Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Capecitabine SUN (capecitabine) – ženklinimas - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCapecitabine SUN
ATC kodasL01BC06
Sudėtiscapecitabine
GamintojasSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Capecitabine SUN 150 mg plėvele dengtos tabletės kapecitabinas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg kapecitabino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat yra bevandenės laktozės. Kita informacija pateikta pakuotėspreparataslapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

vaistinis

60 plėvele dengtų tablečių

 

6.SPECIALUSNeberegistruotasĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nyderlandai

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/13/831/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

vaistinis

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

Neberegistruotas

 

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

Capecitabine SUN 150 mg plėv le dengtos tabletės

preparatas

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Capecitabine SUN 150 mg plėvele dengtos tabletės kapecitabinas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

vaistinis

preparatas

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Capecitabine SUN 500 mg plėvele dengtos tabletės kapecitabinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg kapecitabino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat yra bevandenės laktozės. Kita informacija pateikta pakuotėspreparataslapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

120 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

vaistinis

 

6. SPECIALUSNeberegistruotasĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/13/831/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

vaistinis

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

Neberegistruotas

 

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

Capecitabine SUN 500 mg plėv le dengtos tabletės

preparatas

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Capecitabine SUN 500 mg plėvele dengtos tabletės kapecitabinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

vaistinis

preparatas

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai