Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Pakuotės lapelis - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBeneFIX
ATC kodasB02BD04
Sudėtisnonacog alfa
GamintojasPfizer Ltd  

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

BeneFIX 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 1500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Nonakogas alfa (rekombinantinis IX kraujo krešėjimo faktorius)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas Jums, todėl žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra BeneFIX ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant BeneFIX

3.Kaip vartoti BeneFIX

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti BeneFIX

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra BeneFIX ir kam jis vartojamas

BeneFIX yra leidžiamas IX kraujo krešėjimo faktoriaus preparatas, gaminamas rekombinantine DNR technologija. Veiklioji BeneFIX medžiaga yra alfanonakogas. Žmonių, kurie serga įgimta hemofilija B (Christmas liga), organizme trūksta kraujavimą reguliuojančio IX krešėjimo faktoriaus. BeneFIX papildo hemofilija B sergančių pacientų kraują IX faktoriumi, kad kraujas galėtų krešėti.

BeneFIX vartojamas hemofilija B (įgimtu IX faktoriaus trūkumu) sergančių pacientų kraujavimui stabdyti ir kraujavimo profilaktikai visose amžiaus grupėse.

2. Kas žinotina prieš vartojant BeneFIX

BeneFIX vartoti negalima

jeigu yra alergija alfanonakogui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

jeigu yra alergija žiurkėnų baltymams.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jei po tam tikro laiko kraujavimas nesiliauja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Gali pasireikšti alerginės reakcijos. Preparate gali būti žiurkėno ląstelių baltymų pėdsakų (žr. skyrelį „BeneFIX vartoti negalima“). IX faktoriaus preparatai, taip pat ir BeneFIX, yra sukėlę gyvybei pavojingų anafilaksinių reakcijų (sunkios alerginės reakcijos). Ankstyvieji alerginių reakcijų požymiai yra kvėpavimo pasunkėjimas, dusulys, patinimas, dilgėlinė, niežulys, išplitusi dilgėlinė, spaudimas krūtinėje, švokštimas, kraujospūdžio sumažėjimas, miglotas matymas ir anafilaksija (sunki alerginė reakcija, dėl kurios gali pasunkėti rijimas ir (arba) kvėpavimas, parausti ir patinti veidas ir (arba) rankos).

Pasireiškus alerginėms ar anafilaksinio tipo reakcijoms, nedelsdami nutraukite infuziją ir kreipkitės į gydytoją ar skubios medicininės pagalbos tarnybą. Pasireiškus sunkioms alerginėms reakcijoms, apsvarsčius, būtina parinkti alternatyvų gydymą.

Aktyvumą neutralizuojančiųjų antikūnų (inhibitorių) atsiradimas yra nedažnas reiškinys, kuris pasireiškia pacientams, anksčiau gydytiems preparatais, kurių sudėtyje yra IX faktoriaus. Vis dėlto, kaip ir vartojant visus IX faktoriaus preparatus, gydymo BeneFIX metu būtina atidžiai tikrinti, ar neatsiranda IX faktoriaus inhibitorių.

Tyrimai rodo priklausomybę tarp IX faktoriaus inhibitoriaus atsiradimo ir alerginių reakcijų. Todėl, jeigu pasireiškia pirmiau aprašytos alerginės reakcijos, būtina ištirti, ar neatsirado inhibitorius. Svarbu prisiminti, kad pacientams, kurių plazmoje yra IX faktoriaus inhibitorius, gali būti didesnė anafilaksijos rizika vėliau gydant BeneFIX.

IX faktoriaus atsiradimą organizme kontroliuoja IX faktoriaus genas. Pacientams, kuriems buvo nustatytos specifinės IX faktoriaus geno mutacijos, pavyzdžiui, svarbi delecija, gali būti didesnė IX faktoriaus inhibitoriaus atsiradimo ir (arba) alerginės reakcijos atsiradimo tikimybė. Todėl, jeigu Jums buvo nustatyta tokia mutacija, Jūsų gydytojas atidžiau stebės, ar neatsiranda alerginės reakcijos požymių, ypač pradėjus vartoti BeneFIX pirmą kartą.

Dėl alerginių reakcijų vartojant IX faktoriaus preparatus rizikos, BeneFIX vartojimas turi būti pradėtas medicinos įstaigoje, kur pacientus galima tinkamai prižiūrėti pasireiškus alerginei reakcijai.

Net jei nėra IX faktoriaus inhibitoriaus, gydant BeneFIX gali prireikti didesnių dozių nei gydant kitais iš plazmos išskirtais IX faktoriaus preparatais, kuriuos vartojote anksčiau. Todėl būtina atidžiai stebėti IX faktoriaus aktyvumą plazmoje (tai parodo Jūsų kraujo gebėjimą suformuoti krešulį), kad būtų galima tinkamai keisti dozes. Jei rekomenduojama dozė nesustabdo kraujavimo, kreipkitės į gydytoją.

Jei sergate kepenų ar širdies liga arba Jums neseniai buvo atlikta chirurginė operacija, kraujo krešėjimo komplikacijų rizika yra didesnė.

Buvo pranešta, kad pavartojus dideles iš plazmos išskirto IX faktoriaus dozes hemofilija B sergantiems pacientams, kuriems anksčiau buvo pasireiškusios alerginės reakcijos, pasireiškė inkstų funkcijos sutrikimas (nefrozinis sindromas).

Klinikiniuose anksčiau negydytų pacientų (pacientų, kurie niekada anksčiau nebuvo leista IX faktoriaus infuzija) gydymo BeneFIX tyrimuose nesukaupta pakankamai duomenų.

Rekomenduojama, kad kiekvieną kartą vartodami BeneFIX, užsirašytumėte jo serijos numerį. Vieną iš ant flakono užklijuotų nuplėšiamų etikečių galite užklijuoti savo dienyne, kad užregistruotumėte serijos numerį ar nurodytumėte bet kokį šalutinį poveikį.

Kiti vaistai ir BeneFIX

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jei esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai BeneFIX vartoti galite tik pagal tikslius savo gydytojo nurodymus. Nežinoma, ar nėščioms moterims skiriamas BeneFIX gali pakenkti vaisiui. Galbūt gydytojas patars žindymo ar nėštumo laikotarpiu nutraukti gydymą BeneFIX.

Prieš vartojant šį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

BeneFIX gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

3.Kaip vartoti BeneFIX

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Gydytojas paskirs Jums reikiamą BeneFIX dozę. Ši dozė ir gydymo trukmė priklausys nuo individualaus pakeičiamosios IX faktoriaus terapijos poreikio ir to, kokiu greičiu Jūsų organizme yra naudojamas IX faktorius. Šie rodmenys bus reguliariai tikrinami. Jei prieš BeneFIX vartojote iš plazmos išskirto IX faktoriaus preparatus, galite pastebėti, kad šių preparatų dozės skiriasi.

Gydymo metu gydytojas gali koreguoti Jums skirtą BeneFIX dozę.

Tirpalo ruošimas ir vartojimas

Toliau pateikiama BeneFIX tirpalo ruošimo ir vartojimo metodika. Pacientai privalo laikytis konkrečios, gydytojo nurodytos venos punkcijos metodikos.

BeneFIX milteliai injekciniam tirpalui ruošti ištirpinami pakuotėje esančiame tirpikliu užpildytame švirkšte (natrio chlorido (druskos) tirpale) ir leidžiami infuzijos būdu į veną (i.v.).

Prieš atlikdami toliau išvardytas procedūras, visada nusiplaukite rankas. Preparato tirpalą būtina ruošti aseptiškai (laikytis švaros, neužkrėsti bakterijomis).

Tirpalo ruošimas

Steriliame tirpiklyje injekciniam tirpalui ištirpintas BeneFIX bus leidžiamas infuzijos būdu į veną (i.v.).

1.Palaukite, kol liofilizuoto (išdžiovinto užšaldžius) BeneFIX flakonas ir užpildytas švirkštas sušils iki kambario temperatūros.

2.Nuimkite nuplėšiamą BeneFIX flakono dangtelį, kad atidengtumėte centrinę guminio kamščio dalį.

3.Pakuotėje pridedamu alkoholiu suvilgytu tamponu (ar kitu antiseptiniu tirpalu) nuvalykite flakono viršų ir leiskite nudžiūti. Nuvalę nelieskite rankomis guminio kamščio. Jis taip pat negali liestis su kitais paviršiais.

4.Nuplėškite skaidrios plastikinės flakono adapterio pakuotės viršų. Adapterio iš pakuotės neišimkite.

5.Padėkite flakoną ant lygaus paviršiaus. Neišėmę adapterio iš pakuotės, uždėkite flakono adapterį ant flakono. Stipriai spauskite pakuotę, kol adapteris užsifiksuos ant flakono, o adapterio smaigalys persmeigs flakono kamštelį.

6.Nuimkite nuo adapterio pakuotę ir ją išmeskite.

7.Sujunkite stūmoklio kotelį su tirpiklio švirkštu stipriai pastumdami ir pasukdami.

8.Nulaužkite nuo sugadinimo apsaugoto plastikinio tirpiklio švirkšto galo gaubtelį, lauždami per gaubtelio perforaciją. Lankstykite gaubtelį į viršų ir žemyn, kol pažeisite perforaciją. Nelieskite gaubtelio vidaus ir švirkšto galo. Gaubtelį gali prireikti vėl uždėti (jei BeneFIX nėra leidžiamas nedelsiant), todėl pasidėkite jį viršutine dalimi į viršų.

9.Padėkite flakoną ant plokščio paviršiaus. Sujunkite tirpiklio švirkštą su flakono adapteriu, įvesdami švirkšto galą į adapterio angą, tuo pat metu stipriai stumdami ir sukdami švirkštą pagal laikrodžio rodyklę tol, kol sandariai sujungsite.

10.Iš lėto stumkite stūmoklio kotelį, kad visas tirpiklis būtų sušvirkštas į BeneFIX flakoną.

11.Neatjungdami švirkšto nuo adapterio, atsargiai pasukiokite flakoną, kol ištirps milteliai.

12.Prieš vartojant paruoštą tirpalą, būtina apžiūrėti, ar jame nėra mažų dalelių. Tirpalas turi būti skaidrus ir bespalvis.

Pastaba. Jei vienai infuzijai naudojate kelis BeneFIX flakonus, kiekvieną flakoną paruošti taip, kaip aukščiau nurodyta. Tirpiklio švirkštą reikia nuimti, paliekant flakono adapterį; kiekvieno atskiro flakono paruoštą turinį galima ištraukti atskiru dideliu Luer Lock (įtaisas, kurio pagalba švirkštas sujungiamas su flakonu) švirkštu.

13.Įsitikinę, kad švirkšto stūmoklio kotelis tebėra visiškai nustumtas iki galo, apverskite flakoną. Iš lėto įtraukite visą tirpalą į švirkštą.

14.Atjunkite švirkštą nuo flakono adapterio, atsargiai patraukdami ir pasukdami prieš laikrodžio rodyklę. Flakoną su prijungtu adapteriu išmeskite.

Pastaba. Jei tirpalas nebus nedelsiant vartojamas, švirkšto gaubtelį reikia atsargiai vėl uždėti. Nelieskite švirkšto galo ir gaubtelio vidaus.

Paruoštą BeneFIX tirpalą reikia suvartoti nedelsiant ar per 3 valandas nuo paruošimo. Vartojimui paruoštą tirpalą iki suvartojimo galima laikyti kambario temperatūroje.

Vartojimas (intraveninė injekcija)

BeneFIX injekciją reikia atlikti pridedamu tirpikliu užpildytu švirkštu arba vienkartiniu steriliu plastikiniu Luer Lock švirkštu. Be to, tirpalą iš flakono reikia ištraukti, naudojant flakono adapterį.

BeneFIX turi būti suleidžiamas į veną per kelias minutes. Jums rekomenduojamą infuzijos greitį gydytojas gali keisti, kad geriau toleruotumėte infuziją.

Gauta pranešimų apie raudonųjų kraujo kūnelių sulipimą (agliutinaciją) kateteryje ar švirkšte vartojant BeneFIX. Nenustatyta jokio šalutinio poveikio, susijusio su šiuo reiškiniu. Siekiant sumažinti agliutinacijos galimybę svarbu riboti į kateterį patenkančio kraujo kiekį. Kraujas neturi patekti į švirkštą. Jei kateteryje arba švirkšte pastebimas raudonųjų kraujo kūnelių sulipimas, visas šias priemones (kateterį, švirkštą ir BeneFIX tirpalą) reikia išmesti ir atlikti injekciją naudojant priemones iš naujos pakuotės.

Netirta, ar galima BeneFIX leisti nepertraukiama infuzija (lašeline), todėl draudžiama preparatą maišyti su infuziniais tirpalais ar leisti lašeline.

Visą nesunaudotą tirpalą, tuščius flakonus, panaudotas adatas ir švirkštus išmeskite į tinkamą atliekų konteinerį, nes netinkamai tvarkomos atliekos gali pakenkti žmonėms.

Ką daryti pavartojus per didelę BeneFIX dozę?

Jei įšvirkštėte didesnę nei gydytojo rekomenduojama BeneFIX dozę, nedelsiant susisiekite su gydytoju.

Nustojus vartoti BeneFIX

Nenutraukite BeneFIX vartojimo nepasitarę su savo gydytoju.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Padidėjusio jautrumo (alerginės) reakcijos

Vartojant BeneFIX gali pasireikšti alerginio tipo padidėjusio jautrumo reakcijos. Tokios reakcijos gali būti veido ar gerklės patinimas, deginimas ir gėlimas infuzijos vietoje, drebulys, staigus paraudimas, niežulys, galvos skausmas, dilgėlinė, sumažėjęs kraujospūdis, mieguistumas, pykinimas, neramumas, dažnas širdies plakimas, spaudimas krūtinėje, dilgčiojimas, vėmimas, švokštimas. Kai kuriais atvejais šios reakcijos progresavo iki sunkios anafilaksijos. Alerginės reakcijos gali pasireikšti kartu su IX faktoriaus inhibitorių atsiradimu (taip pat žr. skyrelį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Šios reakcijos gali būti pavojingos gyvybei. Pasireiškus alerginėms ar anafilaksinėms reakcijoms, reikia nedelsiant nutraukti infuziją ir kreiptis į gydytoją ar skubios medicininės pagalbos tarnybą. Gydymas priklauso nuo šalutinio poveikio pobūdžio ir sunkumo (taip pat žr. skyrelį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Inhibitorių atsiradimas

Pacientams, sergantiems hemofilija B, gali atsirasti IX faktorių neutralizuojančiųjų antikūnų (inhibitorių). Tokių antikūnų atsiradimą gali rodyti tai, kad turite vartoti didesnį BeneFIX kiekį už tą, kurio įprastai reikėjo kraujavimui stabdyti, arba tebesitęsiantis kraujavimas po vaisto pavartojimo. Tokiais atvejais rekomenduojama kreiptis į specializuotą hemofilijos centrą. Jūsų gydytojas gali

pageidauti stebėti, ar Jūsų organizme neatsiranda inhibitorių (taip pat žr. skyrelį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Buvo pranešta, kad hemofilija B sergantiems pacientams, kuriems nustatytas IX faktoriaus inhibitorius ir anksčiau buvo pasireiškusios alerginės reakcijos, pavartojus dideles iš plazmos išskirto IX faktoriaus dozes imuninei tolerancijai sukelti, pasireiškė inkstų funkcijos sutrikimas (taip pat žr. skyrelį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Trombozės reiškiniai

BeneFIX gali didinti trombozės (nenormalaus kraujo krešulių susiformavimo) Jūsų organizme riziką, jeigu Jums yra kraujo krešulių susiformavimo rizikos veiksnių, įskaitant įstatytą venos kateterį. Gauta pranešimų, kad leidžiant BeneFIX nepertraukiamos infuzijos per centrinį venos kateterį būdu, pasireiškė sunkūs kraujo krešėjimo sutrikimai, įskaitant gyvybei pavojingų kraujo krešulių susiformavimą sunkiai sergančių naujagimių organizme. Taip pat buvo pranešta apie periferinio tromboflebito (venų skausmas ir paraudimas) ir giliųjų venų trombozės (kraujo krešuliai galūnėse) atvejus. Dauguma šių atvejų BeneFIX buvo leidžiamas nepertraukiamos infuzijos būdu, kuri nėra tinkamas vartojimo metodas.

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau nei 1 iš 10 žmonių)

 

Galvos skausmas.

 

Kosulys.

 

Karščiavimas.

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 iš 10 žmonių)

Padidėjusio jautrumo ar alerginės reakcijos.

Galvos svaigimas, skonio pojūčio pokytis.

Flebitas (venų skausmas ir paraudimas), veido paraudimas.

Vėmimas, pykinimas.

Išbėrimas, dilgėlinė.

Nemalonus pojūtis krūtinėje (įskaitant skausmą krūtinėje).

Reakcija infuzijos vietoje (įskaitant niežulį ir paraudimą infuzijos vietoje), skausmas ir nemalonus pojūtis infuzijos vietoje.

Nedažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 iš 100 žmonių)

Neutralizuojančiųjų antikūnų (inhibitorių) atsiradimas.

Celiulitas infuzijos vietoje (odos skausmas ir paraudimas).

Mieguistumas, drebulys.

Regos pablogėjimas (įskaitant miglotą regėjimą, taškelių/švieselių atsiradimą).

Dažnas širdies plakimas, žemas kraujospūdis.

Inkstų infarktas (kraujo tiekimo inkstams sutrikimas).

Nežinomo dažnio šalutinis poveikis (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)

Anafilaksinė reakcija.

Tromboziniai reiškiniai (nenormalus kraujo krešulių susiformavimas).

Nepakankamas atsakas į gydymą (t. y. nepakankamas poveikis stabdant kraujavimo epizodus arba užkertant kelią jų pasireiškimui).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą

5.Kaip laikyti BeneFIX

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant išorinės dėžutės ir flakono etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

BeneFIX reikia laikyti žemesnėje kaip 30 ºC temperatūroje ir suvartoti iki tinkamumo datos, nurodytos ant etiketės.

Negalima užšaldyti, kad nenukentėtų užpildytas švirkštas.

Paruoštą tirpalą suvartoti nedelsiant arba ne vėliau kaip per 3 valandas.

Pastebėjus, kad tirpalas yra neskaidrus arba ne bespalvis, šio vaisto vartoti negalima.

Naudoti tik dėžutėje pridedamą užpildytą švirkštą tirpalui ruošti. Kitus sterilius vienkartinius švirkštus galima naudoti injekcijai atlikti.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

BeneFIX sudėtis

Veiklioji medžiaga yra nonakogas alfa (rekombinantinis IX kraujo krešėjimo faktorius). Viename BeneFIX flakone nominaliai yra 250, 500, 1000, 1500 TV, 2000 arba 3000 TV nonakogo alfa.

Pagalbinės medžiagos yra sacharozė, glicinas, L-histidinas, polisorbatas 80. Be to, preparatui ruošti pridedamas tirpiklis (0,234 % natrio chlorido tirpalas).

Ištirpinus miltelius pridedamame tirpiklyje (0,234 % natrio chlorido tirpale), viename flakone yra 50, 100, 200, 300, 400 arba 600 TV/ ml (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. BeneFIX kiekis viename mililitre paruošto tirpalo

BeneFIX kiekis flakone

BeneFIX kiekis 1 ml

 

paruošto injekcinio tirpalo

 

 

250 TV

50 TV

 

 

500 TV

100 TV

 

 

1000 TV

200 TV

 

 

1500 TV

300 TV

 

 

2000 TV

400 TV

3000 TV

600 TV

BeneFIX pakuotės išvaizda ir kiekis pakuotėje

BeneFIX sudaro stikliniame flakone pateikiami injekcijoms skirti milteliai ir užpildytame švirkšte pateikiamas tirpiklis.

Pakuotėje yra:

vienas BeneFIX 250, 500, 1000, 1500, 2000 arba 3000 TV miltelių flakonas;

vienas tirpikliu, 5 ml sterilaus 0,234 % natrio chlorido tirpalo, injekcinio tirpalo užpildytas švirkštas, su vienu stūmokliu;

vienas sterilus flakono adapteris tirpalui ruošti;

vienas sterilus infuzijos rinkinys;

du alkoholiu sudrėkinti tamponai;

vienas pleistras;

vienas marlinis tvarstis.

Registruotojas

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

Gamintojas

Wyeth Farma S.A

Autovia del Norte. A-1, Km. 23. Desvio Algete, Km. 1, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid Ispanija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės vietinį registruotojo atstovą.

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

Pfizer S.A.

България

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Тел.: +359 2 970 4333

 

Česká Republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420 283 004 111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti

Pfizer Norge AS

filiaal

Tlf: +47 67 52 61 00

Tel: +372 666 7500

 

Ελλάδα

Österreich

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 67 85 800

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Unipessoal Lda

 

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s

+44 (0)1304 616161

področja farmacevtske dejavnosti,

 

Ljubljana

 

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL,

Sími: + 354 540 8000

organizačná zložka

 

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS

Pfizer Innovations AB

BRANCH)

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Τηλ: +357 22 817690

 

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle

Pfizer Limited

Latvijā

Tel: +44 (0)1304 616161

Tel: +371 670 35 775

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu. Joje taip pat rasite nuorodas į kitus tinklalapius apie retas ligas ir jų gydymą.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai