Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – ženklinimas - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDuoTrav
ATC kodasS01ED51
Sudėtistravoprost / timolol
GamintojasNovartis Europharm Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENO 2,5 ml BUTELIUKO DĖŽUTĖ, TRIJŲ 2,5 ml BUTELIUKŲ DĖŽUTĖ, ŠEŠIŲ 2,5 ml BUTELIUKŲ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

DuoTrav 40 mikrogramų/ml + 5 mg/ml akių lašai, tirpalas travoprostas/timololis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 40 mikrogramų travoprosto ir 5 mg timololio (timololio maleato forma)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtis: polikvaternis-1, manitolis (E421), propilenglikolis (E1520), makrogolglicerolio hidroksisteratas 40 (HCO-40), borato rūgštis, natrio chloridas, natrio hidroksidas ir (arba) vandenilio chlorido rūgštis (pH koregavimui), išgrynintas vanduo.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai, tirpalas

1 x 2,5 ml.

3 x 2,5 ml.

6 x 2,5 ml.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

Išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmojo atidarymo.

Atidaryta:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė.

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – PP buteliukas

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – PP buteliukas

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – PP buteliukas

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – LDPE buteliukas

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – LDPE buteliukas

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – LDPE buteliukas

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16 INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

duotrav

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

DuoTrav 40 mikrogramų/ml + 5 mg/ml akių lašai. travoprostas/timololis.

Vartoti ant akių.

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. <Atidaryti čia>

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

Išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmojo atidarymo.

Atidaryta:

4.SERIJOS NUMERIS

Serija:

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,5 ml.

6 KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

IŠORINĖ PLĖVELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

DuoTrav 40 mikrogramų/ml + 5 mg/ml, akių lašai. travoprostas/timololis.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

Išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmojo atidarymo.

4. SERIJOS NUMERIS

Serija:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,5 ml.

6 KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai