Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Celvapan (whole virion, inactivated containing...) – ženklinimas - J07BB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCelvapan
ATC kodasJ07BB01
Sudėtiswhole virion, inactivated containing antigen: A/California/07/2009 (H1N1)v
GamintojasNanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Celvapan injekcinė suspensija

 

preparatas

 

 

 

Gripo vakcina (H1N1)v (visavirioninė, pagaminta iš Vero ląstelių kultūros, inaktyvinta)

 

 

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

Visavirioninė inaktyvinta gripo vakcina, turinti padermės antigeną*:

 

 

A/California/07/2009 (H1N1)v

7,5 mikrogramo**

 

 

0,5 ml dozėje

 

 

 

*

Veista Vero ląstelėse (ištisinėje žinduolių kilmės ląstelių linijoje)

 

 

**

Išreikšta hemagliutinino mikrogramais

 

 

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Injekcinis vanduo,

Polisorbatas 80.

Trometamolis,vaistinis

Natrio chloridas,

NeberegistruotasInjekcinė suspensija.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

20 daugiadozių buteliukų (buteliuke yra 10 dozių, viena dozė – 0,5 ml)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą per kaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į raumen s.

Prieš vartojimą vakciną reikia palaikyti kambaryje, kol ji taps jo temperatūros.

Prieš va tojimą buteliuką reikia pakratyti.

Pi mą ka tą but liuką atidarius, preparatas tinkamas vartoti ne ilgiau kaip 3 valandas.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Neleisti į kraujagyslę.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

 

 

 

 

 

 

 

Laikyti šaldytuve.

 

preparatas

 

 

 

 

 

Negalima užšaldyti.

 

 

 

 

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

 

 

 

 

 

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Nanotherapeutics Bohumil s.r.o.

vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

Bohumil 138

 

 

 

 

28163 Jevany

 

 

 

 

Čekijos Respublika

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

EU/1/08/506/001

 

 

 

 

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

Receptinis va st n prepara as.

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ ANT 10 DOZIŲ BUTELIUKO

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Celvapan injekcinė suspensija

Gripo vakcina (H1N1)v (visavirioninė, pagaminta iš Vero ląstelių kultūros, inaktyvinta)

Vartoti į raumenis.

2.

VARTOJIMO METODAS

 

 

Prieš vartojimą buteliuką pakratyti.

 

 

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

preparatas

 

Tinka iki

 

 

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

 

 

vaistinis

 

Daugiadozis buteliukas (buteliuke yra 10 dozių, viena dozė - 0,5 ml)

 

 

 

 

 

6.

KITA

 

 

Neberegistruotas

 

Pirmą kartą buteliuką a ida i s, preparatas tinkamas vartoti ne ilgiau kaip 3 valandas.

Nanotherapeut cs Bohumil s.r.o.

Bohumil 138

28163 Jevany Čekijos R spublika

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai