Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – ženklinimas - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDiacomit
ATC kodasN03AX17
Sudėtisstiripentol
GamintojasBiocodex

Straipsnio turinys

INFORMACIJA ANT IŠORINĖSPAKUOTĖS

IŠORINIS ĮPAKAVIMAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 250 mg kietos kapsulės

Stiripentolis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulės sudėtyje yra 250 mg stiripentolio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Kapsulėje yra natrio.

Daugiau informacijos rasite vaisto informaciniame lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 kietų kapsulių

60 kietų kapsulių

90 kietų kapsulių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Peroraliniam naudojimui.

Kapsules nuryti užgeriant vandeniu. Kapsulių nekramtyti.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS: KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) I SPECIALUS (-ŪS)S ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLLIEKŲ TVARKYMAS (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prancūzija

Tel.: + 33 1 41 24 30 00

e. paštas: webar@biocodex.fr

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/001 30 kietų kapsulių

EU/1/06/367/002 60 kietų kapsulių

EU/1/06/367/003 90 kietų kapsulių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Diacomit 250 mg kietos kapsulės

MINIMALI INFORMACIJA ANT BUTELIUKO

TEKSTAS ANT BUTELIUKO INFORMACINIO LAPELIO

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 250 mg kietos kapsulės

Stiripentolis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulės sudėtyje yra 250 mg stiripentolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Kapsulėje yra natrio

Daugiau informacijos rasite vaisto informaciniame lapelyje.

4.VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 kietų kapsulių

60 kietų kapsulių

90 kietų kapsulių

5.VARTOJIMO METODAS OR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Peroraliniam naudojimui.

Kapsules reikia nuryti užgeriant vandeniu. Kapsulių nekramtyti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS: KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITIAS (-I) SPECIALUS (-ŪS)ŪS ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prancūzija

Tel.: + 33 1 41 24 30 00

el. paštas: webar@biocodex.fr

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/001 30 kapsulių

EU/1/06/367/002 60 kapsulių

EU/1/06/367/003 90 kapsulių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 500 mg kietos kapsulės

Stiripentolis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulės sudėtyje yra 500 mg stiripentolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Kapsulėje yra natrio

Daugiau informacijos rasite vaisto informaciniame lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 kietų kapsulių

60 kietų kapsulių

90 kietų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartodami perskaitykite informacinį lapelį.

Peroraliniam naudojimui.

Kapsules reikia nuryti užgeriant vandeniu. Kapsulių nekramtyti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prancūzija

Tel.: + 33 1 41 24 30 00

el. paštas: webar@biocodex.fr

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/004 30 kapsulių

EU/1/06/367/005 60 kapsulių

EU/1/06/367/006 90 kapsulių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Diacomit 500 mg kietos kapsulės

IMINIMALI NFORMACIJA ANT BUTELIUKO

TEKSTAS ANT BUTELIUKO INFORMACINIO LAPELIO

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 500 mg kietoskapsulės

Stiripentolis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulės sudėtyje yra 500 mg stiripentolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Kapsulėje yra natrio.

Daugiau informacijos rasite vaisto informaciniame lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 kietų kapsulių

60 kietų kapsulių

90 kietų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.

Peroraliniam naudojimui.

Kapsules reikia nuryti užgeriant vandeniu. Kapsulių nekramtyti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS: KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE

Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS)S ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJOPAVADINIMAS IR ADRESAS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prancūzija

Tel.: + 33 1 41 24 30 00

el. paštas: webar@biocodex.fr

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/004 30 kapsulių

EU/1/06/367/005 60 kapsulių

EU/1/06/367/006 90 kapsulių

13.SERIJOS NR.

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINIĖ PAKUOTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 250 mg miltelių geriamajai suspensijai ruošti

Stiripentolis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-AI)

1 paketėlio sudėtyje yra 250 mg stiripentolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Aspartamas (E951)

Sorbitolis

Skysta gliukozė (tirpi)Natris

Daugiau informacijos rasite vaisto informaciniame lapelyje.

4.FRAMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 paketėlių, milteliai paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

60 paketėlių, milteliai paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

90 paketėlių, milteliai paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartodami perskaitykite informacinį lapelį.

Peroraliniam naudojimui.

Miltelius ištirpinkite stiklinėje vandens ir suspensiją nedelsdami išgerkite valgio metu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) S ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

)

11.RINKODAROS TEISĖS PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prancūzija

Tel.: + 33 1 41 24 30 00

El. paštas: webar@biocodex.fr

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/007 30 paketėlių

EU/1/06/367/008 60 paketėlių

EU/1/06/367/009 90 paketėlių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Diacomit 250 mg miltelių geriamajai suspensijai ruošti

MINIMALI INFORMACIJA ANT PAKETĖLIO

TEKSTAS ANT PAKETĖLIO INFORMACINIO LAPELIO

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Diacomit 250 mg miltelių paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

Stiripentolis Peroraliniam naudojimui.

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojant perskaitykite vaisto informacinį lapelį..

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

4.SERIJOS NUMERIS

Serija:

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

250 mg

6.KITA

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 500 mg miltelių paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti stiripentolis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 paketėlio sudėtyje yra 500 mg stiripentolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Aspartamas (E951)

Sorbitolis

Skysta gliukozė (tirpi)Natris

Daugiau informacijos rasite vaisto informaciniame lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 paketėlių, milteliai paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

60 paketėlių, milteliai paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

90 paketėlių, milteliai paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Peroraliniam naudojimui.

Miltelius ištirpinkite stiklinėje vandens ir suspensiją nedelsdami išgerkite valgio metu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA

LAIKYTIVAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPRIEINAMOJE VIETOJE

Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS)S ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖSTURĖTOJOPAVADINIMAS IR ADRESAS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prancūzija

Tel.: + 33 1 41 24 30 00

El. paštas: webar@biocodex.fr

12.REGISTRAVIMO TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/010 30 paketėlių

EU/1/06/367/011 60 paketėlių

EU/1/06/367/012 90 paketėlių

13.SERIJOS NaUMERIS

Serija:

14.BPARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Diacomit 500 mg miltelių geriamajai suspensijai ruošti

MINIMALI INFORMACIJA ANT PAKETĖLIO

TEKSTAS ANT PAKETĖLIO

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 500 mg miltelių paketėlyje geriamajai suspensijai ruošti

Stiripentolis Peroraliniam naudojimui.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojant perskaitykite vaisto informacinį lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki MMMM/mm

4. SERIJOS NUMERIS

Serija:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

500 mg

6. KITA

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai