Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edarbi (azilsartan medoxomil) – Preparato charakteristikų santrauka - C09CA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEdarbi
ATC kodasC09CA09
Sudėtisazilsartan medoxomil
GamintojasTakeda Pharma A/S

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Edarbi 20 mg tabletės

Edarbi 40 mg tabletės

Edarbi 80 mg tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Edarbi 20 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 20 mg azilsartano medoksomilio (kalio druskos pavidalu).

Edarbi 40 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 40 mg azilsartano medoksomilio (kalio druskos pavidalu).

Edarbi 80 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 80 mg azilsartano medoksomilio (kalio druskos pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Edarbi 20 mg tabletės

Tabletės yra baltos arba balkšvos spalvos, apvalios, 6,0 mm skersmens, kurių vienoje pusėje yra įspaudas „ASL“, o kitoje – „20“.

Edarbi 40 mg tabletės

Tabletės yra baltos arba balkšvos spalvos, apvalios, 7,6 mm skersmens, kurių vienoje pusėje yra įspaudas „ASL“, o kitoje – „40“.

Edarbi 80 mg tabletės

Tabletės yra baltos arba balkšvos spalvos, apvalios, 9,6 mm skersmens, kurių vienoje pusėje yra įspaudas „ASL“, o kitoje – „80“.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Edarbi skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai gydyti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama pradinė dozė yra 40 mg kartą per parą. Dozę galima didinti iki didžiausios 80 mg dozės vieną kartą per parą, jeigu mažesnė dozė nepakankamai kontroliuoja pacientų kraujospūdį.

Beveik maksimalus kraujospūdį mažinantis poveikis pasireiškia po dviejų gydymo savaičių, o didžiausias poveikis pasiekiamas per 4 savaites.

Jeigu kraujospūdis nepakankamai kontroliuojamas vartojant vien Edarbi, papildomai kraujospūdį galima sumažinti kartu su šiuo vaistiniu preparatu vartojant kitų antihipertenzinių vaistinių preparatų,

įskaitant diuretikus (pvz., chlortalidoną ir hidrochlorotiazidą) ir kalcio kanalų blokatorius (žr. 4.3, 4.4, 4.5 ir 5.1 skyrius).

Specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai (65 metų ir vyresni)

Senyviems pacientams pradinės Edarbi dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių), nors labai senyviems pacientams (≥ 75 metų), kuriems gali būti hipotenzijos rizika, pradinė dozė gali būti 20 mg.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Edarbi vartojimo pacientams, sergantiems sunkiu inkstų sutrikimu arba inkstų ligos paskutine stadija ir turinčius aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.4 ir

5.2 skyrius).

Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Edarbi vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius). Kadangi Edarbi vartojimo pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, patirtis yra ribota, rekomenduojama juos atidžiai stebėti ir reikia apsvarstyti 20 mg pradinės dozės vartojimą (žr. 5.2 skyrių).

Intravaskulinio skysčio tūrio sumažėjimas

Pacientai, kuriems sumažėjęs intravaskulinio skysčio tūris arba elektrolitų kiekis (pvz., vemiantys, viduriuojantys arba dideles diuretikų dozes vartojantys pacientai), Edarbi turi pradėti vartoti prižiūrimi medikų ir pradinė dozė gali būti 20 mg (žr. 4.4 skyrių).

Juodaodžių populiacija

Juodaodžiams nereikia keisti dozės, nors kraujospūdį mažinantis poveikis jiems yra mažesnis palyginti su kitų rasių gyventojais (žr. 5.1 skyrių). Tai paprastai taikytina kitiems angiotenzino II receptorių (AT1) blokatoriams ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriams. Todėl juodaodžių kraujospūdžiui kontroliuoti gali dažniau prireikti didinti Edarbi dozę ir kartu vartoti kitų preparatų.

Vaikų populiacija

Edarbi saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Edarbi yra skirtas vartoti per burną ir jį galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 5.2 skyrių).

4.3Kontraindikacijos

-Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-Antras ir trečias nėštumo trimestrai (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

-Pacientams, kurie serga cukriniu diabetu arba kurių inkstų funkcija sutrikusi

(GFG < 60 ml/min/1,73 m2), Edarbi negalima vartoti kartu su preparatais, kurių sudėtyje yra aliskireno (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Suaktyvinta renino, angiotenzino ir aldosterono sistema (RAAS)

Pacientų, kurių kraujagyslių tonusas ir inkstų funkcija daugiausiai priklauso nuo RAAS aktyvumo (pvz., pacientų, kurie serga staziniu širdies nepakankamumu, sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu arba inkstų arterijos stenoze), gydymas tokiais vaistiniais preparatais kaip angiotenziną konvertuojančio

fermento (AKF) inhibitoriai ir angiotenzino II receptorių blokatoriai, kurie veikia šią sistemą, buvo susijęs su ūmine hipotenzija, azotemija, oligurija arba, retais atvejais, ūminiu inkstų nepakankamumu. Tokio poveikio galimybės, vartojant Edarbi, paneigti negalima.

Edarbi vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, staziniu širdies nepakankamumu arba inkstų arterijos stenoze ir turi aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Pernelyg didelis kraujospūdžio sumažinimas pacientams, sergantiems išemine kardiomiopatija arba išemine smegenų kraujagyslių liga, gali lemti miokardo infarktą arba insultą.

Dvigubas RAAS nuslopinimas

Turima įrodymų, kad kartu vartojant AKF inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireną padidėja hipotenzijos, hiperkalemijos ir inkstų funkcijos susilpnėjimo (įskaitant ūminį inkstų nepakankamumą) rizika. Todėl nerekomenduojama dvigubai nuslopinti RAAS, vartojant AKF inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireno derinį (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

Vis dėlto, jei dvigubas nuslopinimas laikomas absoliučiai būtinu, šis gydymas turi būti atliekamas tik prižiūrint specialistams ir dažnai bei atidžiai tiriant inkstų funkciją, elektrolitų koncentracijas bei kraujospūdį.

Pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, negalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir angiotenzino II receptorių blokatorių.

Inkstų persodinimas

Apie pacientų, kuriems neseniai buvo atlikta inkstų transplantacija, gydymą Edarbi šiuo metu patirties nėra.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Edarbi vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Skysčių ir (arba) elektrolitų netekusių pacientų hipotenzija

Pradėjus gydymą Edarbi, daug skysčių ir (arba) elektrolitų netekusiems pacientams (pvz., vemiantiems, viduriuojantiems arba dideles dozes diuretikų vartojantiems pacientams) gali pasireikšti simptominė hipotenzija. Prieš pradedant vartoti Edarbi, reikia pakoreguoti volemiją arba gydymą pradėti atidžiai prižiūrint medikams ir galima apsvarstyti 20 mg pradinę dozę.

Pirminis hiperaldosteronizmas

Pacientai, kuriems pasireiškia pirminis hiperaldosteronizmas, paprastai nereaguoja į antihipertenzinius vaistinius preparatus, kurie slopina RAAS. Todėl tokiems pacientams Edarbi vartoti nerekomenduojama.

Hiperkalemija

Remiantis kitų vaistinių preparatų, veikiančių RAAS, vartojimo patirtimi, Edarbi vartojant kartu su kalį organizme sulaikančiais diuretikais, kalio papildais, druskos pakaitalais, kurių sudėtyje yra kalio, arba kitais vaistiniais preparatais, galinčiais padidinti kalio kiekius (pvz., heparinu), gali lemti kalio kiekio padidėjimą serume aukštą kraujospūdį turintiems pacientams (žr. 4.5 skyrių). Hiperkalemijos rizika, kuri gali būti pavojinga gyvybei, padidėja senyviems asmenims, pacientams, kuriems nustatytas inkstų veiklos nepakankamumas, cukrinis diabetas ir (arba) pacientams, sergantiems gretutinėmis ligomis. Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį.

Aortos ir mitralinio vožtuvo stenozė, obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija

Pacientus, kuriems pasireiškia aortos ar mitralinio vožtuvo stenozė arba obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija (OHKM) reikia gydyti labai atsargiai.

Nėštumas

Nėščių moterų pradėti gydyti angiotenzino II receptorių blokatoriais negalima. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių blokatoriais yra būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihipertenziniais vaistiniais preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, skirti kitokį tinkamą gydymą (žr. 4.3 ir 4.6 skyrius).

Litis

Edarbi, kaip ir kitokių angiotenzino II receptorių blokatorių, vartoti kartu su ličiu nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu vartoti nerekomenduojama

Litis

Gauta pranešimų, kad kartu su angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais vartojant ličio, laikinai padidėdavo ličio koncentracija kraujo serume, sustiprėdavo toksinis jo poveikis. Panašus poveikis gali pasireikšti ir vartojant angiotenzino II receptorių blokatorius. Dėl patirties stokos apie azilsartano medoksomilio vartojimą kartu su ličiu šis derinys yra nerekomenduojamas. Jeigu nusprendžiama, kad vaistinius preparatus vartoti kartu būtina, rekomenduojama atidžiai stebėti ličio koncentracijas serume.

Kartu vartoti reikia atsargiai

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), įskaitant selektyvius COX-2 inhibitorius, acetilsalicilo rūgštį (> 3 g/parą) ir neselektyvius NVNU

Kai angiotenzino II receptorių blokatoriai vartojami kartu su NVNU (t. y. selektyviais COX-2 inhibitoriais, acetilsalicilo rūgštimi (> 3 g/parą) ir neselektyviais NVNU), gali sumažėti antihipertenzinis poveikis. Be to, kartu vartojant angiotenzino II receptorių blokatorius ir NVNU kyla inkstų funkcijos pablogėjimo ir kalio kiekio padidėjimo serume rizika. Todėl gydymo pradžioje rekomenduojama vartoti pakankamai skysčių ir stebėti inkstų funkciją.

Kalį organizme sulaikantys diuretikai, kalio papildai, druskos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kalio, ir kitos medžiagos, galinčios padidinti kalio kiekį

Padidėjusią kalio koncentraciją kraujyje gali sukelti kartu vartojami kalio išsiskyrimą slopinantys diuretikai, kalio kiekį papildantys preparatai, druskos, kurių sudėtyje yra kalio, bei kiti vaistiniai preparatai, didinantys jo koncentraciją (pvz., heparinas). Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį (žr.

4.4 skyrių).

Papildoma informacija

Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad, palyginti su vieno RAAS veikiančio preparato vartojimu, dvigubas RAAS nuslopinimas, kai vartojamas AKF inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireno derinys, siejamas su dažniau pasitaikančiais nepageidaujamais reiškiniais, tokiais kaip hipotenzija, hiperkalemija ir inkstų funkcijos susilpnėjimas (įskaitant ūminį inkstų nepakankamumą).(žr. 4.3, 4.4 ir 5.1 skyrius).

Azilsartano medoksomilio arba azilsartano tyrimuose nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingos sąveikos juos vartojant su amlodipinu, antacidiniais preparatais, chlortalidonu, digoksinu, flukonazolu, gliburidu, ketokonazolu, metforminu ir varfarinu.

Azilsartanas medoksomilis virškinimo trakte ir (arba) vaistinio preparato absorbcijos metu esterazių yra greitai hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną (žr. 5.2 skyrių). Tyrimai in vitro rodo, kad sąveika dėl esterazės slopinimo yra mažai tikėtina.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Pirmuoju nėštumo trimestru angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti nerekomenduojama (žr.

4.4 skyrių).

Antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti draudžiama (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Duomenų apie azilsartano medoksomilio vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Epidemiologinių tyrimų duomenys dėl pirmuoju nėštumo trimestru vartojamų angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių teratogeninio poveikio nėra galutiniai, tačiau nedidelio rizikos padidėjimo atmesti negalima. Nors kontrolinių epidemiologinių tyrimų duomenų apie angiotenzino II receptorių blokatorių keliamą riziką nėra, tačiau ji gali būti panaši, kaip ir gydymo kitais šios klasės preparatais metu. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių blokatoriais yra būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihipertenziniais vaistiniais preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, skirti kitokį tinkamą gydymą.

Žinoma, kad antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestrais vartojami angiotenzino II receptorių blokatoriai sukelia toksinį poveikį žmogaus vaisiui (inkstų funkcijos susilpnėjimą, oligohidramnioną, kaukolės kaulėjimo sulėtėjimą) ir naujagimiui (inkstų nepakankamumą, hipotenziją, hiperkalemiją) (žr. 5.3 skyrių).

Jeigu moteris antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestru vartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, reikia ultragarsu sekti jos vaisiaus inkstų funkciją ir kaukolę.

Reikia atidžiai sekti, ar naujagimiams, kurių motinos nėštumo metu vartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, nepasireiškia hipotenzija (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Žindymas

Kadangi informacijos apie azilsartano medoksomilio vartojimą žindymo laikotarpiu nėra, žindyvių Edarbi gydyti nerekomenduojama. Žindymo laikotarpiu verčiau gydyti kitokiu būdu, kurio saugumas geriau ištirtas, ypač moteris, krūtimi maitinančias naujagimius arba prieš laiką gimusius kūdikius.

Vaisingumas

Apie azilsartano medoksomilio poveikį žmogaus vaisingumui duomenų nėra. Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad azilsartanas neturi poveikio žiurkių patinų ir patelių vaisingumui (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Azilsartanas medoksomilis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Tačiau reikia atsižvelgti, kad retkarčiais gali pasireikšti svaigulys ar nuovargis.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Edarbi saugumas buvo tirtas klinikiniuose tyrimuose, kuriuose pacientai iki 56 savaičių vartojo 20, 40 arba 80 mg dozes. Šiuose klinikiniuose tyrimuose nepageidaujamos reakcijos, susiję su Edarbi vartojimu, dažniausiai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, o jų dažnumas panašus kaip ir vartojant placebą. Dažniausiai pasireiškusi nepageidaujama reakcija buvo svaigulys. Nepageidaujamų reakcijų dažnumui vartojant šį vaistą lytis, amžius ar rasė poveikio neturėjo. Atliekant vieną placebu kontroliuojamą tyrimą pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas dažnis vartojant 20 mg Edarbi dozę buvo panašus, kaip ir vartojant 40 ir 80 mg dozes.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Remiantis bendrais duomenimis (40 ir 80 mg dozių) nepageidaujamos reakcijos, yra išvardytos toliau, pagal organų sistemų klases ir rekomenduojamus terminus. Nepageidaujamiems reiškiniams suskirstyti pagal dažnį vartojami šie apibūdinimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000) ir labai reti (< 1/10 000), įskaitant pavienius atvejus. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateiktas jo sunkumo mažėjimo tvarka.

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Svaigulys

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni

Hipotenzija

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Viduriavimas

 

Nedažni

Pykinimas

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Bėrimas, niežėjimas

sutrikimai

Reti

Angioedema

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Nedažni

Raumenų spazmai

audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Nedažni

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

 

Periferinė edema

Tyrimai

Dažni

Padidėjęs kreatinfosfokinazės

 

 

aktyvumas kraujyje

 

Nedažni

Padidėjęs kreatinino kiekis

 

 

kraujyje

 

 

Padidėjęs šlapimo rūgšties

 

 

kiekis kraujyje / Hiperurikemija

Pasirinktų nepageidaujamų reiškinių apibūdinimas

Kai Edarbi buvo vartojamas su chlortalidonu, padidėjusio kreatinino kiekio kraujyje ir hipotenzijos nepageidaujamų reiškinių dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną.

Kai Edarbi buvo vartojamas su amlodipinu, periferinės edemos dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną, bet buvo mažesnis nei vartojant vieną amlodipiną.

Tyrimai

Kreatinino kiekis serume

Padidėjusio kreatinino kiekio serume dažnis vartojant Edarbi buvo panašus kaip ir vartojant placebą atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose. Edarbi vartojant kartu su diuretikais, pavyzdžiui, chlortalidonu, didesni kreatinino kiekiai kraujyje buvo dažnesni, kaip ir vartojant kitus angiotenzino II receptorių blokatorius ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorius. Vartojant Edarbi kartu su diuretikais, padidėjęs kreatinino kiekis serume labiau mažino kraujospūdį, lyginant su vienu vaistiniu preparatu. Dauguma šių verčių padidėjimų buvo laikini arba neprogresavo, kai tiriamieji toliau vartojo preparatą. Nutraukus preparato vartojimą, dauguma padidėjusių verčių, kurios gydymo metu nesumažėjo, sugrįžo į normalias, o kreatinino koncentracija daugumai tiriamųjų sugrįžo prie pradinių arba panašių verčių.

Šlapimo rūgštis

Vartojant Edarbi, šiek tiek padidėjo šlapimo rūgšties kiekis serume (10,8 µmol/l), lyginant su placebu (4,3 µmol/l).

Hemoglobinas ir hematokritas

Placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose šiek tiek sumažėjo hemoglobino ir hematokrito vertės (vidutiniškai atitinkamai sumažėjo 3 g/l ir 1 tūrio procentą). Šis poveikis taip pat pastebimas ir vartojant kitus RAAS inhibitorius.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai

Remiantis farmakologiniais duomenimis, perdozavus tikriausiai pasireikš simptominė hipotenzija ir svaigulys. Kontroliuojamų klinikinių tyrimų su sveikais tiriamaisiais metu 7 dienas buvo vartojamos 320 mg azilsartano medoksomilio dozės kartą per parą ir jos buvo gerai toleruojamos.

Valdymas

Pasireiškus simptominei hipotenzijai, reikia taikyti palaikomąjį gydymą ir stebėti gyvybinių funkcijų rodmenis.

Azilsartanas dializės metu nepašalinamas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – renino ir angiotenzino sistemą veikiantys vaistai, angiotenzino II receptorių blokatoriai, gryni; ATC kodas – C09CA09

Veikimo mechanizmas

Azilsartanas medoksomilis yra veiklus vartojant per burną provaistas, kuris greitai paverčiamas veikliąja medžiaga azilsartanu, selektyviai slopinančia angiotenzino II poveikį, blokuojant jo susijungimą su AT1 tipo receptoriumi daugelyje audinių (žr. 5.2 skyrių). Angiotenzinas II – tai pagrindinė RAAS vazopresinė medžiaga, kurios poveikis apima vazokonstrikciją, sintezės stimuliavimą ir aldosterono išsiskyrimą, širdies stimuliavimą ir natrio reabsorbciją inkstuose.

AT1 receptoriaus blokavimas slopina neigiamą angiotenzino II reguliavimą renino išskyrimui, bet padidėjęs renino aktyvumas plazmoje ir angiotenzino II kiekis kraujotakoje neįveikia azilsartano antihipertenzinio poveikio.

Pirminė arterinė hipertenzija

Septyniuose dvigubai koduotuose kontroliuojamuose tyrimuose iš viso dalyvavo 5 941 pacientas (3 672 vartojo Edarbi, 801 – placebą ir 1 468 – veiksmingą palyginamąjį preparatą). 51% pacientų buvo vyrai ir 26% – 65 metų arba vyresni (5% ≥ 75 metų); 67% buvo baltaodžiai ir 19% – juodaodžiai.

Dvejuose 6 savaičių atsitiktinių imčių dvigubai koduotuose tyrimuose Edarbi buvo lyginamas su placebu ir veiksmingais palyginamaisiais preparatais. Abiejų tyrimų duomenys pateikti toliau esančioje lentelėje rodo, kad palyginus su placebu, daug labiau sumažėjo 24 valandų vidutinis kraujospūdis esant žemiausiai vaisto koncentracijai stebint kraujospūdį ambulatoriškai ir klinikoje. Be to, Edarbi 80 mg dozė daug labiau sumažino sistolinį kraujospūdį (SKS) nei didžiausios patvirtintos olmesartano medoksomilio ir valsartano dozės.

 

Placebas

Edarbi

Edarbi

Edarbi

OLM-M

Valsartana

 

 

20 mg

40 mg#

80 mg#

40 mg#

s 320 mg#

Pagrindinė vertinamoji baigtis:

24 val. vidutinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg)

1-as tyrimas

Pokytis nuo

-1,4

-12,2 *

-13,5 *

-14,6 *†

-12,6

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-0,3

-

-13,4 *

-14,5 *†

-12,0

-10,2

pradinio

 

 

 

 

 

 

Svarbiausia antrinė vertinamoji baigtis:

Klinikinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg) (PPSM)

1-as tyrimas

Pokytis nuo

-2,1

-14,3 *

-14,5 *

-17,6 *

-14,9

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-1,8

-

-16,4 *†

-16,7 *†

-13,2

-11,3

pradinio

 

 

 

 

 

 

OLM-M = olmesartanas medoksomilis, MKM = mažiausių kvadratų metodas, PPSM = paskutinio perspektyvinio stebėjimo metu

* Reikšmingas skirtumas palyginti su placebu esant 0,05 lygiui pagal analizę atsižvelgiant į etapus

Reikšmingas skirtumas palyginti su palyginamuoju (-aisiais) preparatu (-ais) esant 0,05 lygiui pagal analizę atsižvelgiant į etapus

#Didžiausia dozė pasiekta 2 tyrime. Dozės buvo priverstinai keičiamos 2 savaitę: Edarbi iš 20 į

40 mg ir iš 40 į 80 mg ir atitinkamai olmesartano medoksomilio ir valsartano iš 20 į 40 mg ir iš 160 į 320 mg

Šiuose dviejuose tyrimuose kliniškai svarbūs ir dažniausiai pasireiškę nepageidaujami reiškiniai buvo svaigulys, galvos skausmas ir dislipidemija. Vartojant Edarbi, olmesartano medoksomilio ir valsartano svaigulys atitinkamai buvo pastebėtas 3,0%, 3,3% ir 1,8% dažniu, galvos skausmas atitinkamai buvo pastebėtas 4,8%, 5,5% ir 7,6% dažniu ir dislipidemija atitinkamai buvo pastebėta

3,5%, 2,4% ir 1,1% dažniu.

Tyrimuose su veiksmingu palyginamuoju preparatu valsartanu ar ramipriliu, vartojant Edarbi kraujospūdį mažinantis poveikis išliko ilgalaikio gydymo metu. Vartojant Edarbi rečiau buvo pastebėtas kosulys (1,2%), palyginti su ramipriliu (8,2%).

Antihipertenzinis azilsartano medoksomilio poveikis pasireiškė per pirmąsias 2 vartojimo savaites, o intensyviausias poveikis buvo pasiektas iki 4 savaitės. Azilsartano medoksomilio kraujospūdžio mažinimo poveikis taip pat išliko visą 24 valandų dozavimo intervalą. Placebą vartojusių mažiausio ir didžiausio SKS ir diastolinio kraujospūdžio (DKS) santykiai buvo maždaug 80% arba didesni.

Staiga nutraukus Edarbi vartojimą po 6 mėnesių gydymo, rikošetinės hipertenzijos nepastebėta.

Tarp senyvų ir jaunesnių pacientų nebuvo pastebėta saugumo ir veiksmingumo skirtumų, bet negalima atmesti kai kurių senyvų žmonių didesnio jautrumo kraujospūdžio mažinimo poveikiui (žr. 4.2 skyrių). Kaip ir vartojant kitų angiotenzino II receptorių blokatorių ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių, antihipertenzinis poveikis buvo mažesnis juodaodžiams (paprastai mažą renino kiekį turinčioje populiacijoje).

Vartojant Edarbi 40 ir 80 mg kartu su kalcio kanalų blokatoriumi (amlodipinu) arba tiazidiniu diuretiku (chlortalidonu) kraujospūdis dar labiau sumažėjo nei vartojant vieną kitokį antihipertenzinį preparatą. Nuo dozės priklausomi nepageidaujami reiškiniai, įskaitant svaigulį, hipotenziją ir padidėjusį kreatinino kiekį serume, buvo dažnesnis kartu vartojant diuretiką, palyginus su Edarbi monoterapija, o hipokalemija buvo retesnė nei vartojant vieną diuretiką.

Edarbi poveikis mirštamumui, sergamumui širdies ir kraujagyslių ligomis bei tikslinių organų pažeidimui šiuo metu yra nežinomas.

Poveikis širdies repoliarizacijai

Buvo atliktas nuodugnus QT/QTc tyrimas siekiant įvertinti azilsartano medoksomilio galimybes pailginti QT/QTc intervalą sveikiems tiriamiesiems. Vartojant 320 mg azilsartano medoksomilio dozę QT/QTc intervalo pailgėjimo įrodymų nebuvo.

Papildoma informacija

Dviem dideliais atsitiktinės atrankos, kontroliuojamais tyrimais (ONTARGET (angl. „ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial“) ir VA NEPHRON-D (angl. „The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes“)) buvo ištirtas AKF inhibitoriaus ir angiotenzino II receptorių blokatoriaus derinio vartojimas.

ONTARGET tyrime dalyvavo pacientai, kurių anamnezėje buvo širdies ir kraujagyslių ar smegenų kraujagyslių liga arba 2 tipo cukrinis diabetas ir susijusi akivaizdi organų-taikinių pažaida. VA NEPHRON-D tyrimas buvo atliekamas su pacientais, sergančiais 2 tipo cukriniu diabetu ir diabetine nefropatija.

Šie tyrimai neparodė reikšmingo teigiamo poveikio inkstų ir (arba) širdies ir kraujagyslių ligų baigtims ir mirštamumui, bet, palyginti su monoterapija, buvo pastebėta didesnė hiperkalemijos, ūminio inkstų pažeidimo ir (arba) hipotenzijos rizika. Atsižvelgiant į panašias farmakodinamines savybes, šie rezultatai taip pat galioja kitiems AKF inhibitoriams ir angiotenzino II receptorių blokatoriams.

Todėl pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, negalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir angiotenzino II receptorių blokatorių.

ALTITUDE (angl. „Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints“) tyrimu buvo siekiama ištirti, ar būtų naudingas aliskireno įtraukimas į standartinį pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu ir lėtine inkstų liga, širdies ir kraujagyslių liga arba abiem ligomis, gydymą AKF inhibitoriumi arba angiotenzino II receptorių blokatoriumi. Tyrimas buvo nutrauktas pirma laiko, nes padidėjo nepageidaujamų baigčių rizika. Mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir insulto atvejų skaičius aliskireno grupėje buvo didesnis nei placebo grupėje, o nepageidaujami reiškiniai ir sunkūs nepageidaujami reiškiniai (hiperkalemija, hipotenzija ir inkstų funkcijos sutrikimai) aliskireno grupėje taip pat pasireiškė dažniau nei placebo grupėje.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Edarbi tyrimų su viena ar daugiau vaikų hipertenzijos populiacijos pogrupių duomenis ( vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Išgėrus azilsartano medoksomilio, jis greitai virškinimo trakte ir (arba) absorbcijos metu hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną. In vitro tyrimai rodo, kad karboksimetilenbutenolidazė dalyvauja hidrolizėje žarnyne ir kepenyse. Be to, plazmos esterazės dalyvauja hidrolizuojant azilsartano medoksomilį į azilsartaną.

Absorbcija

Geriamojo azilsartano medoksomilio absoliutus biologinis prieinamumas remiantis azilsartano kiekiu plazmoje yra maždaug 60%. Didžiausia azilsartano koncentracija plazmoje (Cmax), pasiekiama maždaug per 1,5–3 val. po azilsartano medoksomilio išgėrimo. Maistas neturi poveikio azilsartano biologiniam prieinamumui (žr. 4.2 skyrių).

Pasiskirstymas

Azilsartano pasiskirstymo tūris yra maždaug 16 litrų. Azilsartanas stipriai jungiasi su plazmos baltymais (> 99%), daugiausia serumo albuminu. Jungimasis prie baltymų yra pastovus, kai azilsartano koncentracija plazmoje gerokai viršija rekomenduojamomis dozėmis pasiektą intervalą.

Biotransformacija

Azilsartanas metabolizuojamas į du pagrindinius metabolitus. Svarbiausias metabolitas plazmoje susidaro O-dealkilinimo būdu ir jis vadinamas M-II, o mažiau svarbus metabolitas M-I susidaro dekarboksilinimo būdu. Sisteminis svarbiausio ir mažiau svarbaus metabolitų poveikis žmonėms buvo atitinkamai maždaug 50% ir mažiau nei 1% nei azilsartano. Metabolitai M-I ir M-II neprisideda prie azilsartano medoksomilio farmakologinio aktyvumo. Pagrindinis fermentas atsakingas už azilsartano metabolizmą yra CYP2C9.

Šalinimas

Išgėrus 14C žymėto azilsartano medoksomilio, maždaug 55% radioaktyvios medžiagos pasišalino su išmatomis ir maždaug 42% su šlapimu; 15% su šlapimu pasišalinusios dozės buvo azilsartanas. Azilsartano pusinės eliminacijos laikotarpis yra maždaug 11 valandų, o klirensas per inkstus – maždaug 2,3 ml/min. Azilsartano pusiausvyrinė koncentracija susidarė per 5 dienas ir, vartojant kartotines dozes vieną kartą per parą, vaistinio preparato plazmoje nesikaupė.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Buvo nustatytas proporcingas dozei azilsartano koncentracijos pokytis vartojant vienkartinę arba kartotines nuo 20 mg iki 320 mg azilsartano medoksomilio dozes.

Specialių pacientų grupių savybės

Vaikų populiacija

Azilsartano farmakokinetika nebuvo tirta vaikams iki 18 metų amžiaus.

Senyvi pacientai

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria jaunų (18-45 metų) ir senyvo amžiaus (65-85 metų) pacientų organizmuose.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientų, kurie serga lengvu, vidutinio sunkumo ar sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, azilsartano organizme bendra ekspozicija (AUC) padidėjo atitinkamai +30%, +25% ir +95%. Padidėjimo (+5%) nebuvo pastebėta paskutinės stadijos inkstų liga sergantiems pacientams, kurie buvo dializuojami. Deja, pacientų, turinčių sunkių inkstų sutrikimų arba sergančių paskutinės stadijos inkstų liga, vartojimo klinikinės patirties nėra (žr. 4.2 skyrių). Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Edarbi vartojimas iki 5 dienų tiriamiesiems, sergantiems lengvu (Child-Pugh A) arba vidutinio sunkumo (Child-Pugh B) kepenų funkcijos sutrikimu sukėlė šiek tiek didesnę azilsartano ekspoziciją (AUC padidėjo nuo 1,3 iki 1,6 karto (žr. 4.2 skyrių)). Edarbi vartojimas nebuvo tirtas pacientams, sergantiems sunkiais kepenų funkcijos sutrikimais.

Lytis

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria vyrams ir moterims. Atsižvelgiant į lytį dozės koreguoti nereikia.

Rasė

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria tarp juodaodžių ir baltaodžių populiacijų. Atsižvelgiant į rasę dozės koreguoti nereikia.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, toksinio poveikio reprodukcijai, mutageniškumo ir kancerogeniškumo tyrimų metu buvo tiriamas azilsartanas medoksomilis ir svarbiausias žmogaus metabolitas M-II.

Kartotinių dozių toksiškumo tyrimuose su gyvūnais, kurių kraujospūdis normalus, dozės, kurių ekspozicija panaši į klinikinių gydomųjų dozių, lėmė mažesnius eritrocitų parametrus, inkstų ir inkstų hemodinamikos pokyčius bei didesnį kalio kiekį kraujyje. Šis poveikis, kuriam buvo užkirstas kelias geriamuoju fiziologinio tirpalo papildu, nebuvo kliniškai reikšmingas gydant hipertenziją.

Žiurkėms ir šunims buvo pastebėtas didesnis renino aktyvumas plazmoje ir inkstų arti glomerulų esančių ląstelių hipertrofija / hiperplazija. Šie pokyčiai, kurie būdingi ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriams ir kitiems angiotenzino II receptorių blokatoriams, nėra kliniškai reikšmingi.

Azilsartanas ir M-II prasiskverbė per placentą ir buvo rasti vaikingų žiurkių vaisiuose bei išsiskyrė su žindančių žiurkių pienu. Reprodukcinio toksiškumo tyrimuose nebuvo pastebėta poveikio vyriškos ar moteriškos lyties gyvūnų vaisingumui. Teratogeninio poveikio įrodymų nėra, bet tyrimai su gyvūnais parodė tam tikras pavojingas jauniklių postnatalinio vystymosi galimybes, pavyzdžiui, mažesnį kūno svorį, šiek tiek pavėluotą fizinį vystymąsi (pavėluotą priekinių dantų dygimą, ausų kaušelių atsiskyrimą, akių atmerkimą) ir didesnį mirštamumą.

In vitro tyrimų duomenys neparodė azilsartano ir M-II mutageniškumo ir atitinkamo klastogeninio poveikio; taip pat nenustatyta jų kancerogeniškumo žiurkėms ir pelėms.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis (E 421)

Fumaro rūgštis (E 297)

Natrio hidroksidas

Hidroksipropilceliuliozė (E 463)

Kroskarmeliozės natrio druska

Mikrokristalinė celiuliozė (E 460)

Magnio stearatas (E 572)

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Šio vaistinio preparato laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Aliuminio lizdinės plokštelės su sausikliu.

Pakuočių dydžiai :

14, 28, 30, 56, 90 arba 98 tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/734/001 14 tablečių

EU/1/11/734/002 28 tabletės

EU/1/11/734/012 30 tablečių

EU/1/11/734/003 56 tabletės

EU/1/11/734/013 90 tablečių

EU/1/11/734/004 98 tabletės

EU/1/11/734/005 14 tablečių

EU/1/11/734/006 28 tabletės

EU/1/11/734/014 30 tablečių

EU/1/11/734/007 56 tabletės

EU/1/11/734/015 90 tablečių

EU/1/11/734/008 98 tabletės

EU/1/11/734/016 14 tablečių

EU/1/11/734/009 28 tabletės

EU/1/11/734/017 30 tablečių

EU/1/11/734/010 56 tabletės

EU/1/11/734/018 90 tablečių

EU/1/11/734/011 98 tabletės

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2011 m. gruodžio mėn. 7 d.

Paskutinio perregistravimo data

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai