

reakcijas ir šoką

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti: astmos paūmėjimas arba pasunkėjimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: spuogai

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni:

ginekomastija, varikocelė

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

reakcijos injekcijos vietoje (pvz., skausmas, eritema, hematoma, patinimas ir

 

(arba) sudirginimas injekcijos vietoje)

Tyrimai

 

Dažni:

kūno svorio didėjimas

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Alfa folitropino perdozavimo poveikis nežinomas, tačiau gali išsivystyti KHSS (žr. 4.4 skyrių).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai, gonadotropinai, ATC kodas – G03GA05.

Bemfola yra panašus biologinis vaistinis preparatas, t. y. įrodyta, kad šis vaistas savo kokybe, saugumu ir veiksmingumu panašus į referencinį vaistinį preparatą GONAL-f. Išsamesnė informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Farmakodinaminis poveikis

Moterims svarbiausias FSH poveikis parenteraliai jį vartojant yra subrendusių Grafo folikulų vystymasis. Gydant alfa folitropinu moteris, kurioms nevyksta ovuliacija, siekiama, kad subręstų atskiras Grafo folikulas, nuo kurio kiaušinėlis atsiskirs pavartojus žCG.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas moterims

Klinikiniuose tyrimuose ligoniais su sunkiu FSH ir LH nepakankamumu buvo laikomos moterys, kurių serume endogeninio LH lygis buvo <1,2 TV/l, nustatant centrinėje laboratorijoje. Tačiau, reikia atsižvelgti į tai, kad tarp LH matavimų, atliktų skirtingose laboratorijose, galimos paklaidos.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo lyginamas r-žFSH (alfa folitropinas) ir iš šlapimo išskirto FSH poveikis dirbtinio apvaisinimo technologijoms (žr. lentelę toliau) ir ovuliacijos stimuliacijai, alfa folitropinas buvo veiksmingesnis nei šlapimo FSH, kadangi reikėjo mažesnės bendros dozės ir trumpesnio gydymo laiko reikalingo folikului subręsti.

Dirbtinio apvaisinimo technologijose alfa folitropino mažesnės bendros dozės ir trumpesnis gydymo laikotarpis sąlygojo didesnį oocitų skaičių nei naudojant iš šlapimo išskirtą FSH.

1 lentelė: GF 8407 tyrimo rezultatai (paralelinės atsitiktinės imties grupės tyrimas lyginant alfa folitropino ir šlapimo FSH veiksmingumą bei saugumą dirbtiniam apvaisinimui)

 

alfa folitropinas

šlapimo FSH

 

(n = 130)

(n = 116)

Gautų oocitų skaičius

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Stimuliacijai su FSH būtinos dienos

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

Būtina bendroji FSH dozė (FSH 75 TV ampulių skaičius)

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

Dozės didinimo poreikis (%)

56,2

 

85,3

 

Visiems išvardintiems kriterijams skirtumas tarp 2 grupių buvo statistiškai reikšmingas (p < 0,05).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas vyrams

Vyrams, kuriems trūksta FSH, alfa folitropinas, vartojamas kartu su žCG bent 4 mėnesius, skatina spermatogenezę.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Į veną sušvirkštas alfa folitropinas pasiskirsto neląsteliniame skystyje. Pradinis pusinės eliminacijos periodas yra apie 2 valandos. Terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra apie vieną parą. Pusiausvyros fazėje pasiskirstymo tūris ir bendras klirensas yra atitinkamai 10 l ir 0,6 l/val. Viena aštuntoji alfa folitropino dozės išsiskiria su šlapimu.

Sušvirkštus po oda, absoliutus vaisto bioprieinamumas yra apie 70%. Sušvirkštus kartotinę dozę, kaupiasi 3-kartus daugiau alfa folitropino, pusiausvyros fazė pasiekiama per 3-4 dienas. Moterims, kurių endogeninio gonadotropino sekrecija yra užslopinta, vis dėlto įrodyta, kad alfa folitropinas veiksmingai skatina folikulų vystymąsi ir steroidų susidarymą, nors ir neįmanoma išmatuoti LH kiekio.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo ir genotoksiškumo tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui, kitokio nei paminėta šios PCS skyriuose, nerodo.

Sumažėjęs žiurkių vaisingumas ir produktyvumas buvo stebėtas vartojant farmakologiniuose tyrimuose tirtas alfa folitropino dozes (≥ 40 TV/kg/d) ilgesnį laiką.

Sušvirkštus dideles (≥ 5 TV/kg/d) alfa folitropino dozes, sumažėjo gyvų vaisių skaičius, nors nebuvo teratogeninio poveikio. Taip pat buvo stebėta distocija, panašiai, kaip ir paskyrus iš šlapimo išskirto žmogaus menopauzinio gonadotropino (žMG). Kadangi Bemfola neskiriamas nėščiosioms, šie duomenys neturi didelės reikšmės.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Poloksameras 188

Sacharozė

Metioninas

Dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Fosfato rūgštis

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistas vėl neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Jeigu preparatas nebuvo vartojamas 3 mėnesius, jį reikia sunaikinti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

1,5 ml užtaise (I tipo stiklas), užkimštame stūmokliniu kamšteliu (halobutilo guma) ir užspaudžiamu dangteliu (halobutilo guma), yra 0,75 ml tirpalo.

Pakuotės dydis 1, 5 arba 10 užpildytų švirkštiklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Viena adata ir viena alkoholio tamponu būti naudojamas kartu su užpildytoje švirkštiklis.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Žr. pakuotės lapelį.

Tirpalo vartoti negalima, jei jame yra pašalinių dalelių arba jis nėra skaidrus.

Bemfola 450 TV/0,75 ml (33 mikrogramų/0,75 ml) pagamintas taip, kad užtaiso išimti negalima.

Naudotą švirkštiklį ir adatą sunaikinkite iškart po injekcijos.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 27/03/2014

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu..

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai