Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – ženklinimas - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDafiro HCT
ATC kodasC09DX01
Sudėtisamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
GamintojasNovartis Europharm Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENETINĖS DOZĖS KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

90 plėvele dengtų tablečių

98 plėvele dengtos tabletės

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

280 plėvele dengtų tablečių

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/574/001

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/09/574/002

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/003

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/004

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/005

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/006

98 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/007

280 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/09/574/008

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/009

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/010

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DAUGIADOZĖ KARTONO DĖŽUTĖ TARPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 20 dėžučių po 14 tablečių, dalis. 70 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 4 dėžutės po 70 tablečių, dalis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/011

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄJĄ DĖŽUTĘ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozėje pakuotėje yra 20 dėžučių po 14 tablečių. Daugiadozėje pakuotėje yra 4 dėžutės po 70 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/011

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENETINĖS DOZĖS KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

90 plėvele dengtų tablečių

98 plėvele dengtos tabletės

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

280 plėvele dengtų tablečių

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/574/013

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/09/574/014

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/015

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/016

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/017

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/018

98 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/019

280 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/09/574/020

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/021

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/022

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DAUGIADOZĖ KARTONO DĖŽUTĖ TARPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 20 dėžučių po 14 tablečių, dalis. 70 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 4 dėžutės po 70 tablečių, dalis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/023

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄJĄ DĖŽUTĘ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozėje pakuotėje yra 20 dėžučių po 14 tablečių. Daugiadozėje pakuotėje yra 4 dėžutės po 70 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/023

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENETINĖS DOZĖS KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

90 plėvele dengtų tablečių

98 plėvele dengtos tabletės

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

280 plėvele dengtų tablečių

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/574/025

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/09/574/026

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/027

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/028

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/029

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/030

98 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/031

280 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/09/574/032

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/033

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/034

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DAUGIADOZĖ KARTONO DĖŽUTĖ TARPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 20 dėžučių po 14 tablečių, dalis. 70 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 4 dėžutės po 70 tablečių, dalis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/035

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄJĄ DĖŽUTĘ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozėje pakuotėje yra 20 dėžučių po 14 tablečių. Daugiadozėje pakuotėje yra 4 dėžutės po 70 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/035

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENETINĖS DOZĖS KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

90 plėvele dengtų tablečių

98 plėvele dengtos tabletės

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

280 plėvele dengtų tablečių

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/574/037

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/09/574/038

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/039

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/040

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/041

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/042

98 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/043

280 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/09/574/044

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/045

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/046

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DAUGIADOZĖ KARTONO DĖŽUTĖ TARPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 20 dėžučių po 14 tablečių, dalis. 70 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 4 dėžutės po 70 tablečių, dalis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/047

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄJĄ DĖŽUTĘ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 160 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozėje pakuotėje yra 20 dėžučių po 14 tablečių. Daugiadozėje pakuotėje yra 4 dėžutės po 70 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/047

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENETINĖS DOZĖS KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 320 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

90 plėvele dengtų tablečių

98 plėvele dengtos tabletės

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

280 plėvele dengtų tablečių

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/574/049

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/09/574/050

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/051

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/052

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/053

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/574/054

98 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/09/574/055

280 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/09/574/056

56 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/057

98 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

 

EU/1/09/574/058

280 x 1 plėvele dengtą tabletę (vienetinė dozė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DAUGIADOZĖ KARTONO DĖŽUTĖ TARPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 320 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 20 dėžučių po 14 tablečių, dalis. 70 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozės pakuotės, kurią sudaro 4 dėžutės po 70 tablečių, dalis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/059

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄJĄ DĖŽUTĘ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu), 320 mg valsartano ir 25 mg hidrochlorotiazido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozėje pakuotėje yra 20 dėžučių po 14 tablečių. Daugiadozėje pakuotėje yra 4 dėžutės po 70 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 20 dėžučių po 14 tablečių)

 

 

EU/1/09/574/059

280 plėvele dengtų tablečių (daugiadozė pakuotė, 4 dėžutės po 70 tablečių)

 

 

 

 

 

(vienetinė dozė)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės amlodipinum/valsartanum/hydrochlorothiazidum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai