Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – ženklinimas - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBuccolam
ATC kodasN05CD08
Sudėtismidazolam
GamintojasShire Services BVBA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė (2,5 mg/0,5 ml)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 2,5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 3 mėnesių iki mažiau kaip 1 metų

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame geriamajame švirkšte (0,5 ml) yra 2,5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Burnos gleivinės tirpalas

4 užpildyti geriamieji švirkštai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti tik ant burnos gleivinės.

Kiekvienas švirkštas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį, kad būtų išvengta užspringimo.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/709/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

BUCCOLAM 2,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Plastikinio įdėklo etiketė 2,5mg /0,5 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 2.5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 3 mėnesių iki mažiau kaip 1 metų

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

„Shire“ logotipas

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Vartoti tik ant burnos gleivinės

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle

„atidaryti čia“

Kaip leisti šį vaistą

BUCCOLAM negalima švirkšti. Netvirtinkite ant švirkšto adatos.

Dozė yra visas vieno švirkšto turinys. Negalima suleisti daugiau kaip vienos dozės. 1 veiksmas

Laikydami plastikinį įdėklą, pažeiskite plombą viename gale ir nuimkite dangtelį. Išimkite iš įdėklo švirkštą.

2 veiksmas

Nuimkite nuo švirkšto galo raudoną dangtelį ir saugiai jį išmeskite.

3 veiksmas

Pirštu ir nykščiu atsargiai sugnybkite vaiko žandą ir patraukite jį atgal. Įkiškite švirkšto galą į ertmės tarp žando vidaus ir apatinių dantenų užpakalinę dalį.

4 veiksmas

Lėtai spauskite švirkšto stūmoklį, kol stūmoklis sustos.

Visą tirpalo kiekį reikia iš lėto leisti srityje tarp dantenų ir žando (burnos prieangyje).

Jei gydytojas nurodė (naudojant didesnius kiekius ir (arba) mažesniems pacientams), maždaug pusę dozės galite iš lėto leisti vienoje burnos pusėje, tada – kitoje vaiko burnos pusėje.

Kada kviesti greitąją medicinos pagalbą

VISADA laikykitės gydymo nurodymų, kuriuos pateikė paciento gydytojas arba paaiškino sveikatos priežiūros specialistas. Jeigu abejojate, kvieskite greitąją medicinos pagalbą, jeigu:

Priepuolis nepraeina per 10 minučių

Negalite suleisti viso švirkšto turinio arba dalį turinio išpylėte

Vaiko kvėpavimas lėtėja arba sustojo, pvz., lėtas arba negilus kvėpavimas ar pamėlynavę lūpos

Pastebėjote širdies smūgio požymius, tarp kurių gali būti krūtinės skausmas arba skausmas, kuris plinta į kaklą bei pečius ir žemyn kairiąja ranka

Vaiką pykina (jis vemia) ir priepuolis nepraeina per 10 minučių

Įleidote per didelį BUCCOLAM kiekį ir yra perdozavimo požymių, tarp jų:

o mieguistumas, nuovargis;

o sumišimas arba dezorientacijos pojūtis;

o kelio reflekso arba atsako į įgnybimą nebuvimas;

o pasunkėjęs kvėpavimas (lėtas arba paviršinis kvėpavimas); o sumažėjęs kraujospūdis (svaigulys ir alpimo pojūtis);

o koma.

Švirkštą pasilikite, kad galėtumėte parodyti greitosios medicinos pagalbos personalui arba gydytojui.

Neleiskite didesnio vaisto kiekio nei pacientui skyrė gydytojas.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Plastikinis geriamasis švirkštas 2,5 mg/0,5 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

BUCCOLAM 2,5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 3 mėnesių iki mažiau kaip 1 metų Vartoti tik ant burnos gleivinės.

2.VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,5 mg

6.KITA

Tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė (5 mg/1 ml)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 1 metų iki mažiau kaip 5 metų

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame geriamajame švirkšte (1 ml) yra 5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Burnos gleivinės tirpalas

4 užpildyti geriamieji švirkštai

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti tik ant burnos gleivinės.

Kiekvienas švirkštas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį, kad būtų išvengta užspringimo.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/709/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

BUCCOLAM 5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Plastikinio įdėklo etiketė 5mg /1 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 1 metų iki mažiau kaip 5 metų

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

„Shire“ logotipas

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Vartoti tik ant burnos gleivinės

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle

„atidaryti čia“

Kaip leisti šį vaistą

BUCCOLAM negalima švirkšti. Netvirtinkite ant švirkšto adatos.

Dozė yra visas vieno švirkšto turinys. Negalima suleisti daugiau kaip vienos dozės. 1 veiksmas

Laikydami plastikinį įdėklą, pažeiskite plombą viename gale ir nuimkite dangtelį. Išimkite iš įdėklo švirkštą.

2 veiksmas

Nuimkite nuo švirkšto galo raudoną dangtelį ir saugiai jį išmeskite.

3 veiksmas

Pirštu ir nykščiu atsargiai sugnybkite vaiko žandą ir patraukite jį atgal. Įkiškite švirkšto galą į ertmės tarp žando vidaus ir apatinių dantenų užpakalinę dalį.

4 veiksmas

Lėtai spauskite švirkšto stūmoklį, kol stūmoklis sustos.

Visą tirpalo kiekį reikia iš lėto leisti srityje tarp dantenų ir žando (burnos prieangyje).

Jei gydytojas nurodė (naudojant didesnius kiekius ir (arba) mažesniems pacientams), maždaug pusę dozės galite iš lėto leisti vienoje burnos pusėje, tada – kitoje vaiko burnos pusėje.

Kada kviesti greitąją medicinos pagalbą

VISADA laikykitės gydymo nurodymų, kuriuos pateikė paciento gydytojas arba paaiškino sveikatos priežiūros specialistas. Jeigu abejojate, kvieskite greitąją medicinos pagalbą, jeigu:

Priepuolis nepraeina per 10 minučių

Negalite suleisti viso švirkšto turinio arba dalį turinio išpylėte

Vaiko kvėpavimas lėtėja arba sustojo, pvz., lėtas arba negilus kvėpavimas ar pamėlynavę lūpos

Pastebėjote širdies smūgio požymius, tarp kurių gali būti krūtinės skausmas arba skausmas, kuris plinta į kaklą bei pečius ir žemyn kairiąja ranka

Vaiką pykina (jis vemia) ir priepuolis nepraeina per 10 minučių

Įleidote per didelį BUCCOLAM kiekį ir yra perdozavimo požymių, tarp jų:

o mieguistumas, nuovargis;

o sumišimas arba dezorientacijos pojūtis;

o kelio reflekso arba atsako į įgnybimą nebuvimas;

o pasunkėjęs kvėpavimas (lėtas arba paviršinis kvėpavimas); o sumažėjęs kraujospūdis (svaigulys ir alpimo pojūtis);

o koma.

Švirkštą pasilikite, kad galėtumėte parodyti greitosios medicinos pagalbos personalui arba gydytojui.

Neleiskite didesnio vaisto kiekio nei pacientui skyrė gydytojas.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Plastikinis geriamasis švirkštas 5 mg/1 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

BUCCOLAM 5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 1 metų iki mažiau kaip 5 metų Vartoti tik ant burnos gleivinės

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 mg

6. KITA

Tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė (7,5 mg/1,5 ml)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 7,5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 5 metų iki mažiau kaip 10 metų

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame geriamajame švirkšte (1,5 ml) yra 7,5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Burnos gleivinės tirpalas

4 užpildyti geriamieji švirkštai

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti tik ant burnos gleivinės.

Kiekvienas švirkštas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį, kad būtų išvengta užspringimo.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/709/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

BUCCOLAM 7,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Plastikinio įdėklo etiketė 7,5mg /1,5 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 7,5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 5 metų iki mažiau kaip 10 metų

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

„Shire“ logotipas

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Vartoti tik ant burnos gleivinės

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle

„atidaryti čia“

Kaip leisti šį vaistą

BUCCOLAM negalima švirkšti. Netvirtinkite ant švirkšto adatos.

Dozė yra visas vieno švirkšto turinys. Negalima suleisti daugiau kaip vienos dozės. 1 veiksmas

Laikydami plastikinį įdėklą, pažeiskite plombą viename gale ir nuimkite dangtelį. Išimkite iš įdėklo švirkštą.

2 veiksmas

Nuimkite nuo švirkšto galo raudoną dangtelį ir saugiai jį išmeskite.

3 veiksmas

Pirštu ir nykščiu atsargiai sugnybkite vaiko žandą ir patraukite jį atgal. Įkiškite švirkšto galą į ertmės tarp žando vidaus ir apatinių dantenų užpakalinę dalį.

4 veiksmas

Lėtai spauskite švirkšto stūmoklį, kol stūmoklis sustos.

Visą tirpalo kiekį reikia iš lėto leisti srityje tarp dantenų ir žando (burnos prieangyje).

Jei gydytojas nurodė (naudojant didesnius kiekius ir (arba) mažesniems pacientams), maždaug pusę dozės galite iš lėto leisti vienoje burnos pusėje, tada – kitoje vaiko burnos pusėje.

Kada kviesti greitąją medicinos pagalbą

VISADA laikykitės gydymo nurodymų, kuriuos pateikė paciento gydytojas arba paaiškino sveikatos priežiūros specialistas. Jeigu abejojate, kvieskite greitąją medicinos pagalbą, jeigu:

Priepuolis nepraeina per 10 minučių

Negalite suleisti viso švirkšto turinio arba dalį turinio išpylėte

Vaiko kvėpavimas lėtėja arba sustojo, pvz., lėtas arba negilus kvėpavimas ar pamėlynavę lūpos

Pastebėjote širdies smūgio požymius, tarp kurių gali būti krūtinės skausmas arba skausmas, kuris plinta į kaklą bei pečius ir žemyn kairiąja ranka

Vaiką pykina (jis vemia) ir priepuolis nepraeina per 10 minučių

Įleidote per didelį BUCCOLAM kiekį ir yra perdozavimo požymių, tarp jų:

o mieguistumas, nuovargis;

o sumišimas arba dezorientacijos pojūtis;

o kelio reflekso arba atsako į įgnybimą nebuvimas;

o pasunkėjęs kvėpavimas (lėtas arba paviršinis kvėpavimas); o sumažėjęs kraujospūdis (svaigulys ir alpimo pojūtis);

o koma.

Švirkštą pasilikite, kad galėtumėte parodyti greitosios medicinos pagalbos personalui arba gydytojui.

Neleiskite didesnio vaisto kiekio nei pacientui skyrė gydytojas.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Plastikinis geriamasis švirkštas 7,5 mg/1,5 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

BUCCOLAM 7,5 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 5 metų iki mažiau kaip 10 metų Vartoti tik ant burnos gleivinės.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

7,5 mg

6. KITA

Tik vienkartiniam vartojimui

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė (10 mg/2 ml)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 10 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 10 metų iki mažiau kaip 18 metų

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename užpildytame geriamajame švirkšte (2 ml) yra 10 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Burnos gleivinės tirpalas

4 užpildyti geriamieji švirkštai

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti tik ant burnos gleivinės.

Kiekvienas švirkštas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį, kad būtų išvengta užspringimo.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/709/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

BUCCOLAM 10 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Plastikinio įdėklo etiketė 10 mg /2 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 10 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 10 metų iki mažiau kaip 18 metų

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

„Shire“ logotipas

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Vartoti tik ant burnos gleivinės

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle

„atidaryti čia“

Kaip leisti šį vaistą

BUCCOLAM negalima švirkšti. Netvirtinkite ant švirkšto adatos.

Dozė yra visas vieno švirkšto turinys. Negalima suleisti daugiau kaip vienos dozės. 1 veiksmas

Laikydami plastikinį įdėklą, pažeiskite plombą viename gale ir nuimkite dangtelį. Išimkite iš įdėklo švirkštą.

2 veiksmas

Nuimkite nuo švirkšto galo raudoną dangtelį ir saugiai jį išmeskite.

3 veiksmas

Pirštu ir nykščiu atsargiai sugnybkite vaiko žandą ir patraukite jį atgal. Įkiškite švirkšto galą į ertmės tarp žando vidaus ir apatinių dantenų užpakalinę dalį.

4 veiksmas

Lėtai spauskite švirkšto stūmoklį, kol stūmoklis sustos.

Visą tirpalo kiekį reikia iš lėto leisti srityje tarp dantenų ir žando (burnos prieangyje).

Jei gydytojas nurodė (naudojant didesnius kiekius ir (arba) mažesniems pacientams), maždaug pusę dozės galite iš lėto leisti vienoje burnos pusėje, tada – kitoje vaiko burnos pusėje.

Kada kviesti greitąją medicinos pagalbą

VISADA laikykitės gydymo nurodymų, kuriuos pateikė paciento gydytojas arba paaiškino sveikatos priežiūros specialistas. Jeigu abejojate, kvieskite greitąją medicinos pagalbą, jeigu:

Priepuolis nepraeina per 10 minučių

Negalite suleisti viso švirkšto turinio arba dalį turinio išpylėte

Vaiko kvėpavimas lėtėja arba sustojo, pvz., lėtas arba negilus kvėpavimas ar pamėlynavę lūpos

Pastebėjote širdies smūgio požymius, tarp kurių gali būti krūtinės skausmas arba skausmas, kuris plinta į kaklą bei pečius ir žemyn kairiąja ranka

Vaiką pykina (jis vemia) ir priepuolis nepraeina per 10 minučių

Įleidote per didelį BUCCOLAM kiekį ir yra perdozavimo požymių, tarp jų:

o mieguistumas, nuovargis;

o sumišimas arba dezorientacijos pojūtis;

o kelio reflekso arba atsako į įgnybimą nebuvimas;

o pasunkėjęs kvėpavimas (lėtas arba paviršinis kvėpavimas); o sumažėjęs kraujospūdis (svaigulys ir alpimo pojūtis);

o koma.

Švirkštą pasilikite, kad galėtumėte parodyti greitosios medicinos pagalbos personalui arba gydytojui.

Neleiskite didesnio vaisto kiekio nei pacientui skyrė gydytojas.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Plastikinis geriamasis švirkštas 10 mg/2 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

BUCCOLAM 10 mg burnos gleivinės tirpalas midazolamas

Vaikams nuo 10 metų iki mažiau kaip 18 metų Vartoti tik ant burnos gleivinės.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 mg

6. KITA

Tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą nuimkite geriamojo švirkšto dangtelį.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai