Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ChondroCelect (characterised viable autologous cartilage...) – ženklinimas - M09AX02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasChondroCelect
ATC kodasM09AX02
Sudėtischaracterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins
GamintojasTiGenix N.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Baltos spalvos, viršuje užsukama talpyklė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ChondroCelect 10 000 ląstelių/mikrolitre implantavimo suspensija.

Charakterizuotos gyvybingos autologinės kremzlės ląstelės po padauginimo ex vivo ekspresuojančios specifinius baltymus žymenis.

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename buteliuke po 0,4 ml yra 4 milijonai autologinių žmogaus kremzlės ląstelių, t i i inka 10 000 ląstelių/mikrolitre koncentraciją.

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM).

preparatas

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

vaistinis

 

 

 

Implantavimo suspensija.

1 Falcon vamzdis su 1, 2 ar 3 buteliukais (po 0,4 ml)

Buteliukai tiekiami su chirurginėmis priemonėmis ( ienu steriliu 1 ml talpos švirkštu, vienu 18G

intraveniniu kateteriu ir dviem siūlais Vicryl 6,0)

5. NeberegistruotasVARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Implantuoti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuo ės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Tik autologiniam vartojimui.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki { MMMM mėnuo DD} {valandos} CET (Centrinės Europos laikas)

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 15°C – 25°C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Preparato buteliuką(-us) laikykite Falcon vamzdyje plastikinėje viršuje užsukamoje talpyklėje, kad apsaugotumėte nuo šviesos ir užteršimo bakterijomis ar grybais.

Saugoti preparatą nuo radioaktyvios spinduliuotės (rentgeno spindulių).

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

preparatas

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

(-IAI)vaistinis

13. SERIJOS NUMERIS , DONACIJA IR PREPARATO KODAI

14. Neberegistruotas

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT VIDINIŲ TARPINIŲ PAKUOČIŲ

Falcon vamzdis

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ChondroCelect 10 000 ląstelių/mikrolitre implantavimo suspensija.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP { MMMM mėnuo DD} {valandos} CET (Centrinės Europos laikas)

4.SERIJOS NUMERIS , DONACIJA IR PREPARATO KODAI

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)vaistinisSiunta {siuntos numeris}Pt. Nr.{paciento numeris}Pt. Inicialai {paciento inicialai}1, 2 ar 3 buteliukai po 0,4 ml

Tik autologiniam vartojimui.

6. KITA

Neberegistruotas

preparatas

INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ChondroCelect

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP { MMMM mėnuo DD} {valandos} CET (Centrinės Europos laikas)

4. SERIJOS NUMERIS , DONACIJA IR PREPARATO KODAI

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)vaistinis0,4 mlSiunta {siuntos numeris}Pt. Nr.{paciento numeris}Pt. Inicialai {paciento inicialai}

Tik autologiniam vartojimui.

6. KITANeberegistruotas

preparatas

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai