Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Coagadex (human coagulation factor X) – ženklinimas - B02BD13

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCoagadex
ATC kodasB02BD13
Sudėtishuman coagulation factor X
GamintojasBio Products Laboratory Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

250 TV KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Coagadex 250 TV

milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui žmogaus X krešėjimo faktorius

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS)

250 TV žmogaus X krešėjimo faktoriaus, maždaug 100 TV/ml

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pakuotėje taip pat yra:

Flakone su milteliais: citrinų rūgštis, natrio hidroksidas, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, sacharozė.

Flakone su tirpikliu: injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekvienoje pakuotėje yra: 1 flakonas miltelių

1 perpylimo įtaisas

1 tirpiklio flakonas su 2,5 ml injekcinio vandens

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Paruošus leisti į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Suvartoti per 1 valandą po paruošimo.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti flakoną išorinėje kartoninėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bio Products Laboratory Limited

Dagger Lane

Elstree

Hertfordshire

WD6 3BX

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1087/001

13.SERIJOS NUMERIS

Lot

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

coagadex 250 tv

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

500 TV KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Coagadex 500 TV

milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui žmogaus X krešėjimo faktorius

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS)

500 TV žmogaus X krešėjimo faktoriaus, maždaug 100 TV/ml

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pakuotėje taip pat yra:

Flakone su milteliais: citrinų rūgštis, natrio hidroksidas, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, sacharozė.

Tirpiklio flakone: injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Kiekvienoje pakuotėje yra:

1 flakonas su milteliais

1 perpylimo įtaisas

1 tirpiklio flakonas su 5 ml injekcinio vandens.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Paruošus leisti į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Suvartokite per 1 valandą po paruošimo.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti flakoną išorinėje kartoninėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bio Products Laboratory Limited

Dagger Lane

Elstree, Hertfordshire

WD6 3BX

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1087/002

13. SERIJOS NUMERIS

Lot

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

coagadex 500 tv

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

250 TV FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Coagadex 250 TV

milteliai injekciniam tirpalui žmogaus X krešėjimo faktorius.

2.VARTOJIMO METODAS

Paruošus leisti į veną.

Prieš vartodami perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

250 TV

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

500 TV FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Coagadex 500 TV

milteliai injekciniam tirpalui žmogaus X krešėjimo faktorius

2. VARTOJIMO METODAS

Paruošus leisti į veną.

Prieš vartodami perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

500 TV

6. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

2,5 ml FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Injekcinis vanduo

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,5 ml

6. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

5 ml FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Injekcinis vanduo

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai