Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Controloc Control (pantoprazole) – ženklinimas - A02BC02

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasControloc Control
ATC kodasA02BC02
Sudėtispantoprazole
GamintojasTakeda GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ SU KARTONINIU SUTVIRTINIMU

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CONTROLOC Control 20 mg skrandyje neirios tabletės

Pantoprazolas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20mg pantoprazolo (natrio seskvihidrato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 skrandyje neirios tabletės

14 skrandyje neirių tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Tabletes būtina nuryti sveikas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamojevietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Vokietija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/515/001-004

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Trumpai gydyti suaugusių žmonių refliukso simptomus (pvz., rėmenį, rūgšties regurgitaciją). Vartoti vieną tabletę (20 mg) per parą. Neviršyti šios dozės. Šis vaistas staigaus palengvėjimo gali nesukelti.

Palengvina rėmenį.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CONTROLOC Control 20 mg

INFORMACIJA ANT TARPINĖS PAKUOTĖS

KARTONINIS SUTVIRTINIMAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CONTROLOC Control 20 mg skrandyje neirios tabletės

Pantoprazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20mg pantoprazolo (natrio seskvihidrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 skrandyje neirios tabletės

14 skrandyje neirių tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Tabletes būtina nuryti sveikas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamojevietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Vokietija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/515/001-004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Trumpai gydyti suaugusių žmonių refliukso simptomus (pvz., rėmenį, rūgšties regurgitaciją). Vartoti vieną tabletę (20 mg) per parą. Neviršyti šios dozės. Šis vaistas staigaus palengvėjimo gali nesukelti.

Palengvina rėmenį.

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CONTROLOC Control 20 mg skrandyje neirios tabletės

Pantoprazolas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Takeda GmbH

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai