Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Preparato charakteristikų santrauka - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEffentora
ATC kodasN02AB03
Sudėtisfentanyl
GamintojasTeva B.V.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EFFENTORA 100 mikrogramų žandinės tabletės

EFFENTORA 200 mikrogramų žandinės tabletės

EFFENTORA 400 mikrogramų žandinės tabletės

EFFENTORA 600 mikrogramų žandinės tabletės

EFFENTORA 800 mikrogramų žandinės tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

EFFENTORA 100 mikrogramų žandinės tabletės

Vienoje žandinėje tabletėje yra 100 mikrogramų fentanilio (citrato forma). Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: vienoje tabletėje yra 10 mg natrio.

EFFENTORA 200 mikrogramų žandinės tabletės

Vienoje žandinėje tabletėje yra 200 mikrogramų fentanilio (citrato forma). Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: vienoje tabletėje yra 20 mg natrio.

EFFENTORA 400 mikrogramų žandinės tabletės

Vienoje žandinėje tabletėje yra 400 mikrogramų fentanilio (citrato forma). Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: vienoje tabletėje yra 20 mg natrio.

EFFENTORA 600 mikrogramų žandinės tabletės

Vienoje žandinėje tabletėje yra 600 mikrogramų fentanilio (citrato forma). Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: vienoje tabletėje yra 20 mg natrio.

EFFENTORA 800 mikrogramų žandinės tabletės

Vienoje žandinėje tabletėje yra 800 mikrogramų fentanilio (citrato forma). Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: vienoje tabletėje yra 20 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Žandinė tabletė.

EFFENTORA 100 mikrogramų žandinės tabletės

Plokščia, balta, apvali tabletė nuožulniais kraštais; vienoje tabletės pusėje įspausta „C“, kitoje – „1“.

EFFENTORA 200 mikrogramų žandinės tabletės

Plokščia, balta, apvali tabletė nuožulniais kraštais; vienoje tabletės pusėje įspausta „C“, kitoje – „2“.

EFFENTORA 400 mikrogramų žandinės tabletės

Plokščia, balta, apvali tabletė nuožulniais kraštais; vienoje tabletės pusėje įspausta „C“, kitoje – „4“.

EFFENTORA 600 mikrogramų žandinės tabletės

Plokščia, balta, apvali tabletė nuožulniais kraštais; vienoje tabletės pusėje įspausta „C“, kitoje – „6“.

EFFENTORA 800 mikrogramų žandinės tabletės

Plokščia, balta, apvali tabletė nuožulniais kraštais; vienoje tabletės pusėje įspausta „C“, kitoje – „8“.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

EFFENTORA malšina skausmo proveržius vėžiu sergantiems suaugusiesiems, kuriems jau taikomas palaikomasis gydymas opioidais nuo lėtinio onkologinio skausmo.

Skausmo proveržiai yra laikinas skausmo sustiprėjimas, atsirandantis nepaisant veiksmingo nuolatinio skausmo slopinimo būdo taikymo.

Pacientai, kuriems taikomas palaikomasis gydymas opioidais, yra ligoniai, kurie vieną savaitę arba ilgiau vartoja ne mažiau kaip 60 mg per parą geriamojo morfino, ne mažiau kaip 25 mikrogramus per valandą transderminio fentanilio, ne mažiau kaip 30 mg per parą oksikodono, ne mažiau kaip 8 mg per parą geriamojo hidromorfono arba kito opioido atitinkamo analgezinio poveikio dozę.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą pradėti ir toliau prižiūrėti turi gydytojas, turintis patirties vėžiu sergančių pacientų gydymų opioidais. Gydytojai turi atsižvelgti į piktnaudžiavimo fentaniliu galimybę. Pacientus reikia perspėti, kad kartu vartoti dviejų skirtingų formų fentanilio skausmo proveržiams slopinti negalima ir kad jie, prieš pradėdami vartoti EFFENTORA, turi atiduoti sunaikinimui kitus fentanilio preparatus, kurie buvo skiriami skausmo proveržiams slopinti. Kad pacientas nesusipainiotų ir siekiant išvengti galimo perdozavimo, reikia periodiškai sumažinti paciento turimų įvairių stiprumų tablečių skaičių.

Dozavimas

Dozės titravimas

EFFENTORA dozė individualiai titruojama iki veiksmingosios dozės, užtikrinančios pakankamą analgezinį poveikį ir mažiausią nepageidaujamų reakcijų skaičių. Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad EFFENTORA dozės skausmo proveržiams slopinti negalima nustatyti pagal palaikomąją opioidų paros dozę.

Iki pasiekiant veiksmingąją dozę, pacientus būtina atidžiai stebėti.

Dozės titravimas pacientams, kurie šiuo vaistiniu preparatu nekeičia kitų medikamentų, kurių sudėtyje yra fentanilio

Pradinė EFFENTORA dozė yra 100 mikrogramų, kuri, jei reikia, palaipsniui didinama vartojant prieinamas kito stiprumo tabletes (100, 200, 400, 600, 800 mikrogramų).

Titravimas pacientams, kurie šiuo vaistiniu preparatu keičia kitus medikamentus, kurių sudėtyje yra fentanilio

Dėl skirtingos absorbcijos vaistiniai preparatai negali būti keičiami keičiami santykiu 1:1. Pradedant vartoti EFFENTORA vietoj kito geriamojo fentanilio citrato, reikia atlikti atskirą dozės titravimą vaistui EFEENTORA, nes skirtingų vaistinių preparatų biologinis prieinamumas reikšmingai skiriasi. Manoma, kad pradinė šių pacientų dozė yra didesnė negu 100 mikrogramų.

Titravimo metodas

Jeigu, titruojant dozę, per 30 minučių po vienos tabletės suvartojimo, skausmą malšinantis poveikis yra nepakankamas, galima vartoti dar vieną to paties stiprumo EFFENTORA tabletę.

Jeigu skausmo proveržiui malšinti reikia daugiau negu vienos tabletės, kitam skausmo proveržiui malšinti galima vartoti kito (didesnio) prieinamo stiprumo tabletę.

Titruojant galima vartoti kelias tabletes. Titruojant dozę, vieno skausmo proveržio numalšinimui galima vartoti ne daugiau keturių tablečių po 100 mikrogramų arba ne daugiau keturių tablečių po 200 mikrogramų.Dozė titruojama pagal šį planą.

Jeigu pradinė 100 mikrogramų tabletė neveiksminga, pacientui galima patarti sekančio skausmo proveržio metu suvartoti dvi 100 mikrogramų tabletes. Patartina po vieną tabletę užsikišti už

abiejų žandų. Jeigu nustatoma, kad tai yra veiksmingoji dozė, kitus skausmo proveržius galima malšinti viena 200 mikrogramų EFFENTORA tablete.

Jei vienkartinė 200 mikrogramų EFFENTORA tabletė (arba dvi tabletės po 100 mikrogramų) neveiksminga, pacientui galima patarti sekančio skausmo proveržio metu suvartoti dvi

200 mikrogramų tabletes (arba keturias 100 mikrogramų tabletes). Patartina už abiejų žandų užsikišti po dvi tabletes. Jeigu nustatoma, kad tai yra veiksmingoji dozė, kitus skausmo proveržius galima malšinti viena 400 mikrogramų EFFENTORA tablete.

Titruojant iki 600 mikrogramų ir 800 mikrogramų, būtina vartoti 200 mikrogramų tabletes.

Didesnių kaip 800 mikrogramų dozių poveikis klinikinių tyrimų metu netirtas.

Malšinant atskirus skausmo proveržius, būtina vartoti ne daugiau kaip dvi tabletes vaistinio preparato, išskyrus titravimą, kai vartojama iki keturių tablečių medikamento taip, kaip aprašyta anksčiau. Titravimo metu prieš malšinant kitą skausmo proveržį vaistu EFFENTORA, pacientai turi palaukti ne mažiau kaip 4 valandas.

Palaikomasis gydymas

Titravimo metu nustačius veiksmingąją dozę, pacientai turi toliau vartoti po vieną tokią dozę atitinkančio stiprumo tabletę. Skausmo proveržio epizodai gali būti įvairaus intensyvumo ir su laiku, dėl vėžio progresavimo, gali reikėti didesnės EFFENTORA dozės. Tokiais atvejais gali būti vartojama antra to paties stiprumo tabletė. Jeigu kelis kartus iš eilės reikėjo antros EFFENTORA tabletės, reikia koreguoti įprastinę palaikomąją dozę (žr. toliau).

Palaikomojo gydymo metu prieš vaistu EFFENTORA slopindami kitą skausmo proveržį, pacientai turi palaukti ne mažiau kaip 4 valandas.

Kartotinis dozės koregavimas

Palaikomoji EFFENTORA dozė turi būti didinama tada, kai pacientui kelis skausmo proveržius iš eilės vienam skausmo proveržiui numalšinti reikia daugiau nei vienos tabletės. Dozės koregavimas atliekamas tuo pačiu principu, kaip dozės titravimas (žr. aukščiau).

Jei per 24 valandas pacientai patiria daugiau kaip keturis skausmo proveržius iš eilės, kitų kartu palaikomajam gydymui vartojamų opioidų dozes gali tekti keisti.

Gydymo nutraukimas

EFFENTORA vartojimą reikia nedelsiant nutraukti, jeigu pacientui nebepasireiškia skausmo proveržiai. Turi būti toliau taikomas skirtas nuolatinio foninio skausmo gydymas. Jei reikia nutraukti gydymą visais opioidais, gydytojas turi atidžiai stebėti pacientą, kad būtų kontroliuojama staigaus vartojimo nutraukimo šalutinio poveikio rizika.

Kepenų arba inkstų veiklos sutrikimas

Pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkiu inkstų arba kepenų veiklos sutrikimu, EFFENTORA reikia vartoti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Pacientai, kuriems yra burnos sausmė

Pacientams, kuriems yra burnos sausmė, prieš vartojant EFFENTORA patartina sudrėkinti žandų ertmę išgeriant vandens. Jeigu ir šiuo būdu nepavyksta pasiekti tinkamo vaisto suputojimo, patartina apsvarstyti gydymo pakeitimo galimybę.

Vartojimas senyviems asmenims (vyresniems kaip 65 metų)

Klinikinių tyrimų metu pastebėta, kad vyresniems kaip 65 metų pacientams titravimo metu nustatoma mažesnė veiksmingoji dozė, nei jaunesniems pacientams. Senyviems pacientams EFFENTORA dozę būtina titruoti atsargiau.

Vaikų populiacija

EFFENTORA saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki 18 metų neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Sudrėkus EFFENTORA tabletei prasideda putojimo reakcija, kurios metu perduodama veiklioji medžiaga. Todėl pacientams patariama neatidaryti plokštelės lizdo, kol nebus pasiruošę užkišti tabletę už žando.

Lizdinės pakuotės atidarymas

Būtina įspėti pacientus NEMĖGINTI išstumti tabletės per plokštelę, nes tai gali pažeisti žandinę tabletę. Teisingai tabletė iš pakuotės išimama šiuo būdu.

Nuo lizdinės plokštelės per perforuotą liniją atplėšiama plokštelės dalis su vienu lizdu. Tada ši lizdinės ploštelės dalis sulenkiama išilgai dengiamojoje plėvelėje atspausdintos linijos ten, kur nurodyta. Nulupkite dengiamąją plėvelę, kad atsidengtų tabletė.

Pacientams būtina nurodyti nemėginti tabletės sutrinti ar perlaužti.

Negalima laikyti iš lizdinės pakuotės išimtos tabletės, nes taip negalima užtikrinti tabletės vientisumo ir kyla atsitiktinio vaistinio preparato vartojimo pavojus.

Tabletės vartojimas

Pacientai turi išimti tabletę iš lizdinės plokštelės ir iškart visą EFFENTORA tabletę užsikišti už žando (šalia krūminio danties tarp žando ir dantenų).

EFFENTORA tabletės negalima čiulpti, kramtyti arba nuryti, kadangi vartojant kitaip, nei nurodyta, vaistinio preparato koncentracija plazmoje būna mažesnė.

EFFENTORA tabletė už žando užkišama ir laikoma kol visiškai ištirps. Paprastai tai trunka 14– 25 minutes.

Alternatyviai, tabletę galima pakišti po liežuviu (žr. 5.2 skyrių).

Jei po 30 minučių burnoje yra EFFENTORA tabletės likučių, juos galima nuryti užsigeriant stikline vandens.

Manoma, kad laikas, per kurį tabletė visiškai ištirpsta vartojant ant burnos gleivinės, neturi įtakos fentanilio sisteminės ekspozicijos greičiui.

Laikant už žando tabletę pacientams negalima valgyti arba gerti.

Jeigu sudirginama žando gleivinė, patartina tabletę patalpinti kitoje žando ertmės vietoje.

4.3

Kontraindikacijos

 

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

 

Pacientai, kuriems netaikomas palaikomasis gydymas opioidais, nes jiems yra didesnis

 

kvėpavimo slopinimo pavojus.

Sunkus kvėpavimo slopinimas arba sunkios plaučių obstrukcinės ligos.

 

Kitokio ūmaus skausmo, kuris nėra skausmo proveržis, gydymas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Atsitiktinai pavartojus vaikams

Pacientus ir jų slaugytojus būtina įspėti, kad medikamento EFFENTORA veikliosios medžiagos kiekis gali būti mirtinas, ypač vaikui,. Todėl visas tabletes privaloma laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Stebėjimas

Siekiant sumažinti su opioidų vartojimų susijusių nepageidaujamų reiškinių pavojų ir nustatyti veiksmingąją dozę, titravimo proceso metu pacientus privalo atidžiai stebėti sveikatos priežiūros darbuotojai.

Palaikomasis gydymas opioidais

Prieš pradedant gydymą vaistu EFFENTORA svarbu stabilizuoti pacientų nuolatinį skausmą malšinantį palaikomąjį gydymą opioidais, o gydymo vaistu EFFENTORA metu pacientas turi toliau vartoti palaikomojo poveikio opioidinius preparatus.

Kvėpavimo slopinimas

Kaip ir vartojant kitų opioidų, gydymas fentaniliu gali sukelti klinikai reikšmingą kvėpavimo slopinimą. Netinkamas pacientų parinkimas (pvz., skiriant pacientams, kurie nevartojo palaikomojo gydymo opioidais) ir (arba) netinkamos dozės vartojimas sukėlė mirtinas pasekmes gydant EFFENTORA, taip pat kaip ir gydant kitais fentanilio preparatais.

EFFENTORA galima vartoti tik esant 4.1 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga

Ypač svarbu atsargiai titruoti EFFENTORA dozę pacientams, sergantiems nesunkia lėtine obstrukcine plaučių liga arba kitais sveikatos sutrikimais, keliančiais kvėpavimo funkcijos slopinimo pavojų, nes net įprastinės terapinės EFFENTORA dozės gali dar labiau susilpninti kvėpavimą ir sukelti kvėpavimo funkcijos nepakankamumą.

Alkoholis

Kartu su fentaniliu vartojant alkoholio, gali pasireikšti stipresnis slopinantis poveikis, galintis lemti mirtinas pasekmes (žr. 4.5 skyrių).

Padidėjęs galvospūdis, sutrikusi sąmonė

Ypač atsargiai EFFENTORA reikia skirti pacientams, kurie yra jautrūs kaukolės vidaus pokyčiams, atsirandantiems dėl CO2 kaupimosi, pvz., pacientams, kuriems yra padidėjęs galvospūdis arba sutrikusi sąmonė. Opioidai gali maskuoti galvos smegenų traumą patyrusių pacientų ligos eigą, todėl jiems opioidų vartojimas turi būti pagrįstas.

Širdies liga

Fentanilis gali sukelti bradikardiją. Pacientams, kurie anksčiau sirgo arba dabar serga širdies ritmo sutrikimais, pasireiškiančiais širdies susitraukimų dažnio sulėtėjimu, fentanilį reikia vartoti atsargiai.

Sutrikusi inkstų arba kepenų veikla

Taip pat atsargiai EFFENTORA reikia skirti pacientams, kurių sutrikusi inkstų arba kepenų veikla. Kepenų ir inkstų veiklos sutrikimų įtaka vaistinio preparato farmakokinetikai neįvertinta, tačiau nustatyta, kad į veną švirkščiamo fentanilio klirensas esant kepenų ir inkstų veiklos nepakankamumui pakinta dėl metabolinio klirenso ir baltymų plazmoje pokyčių. Dėl kepenų ir inkstų veiklos sutrikimų, suvartojus EFFENTORA gali padidėti nuryto fentanilio biologinis prieinamumas ir sumažėti jo sisteminis klirensas, dėl ko gali padidėti ir pailgėti opioidų poveikis. Todėl pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkiu kepenų arba inkstų veiklos nepakankamumu, dozės titravimą reikia atlikti ypač atsargiai.

Pacientams, kuriems yra hipovolemija ir hipotenzija vaistinio preparato vartojimą būtina atidžiai apsvarstyti.

Serotonino sindromas

Reikia imtis atsargumo priemonių, jei Effentora vartojamas kartu su vaistais, kurie veikia serotoninergines neuromediatorių sistemas.

Kartu vartojant serotonerginius vaistus, pvz., selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) bei serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI), taip pat vaistus, kurie gali trikdyti serotonino metabolizmą (įskaitant monoaminooksidazės inhibitorius [MAO inhibitorius]), gali pasireikšti potencialiai gyvybei pavojingas serotonino sindromas. Jis gali pasireikšti vartojant rekomenduojamą dozę.

Esant serotonino sindromui, gali pasireikšti psichinės būklės pokyčiai (pvz., susijaudinimas, haliucinacijos, koma), autonominis nestabilumas (pvz., tachikardija, nepastovus kraujospūdis, hipertermija), nervų ir raumenų sutrikimai (pvz., hiperrefleksija, koordinacijos nebuvimas, raumenų sąstingis) ir (arba) virškinimo trakto bei žarnyno simptomai (pvz., pykinimas, vėmimas, viduriavimas) ir kt.

Įtarus serotonino sindromą, gydymą Effentora reikia nutraukti.

Tolerancija, priklausomybė

Pakartotinai vartojant opioidų (fentanilio) gali išsivystyti fizinė ir (arba) psichologinė priklausomybė. Tačiau vartojant terapines dozes jatrogeninis potraukis opioidams išsivysto retai.

Kontroliuojamas natrio kiekis maiste

Vienoje EFFENTORA 100 mikrogramų žandinėje tabletėje yra 10 mg natrio.

Vienoje 200 mikrogramų, 400 mikrogramų, 600 mikrogramų ir 800 mikrogramų žandinėje tabletėje yra 20 mg natrio.

Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

Anafilaksija ir padidėjęs jautrumas

Vartojant ant burnos gleivinės vartojamus fentanilio preparatus, nustatyta anafilaksija ir padidėjęs jautrumas (žr. 4.8 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Medžiagos, veikiančios CYP3A4 aktyvumą

Fentanilį metabolizuoja daugiausia žmogaus P450 citochromo 3A4 izofermentų sistema (CYP3A4), todėl EFFENTORA vartojant kartu su medžiagomis, veikiančiomis CYP3A4 aktyvumą, galima medikamentų sąveika.

CYP3A4 induktoriai

Vartojant kartu su 3A4 aktyvumą skatinančiomis medžiagomis gali sumažėti vaisto EFFENTORA veiksmingumas.

CYP3A4 inhibitoriai

EFFENTORA vartojant su stipriais CYP3A4 inhibitoriais (pvz., ritonaviru, ketokonazolu, itrakonazolu, troleandomicinu, klaritromicinu ir nelfinaviru) arba vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitoriais (pvz., amprenaviru, aprepitantu, diltiazemu, eritromicinu, flukonazolu, fosamprenaviru, greipfrutų sultimis ir verapamiliu) gali padidėti fentanilio koncentracija plazmoje ir kilti sunkaus šalutinio vaistinio preparato poveikio, įskaitant mirtiną kvėpavimo slopinimą, pavojus. Pacientus, kurie EFFENTORA vartoja su vidutinio stiprumo arba stipriais CYP3A4 inhibitoriais, reikia ilgai ir atidžiai stebėti. Būtina atsargiai didinti medikamento dozę.

Medžiagos, galinčios sustiprinti CNS slopinantį poveikį

Vartojant fentanilį su kitais centrinę nervų sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais, įskaitant kitus opioidus, raminamuosius arba migdomuosius, visus anestetikus, fenotiazinus, trankviliantus, skeleto raumenų relaksantus, raminamojo poveikio antihistamininius medikamentus ir alkoholį, gali pasireikšti papildomas slopinantis poveikis, galintis lemti mirtinas pasekmes (žr. 4.4 skyrių).

Daliniai opioidų agonistai/antagonistai

Nerekomenduojama vartoti kartu su daliniais opioidų agonistais/antagonistais (pvz., buprenorfinu, nalbufinu, pentazocinu). Šių medžiagų trauka opioidų receptoriams labai didelė, o sukeliamas poveikis sąlyginai mažas, todėl jos iš dalies silpnina fentanilio analgezinį poveikį ir gali sukelti nutraukimo simptomus nuo opioidų priklausomiems pacientams.

Serotoninerginės medžiagos

Vartojant fentanilį su serotonerginiu preparatu, tokiu kaip selektyvusis serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI), serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI) arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAO inhibitorius), gali padidėti gyvybei pavojingos būklės – serotonino sindromo – rizika. EFFENTORA nepatartina vartoti pacientams, kurie per pastarąsias 14 dienų vartojo MAO inhibitorių, nes yra duomenų, kad vartojant opioidinių analgetikų galimas sunkus ir nenuspėjamas MAO inhibitorių poveikio sustiprėjimas.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie fentanilio vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. EFFENTORA nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Nėštumo metu ilgą laiką vartojant fentanilį, atsiranda rizika, kad naujagimiui išsivystys opioidų abstinencijos sindromas, kuris, jei nepastebimas ir negydomas, gali kelti pavojų gyvybei ir turi būti gydomas laikantis neonatologijos specialistų parengtų protokolų. Jei nėštumo metu būtina ilgą laiką vartoti opioidus, įspėkite pacientę apie naujagimių opioidų abstinencijos sindromo riziką ir užtikrinkite, kad būtų prieinamas tinkamas gydymas (žr. 4.8 skyrių).

Patartina nevartoti fentanilio gimdymo (taip pat ir atliekant Cezario pjūvio operaciją), nes fentanilis prasiskverbia per placentą ir vaisiui gali sukelti kvėpavimo slopinimą. Jeigu gimdyvė vartojo EFFENTORA, būtina pasirengti naujagimiui vartoti antidoto.

Žindymas

Fentanilio patenka į motinos pieną; žindomam kūdikiui jis gali sukelti raminamąjį poveikį bei kvėpavimo slopinimą. Fentanilio žindyvėms vartoti negalima ir negalima vėl pradėti žindymo, kol po paskutinės fentanilio dozės suvartojimo praėjo mažiau nei 5 paros.

Vaisingumas

Duomenų apie žmogaus vaisingumą nėra. Su gyvūnais atliktų tyrimų metu stebėtas patinų vaisingumo sumažėjimas (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta, tačiau opioidiniai analgetikai sutrikdo protinius ir (arba) fizinius sugebėjimus, reikalingus potencialiai pavojingoms užduotims atlikti (pvz., vairuoti arba valdyti mechanizmus). Pacientams patartina nevairuoti arba nevaldyti mechanizmų, jeigu vartodami EFFENTORA patiria mieguistumą, svaigulį arba regėjimo sutrikimus ir nevairuoti arba nevaldyti mechanizmų, kol tęsiasi šis poveikis.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Manoma, kad vartojant EFFENTORA gali pasireikšti tipiškos opioidų sukeliamos nepageidaujamos reakcijos. Dažnai jos išnyksta arba susilpnėja toliau vartojant vaistinio preparato, kai pacientui titravimo būdu nustatoma veiksmingoji dozė. Sunkiausios nepageidaujamos reakcijos yra kvėpavimo slopinimas (galintis sukelti apnėją ir kvėpavimo sustojimą), kraujotakos slopinimas, hipotenzija ir šokas, todėl visus pacientus dėl šių poveikių reikia atidžiai stebėti.

Klinikiniuose EFFENTORA saugumo ir veiksmingumo gydant skausmo proveržius tyrimuose,dalyvavę pacientai nuolatiniam skausmui malšinti papildomai vartojo opioidų (pvz., pailginto atpalaidavimo morfino arba transderminio fentanilio). Todėl neįmanoma aiškiai atskirti vien tik EFFENTORA sukelto šalutinio poveikio.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Klinikinių tyrimų metu ir poregistraciniu laikotarpiu gauta pranešimų apie šiuos EFFENTORA ir (arba) kitų junginių, kurių sudėtyje yra fentanilio, nepageidaujamas reakcijas. Nepageidaujami reiškiniai toliau išvardyti pagal MedDRA organų sistemų klases ir dažnį (dažnis apibūdinamas taip: labai dažni ≥1/10; dažni, nuo ≥1/100 iki <1/10; nedažni, nuo ≥ 1/1 000 iki <1/100; reti (nuo 1/10 000 iki <1/1 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis); kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

 

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

 

dažni

 

 

 

nežinomas

Infekcijos ir

 

burnos

faringitas

burnos

 

infestacijos

 

kandidamikozė

 

pūlinėlinė

 

Kraujo ir

 

anemija,

trombocitopenij

 

 

limfinės

 

neutropenija

a

 

 

sistemos

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Imuninės

 

 

 

padidėjęs

 

sistemos

 

 

 

jautrumas*

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Endokrininiai

 

 

 

hipogonadiz

antinksčių

sutrikimai

 

 

 

mas

nepakankamu

 

 

 

 

 

mas,

 

 

 

 

 

androgenų

 

 

 

 

 

trūkumas

Metabolizmo

 

anoreksija

 

 

 

ir mitybos

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Psichikos

 

depresija,

euforinė

 

 

sutrikimai

 

nerimas,

nuotaika,

 

 

 

 

sumišimo

nervingumas,

 

 

 

 

būsena,

haliucinacijos,

 

 

 

 

nemiga

matymo

 

 

 

 

 

haliucinacijos,

 

 

 

 

 

psichinės būklės

 

 

 

 

 

pokyčiai,

 

 

 

 

 

vaistų

 

 

 

 

 

priklausomybė

 

 

 

 

 

(potraukis)*,

 

 

 

 

 

dezorientacija

 

 

Nervų

svaigulys,

disgeuzija,

prislopinta

kognityvinių

sąmonės

sistemos

galvos

mieguistumas

sąmonė,

funkcijų

praradimas*,

sutrikimai

skausmas

letargija,

dėmesio

sutrikimai,

traukuliai

 

 

drebulys,

sutrikimai,

motorikos

 

 

 

sedacija,

pusiausvyros

disfunkcija

 

 

 

hipestezija,

sutrikimai,

 

 

 

 

migrena

dizartrija

 

 

 

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

 

dažni

 

 

 

nežinomas

Akių

 

 

matymo

neįprastas

 

sutrikimai

 

 

sutrikimai,

pojūtis

 

 

 

 

akių hiperemija,

akyje,

 

 

 

 

neryškus

fotopsija

 

 

 

 

matymas,

 

 

 

 

 

regos aštrumo

 

 

 

 

 

sumažėjimas

 

 

Ausų ir

 

 

vertigo,

 

 

labirintų

 

 

tinitas,

 

 

sutrikimai

 

 

nemalonus

 

 

 

 

 

pojūtis ausyje

 

 

Širdies

 

tachikardija

bradikardija

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kraujagyslių

 

hipotenzija,

veido raudonis,

 

 

sutrikimai

 

hipertenzija

karščio pylimas

 

 

Kvėpavimo

 

dispnėja,

kvėpavimo

 

kvėpavimo

sistemos,

 

ryklės ir gerklų

funkcijos

 

sustojimas*

krūtinės ląstos

 

skausmas

slopinimas,

 

 

ir tarpuplaučio

 

 

miego apnėjos

 

 

sutrikimai

 

 

sindromas

 

 

Virškinimo

pykinimas,

vidurių

ileusas,

burnos

 

trakto

vėmimas

užkietėjimas,

burnos

gleivinės

 

sutrikimai

 

stomatitas,

išopėjimas,

pūslelinė,

 

 

 

burnos

burnos

lūpų

 

 

 

džiuvimas,

hipestezija,

sausumas

 

 

 

viduriavimas

nemalonus

 

 

 

 

pilvo skausmas,

pojūtis burnoje,

 

 

 

 

gastroezofagini

burnos gleivinės

 

 

 

 

o refliukso liga,

spalvos

 

 

 

 

nemalonus

pakitimai,

 

 

 

 

pojūtis

burnos

 

 

 

 

skrandyje,

minkštųjų

 

 

 

 

dispepsija,

audinių

 

 

 

 

dantų skausmas

sutrikimai,

 

 

 

 

 

liežuvio

 

 

 

 

 

skausmas,

 

 

 

 

 

liežuvio

 

 

 

 

 

pūslelinė,

 

 

 

 

 

dantenų

 

 

 

 

 

skausmas,

 

 

 

 

 

liežuvio

 

 

 

 

 

išopėjimas,

 

 

 

 

 

liežuvio

 

 

 

 

 

sutrikimai,

 

 

 

 

 

ezofagitas,

 

 

 

 

 

suskirdusios

 

 

 

 

 

lūpos,

 

 

 

 

 

dantų sutrikimai

 

 

Kepenų,

 

 

tulžies latakų

 

 

tulžies pūslės

 

 

išsiplėtimas

 

 

ir latakų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

 

dažni

 

 

 

nežinomas

Odos ir

 

niežėjimas,

šaltas prakaitas,

nagų

 

poodinio

 

hiperhidrozė,

veido tinimas,

trapumas

 

audinio

 

bėrimas

generalizuotas

 

 

sutrikimai

 

 

niežulys,

 

 

 

 

 

alopecija

 

 

Skeleto,

 

mialgija,

raumenų

 

 

raumenų ir

 

nugaros

spazmai,

 

 

jungiamojo

 

skausmas

raumenų

 

 

audinio

 

 

silpnumas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir

 

 

šlapimo

 

 

šlapimo takų

 

 

susilaikymas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji

reakcijos

periferinė

negalavimas,

 

Karščiavimas,

sutrikimai ir

injekcijos

edema,

vangumas,

 

naujagimių

vartojimo

vietoje,

nuovargis,

nemalonus

 

abstinencijos

vietos

įskaitant

astenija,

pojūtis krūtinėje,

 

sindromas (žr.

pažeidimai

kraujavimą,

abstinencijos

neįprasta

 

4.6 skyrių)

 

skausmą,

sindromas*,

savijauta,

 

 

 

opą,

šaltkrėtis

nervingumo

 

 

 

sudirginimą

 

pojūtis,

 

 

 

,

 

troškulys,

 

 

 

paresteziją,

 

šalčio pojūtis,

 

 

 

anesteziją,

 

karščio pojūtis

 

 

 

eritemą,

 

 

 

 

 

edemą,

 

 

 

 

 

tinimą ir

 

 

 

 

 

pūslelinę

 

 

 

 

Tyrimai

 

kūno masės

sumažėjęs

 

 

 

 

sumažėjimas

trombocitų

 

 

 

 

 

kiekis,

 

 

 

 

 

padažnėjęs

 

 

 

 

 

širdies

 

 

 

 

 

susitraukimų

 

 

 

 

 

dažnis,

 

 

 

 

 

sumažėjęs

 

 

 

 

 

hematokritas,

 

 

 

 

 

sumažėjęs

 

 

 

 

 

hemoblogino

 

 

 

 

 

kiekis

 

 

Sužalojimai,

 

griuvimas

 

 

 

apsinuodijima

 

 

 

 

 

i ir procedūrų

 

 

 

 

 

komplikacijos

 

 

 

 

 

* žr. skyrių „Atskirų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas“

Atskirų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Pakartotinai skiriant opioidų, pvz., fentanilio, gali išsivystyti tolerancija ir fizinė ir (arba) psichologinė priklausomybė (žr. 4.4 skyrių).

Vartojant fentanilį per gleivinę, nustatyti šie opioidų vartojimo nutraukimo simptomai: pykinimas, vėmimas, viduriavimas, nerimas, šaltkrėtis, drebulys ir prakaitavimas.

Pastebėta, kad nuo perdozavimo pacientai gali prarasti sąmonę ir gali sustoti jų kvėpavimas (žr. 4.9 skyrių).

Po vaistinio preparato pateikimo į rinką nustatytos padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant išbėrimą, eritemą, lūpų ir veido patinimą bei dilgėlinę (žr. 4.4 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai

Manoma, kad fenatnilio perdozavimo simptomai turi būti panašaus pobūdžio į veną švirkščiamo fentanilio ir kitų opioidų perdozavimo požymius ir jie susiję su stipresniu vaisto farmakologiniu poveikiu, kurio sunkiausias reikšmingas poveikis yra psichinės būklės pokyčiai, sąmonės netekimas, hipotenzija, kvėpavimo funkcijos slopinimas, kvėpavimo distresas ir kvėpavimo nepakankamumas, pasibaigęs mirtimi.

Gydymas

Opioidų perdozavimo greitosios pagalbos priemonės yra šios. Jei EFFENTORA žandinė tabletė tebėra burnoje, ji kuo skubiau iš burnos pašalinama, atlaisvinami kvėpavimo takai, pacientas stimuliuojamas (kalbinamas, judinamas), įvertinama sąmoningumo, kvėpavimo ir kraujotakos būklė, jei reikia, atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija (palaikomoji dirbtinė ventiliacija).

Perdozavimas (netyčia nurijus) asmenims, anksčiau nevartojusiems opioidų

Kai reikia, anksčiau opioidų nevartojusiems pacientams perdozavimas (netyčia nurijus) gydomas į veną sušvirkščiant naloksono arba kitų opioidų antagonistų. Kvėpavimo slopinimas perdozavus vaisto gali tęstis ilgiau nei opioidų antagonisto poveikis (pvz., naloksono pusinės eliminacijos laikas yra 30– 81 minutė), tad gali reikėti papildomos injekcijos. Išsamios informacijos apie konkretų opioidų antagonistą ieškokite jo Preparato charakteristikų santraukoje.

Perdozavimas opioidų vartojantiems pacientams

Opioidų vartojantiems pacientams gydant perdozavimą reikalinga venos prieiga. Tam tikrais atvejais apgalvotai vartojant naloksono ar kito opioidų antagonisto perdozavimą galima pagydyti be pasekmių, tačiau opioidų antagonistų vartojimas yra susijęs su ūminio medikamento nutraukimo sindromo išsivystymo pavojumi.

Nors vartojant EFFENTORA nepastebėta kvėpavimui įtakos turinčių raumenų sąstingio atvejų, tai gali pasireikšti vartojant fentanilio ir kitų opioidų. Jei toks poveikis pasireiškia, jis gydomas dirbtine palaikomąja plaučių ventiliacija, opioidų antagonistais ir (kaip galutinis pasirinkimas) nervų ir raumenų jungtį blokuojančiais medikamentais.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – analgetikai; opioidai; ATC kodas N02AB03.

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

Fentanilis yra opioidinis analgetikas, daugiausia veikiantis opioidinius µ receptorius. Pirminis jo terapinis poveikis yra skausmo malšinimas ir raminimas. Antrinis farmakologinis poveikis yra kvėpavimo funkcijos slopinimas, bradikardija, hipotermija, vidurių užkietėjimas, miozė, fizinė priklausomybė ir euforija.

Fentanilio analgezinis poveikis priklauso nuo jo kiekio plazmoje. Iš esmės, veiksmingoji koncentracija ir koncentracija, kurią pasiekus pasireiškia toksinis poveikis, didėja kartu su didėjančiu opioidų toleravimu. Tolerancijos atsiradimo dažnis skirtingiems asmenims skiriasi. Todėl pageidaujamam poveikiui pasiekti kiekvienam pacientui dozę titruoti reikia atskirai (žr. 4.2 skyrių).

Fentanilis, kaip visi µ receptorių agonistai, sukelia nuo dozės priklausomą kvėpavimo slopinimą. Kvėpavimo slopinimo pavojus mažesnis pacientams, nuolat gydomiems opioidais, nes jiems išsivysto tolerancija kvėpavimą slopinančiam poveikiui.

Opioidai gali paveikti pagumburio-hipofizės-antinksčių arba pagumburio-hipofizės-lytinių liaukų sistemas. Tam tikri pokyčiai, kuriuos galima nustatyti, – tai padidėjęs prolaktino kiekis kraujo serume ir sumažėję kortizolio bei testosterono kiekiai kraujo plazmoje. Dėl šių hormonų pokyčių gali pasireikšti klinikiniai požymiai bei simptomai (taip pat žr. 4.8 skyrių).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

EFFENTORA saugumas ir veiksmingumas įvertintas pacientams, kurie vaistą vartojo skausmo proveržiams malšinti. Profilaktinis EFFENTORA vartojimas numatomiems skausmo epizodams malšinti klinikiniuose tyrimuose netirtas. Dviejuose dvigubai koduotuose, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose dalyvavo 248 vėžiu sergantys pacientai, patiriantys skausmo proveržius, kuriems skausmo proveržiai pasireiškė vidutiniškai 1–4 kartus per parą ir kuriems buvo taikomas palaikomasis gydymas opioidais. Pradinės atvirosios fazės metu titravimo būdu pacientams nustatyta veiksmingoji EFFENTORA dozė. Pacientai, kuriems nustatyta veiksmingoji dozė, įtraukti į tyrimų dvigubai koduotąją fazę. Pirminis veiksmingumo rodiklis buvo paciento pateikiamas skausmo intensyvumo įvertinimas. Pacientai skausmo intensyvumą vertino pagal 11 taškų skalę. Kiekvieno skausmo protrūkio metu skausmo intensyvumas buvo vertinamas prieš gydymą ir kelis kartu po jo.

Šešiasdešimt septyniems procentams pacientų pavyko titruoti veiksmingąją vaisto dozę.

Pagrindžiamojo klinikinio tyrimo (1 tyrimas) pirminis tikslas buvo skausmo intensyvumo taškų skirtumų sumos vidurkis, įskaitant suminį skausmo intensyvumo skirtumą nuo suvartojimo iki 60 minučių (SSIS60); šis rodmuo buvo statistiškai patikimas, palyginti su placebu (p<0,0001).

Skausmo intensyvumo skirtumų vidurkis (VSP)

1 tyrimas: Skausmo intensyvumo skirtumų vidurkis (+/- VSP) atitinkamu laikotarpiu (pilnas analizės rinkinys)

SSIS60 vidurkis (+/- SP)

EFFENTORA=9,7(5,58) p<0,0001

Placebas=4,9(4,38)

Nuo tiriamųjų vaistų suvartojimo praėjęs laikas (minutėmis)

Gydymo grupės EFFENTORA placebas

+ p<0,0001 EFFENTORA palyginus su placebu (EFFENTORA naudai), pagal variantiškumo analizę SIS=skausmo intensyvumo skirtumas; VSP=vidutinė standartinė paklaida

Skausmo intensyvumo skirtumų vidurkis (VSP)

2 tyrimas: Skausmo intensyvumo skirtumų vidurkis (+/- VSP) atitinkamu laikotarpiu (pilnas analizės rinkinys)

SSIS30 vidurkis (+/- SP)

EFFENTORA=3,2(2,60) p<0,0001

Placebas=2,0(2,21)

Nuo tiriamųjų vaistų suvartojimo praėjęs laikas (minutėmis)

Gydymo grupės EFFENTORA

placebas

* p<0,01 EFFENTORA palyginti su placebu (EFFENTORA naudai), pagal vieno pavyzdžio Wilcoxon ženklų kriterijų testą

+ p<0,0001 EFFENTORA palyginti su placebu (EFFENTORA naudai), pagal vieno pavyzdžio Wilcoxon ženklų kriterijų testą

SIS=skausmo intensyvumo skirtumas; VSP=vidutinė standartinė paklaida

Antrojo pagrindžiamojo tyrimo (2 tyrimas) pirminis tikslas buvo SSIS30, skirtumas su placebu irgi buvo statistiškai patikimas (p<0,0001).

Statistiškai patikimas skausmo intensyvumo sumažėjimo skirtumas EFFENTORA palyginus su placebu 1 tyrime nustatytas po 10 minučių po suvartojimo, o 2 tyrime po 15 minučių po suvartojimo (tuo metu rodiklis buvo matuojamas pirmą kartą). Abiejų tyrimų metu šie skirtumai buvo taip pat statistiškai patikimi.

5.2Farmakokinetinės savybės

Bendrasis apibūdinimas

Fentanilis labai tirpus riebaluose, todėl jis labai greitai absorbuojamas per burnos gleivinę ir lėčiau vartojant įprastiniu būdu per virškinimo traktą. Taip yra dėl pirminio vaistinio preparato metabolizmo kepenyse ir žarnyne, nes metabolitai neturi fentanilio terapinio poveikio.

Vaistas EFFENTORA įsisavinamas naudojant perdavos per suputojimo reakciją technologiją, pagerinančią fentanilio įsiurbimo per žando gleivinę greitį ir apimtį. Dėl putojimo reakcijos sukelti laikini pH pokyčiai gali pagerinti tirpimą (sumažėjus pH) ir perdavą per membraną (padidėjus pH).

Suvartojimo trukmė (tai yra laikotarpis nuo tabletės užsikišimo už žando iki visiško tabletės ištirpimo) neturi įtakos fentanilio sisteminės ekspozicijos greičiui. Palyginamasis vienos 400 mikrogramų EFFENTORA tabletės tyrimas, kurio metu vaisto buvo vartojama užkišant už žando (tarp žando ir dantenų) arba po liežuviu, parodė, kad abu šie vartojimo būdai biologiškai ekvivalentiški.

Inkstų arba kepenų nepakankamumo įtakos EFFENTORA farmakokinetikai tyrimų neatlikta.

Absorbcija

EFFENTORA suvartojus ant burnos gleivinės fentanilio absoliutusis biologinis prieinamumas yra 65%. EFFENTORA absorbciją labiausiai lemia pirminis greitas įsisavinimas per žando gleivinę; didžiausia koncentracija plazmoje paėmus kraujo iš venos paprastai nustatoma per vieną valandą po suvartojimo ant burnos gleivinės. Maždaug 50% visos suvartotos dozės staigiai įsiurbiama per gleivinę ir patenka į kraujotaką. Likusi bendrosios dozės pusė nuryjama ir lėtai įsisavinama per virškinimo traktą. Maždaug 30% nuryto kiekio (50% visos dozės) išvengia eliminacijos per pirmąjį prasiskverbimą į kepenis bei žarnyną ir taip pat patenka į sisteminę kraujotaką.

Pagrindiniai farmakokinetiniai rodmenys pateikti lentelėje toliau.

Farmakokinetiniai rodmenys*, nustatyti suaugusiesiems, vartojusiems EFFENTORA

Farmakokinetinis rodmuo

EFFENTORA 400 mikrogramų

(vidurkis)

 

 

 

 

Absoliutusis biologinis

65% (±20%)

prieinamumas

 

 

 

 

Per gleivinę įsisavinama dalis

48% (±31,8%)

 

 

 

Tmax (min.) **

46,8

(20–240)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

1,02

(± 0,42)

 

 

 

AUC0-tmax (ng val./ml)

0,40

(± 0,18)

 

 

 

AUC0-inf (ng val./ml)

6,48

(± 2,98)

* remiantis kraujo iš venos (plazmos) mėginiais. Fentanilio koncentracijos serume buvo didesnės, negu plazmoje: AUC serume buvo 20% didesnė negu plazmoje, o Cmax serume – 30% didesnė, negu plazmoje. Šių skirtumų priežastis nežinoma.

** Tmax vertė pateikta kaip mediana (diapazonas).

Farmakokinetiniuose tyrimuose, kurių metu buvo lyginamas absoliutusis ir santykinis EFFENTORA bei ant burnos gleivinės vartojamo fentanilio citrato biologinis prieinamumas, pagal fentanilio absorbcijos greitį ir mastą nustatyta, kad vartojant EFFENTORA poveikis yra 30%–50% didesnis, nei vartojant ant burnos gleivinės vartojamo fentanilio citrato. Pradedant vartoti EFFENTORA vietoj kito fentanilio citrato vaistinio preparato reikia atlikti atskirą dozės titravimą vaistui EFEENTORA, nes preparatų biologinis prieinamumas stipriai skiriasi. Tačiau šiems pacientams galima skirti didesnę negu 100 mikrogramų pradinę dozę.

Vidutinė koncentracija plazmoje pagal laiką

Profiliai nustatyti sveikiems asmenims suvartojus vieną EFFENTORA ir OTFC dozę

 

 

 

 

 

 

400 mcg EFFENTORA

 

 

1.0

 

 

 

 

OTFC (normalizuota iki 400 mcg)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

(ng/ml)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

plazmoje

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentracija

0.4

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

Fentanilio

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas po dozės suvartojimo (valandomis)

OTFC duomenys pritaikyti (800 mcg į 400 mcg)

Klinikiniai tyrimai parodė, kad pirmojo laipsnio mukozitu sergantiems pacientams, vartojusiems EFFENTORA, medikamento poveikis yra kitoks. Mukozitu sergančių pacientų Cmax ir AUC0-8 buvo atitinkamai 1% ir 25% didesni, negu mukozitu nesergančių pacientų. Pastebėti skirtumai klinikinės reikšmės neturėjo.

Pasiskirstymas

Fentanilis labai gerai tirpsta riebaluose ir plačiai išplinta už kraujagyslių sistemos ribų. Suvartojus EFFENTORA per žando gleivinę greitai įvyksta pirminis fentanilio pasiskirstymas: fentanilis išplinta plazmoje ir gerai krauju aprūpinamuose audiniuose (smegenyse, širdyje ir plaučiuose). Po to fentanilis persiskirsto giliuosiuose audinių sluoksniuose (raumenyse ir riebaluose) ir į plazmoje.

80% – 85% fentanilio susijungia su plazmos baltymais. Pagrindinis baltymas, su kuriuo jungiasi fentanilis, yra alfa-1 rūgšties glikoproteinas, tačiau jungiasi ir tam tikras kiekis albumino bei lipoproteinų. Laisvo fentanilio dalis padidėja dėl acidozės.

Biotransformacija

Klinikinių tyrimų metu nenustatytas per žando gleivinę suvartoto EFFENTORA metabolizmo mechanizmas. Kepenyse ir žarnyno gleivinėje CYP3A4 izoforma metabolizuoja fentanilį į norfentanilį. Tyrimuose su gyvūnais norfentanilis farmakologinio poveikio nesukėlė. Daugiau kaip 90% suvartotos dozės eliminuojama fentaniliui biologiškai transformavusis į neaktyvius N dealkilintus ir hidroksilintus metabolitus.

Eliminacija

Sušvirkštus fentanilio į veną, mažiau kaip 7% procentai suvartotos dozės nepakitusio fentanilio pavidalu išskiriama su šlapimu ir tik apie 1% nepakitusio fentanilio išsiskiria su išmatomis. Metabolitai daugiausia išskiriami su šlapimu, su išmatomis jų išsiskiria mažiau.

Suvartojus EFFENTORA, fentanilio galutinė eliminacijos fazė priklauso nuo persiskirstymo plazmoje ir giliuosiuose audinių sluoksniuose. Ši šalinimo fazė yra lėta, tad galutinis pusinės eliminacijos laikas (t1/2) yra maždaug 22 valandos po suputojančios vaisto formos suvartojimo užkišant už žando ir maždaug 18 valandų po medikamento sušvirkštimo į veną. Bendrasis fentanilio klirensas iš plazmos po sušvirkštimo į veną yra maždaug 42 l/val.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Nustatytas dozė proporcingumas nuo 100 mikrogramų iki 1000 mikrogramų.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir kancerogeniškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Toksinio poveikio embriono ir vaisiaus vystymuisi tyrimuose su žiurkėmis ir triušiais nenustatyta medžiagos sukeltų apsigimimų ar sklaidos sutrikimų, kai vaisto buvo skiriama organogenezės metu.

Žiurkių vaisingumo ir ankstyvo embrionų vystymosi tyrime pastebėtas patinams skiriamų didelių (300 mikrogramų/kg per parą po oda) vaisto dozių poveikis, manoma, kad tyrimų su gyvūnais metu šis poveikis pasireiškė kaip antrinis – dėl fentanilio sedacinio veikimo.

Prenatalinio ir postnatalinio vystymosi tyrimuose su žiurkėmis pastebėta, kad jauniklių išgyvenamumo rodiklis buvo žymiai mažesnis patelėms skiriant dozes, turinčias joms stiprų toksinį poveikį. Kitos išvados, nustatytos vaikingoms patelėms skiriant toksinį poveikį sukeliančias dozes, buvo F1 vados jauniklių fizinio vystymosi atsilikimas, jutiminių funkcijų, refleksų ir elgesio sutrikimai. Šis poveikis gali būti netiesioginis dėl motinos priežiūros pokyčių ir (arba) žindymo dažnio sumažėjimo, arba tai gali būti tiesioginis fentanilio poveikis jaunikliams.

Kancerogeniškumo tyrimų (26 savaičių biologinis Tg.AC transgeninių pelių tyrimas su ant odos skiriamos formos vaistu; dviejų metų fentanilio kancerogeniškumo žiurkėms tyrimai su po oda skiriamos formos vaistu) metu onkogeninę riziką patvirtinančių radinių neaptikta. Kancerogeniškumo tyrimo su žiurkėmis metu smegenų įvertinimas parodė gyvūnų, kuriems buvo duodamos didelės fentanilio citrato dozės, smegenų pakitimus. Šių duomenų reikšmė žmogui nežinoma.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis

A tipo natrio krakmolo glikolatas

Natrio vandenilio karbonatas

Bevandenis natrio karbonatas

Bevandenė citrinų rūgštis

Magnio stearatas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Aliuminiu laminuotos lizdinės plokštelės, kurias sudaro PVC, aliuminio plėvelės, poliamido, PVC sluoksniai su popieriaus ir poliesterio dengiamuoju sluoksniu.

Lizdinės pakuotės tiekiamos dėžutėse, kuriose yra po 4 arba 28 tabletes. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Pacientams ir jų slaugytojams patariama pašalinti visas neatidarytas tabletes, likusias po gydymo, kai tik jų daugiau nebereikia.

Vartotą arba nesuvartotą, bet daugiau nereikalingą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EFFENTORA 100 mikrogramų žandinės tabletės

EU/1/08/441/001-002

EFFENTORA 200 mikrogramų žandinės tabletės

EU/1/08/441/003-004

EFFENTORA 400 mikrogramų žandinės tabletės

EU/1/08/441/005-006

EFFENTORA 600 mikrogramų žandinės tabletės

EU/1/08/441/007-008

EFFENTORA 800 mikrogramų žandinės tabletės

EU/1/08/441/009-010

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2008 m. balandžio 04 d.

Paskutinio perregistravimo data 2013 m. vasario 20 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai