Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Docetaxel Teva (docetaxel) – ženklinimas - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDocetaxel Teva
ATC kodasL01CD02
Sudėtisdocetaxel
GamintojasTeva B.V.  

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ – 20 mg/0,72 ml

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui

Docetakselis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrato flakone yra 20 mg bevandenio docetakselio. Kiekviename koncentrato ml yra 27,73 mg docetakselio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Docetakselio koncentrato flakonas:

Polisorbatas 80, bevandenis etanolis (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje).

Tirpiklio flakonas:

Injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui.

Kiekvienoje kartono dėžutėje yra:

Vienas 0,72 ml koncentrato flakonas (20 mg docetakselio);

Vienas 1,28 ml tirpiklio flakonas (injekcinis vanduo).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną.

ĮSPĖJIMAS: Koncentratą skiesti visu tirpikio flakono turiniu.

Praskiestas tirpalas turi būti toliau skiedžiamas infuziniu skiedikliu prieš vartojimą. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

CITOTOKSINIS PREPARATAS. Vartoti prižiūrint gydytojui, turinčiam gydymo citotoksiniais vaistais patirties.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Vienkartiniai flakonai.

Nesuvartotą turinį reikia tinkamai sunaikinti.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/611/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ – 20 mg/0,72 ml KONCENTRATAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Docetakselis

Leisti į veną.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,72 ml (pripildymas 0,88 ml)

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ – TIRPIKLIS, SKIRTAS 20 mg/0.72 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Tirpiklis Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Injekcinis vanduo

1,28 ml (pripildymas 1,71 ml)

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ – 80 mg/2,88 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui

Docetakselis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrato flakone yra 80 mg bevandenio docetakselio. Kiekviename koncentrato ml yra 27,73 mg docetakselio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Docetakselio koncentrato flakonas:

Polisorbatas 80, bevandenis etanolis (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje).

Tirpiklio flakonas: injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui.

Kiekvienoje kartono dėžutėje yra:

Vienas 2,88 ml koncentrato flakonas (80 mg docetakselio);

Vienas 5,12 ml tirpiklio flakonas (injekcinis vanduo).

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną.

ĮSPĖJIMAS: Koncentratą skiesti visu tirpikio flakono turiniu.

Praskiestas tirpalas turi būti toliau skiedžiamas infuziniu skiedikliu prieš vartojimą. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

CITOTOKSINIS PREPARATAS.Vartoti prižiūrint gydytojui, turinčiam gydymo citotoksiniais vaistais patirties.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Vienkartiniai flakonai.

Nesuvartotą turinį reikia tinkamai sunaikinti.

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/611/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ – 80 mg/2,88 ml KONCENTRATAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Docetakselis

Leisti į veną.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,88 ml (pripildymas 3,40 ml)

6. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ – TIRPIKLIS, SKIRTAS 80 mg/2,88 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Tirpiklis Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Injekcinis vanduo

5,12 ml (pripildymas 6,29 ml)

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai