Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busilvex (busulfan) – ženklinimas - L01AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBusilvex
ATC kodasL01AB01
Sudėtisbusulfan
GamintojasPierre Fabre Médicament

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS SU MĖLYNA DĖŽUTE

{Dėžutėje yra 8 buteliukai po 10 ml}

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Busilvex 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Busulfanas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml koncentrato yra 6 mg busulfano;

po praskiedimo: 1 ml tirpalo yra 0,5 mg/ml busulfano.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Kiekviename buteliuke yra dimetilacetamido, ir makrogolio 400.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas infuziniam tirpalui.

Dėžutė: 8 (2 pakuotės po 4) buteliukai po 10 ml. 60 mg vaistinio preparto viename buteliuke.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną (į.v).

Prieš vartodami praskieskite.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Citotoksinis vaistas: vartokite atsargiai.

8.TINKAMUMO LAIKAS

TINKA IKI:

Dėl atskiesto vaistinio preparato galiojimo laiko skaitykite pakuotės lapelį,

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 C – 8 C).

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance,

F-92654 Boulogne Billancourt cedex, Prancūzija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/03/254/002

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu

INFORMACIJA ANT TARPINĖS PAKUOTĖS BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS

{Dėžutėje yra 4 buteliukai po 10 ml}

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Busilvex 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Busulfanas 60 mg

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas infuziniam tirpalui.

4 buteliukai po 10 ml. Pakuotės sudedamoji dalis, negalima parduoti atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną (į.v).

Prieš vartodami praskieskite.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 C – 8 C)

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/03/254/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

10 ml I tipo stiklinis buteliukas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Busilvex 6 mg/ml sterilus koncentratas i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

60 mg/10ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai