Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Preparato charakteristikų santrauka - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCystadane
ATC kodasA16AA06
Sudėtisbetaine anhydrous
GamintojasOrphan Europe S.A.R.L.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cystadane 1 g geriamieji milteliai

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g miltelių yra 1 g bevandenio betaino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Geriamieji milteliai

Laisvai byrantys balti kristaliniai milteliai.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Papildomas homocistinurijos su toliau nurodytais trūkumais ar defektais gydymas:

cistationino beta sintazės (CBS),

5,10-metileno tetrahidrofolato reduktazės (MTHFR),

kobalamino kofaktoriaus metabolizmo (cbl).

Cystadane vartojimas turi papildyti kitą gydymą, pavyzdžiui, gydymą vitaminu B6 (piridoksiną), vitaminu B12 (kobalaminu), folatu ir specialia dieta.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Cystadane vartojimą turi prižiūrėti gydytojas, turintis homocistinurija sergančių pacientų gydymo patirties.

Dozavimas

Vaikai ir suaugusieji

Rekomenduojama bendra paros dozė yra 100 mg/kg/per parą, geriant po 2 dozes per parą. Tačiau dozę reikia individualiai titruoti atsižvelgiant į homocisteino ir metionino koncentraciją plazmoje. Norint pasiekti terapinius tikslus, kai kuriems pacientams gali reikėti vartoti didesnes nei 200 mg/kg/parą dozes. Dėl hipermetioninemijos rizikos pacientams, turintiems CBS trūkumą, dozę didinti reikia atsargiai. Reikia atidžiai stebėti tokių pacientų metionino koncentraciją.

Tam tikrų grupių pacientai

Pacientai, kurių pakenktos kepenys ar inkstai

Pacientų, sergančių inkstų nepakankamumu arba nealkoholine kepenų steatoze, gydymo bevandeniu betainu patirtis parodė, kad Cystadane dozės koreguoti nereikia.

Vartojimo metodas

Prieš atidarant butelį jį reikia nesmarkiai pakratyti. Pateikiami trys matavimo šaukšteliai, kuriais galima atmatuoti 100 mg, 150 mg ir 1 g bevandenio betaino dozes. Rekomenduojama iš buteliuko pasemti kupiną matavimo šaukštelį ir lygiu paviršiumi, pvz., bukąja peilio ašmenų puse, perbraukti šaukštelio viršų. Šaukšteliai atitinka šias dozes: mažas matavimo šaukštelis – 100 mg, vidutinio dydžio šaukštelis – 150 mg, didelis – 1 g bevandenio betaino.

Miltelius reikia maišyti su vandeniu, sultimis, pienu, pieno mišiniu ar maistu, kol visiškai ištirps; sumaišius reikia nedelsiant išgerti.

Gydymo stebėjimas

Gydymo tikslas – išlaikyti mažesnę kaip 15 µM arba kaip galima mažesnę bendrą homocisteino koncentraciją plazmoje. Paprastai pastovios koncentracijos sulaukiama per mėnesį.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pacientams, turintiems CBS trūkumą, dėl bevandenio betaino vartojimo nustatyta nedažnų sunkios smegenų edemos, susijusios su hipermetioninemija, atvejų (žr. 4.8 skyrių). Nutraukus vartojimą, pastebėtas visiškas pasveikimas:

-Reikia palaikyti mažesnę kaip 1 000 µM metionino koncentraciją plazmoje. Rekomenduojama matuoti metionino koncentraciją plazmoje pradedant gydymą ir maždaug kartą arba du kartus per metus po to. Metionino koncentracijai stipriai pakilus virš pirmosios 700 µmol/l saugumo slenkstinės vertės, pacientą reikia stebėti dažniau ir patikrinti, ar jis tinkamai maitinasi. Siekiant sumažinti metionino koncentraciją, gali reikėti pakeisti mitybą bei sumažinti Cystadane dozę arba laikinai nutraukti Cystadane vartojimą.

-Atsiradus bet kokiems smegenų edemos simptomams, pvz., rytiniams galvos skausmams su vėmimu ir (arba) regėjimo pokyčiais, reikia patikrinti metionino koncentraciją plazmoje bei dietos laikymąsi ir nutraukti Cystadane vartojimą.

-Jei pakartotinai pradėjus vartoti smegenų edemos simptomai kartojasi, bevandenio betaino vartojimą reikia nutraukti neribotam laikui.

Galimos vaistų sąveikos tikimybei sumažinti patartina tarp bevandenio betaino bei aminorūgščių mišinių ir (arba) vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra vigabatrino ir GABA analogų, vartojimo daryti 30 minučių pertrauką (žr. 4.5 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveika netirta.

Remiantis in vitro tyrimų duomenimis, bevandenis betainas gali sąveikauti su aminorūgščių mišiniais ir vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra vigabatrino ir GABA analogų.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Nedaugelio nėštumų atvejų stebėjimo duomenys nepageidaujamų bevandenio betaino reiškinių nėštumo eigai arba vaisiaus ar naujagimio sveikatos būklei nerodo. Daugiau svarbių epidemiologinių duomenų kol kas nėra. Gyvūnų reprodukcijos tyrimų neatlikta. Nėštumo metu bevandenio betaino skyrimas kartu su piridoksinu, folatu, antikoaguliantu ir dieta, atidžiai stebint homocisteino koncentraciją plazmoje nepageidaujamo poveikio motinai ir vaisiui neturėtų. Tačiau Cystadane nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Žindymo laikotarpis

Ar bevandenis betainas patenka į motinos pieną, nežinoma (nors motinos piene aptinkamos didelės jo metabolinio pirmtako cholino koncentracijos). Dėl duomenų trūkumo žindančioms motinoms Cystadane skiriamas atsargiai.

Vaisingumas

Duomenų nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Cystadane gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Dažniausiai vartojant bevandenio betaino neapgeidaujamos reakcijos būna nesunkios ir daugiausia susiję su virškinimo sistema. Nedažnai gali pasireikšti toliau išvardyti virškinimo sistemos sutrikimai: viduriavimas, glositas, pykinimas, nemalonus pojūtis skrandyje, vėmimas ir odontologiniai sutrikimai. Nepageidaujama reakcija, apie kurią gydymo metu pranešta dažniausiai, yra padidėjęs metionino kiekis kraujyje. Nutraukus gydymą buvo pastebėtas visiškas pasveikimas (žr. 4.4 skyrių).

Lentelės forma pateiktas nepageidaujamų reakcijų sąrašas

Pastebėtos nepageidaujamos reakcijos toliau išvardytos pagal organų sistemų klases ir dažnį. Atvejų dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai reti (< 1/10 000). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Nedažni: anoreksija

Psichikos sutrikimai

Nedažni: jaudinimasis, dirglumas

Nervų sistemos sutrikimai

Nedažni: smegenų edema*

Virškinimo trakto sutrikimai

Nedažni: diarėja, liežuvio uždegimas, pykinimas,

 

skrandžio diskomfortas, vėmimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažni: plaukų slinkimas, dilgėlinė, neįprastas odos

 

kvapas

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Nedažni: šlapimo nelaikymas

Tyrimai

Labai dažni: padidėjusi metionino koncentracija

 

kraujyje*

Tam tikrų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

* Pacientams, turintiems CBS trūkumą,, praėjus nuo 2 savaičių iki 6 mėnesių nuo bevandenio betaino vartojimo pradžios; nustatyta nedažnų sunkios smegenų edemos ir hipermetioninemijos atvejų, kurie visiškai išnyko nutraukus gydymą.

Smegenų edemos simptomai apima rytinį galvos skausmą su vėmimu ir (arba) regos pokyčius. Šiems pacientams pastebėtas žymus, nuo 1000 iki 3000 µM, metionino koncentracijos plazmoje padidėjimas. Kadangi smegenų edema taip pat buvo nustatyta hipermetioninemija sergantiems pacientams, bevandenio betaino vartojimo sukeliama antrinė hipermetioninemija yra laikoma galimu veikimo mechanizmu.

Konkrečias rekomendacijas žr. 4.4 skyriuje.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai, ATC kodas – A16A A06.

Veikimo mechanizmas

Nustatyta, kad bevandenis betainas mažina homocisteino koncentraciją plazmoje esant trijų tipų homocistinurijai: CBS trūkumui, MTHFR trūkumui ir cbl metabolizmo defektui. Šio poveikio aprėptis priklausė nuo absoliutaus hiperhomocisteinemijos laipsnio, kuris sunkios hiperhomocisteinemijos atveju buvo aukštesnis.

Farmakodinaminis poveikis

Homocistinurija sergantiems pacientams homocisteino pakartotinio metilinimo į metioniną metu bevandenis betainas veikia kaip metilo grupių donoras. Todėl šiems pacientams homocisteino koncentracija plazmoje turi sumažėti iki 20-30%, palyginti su koncentracija prieš pradedant vartoti.

Taip pat nustatyta, kad bevandenis betainas MTHFR stoką patiriantiems ir cbl defektų turintiems pacientams padidina metionino ir S-adenozil-metionino (SAM) kiekį plazmoje. Pacientams, patiriantiems CBS stoką, kuriems netaikoma metionino kiekį ribojanti dieta, nustatytas pernelyg didelis metionino kaupimasis. Įrodyta, kad papildomas bevandenio betaino vartojimas pacientams, kuriems yra homocistinurija, palengvina metaboliniius sutrikimusi smegenų skystyje.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Padidėjusi homocisteino koncentracija plazmoje yra susijusi su širdies ir kraujagyslių sutrikimais, pvz., tromboze, osteoporoze, skeleto anomalijomis ir akies lęšiuko dislokacija. Stebimųjų tyrimų metu klinikinį pagerėjimą (širdies ir kraujagyslių bei nervų sistemos vystymasis) gydantis gydytojas nustatė maždaug 75% bevandenį betainą vartojusių pacientų. Daugumai šių pacientų taip pat buvo taikomas kitas gydymas, pvz., vitaminu B6 (piridoksinas), vitaminu B12 (kobalaminas) ir folatais, kurio biocheminis atsakas buvo įvairus. Daugumoje atvejų pradėjus vartoti ir bevandenį betainą, homocisteino koncentracija plazmoje dar sumažėjo. Gali būti, kad dėl įvairaus šiems pacientams taikomo gydymo (dieta, vaistai, palaikomasis gydymas) bevandenio betaino vartojimo klinikinis poveikis gali būti šiek tiek pervertinamas. Vėlyvas homocistinurijos aptikimas simptominėje ligos fazėje sąlygoja liekamąjį sergamumą dėl negrįžtamojo jungiamojo audinio pažeidimo (akių, skeleto), kurio tolesnis gydymas pašalinti negali. Esami klinikiniai duomenys nesuteikia pagrindo sieti dozavimą ir klinikinį veiksmingumą. Duomenų, kad atsiranda toleravimas, nėra.

Keliais atvejais padidėjusi metionino koncentracija plazmoje buvo susijusi su smegenų edema (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

Stebint homocisteino koncentraciją plazmoje, nustatyta, kad bevandenis betainas pradėjo veikti per kelias dienas ir kad pastovi koncentracija buvo pasiekta per vieną mėnesį.

Vaikų populiacija

Mažesniems kaip 10 metų vaikams įprastas veiksmingas dozavimo režimas – 100 mg/kg per parą, kasdien vartojant po 2 dozes; dažnio didinimas iki daugiau kaip dviejų kartų per parą ir (arba) daugiau kaip 150 mg/kg per parą homocisteino koncentraciją mažinančio poveikio nesustiprina.

Betaino koncentracijų plazmoje stebėjimas nepadeda apibrėžti gydymo veiksmingumo, nes šios koncentracijos tiesiogiai neatitinka srauto intensyvumo citozoliniame betaino homocisteino metilo transferazės kelyje.

5.2Farmakokinetinės savybės

Ilgą laiką bevandenio betaino vartojusių homocistinurija sergančių pacientų farmakokinetinių tyrimų duomenys yra labai panašūs į duomenis, gautus tiriant sveikus savanorius. Tai rodo, kad bevandenio betaino kinetikos skirtumai tikriausiai atsiranda dėl bevandenio betaino suirimo negydytos homocistinurijos atveju ir yra reikšmingi tik gydymo pradžioje.

Absorbcija

Absoliutus bevandenio betaino biologinis prieinamumas nenustatytas. Sveikiems suaugusiesiems savanoriams (nuo 21 iki 49 metų) po vienos geriamosios bevandenio betaino dozės (50 mg/kg)

pastebėta greita absorbcija (tmax = 0,9 ± 0,3 val. ir Cmax = 0,9 ± 0,2 mM).

Pakartotinai preparato vartojant 5 dienas po 100 mg/kg/per dieną absorbcijos kinetika nekito.

Pasiskirstymas

Bevandenis betainas greitai pasiskirstė santykinai dideliame tūryje (V/F = 1,3 l/kg). Pakartotinai preparato vartojant 5 dienas po 100 mg/kg/per dieną pasiskirstymo pusperiodis reikšmingai pailgėjo (iki 36 val.), o tai rodo pernašos įsotinimo ir persiskirstymo procesus.

Biotransformacija

Bevandenis betainas yra metilo grupės donoras.

Išskyrimas

Kai eliminacija lėta (vidutinis pusperiodis = 14 h, vidutinis bendras pašalinimas iš organizmo, CL/F, = 84 ml/h/kg), pašalinimas per inkstus nežymus (5% bendro pašalinimo iš organizmo), jei tariamas biologinis prieinamumas – 100%.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Duodant dideles dozes žiurkėms, pastebėtas CNS slopinantis poveikis ir virškinimo trakto dirginimas. Ilgalaikių kancerogeninio poveikio ir toksinio poveikio reprodukcijai tyrimų su bevandeniu betainu neatlikta. Naudojant standartinį genotoksinio poveikio testų rinkinį, specifinio nepageidaujamo poveikio nepastebėta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Nėra.

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidarytas buteliukas: 3 metai

Po pirmojo atidarymo: 3 mėnesiai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Laikymo sąlygos pirmą kartą atidarius buteliuką nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

DTPE buteliukai su vaikų sunkiai atidaromu uždoriu.

Kiekvienoje pakuotėje yra 1 buteliukas, kuriame yra 180 g miltelių ir trys matavimo šaukštai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92800 Puteaux

Prancūzija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/06/379/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2007 m. vasario mėn. 15 d.

Paskutinio perregistravimo data 2016 m. lapkritis mėn. 21 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamios informacijos apie šį vaistinį produktą pateikiama Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai