Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Preparato charakteristikų santrauka - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEfient
ATC kodasB01AC22
Sudėtisprasugrel
GamintojasDaiichi Sankyo Europe GmbH

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Efient 10 mg plėvele dengtos tabletės

Efient 5 mg plėvele dengtos tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Efient 10 mg

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg prasugrelio (hidrochlorido pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekvienoje tabletėje yra 2,1 mg laktozės.

Efient 5 mg

Kiekvienoje tabletėje yra 5 mg prasugrelio (hidrochlorido pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekvienoje tabletėje yra 2,7 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė (tabletė).

Efient 10 mg

Rusvai gelsvos spalvos dvigubos strėlės formos tabletės, kurių vienoje pusėje užrašyta ,,10 MG“, o kitoje ,,4759”.

Efient 5 mg

Geltonos dvigubos strėlės formos tabletės, kurių vienoje pusėje užrašyta ,,5 MG”, o kitoje ,,4760”.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Efient kartu su acetilsalicilo rūgštimi (ASR) skiriamas arterijų trombozės reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, kuriems yra ūminis koronarinis sindromas (t. y. nestabili krūtinės angina, miokardo infarktas, kai nėra ST segmento pakilimo [angl., Unstable angina, non-ST segment elevation myocardial infarction {UA/NSTEMI} arba miokardo infarktas su ST segmento pakilimu ST [angl., ST- segment elevation myocardial infarction {STEMI}]), kuriems atliekama pirmaeilė arba uždelsta perkutaninė vainikinių arterijų procedūra (PVAP).

Daugiau informacijos žr. 5.1 skyriuje.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusieji

Iš pradžių reikia vartoti vienkartinę įsotinamąją Efient 60 mg dozę ir toliau tęsti, vartojant po 10 mg vieną kartą per parą. Pacientams, sergantiems NKA/MI be ST pakilimo, kuriems per 48 valandas po patekimo į gydymo įstaigą atliekama vainikinių kraujagyslių angiografija, įsotinamąją dozę reikia

vartoti tik PVAP metu (žr. 4.4, 4.8 ir 5.1 skyrius). Efient vartojantys pacientai turi kiekvieną dieną gerti ASR (nuo 75 mg iki 325 mg).

Pacientams, kuriems yra ūminis koronarinis sindromas (ŪKS), kuriems atliekama PVAP, priešlaikinis trombocitų funkciją slopinančių vaistinių preparatų, įskaitant Efient, vartojimo nutraukimas gali didinti trombozės, miokardo infarkto ar mirties dėl gretutinės ligos riziką. Rekomenduojama tęsti gydymą iki 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kai yra klinikinių indikacijų nutraukti Efient vartojimą (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

Pacientai ≥ 75 metų

Efient paprastai nerekomenduojama vartoti 75 metų ir vyresniems pacientams. Jeigu prieš skiriant šį vaistinį preparatą gydytojas (žr.4.4 skyrius), atidžiai įvertinęs individualų naudos ir rizikos santykį, nusprendžia, kad 75 metų ar vyresnį pacientą gydyti būtina, tokiam pacientui po įsotinamosios 60 mg dozės reikia skirti vartoti mažesnę 5 mg palaikomąją dozę. 75 metų ir vyresni pacientai yra jautresni kraujavimui ir jų organizme esančiai didesnei aktyvaus prasugrelio metabolito ekspozicijai (žr. 4.4, 4.8, 5.1 ir 5.2 skyrius).

Pacientai, kurių kūno masė < 60 kg

Iš pradžių reikia vartoti vienkartinę įsotinamąją 60 mg dozę ir toliau tęsti, vartojant 5 mg dozę vieną kartą per parą. Vartoti 10 mg palaikomąją dozę nerekomenduojama. Tai susiję su aktyvaus prasugrelio metabolito ekspozicijos padidėjimu ir kraujavimo rizikos padidėjimu pacientams, kurių kūno masė

< 60 kg, vartojant 10 mg dozę vieną kartą per parą, palyginti su pacientais, kurių kūno masė ≥ 60 kg (žr. 4.4, 4.8 ir 5.2 skyrius).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kurie serga inkstų funkcijos sutrikimu, įskaitant pacientus, kurie serga galutinės stadijos inkstų liga, dozės keisti nebūtina (žr. 5.2 skyrių). Pacientų, kurie serga inkstų funkcijos sutrikimu, gydymo patirtis ribota (žr. 4.4 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Asmenims, kurie serga lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu (A ir B klasės pagal Child Pugh), dozės keisti nebūtina (žr. 5.2 skyrių). Pacientų, kurie serga lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, gydymo patirtis ribota (žr. 4.4 skyrių). Efient yra kontraindikuotinas pacientams, kuriems kepenys sunkiai pažeistos (C klasė pagal Child-Pugh).

Vaikų populiacija

Efient saugumas ir veiksmingumas vaikams jaunesniems kaip 18 metų neištirtas. Vaikams sergantiems pjautuvo pavidalo ląstelių anemija duomenų yra nepakankamai (žr. 5.1 skyrių).

Vartojimo metodas

Vartoti per burną. Efient galima vartoti valgant arba be maisto. Pavartojus įsotinamąją 60 mg prasugrelio dozę nevalgius, vaistinis preparatas gali pradėti veikti greičiau (žr. 5.2 skyrių). Tabletės traiškyti ar laužyti negalima.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. Aktyvus patologinis kraujavimas.

Anksčiau patirtas insultas ar praeinantysis smegenų išemijos priepuolis (PSIP). Sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (C klasės pagal Child Pugh).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kraujavimo rizika

Svarbiausi pašalinimo iš 3 fazės klinikinių tyrimų (TRITON) kriterijai buvo kraujavimo rizikos padidėjimas, anemija, trombocitopenija, anksčiau diagnozuota intrakranijinė patologija. Pacientai,

kuriems pasireiškia ūminis koronarinis sindromas (ŪKS), kuriems atliekama PVAP, vartojant Efient ir ASR, padidėjo nedidelio ir masyvaus kraujavimo pagal TIMI klasifikaciją rizika. Dėl to pacientams, kuriems yra padidėjusi kraujavimo rizika, vartoti Efient galima tik tada, kai išeminių reiškinių profilaktikos nauda persveria sunkaus kraujavimo riziką. Ši aplinkybė labai svarbi šiems pacientams:

75 metų ir vyresniems (žr. toliau);

kurie turi polinkį kraujuoti (pvz., dėl neseniai patirtos traumos, neseniai atliktos chirurginės operacijos, neseniai pasireiškusio arba pasikartojančio kraujavimo iš virškinimo trakto arba aktyvios pepsinės opos);

kurių kūno masė < 60 kg (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Tokiems pacientams vartoti 10 mg palaikomąją dozę nerekomenduojama. Reikia vartoti 5 mg palaikomąją dozę;

kurie kartu vartoja kitų vaistinių preparatų, kurie gali didinti kraujavimo riziką, įskaitant per burną vartojamus antikoaguliantus, klopidogrelį, nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU) ir fibrinolitikus.

Pacientams, kuriems pasireiškia aktyvus kraujavimas ir būtina panaikinti Efient farmakologinį veikimą, gali tikti trombocitų masės perpylimas.

Efient vartoti 75 metų ir vyresniems pacientams paprastai nerekomenduojama. Tuo atveju vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai, skiriančiam gydytojui atidžiai įvertinus individualų naudos ir rizikos santykį, kuris rodo, kad išemijos reiškinių profilaktikos nauda persveria sunkaus kraujavimo riziką. 3 fazės klinikinių tyrimų duomenimis, kraujavimo rizika tokiems pacientams buvo didesnė, įskaitant mirtiną kraujavimą, palyginti su jaunesniais kaip 75 metų pacientais. Jeigu vaistinis preparatas skiriamas vartoti, reikia vartoti mažesnę palaikomąją 5 mg dozę. Vartoti 10 mg palaikomąją dozę nerekomenduojama (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Pacientų, kurie serga inkstų funkcijos sutrikimu (įskaitant galutinės stadijos inkstų liga [GSIL]), ir pacientų, kurie serga vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, gydymo prasugreliu patirtis ribota. Tokiems pacientams gali būti didesnė kraujavimo rizika. Dėl to tokiems pacientams vartoti prasugrelį reikia atsargiai.

Pacientams reikia pasakyti, kad vartojant prasugrelį (kartu su ASR), gali pailgėti kraujavimas, ir kad jie turi pranešti gydytojui apie bet kokį neįprastą kraujavimą (iš neįprastos vietos ar neįprastos trukmės).

Kraujavimo rizika, susijusi su įsotinamosios dozės pavartojimo laiku MI be ST pakilimo atveju

Klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavusiems pacientams, sergantiems MI be ST pakilimo (ACCOAST tyrimas), buvo planuojama atlikti vainikinių kraujagyslių angiografiją per 2-48 valandas po suskirstymo į grupes atsitiktiniu būdu, duomenimis, įsotinamosios prasugrelio dozės skyrimas likus vidutiniškai 4 valandoms iki vainikinių kraujagyslių angiografijos didino masyvaus ir nežymaus kraujavimo procedūros metu riziką, palyginti su įsotinamosios prasugrelio dozės skyrimu PVAP metu. Todėl pacientams, kuriems pasireiškia NKA/MI be ST pakilimo, kai vainikinių kraujagyslių angiografija atliekama per 48 valandas po patekimo į gydymo įstaigą, įsotinamąją dozę reikia vartoti PVAP metu (žr. 4.2, 4.8 ir 5.1 skyrius).

Chirurginė operacija

Pacientams reikia nurodyti, kad prieš bet kurią planuojamą operaciją arba pradedant vartoti bet kurį naują vaistinį preparatą, pasakytų gydytojams ir odontologams, kad vartoja prasugrelį. Jeigu pacientui bus atliekama planinė chirurginė operacija ir trombocitų funkciją slopinančių vaistinių preparatų poveikis nepageidautinas, Efient vartojimą reikia nutraukti ne vėliau kaip likus 7 paroms iki operacijos. Kraujavimas gali paireikšti dažniau (3 kartus) ir būti sunkesnis pacientams, kuriems atliekama transplantacija vainikinės arterijos šuntavimui (TVAŠ) per 7 paras po to, kai nutraukiamas prasugrelio vartojimas (žr. 4.8 skyrių). Reikia atidžiai įvertinti prasugrelio vartojimo naudą ir riziką pacientams, kurių vainikinių arterijų anatomija nenustatyta ir gali prireikti skubiai atlikti TVAŠ.

Padidėjęs jautrumas, įskaitant angioneurozinę edemą

Prasugreliu gydomiems pacientams, įskaitant pacientus, kuriems anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcijų klopidogreliui, buvo padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant angioneurozinę edemą, atvejų. Patariama stebėti, ar pacientams, kurie yra alergiški tienopiridinams, neatsiranda padidėjusio jautrumo požymių (žr. 4.8 skyrių).

Trombinė trombocitopeninė purpura (TTP)

Vartojant prasugrelio, buvo pranešimų apie TTP. TTP yra sunki būklė, kurią reikia nedelsiant gydyti.

Laktozė

Efient negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Varfarinas:

Efient vartojimas kartu su kumarino dariniais, kitokiais nei varfarinas, netirtas. Dėl galimo kraujavimo rizikos padidėjimo, varfariną (ar kitokius kumarino darinius) vartoti kartu su prasugreliu reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU):

Vartojimas kartu su NVNU, kuriais gydoma ilgą laiką, netirtas. Dėl galimo kraujavimo rizikos padidėjimo, ilgą laiką vartoti NVNU (įskaitant COX-2 inhibitorius) kartu su Efient reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Efient galima vartoti kartu su vaistiniais preparatais, kurių metabolizmą veikia citochromo P450 izofermentai (įskaitant statinus), ar vaistiniais preparatais, kurie sužadina arba slopina citochromo P450 izofermentus. Be to, Efient galima vartoti kartu su ASR, heparinu, digoksinu ir kitais vaistiniais preparatais, kurie didina skrandžio pH, įskaitant protonų siurblio inhibitorius ir H2 receptorių blokatorius. Specialių sąveikos tyrimų neatlikta, vis dėlto klinikinių 3 fazės tyrimų metu Efient vartojant kartu su mažo molekulinio masės heparinu, bivalirudinu ir glikoproteino (GP) IIb/IIIa inhibitoriais (informacijos apie tai, kokių GP IIb/IIIa inhibitorių buvo vartota, nėra), nėra duomenų apie pasireiškusią kliniškai reikšmingą nepageidaujamą sąveiką.

Kitų vaistinių preparatų poveikis Efient

Acetilsalicilo rūgštis:

Efient buvo vartotas kartu su acetilsalicilo rūgštimi (ASR). Nors dėl farmakodinaminės sąveikos su ASR gali padidėti kraujavimo rizika, vis dėlto tyrimai parodė, kad prasugrelį vartoti kartu su ASR yra veiksminga ir saugu.

Heparinas:

Vienkartinė boliusu sušvirkšta nefrakcionuoto heparino (100 V/kg) dozė reikšmingos įtakos prasugrelio veikiamam trombocitų agregacijos slopinimui neturėjo. Panašiai ir prasugrelis nedarė žymios įtakos heparino poveikiui kraujo krešėjimui. Dėl to abu vaistinius preparatus galima vartoti kartu. Efient vartojant kartu su heparinu, kraujavimo rizika gali padidėti.

Statinai:

Atorvastatinas (80 mg per parą) nekeitė prasugrelio farmakokinetikos ir jo sukeliamo trombocitų agregacijos slopinimo. Taigi nesitikima, kad statinai, kurie yra CYP3A substratas, turėtų įtakos prasugrelio farmakokinetikai ar jo sukeliamam trombocitų agregacijos slopinimui.

Vaistiniai preparatai, kurie didina skrandžio pH:

Kasdien vartojamas ranitidinas (H2 receptorių blokatorius) ar lansoprazolas (protonų siurblio inhibitorius) nekeitė prasugrelio aktyvaus metabolito AUC ir Tmax, bet atitinkamai 14% ir 29% sumažino Cmax. Klinikinių 3 fazės tyrimų duomenimis, Efient buvo vartotas neatsižvelgiant į protonų

siurblio inhibitorių ar H2 receptorių blokatorių vartojimą kartu. Vartojant įsotinamąją 60 mg prasugrelio dozę ir kartu nevartojant protonų siurblio inhibitorių, poveikis gali pasireikšti greičiau.

CYP3A inhibitoriai:

Selektyvaus poveikio stiprus CYP3A4 ir CYP3A5 inhibitorius ketokonazolas (400 mg per parą) neveikė prasugrelio sukelto trombocitų agregacijos slopinimo ar prasugrelio aktyvaus metabolito AUC ir Tmax, bet sumažino Cmax nuo 34% iki 46%. Taigi nesitikima, kad CYP3A inhibitoriai, pavyzdžiui, azolo grupės priešgrybeliniai preparatai, ŽIV proteazės inhibitoriai, klaritromicinas, telitromicinas, verapamilis, diltiazemas, indinaviras, ciprofloksacinas ir greipfrutų sultys turėtų žymios įtakos aktyvaus metabolito farmakokinetikai.

Citochromo P450 izofermentus sužadinantys vaistiniai preparatai:

Rifampicinas (600 mg per parą), kuris stipriai sužadina CYP3A ir CYP2B6 bei sužadina CYP2C9, CYP2C19 ir CYP2C8, reikšmingų prasugrelio farmakokinetikos pokyčių nesukėlė. Todėl nesitikima, kad žinomi CYP3A izofermentus sužadinantys vaistiniai preparatai, pavyzdžiui, rifampicinas, karbamazepinas ir kiti citochromo P450 izofermentus sužadinantys vaistiniai preparatai sukeltų žymų poveikį aktyvaus metabolito farmakokinetikai.

Efient poveikis kitiems vaistiniams preparatams

Digoksinas:

Prasugrelis kliniškai reikšmingo poveikio digoksino farmakokinetikai nedaro.

Vaistiniai preparatai, kurių metabolizmą veikia CYP2C9:

Prasugrelis neslopina CYP2C9 ir neveikia S-varfarino farmakokinetikos. Varfarinas gali didinti kraujavimo riziką, dėl to Efient vartoti kartu su varfarinu reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Vaistiniai preparatai, kurių metabolizmą veikia CYP2B6:

Prasugrelis yra silpnas CYP2B6 inhibitorius. Prasugrelis 23% sumažina bupropriono metabolito hidroksibupropiono, kuris atsiranda veikiant CYP2B6, ekspoziciją sveikų asmenų organizme. Toks poveikis turi klinikinę reikšmę tik tada, kai prasugrelis vartojamas kartu su vaistiniais preparatais, kurių metabolizmą veikia vien tik CYP2B6 ir kurių siaura terapinė veikimo platuma (pvz., ciklofosfamidu, efavirenziu).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Klinikinių tyrimų su moterimis nėštumo metu ar žindymo laikotarpiu neatlikta.

Nėštumas

Tyrimai su gyvūnais tiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Remiantis reprodukcijos tyrimų su gyvūnais duomenimis ne visada galima numatyti atsaką žmogaus organizme, taigi Efient nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus atvejus, kai laukiama nauda motinai persveria galimą riziką vaisiui.

Žindymas

Ar prasugrelio prasiskverbia į motinos pieną, nežinoma. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė, kad prasugrelio prasiskverbia į patelių pieną. Prasugrelį vartoti žindymo laikotarpiu nerekomenduojama.

Vaisingumas

Girdant prasugrelio dozes, kurias vartojant, ekspozicija buvo iki 240 kartų didesnė nei rekomenduojamą palaikomąją dozę vartojančio žmogaus organizme (apskaičiuota mg/m2), poveikio žiurkių patinų ar patelių vislumui nepasireiškė.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Manoma, kad prasugrelis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų suvestinė

Vaistinio preparato saugumas pacientams, kuriems pasireiškia ūminis koronarinis sindromas ir atliekama PVAP, įvertinas vienu klopidogreliu kontroliuojamuoju tyrimu (TRITON), kurio metu 6741 pacientas buvo gydytas prasugreliu (įsotinamąja 60 mg doze ir palaikomąja 10 mg doze vieną kartą per parą) vidutiniškai 14,5 mėnesių (5802 pacientai buvo gydyti ilgiau kaip 6 mėnesius, 4136 pacientai buvo gydyti ilgiau kaip vienerius metus). Tiriamojo vaistinio preparato vartojimo nutraukimo dėl nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo 7,2% prasugrelio ir 6,3% klopidogrelio grupėje. Iš jų dažniausia nepageidaujama reakcija, dėl kurios tiriamojo vaistinio preparato vartojimas buvo nutrauktas, abiejų vaistinių preparatų grupėse buvo kraujavimas (2,5% prasugrelio ir 1,4% klopidogrelio grupėje).

Kraujavimas

Kraujavimas, kuris nesusijęs su transplantacija vainikinės arterijos šuntavimui (TVAŠ)

TRITON tyrimo duomenys apie kraujavimo reiškinius, nesusijusius su TVAŠ, parodyti lentelėje nr. 1. Su TVAŠ nesusijęs masyvus, įskaitant gyvybei pavojingą ir mirtiną, ir nedidelis kraujavimas pagal TIMI buvo statistiškai reikšmingai dažnesnis asmenims, kurie buvo gydyti prasugreliu, palyginti su klopidogrelio grupės UA/NSTEMI ir visais ŪKS pacientais. STEMI grupėje reikšmingo skirtumo nebuvo. Dažniausia vieta, iš kurios pasireiškė savaiminis kraujavimas, buvo virškinimo traktas (1,7% prasugrelio ir 1,3% klopidogrelio grupėje). Dažniausia vieta, iš kurios dažniausiai pasireiškė išprovokuotas kraujavimas, buvo arterijos pradūrimo vieta (1,3% prasugrelio ir 1,2% klopidogrelio grupėje).

Lentelė nr. 1. Kraujavimo, nesusijusio su TVAŠ, dažnis a (pacientų dalis %)

Reiškinys

Visi ŪKS

UA/NSTEMI

STEMI

 

Prasugrelisb

Klopidogrelisb

Prasugrelisb

Klopidogrelisb

Prasugrelisb

Klopidogrelisb

 

+ASR

+ASR

+ASR

+ASR

+ASR

+ASR

 

(n = 6741)

(n = 6716)

(n = 5001)

(n = 4980)

(n = 1740)

(n = 1736)

Masyvus

2,2

1,7

2,2

1,6

2,2

2,0

kraujavimas

 

 

 

 

 

 

pagal TIMI c

 

 

 

 

 

 

Gyvybei

1,3

0,8

1,3

0,8

1,2

1,0

pavojingas d

 

 

 

 

 

 

Mirtinas

0,3

0,1

0,3

0,1

0,4

0,1

Simptomus

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

sukeliantis

 

 

 

 

 

 

IKK e

 

 

 

 

 

 

Būtini

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,2

inotropai

 

 

 

 

 

 

Būtina

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

0,2

chirurginė

 

 

 

 

 

 

intervencija

 

 

 

 

 

 

Būtinas

0,7

0,5

0,6

0,3

0,8

0,8

kraujo

 

 

 

 

 

 

perpylimas

 

 

 

 

 

 

(≥4 vienetų)

 

 

 

 

 

 

Nedidelis

2,4

1,9

2,3

1,6

2,7

2,6

kraujavimas

 

 

 

 

 

 

pagal TIMI f

 

 

 

 

 

 

a Pripažinta, kad tai svarbiausi reiškiniai, kurie apibūdinami pagal miokardo infarktu sergančių pacientų trombolizės (angl., the Thrombolysis in Myocardial Infarction [TIMI]) tiriamosios grupės kriterijus.

b Jeigu tiko, buvo taikytas kitoks įprastinis gydymas.

c Bet kuris intrakranijinis kraujavimas ar bet kuris kliniškai reikšmingas kraujavimas, susijęs su hemoglobino koncentracijos sumažėjimu ≥ 5 g/dl.

d Gyvybei pavojingas kraujavimas yra masyvaus kraujavimo pagal TIMI poaibis ir apima toliau išvardytus tipus. Pacientai gali būti suskaičiuoti daugiau kaip vienoje eilutėje.

e IKK = intrakranijinis kraujavimas.

f Kliniškai reikšmingas kraujavimas, susijęs su hemoglobino koncentracijos sumažėjimu ≥ 3 g/dl, bet < 5 g/dl.

75 metų ir vyresni pacientai

Su TVAŠ nesusijusio masyvaus ar nedidelio kraujavimo pagal TIMI dažnis

Amžius

 

10 mg prasugrelio

75 mg klopidogrelio

75 metų (n = 1785)

*

9,0% (1,0% mirtinas)

6,9% (0,1% mirtinas)

< 75 metų (n = 11672) *

3,8% (0,2% mirtinas)

2,9% (0,1% mirtinas)

< 75 metų (n = 7180) **

2,0% (0,1% mirtinas) a

1,3% (0,1% mirtinas)

 

 

5 mg prasugrelio

75 mg klopidogrelio

75 metų (n = 2060)

**

2,6% (0,3% mirtinas)

3,0% (0,5% mirtinas)

*TRITON tyrimas su ŪKS sergančiais pacientais, kuriems atliekama PVAP. **TRILOGY-ACS tyrimas su pacientais, kuriems neatliekama PVAP (žr. 5.1 skyrių):

a 10 mg prasugrelio; 5 mg prasugrelio, jeigu < 60 kg.

Pacientai < 60 kg

Su TVAŠ nesusijusio masyvaus ar nedidelio kraujavimo pagal TIMI dažnis

Kūno masės

10 mg prasugrelio

75 mg klopidogrelio

< 60 kg (n = 664) *

10,1% (0% mirtinas)

6,5% (0,3% mirtinas)

60 kg (n = 12672) *

4,2% (0,3% mirtinas)

3,3% (0,1% mirtinas)

60 kg (n = 7845) **

2,2% (0,2% mirtinas) a

1,6% (0,2% mirtinas)

 

5 mg prasugrelio

75 mg klopidogrelio

< 60 kg (n = 1391) **

1,4% (0,1% mirtinas)

2,2% (0,3% mirtinas)

*TRITON tyrimas su ŪKS sergančiais pacientais, kuriems atliekama PVAP. **TRILOGY-ACS tyrimas su pacientais, kuriems neatliekama PVAP (žr. 5.1 skyrių):

a 10 mg prasugrelio; 5 mg prasugrelio, jeigu < 60 kg.

≥ 60 kg ir < 75 metų pacientai

Pacientų, kurie sveria 60 kg ir daugiau bei kurie jaunesni kaip 75 metų, su TVAŠ nesusijusio masyvaus ar nedidelio kraujavimo pagal TIMI dažnis buvo 3,6% prasugrelio ir 2,8% klopidogrelio grupėje. Mirtino kraujavimo dažnis buvo 0,2% prasugrelio ir 0,1% klopidogrelio grupėje.

Su TVAŠ susijęs kraujavimas

Klinikinio 3 fazės tyrimo duomenimis, 437 pacientams tyrimo metu buvo atlikta TVAŠ. Šiems pacientams su TVAŠ susijusio masyvaus ar nedidelio kraujavimo pagal TIMI dažnis prasugrelio grupėje buvo 14,1% ir 4,5% klopidogrelio grupėje. Prasugrelį vartojantiems asmenims didesnė kraujavimo reiškinių rizika išliko iki 7 parų po paskutiniosios tiriamojo vaistinio preparato dozės pavartojimo. Pacientams, kurie vartojo tienopiridinų trijų parų laikotarpiu prieš TVAŠ, masyvaus ar nedidelio kraujavimo pagal TIMI dažnis prasugrelio grupėje buvo 26,7% (12 iš 45 pacientų), palyginti su 5,0% (3 iš 60 pacientų) klopidogrelio grupėje. Pacientams, kurie suvartojo paskutiniąją tienopiridinų dozę 4-7 parų laikotarpiu prieš TVAŠ, dažnis prasugrelio grupėje sumažėjo 11,3% (9 iš 80 pacientų), klopidogrelio grupėje 3,4% (3 iš 89 pacientų). Per 7 paras po vaistinio preparato vartojimo nutraukimo, abiejose gydymo grupėse buvo nustatytas panašus su TVAŠ susijusio kraujavimo dažnis (žr. 4.4 skyrių).

Kraujavimo rizika, susijusi su įsotinamosios dozės pavartojimo laiku MI be ST pakilimo atveju Klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavusiems pacientams, sergantiems MI be ST pakilimo (ACCOAST tyrimas), buvo planuojama atlikti vainikinių kraujagyslių angiografiją per 2-48 valandas po suskirstymo į grupes atsitiktiniu būdu, duomenimis, pacientams, kuriems buvo skirta 30 mg įsotinamoji dozė likus vidutiniškai 4 valandoms iki vainikinių kraujagyslių angiografijos, o po to skirta 30 mg įsotinamoji dozė PVKP metu, padidėjo nesusijusio su TVAŠ kraujavimo procedūros metu rizika ir nebuvo papildomos naudos, palyginti su pacientais, kuriems buvo skirta 60 mg įsotinamoji dozė PVKP metu (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). Su ne TVAŠ susijusio kraujavimo pagal TIMI dažnis pacientams per 7 paras buvo toks:

 

Prasugrelio dozė

Prasugrelio

Nepageidaujama reakcija

prieš vainikinių

dozė PVAP

 

arterijų

metu a

 

angiografiją a

 

 

(N=2037)

(N=1996)

Masyvus kraujavimas pagal TIMI b

%

%

1,3

0,5

Gyvybei pavojingas c

0,8

0,2

Mirtinas

0,1

0,0

Simptominis IKK d

0,0

0,0

Būtini inotropai

0,3

0,2

Būtina chirurginė intervencija

0,4

0,1

Būtinas kraujo perpylimas (4 vienetų)

0,3

0,1

Nedidelis kraujavimas pagal TIMI e

1,7

0,6

aJeigu tiko, buvo taikytas kitoks įprastinis gydymas. Pagal klinikinio tyrimo protokolą visi pacientai galėjo vartoti acetilsalicilo rūgštį ir palaikomąją prasugrelio paros dozę.

b Bet kuris intrakranijinis kraujavimas ar bet kuris kliniškai reikšmingas kraujavimas, susijęs su hemoglobino koncentracijos sumažėjimu ≥ 5 g/dl.

c Gyvybei pavojingas kraujavimas yra priskiriamas masyviam kraujavimui pagal TIMI ir apima toliau išvardytus tipus. Pacientai gali būti suskaičiuoti daugiau kaip vienoje eilutėje.

d IKK = intrakranijinis kraujavimas.

e Kliniškai akivaizdus kraujavimas, susijęs su hemoglobino koncentracijos sumažėjimu ≥ 3 g/dl, bet < 5 g/dl.

Nepageidaujamų reakcijų suvestinė pateikta lentelėje

Lentelėje nr. 2 pateikta su kraujavimu susijusių ir nesusijusių nepageidaujamų reakcijų, kurios pasireiškė tyrimo TRITON metu arba apie kurias buvo pranešta spontaniškai, suvestinė. Nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal organų sistemų klases ir dažnį, kuris apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki ≤ 1/100), reti (nuo

≥ 1/10 000 iki ≤ 1/1 000), labai reti (≤ 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Lentelė nr. 2. Su kraujavimu susijusios ir nesusijusios nepageidaujamos reakcijos

Organų sistemų

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

klasė

 

 

 

nežinomas

Kraujo ir limfinės

Anaemija

 

Trombocitopenija

Trombinė

sistemos

 

 

 

trombocitopeninė

sutrikimai

 

 

 

purpura (TTP), žr.

 

 

 

 

4.4 skyrių

Imuninės sistemos

 

Padidėjęs

 

 

sutrikimai

 

jautrumas,

 

 

 

 

įskaitant

 

 

 

 

angioneurozinę

 

 

 

 

edemą

 

 

Akių sutrikimai

 

Kraujavimas į

 

 

 

 

akis

 

 

 

 

 

 

Organų sistemų

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

klasė

 

 

 

nežinomas

Kraujagyslių

Hematoma

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Kvėpavimo

Kraujavimas iš

Skrepliavimas

 

 

sistemos, krūtinės

nosies

krauju

 

 

ląstos ir

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Kraujavimas iš

Kraujavimas į

 

 

sutrikimai

virškinimo trakto

retroperitoninį

 

 

 

 

ląstelyną

 

 

 

 

Kraujavimas iš

 

 

 

 

tiesiosios žarnos

 

 

 

 

Kraujingos

 

 

 

 

išmatos

 

 

 

 

Kraujavimas iš

 

 

 

 

dantenų

 

 

Odos ir poodinio

Išbėrimas

 

 

 

audinio sutrikimai

Dėminės

 

 

 

 

kraujosruvos

 

 

 

Inkstų ir šlapimo

Kraujas šlapime

 

 

 

takų sutrikimai

 

 

 

 

Bendrieji

Hematoma

 

 

 

sutrikimai ir

kraujagyslės

 

 

 

vartojimo vietos

pradūrimo vietoje

 

 

 

pažeidimai

Kraujavimas iš

 

 

 

 

kraujagyslės

 

 

 

 

pradūrimo vietos

 

 

 

Sužalojimai,

Sumušimas

Kraujavimas po

Poodinė

 

apsinuodijimai ir

 

procedūros

hematoma

 

procedūrų

 

 

 

 

komplikacijos

 

 

 

 

Klinikinio 3 fazės tyrimo duomenys apie insulto dažnį pacientams, kuriuos anksčiau buvo ištikęs PSIP ar insultas (žr. 4.4 skyrių).

Anksčiau pasireiškė

Prasugrelis

Klopidogrelis

PSIP ar insultas

 

 

Taip (n = 518)

6,5% (2,3% IKK*)

1,2% (0% IKK*)

Ne (n = 13090)

0,9% ( 0,2% IKK*)

1,0% (0,3% IKK*)

* IKK = intrakranijinis kraujavimas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Dėl Efient perdozavimo gali pailgėti kraujavimo laikas ir pasireikšti kraujavimo komplikacijų. Duomenų apie galimybes panaikinti prasugrelio farmakologinį poveikį nėra. Vis dėlto reikia nedelsiant koreguoti kraujavimo laiką, galima svarstyti trombocitų masės ir (arba) kitokių kraujo preparatų perpylimą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – trombocitų agregacijos inhibitoriai, išskyrus hepariną. ATC kodas – B01AC22.

Veikimo mechanizmas / Farmakodinaminis poveikis

Prasugrelis yra trombocitų aktyvacijos ir agregacijos inhibitorius. Tokį poveikį vaistinis preparatas sukelia veikliajam metabolitui grįžtamuoju būdu prisijungus prie trombocitų P2Y12 klasės ADP receptorių. Trombocitai lemia su tromboze susijusių aterosklerozės komplikacijų atsiradimą ir (arba) vystymąsi, dėl to trombocitų funkcijos slopinimas gali retinti kardiovaskulinių reiškinių, pavyzdžiui, mirties, miokardo infarkto ar insulto pasireiškimo dažnį.

Pavartojus įsotinamąją 60 mg prasugrelio dozę, ADP sužadintos trombocitų agregacijos slopinimas pasireiškia 15-tą minutę, kai ADP 5 mikromoliai, ir 30-tą minutę, kai ADP 20 mikromolių. Stipriausias prasugrelio sukeltas ADP sužadintos trombocitų agregacijos slopinimas yra 83%, kai ADP 5 mikromoliai, ir 79%, kai ADP 20 mikromolių, abiem atvejais per vieną valandą 89% sveikų asmenų ir pacientų, sergančių stabilia ateroskleroze, pasireiškė ne mažesnis kaip 50% trombocitų agregacijos slopinimas. Prasugrelio sukeltam trombocitų agregacijos slopinimui būdingas mažas individualus kintamumas (9%) ir kintamumas skirtingų asmenų organizme (12%), kai ADP 5 mikromoliai ar

20 mikromolių. Vidutinis trombocitų agregacijos slopinimas pusiausvyros apykaitos sąlygomis buvo atitinkamai 74% ir 69%, kai ADP 5 mikromoliai ir ADP 20 mikromolių, ir pasireiškė po 3-5 parų, vartojant palaikomąją 10 mg prasugrelio dozę po to, kai buvo pavartota įsotinamoji 60 mg dozė. Daugiau kaip 98% asmenų vartojant palaikomąją dozę pasireiškė ≥ 20% trombocitų agregacijos slopinimas.

Trombocitų agregacija palaipsniui vėl tapo tokia, kokia buvo prieš pradedant gydymą, praėjus 7-9 paroms po vienkartinės įsotinamosios 60 mg prasugrelio dozės pavartojimo ir praėjus 5 paroms po palaikomosios dozės vartojimo nutraukimo pusiausvyros apykaitos sąlygomis.

Pakeitimo duomenys. Keturiasdešimt sveikų asmenų, kurie 10 parų vartojo 75 mg klopidogrelio dozę vieną kartą per parą, buvo skirta vartoti 10 mg prasugrelio vieną kartą per parą, pradedant arba nepradedant įsotinamąja 60 mg doze. Vartojant prasugrelį, pasireiškė toks pat arba didesnis trombocitų agregacijos slopinimas. Pradėjus iš pradžių vartoti įsotinamąją 60 mg dozę, stipresnis trombocitų funkcijos slopinimas pasireiškė greičiau. Penkiasdešimt šeši asmenys, kuriems pasireiškė ŪKS ir kurie vartojo įsotinamąją 900 mg klopidogrelio dozę (kartu su ASR), 14 parų buvo gydyti arba 10 mg prasugrelio doze vieną kartą per parą, arba 150 mg klopidogrelio doze vieną kartą per parą, o vėliau gydymas jiems pakeistas ir kitas 14 parų pacientai vartojo arba 150 mg klopidogrelio arba 10 mg prasugrelio. Stipresnis trombocitų agregacijos slopinimas pasireiškė pacientams, kurie pakeitus gydymą vartojo 10 mg prasugrelio, palyginti su pacientais, kurie buvo gydyti 150 mg klopidogrelio doze. Tyrimo, kuriame dalyvavo 276 pacientai, kuriems pasireiškė ŪKS ir buvo gydyti atliekant PVAP, vietoj pradinės įsotinamosios 600 mg klopidogrelio ar placebo dozės, kuri buvo vartota prieš paguldant į ligoninę prieš vainikinių arterijų angiografiją, paskyrus vartoti įsotinamąją 60 mg prasugrelio dozę perkutaninės vainikinių kraujagyslių intervencijos metu, trombocitų agergacijos slopinimas per 72 tyrimo valandas sustiprėjo panašiai.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Ūminis koronarinis sindromas (ŪKS)

Trečios fazės TRITON tyrime, kurio metu Efient (prasugrelis) palygintas su klopidogreliu, abu vaistiniai preparatai buvo vartojami kartu su ASR ir kitokiais įprastiniais gydymo būdais. TRITON buvo tarptautinis daugiacentris, atsitiktinių imčių dvigubai aklu būdu atliktas paralelinių grupių tyrimas, kuriame dalyvavo 13 608 pacientai. Pacientams pasireiškė ŪKS ir buvo vidutinė arba didelė UA/NSTEMI ar STEMI rizika bei taikyta PVAP.

Pacientai, kuriems pasireiškė nestabili krūtinės angina ir per 72 valandas atsirado NSTEMI simptomų arba per nuo 12 valandų iki 14 parų laikotarpį atsirado STEMI simptomų, išsiaiškinus vainikinių kraujagyslių anatomiją, atsitiktiniu būdu buvo suskirstyti į grupes. Pacientai, kuriems per 12 valandų atsirado STEMI simptomų ir buvo planuota atlikti pirmaeilę PVAP, buvo galima atsitiktiniu būdu suskirstyti į grupes, neišsiaiškinus vainikinių kraujagyslių anatomijos. Visiems pacientams įsotinamąją dozę buvo galima skirti vartoti bet kuriuo atsitiktinio suskirstymo į grupes metu ir praėjus vienai valandai po to, kai pacientas palieka kateterizavimo laboratoriją.

Pacientai, kuriems atsitiktiniu būdu paskirta vartoti prasugrelį (įsotinamoji 60 mg dozė, vėliau po 10 mg vieną kartą per parą) arba klopidogrelį (įsotinamoji 300 mg dozė, vėliau po 75 mg vieną kartą

per parą), buvo gydyti vidutiniškai 14,5 mėnesių (ne ilgiau kaip 15 mėnesių, o po to ne trumpiau kaip 6 mėnesius stebimi). Be to, pacientai taip pat vartojo ASR (nuo 75 mg iki 325 mg vieną kartą per parą). Bet kokių tienopiridinų vartojimas per 5 paras prieš tyrimą buvo pašalinimo iš tyrimo kriterijus. Kitoks gydymas, pavyzdžiui, gydymas heparinu ir GP IIb/IIIa inhibitoriais, skirtas gydytojo nuožiūra. Maždaug 40% pacientų (kiekvienoje gydymo grupėje) PVAP buvo sustiprinta GP IIb/IIIa inhibitorių vartojimu (duomenų apie tai, kokio tipo GP IIb/IIIa inhibitorių vartota, nėra). Maždaug 98% pacientų (kiekvienoje gydymo grupėje) PVAP buvo tiesiogiai sustiprinta antitromboziniais preparatais (heparinu, mažo molekulinio svorio heparinu, bivalirudinu ar kitokiais vaistiniais preparatais).

Pirminė tyrimo vertinamoji baigtis buvo laikotarpis, per kurį pasireiškė pirmieji kardiovaskuliniai reiškiniai: kardiovaskulinė (KV) mirtis, nemirtinas miokardo infarktas (MI) ar nemirtinas insultas. Visų ŪKS populiacijos jungtinės vertinamosios baigties (jungtinė UA/NSTEMI ir STEMI kohortos) analizė parodė statistiškai reikšmingą prasugrelio pranašumą, palyginti su klopidogreliu UA/NSTEMI kohortoje (p < 0,05).

Visų ŪKS populiacija

Efient veiksmingiau, palyginti su klopidogreliu, mažino pirminės jungtinės vertinamosios baigties reiškinių skaičių, o taip pat iš anksto numatytų, įskaitant stento trombozės, antrinės jungtinės vertinamosios baigties reiškinių skaičių (žr. lentelę nr. 3). Prasugrelio nauda tapo pastebima per pirmas 3 paras ir išliko iki tyrimo pabaigos. Didesnis veiksmingumas buvo susijęs su masyvaus kraujavimo padidėjimu (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Pacientų populiaciją sudarė 92% baltųjų, 26% moterų ir 39% ≥ 65 metų pacientų. Su prasugreliu susijusi nauda nepriklausė nuo trumpalaikio ar ilgalaikio kitų kardiovaskulinę sistemą veikiančių vaistinių preparatų vartojimo, įskaitant heparino/mažo molekulinio svorio heparino, bivalirudino, į veną vartojamų GP IIb/IIIa inhibitorių, lipidų koncentraciją mažinančių vaistinių preparatų, beta adrenoreceptorių blokatorių ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių vartojimo. Prasugrelio veiksmingumas nepriklausė nuo ASR dozės (nuo 75 mg iki 325 mg vieną kartą per parą). TRITON tyrimo metu nebuvo leista vartoti geriamųjų antikoaguliantų, netiriamųjų trombocitų funkciją slopinančių vaistinių preparatų ir ilgą laiką vartoti NVNU. Visų ŪKS populiacijoje prasugrelis buvo susijęs su KV mirčių, nemirtino MI ar nemirtino insulto dažnio sumažėjimu, palyginti su klopidogreliu, neatsižvelgiant į prieš tyrimą buvusias paciento savybes, tokias kaip, amžių, lytį, kūno svorį, geografinį regioną, GP IIb/IIIa inhibitorių vartojimą ir stento tipą. Nauda visų pirma pasireiškė dėl to, kad labai sumažėjo nemirtino MI atvejų (žr. lentelę nr. 3). Asmenims, kurie serga diabetu, nustatytas reikšmingas pirminės ir visų antrinių jungtinių vertinamųjų baigčių sumažėjimas.

Prasugrelio nauda, kuri nustatyta 75 metų ir vyresniems pacientams, buvo mažesnė nei jaunesniems kaip 75 metų pacientams. 75 metų ir vyresniems pacientams yra didesnė kraujavimo, įskaitant mirtino, rizika (žr. 4.2, 4.4 ir 4.8 skyrius). Gydymas prasugreliu buvo naudingesnis tiems 75 metų ir vyresniems pacientams, kurie sirgo diabetu, STEMI, buvo didelė stento trombozės ar pasikartojančių reiškinių rizika.

Pacientai, kuriems anksčiau pasireiškė PSIP arba išeminis insultas, ilgiau kaip 3 mėnesius prieš pradedant gydymą prasugreliu nebuvo jokio pirminės jungtinės vertinamosios baigties sumažėjimo.

Lentelė nr. 3. TRITON tyrimo pirminės analizės duomenys apie pacientus, kuriems nustatyta vertinamosios baigties reiškinių

 

Prasugrelis

Klopidogrelis

Santykinė rizika

p-

 

+ ASR

+ASR

(SR)

reikšmė

Vertinamosios baigties reiškiniai

 

 

(95% PI)

 

 

(n = 6813)

(n = 6795)

 

 

Visi ŪKS

%

%

0,812 (0,732,

< 0,001

Pirminės jungtinės vertinamosios baigties

9,4

11,5

reiškiniai

 

 

0,902)

 

Kardiovaskulinė (KV) mirtis, nemirtinas MI

 

 

 

 

arba nemirtinas insultas

 

 

 

 

Pirminės individualios vertinamosios baigties

reiškiniai

 

 

 

KV mirtis

2,0

2,2

0,886 (0,701,

0,307

 

 

 

1,118)

 

Nemirtinas MI

7,0

9,1

0,757 (0,672,

< 0,001

 

 

 

0,853)

 

Nemirtinas insultas

0,9

0,9

1,016 (0,712,

0,930

 

 

 

1,451)

 

UA/NSTEMI

(n = 5044)

(n = 5030)

 

 

Pirminės jungtinės vertinamosios baigties

%

%

 

 

reiškiniai

 

 

 

 

Kardiovaskulinė (KV) mirtis, nemirtinas MI

9,3

11,2

0,820 (0,726,

0,002

arba nemirtinas insultas

 

 

0,927)

 

KV mirtis

1,8

1,8

0,979 (0,732,

0,885

 

 

 

1,309)

 

Nemirtinas MI

7,1

9,2

0,761 (0,663,

< 0,001

 

 

 

0,873)

 

Nemirtinas insultas

0,8

0,8

0,979 (0,633,

0,922

 

 

 

1,513)

 

STEMI

(n = 1769)

(n = 1765)

 

 

Pirminės jungtinės vertinamosios baigties

%

%

 

 

reiškiniai

 

 

 

 

Kardiovaskulinė (KV) mirtis, nemirtinas MI

9,8

12,2

0,793 (0,649,

0,019

arba nemirtinas insultas

 

 

0,968)

 

KV mirtis

2,4

3,3

0,738 (0,497,

0,129

 

 

 

1,094)

 

Nemirtinas MI

6,7

8,8

0,746 (0,588,

0,016

 

 

 

0,948)

 

Nemirtinas insultas

1,2

1,1

1,097 (0,590,

0,770

 

 

 

2,040)

 

Visų ŪKS populiacijos kiekvienos antrinės vertinamosios baigties duomenų analizė parodė reikšmingą prasugrelio naudingumą (p < 0,001), palyginti su klopidogreliu. Tai buvo susiję su neabejotina ar galima stento tromboze tyrimo pabaigoje (0,9%, palyginti su 1,8%, SR 0,498, PI 0,364, 0,683), KV mirtimi, nemirtinu MI ar skubiai per 30 parų atlikta kraujagyslių revaskuliarizacijos procedūra (5,9%, palyginti su 7,4%, SR 0,784, PI 0,688, 0,894), mirtimi dėl visų priežasčių, nemirtinu MI ar nemirtinu insultu iki tyrimo pabaigos (10,2%, palyginti su 12,1%, SR 0,831, PI 0,751, 0,919), KV mirtis, nemirtinas MI, nemirtinas insultas ar pakartotinis gydymas ligoninėje dėl širdies išemijos reiškinių iki tyrimo pabaigos (11,7%, palyginti su 13,8%, SR 0,838, PI 0,762, 0,921). Visų mirties priežasčių analizė jokių reikšmingų prasugrelio ir klopidogrelio skirtumų neparodė visose ŪKS populiacijose (2,76%, palyginti su 2,90%), UA/NSTEMI populiacijoje (2,58%, palyginti su 2,41%) ir STEMI populiacijoje (3,28%, palyginti 4,31%).

Prasugrelis susijęs su stento trombozės atvejų per 15 mėnesių stebėjimo laikotarpį sumažėjimu 50%. Nustatytas ir ankstyvos, ir per 30 parų pasireiškusios stento trombozės atvejų sumažėjimas, vartojant Efient, tiek naudojant vien metalo, tiek vaistinį preparatą išskiriančius stentus.

Remiantis pacientų, kurie pasveiko po išemijos reiškinių, duomenų analize, prasugrelis buvo susijęs su vėliau pasireiškiančių pirminės vertinamosios baigties reiškinių dažnio sumažėjimu (7,8% prasugrelio grupėje, palyginti su 11,9% klopidogrelio grupėje).

Vartojant prasugrelį, padaugėjo kraujavimo atvejų, vis dėlto jungtinės mirties dėl bet kurių priežasčių, nemirtino miokardo infarkto, nemirtino insulto ir su TVAŠ nesusijusio masyvaus kraujavimo pagal TIMI vertinamosios baigties analizė parodė Efient pranašumą, palyginti su klopidogreliu (santykinė rizika, 0,87, 95% PI, nuo 0,79 iki 0,95, p = 0,004). TRITON tyrimo duomenimis, kiekvienam 1000 Efient vartojusių pacientų, miokardo infarktas pasireiškė 22 atvejais rečiau, o su TVAŠ nesusijusio masyvaus kraujavimo pagal TIMI atvejų buvo 5 daugiau, palyginti su pacientais, kurie vartojo klopidogrelį.

Farmakodinaminis/farmakogenominis 720 azijiečių pacientų, kuriems yra ūminis koronarinis sindromas (ŪKS) ir kuriems atliekama PVAP, tyrimas parodė, kad skiriant prasugrelį pasiektas aukštesnio lygio trombocitų agregacijos slopinimas palyginti su klopidogreliu, ir kad prasugrelio 60 mg įsotinimo dozė/10 mg palaikomoji dozė yra tinkamas dozavimas azijiečiams, kurie sveria ne mažiau kaip 60 kg ir yra jaunesni nei 75 metų amžiaus (žr. 4.2 skyrių).

Trisdešimties (30) mėnesių trukmės tyrimo (TRILOGY–ACS), kuriame dalyvavo 9 326 pacientai, kuriems pasireiškė UA/NSTEMI ŪKS ir kurie buvo gydyti vaistiniais preparatais neatliekant revaskuliarizacijos (šiai indikacijai licencija nesuteikta), duomenimis, prasugrelis nereikšmingai mažino bendrosios KV mirties, MI ar insulto vertinamosios baigties dažnį, palyginti su klopidogreliu. Masyvaus kraujavimo pagal TIMI (įskaitant gyvybei pavojingą, mirtiną ir intrakranijinį kraujavimą) dažnis prasugreliu ar klopidogreliu gydytiems pacientams buvo panašus. Pacientams, kuriems buvo

≥ 75 metų arba kurių kūno masė buvo mažesnė kaip 60 kg (N = 3 022), atsitiktiniu būdu buvo paskirta 5 mg prasugrelio dozė. Kaip ir pacientams, kurie buvo jaunesni kaip 75 metų arba svėrė ≥ 60 kg, gydytiems 10 mg prasugrelio doze, KV baigčių skirtumų vartojant 5 mg prasugrelio ir 75 mg klopidogrelio nebuvo. Masyvaus kraujavimo dažnis pacientams, gydytiems 5 mg prasugrelio doze, ir pacientams, gydytiems 75 mg klopidogrelio doze, buvo panašus. 5 mg prasugrelio dozė stipriau slopino trombocitų funkciją, palyginti su 75 mg klopidogrelio doze. Pacientams, kuriems yra 75 metai ar daugiau, ir pacientams, kurių kūno masė yra < 60 kg, vartoti prasugrelį reikia atsargiai (žr. 4.2, 4.4 ir 4.8 skyrius).

Trisdešimt (30) dienų trukusiame tyrime (ACCOAST) dalyvavo 4 033 pacientai, sergantys MI be ST pakilimo, esant troponino koncentracijos padidėjimui, kuriems buvo planuojama atlikti vainikinių kraujagyslių angiografiją, o po jos PVAP per 2-48 valandas po suskirstymo į grupes atsitiktiniu būdu. Nustatyta, kad tiriamiesiems, kuriems buvo paskirta 30 mg įsotinamoji dozė likus vidutiniškai

4 valandoms iki vainikinių kraujagyslių angiografijos, o po to skirta 30 mg įsotinamoji dozė PVAP metu (n = 2 037), padidėjo nesusijusio su TVAŠ kraujavimo procedūros metu rizika ir nebuvo papildomos naudos, lygant su pacientais, kuriems buvo skirta 60 mg įsotinamoji dozė PVAP metu (n = 1 996). Konkrečiau, prasugrelis reikšmingai nesumažino sudėtinės vertinamosios baigties

(kardiovaskulinės [KV] mirties, miokardo infarkto [MI], insulto, skubios revaskuliarizacijos [SR] arba glikoproteino [GP] IIb/IIIa inhibitoriaus kaip gelbstinčio gydymo skyrimo) dažnio 7 parų laikotarpiu po suskirstymo į grupes atsitiktiniu būdu tiriamiesiems, kuriems prasugrelis buvo skirtas prieš vainikinių kraujagyslių angiografiją, lyginant su pacientais, kuriems visa įsotinamoji prasugrelio dozė buvo skirta PVAP metu. Svarbiausiojo saugumo tikslo - visų masyvaus kraujavimo pagal TIMI atvejų (TVAŠ ir ne TVAŠ atvejų) dažnis 7 parų laikotarpiu po visų gydytų tiriamųjų suskirstymo į grupes atsitiktiniu būdu buvo reikšmingai didesnis tiriamiesiems, kuriems prasugrelis buvo skirtas prieš vainikinių kraujagyslių angiografiją,lyginant su pacientais, kuriems visa įsotinamoji prasugrelio dozė buvo skirta PVAP metu. Todėl pacientams, kuriems pasireiškia NKA/MI be ST pakilimo ir vainikinių kraujagyslių angiografija atliekama per 48 valandas po patekimo į gydymo įstaigą, įsotinamąją vaistinio preparato dozę reikia skirti PVAP metu (žr. 4.2, 4.4 ir 4.8 skyrius).

Vaikų populiacija

III fazės TADO tyrime vertintas prasugrelio (n=171), lyginant su placebu (n=170), veiksmingumas ir saugumas mažinant kraujagyslių okliuzijos krizes 2-18 metų pacientams, sergantiems pjautuvo

pavidalo ląstelių anemija. Tyrimo metu nepasiekta nė viena pirminė ar antrinė vertinamoji baigtis. Šioje pacientų populiacijoje naujų saugumo radinių, skiriant prasugrelio monoterapiją, nenustatyta.

5.2Farmakokinetinės savybės

Prasugrelis yra veikliosios medžiagos pirmtakas, jis greitai metabolizuojamas in vivo ir atsiranda veiklusis bei neveiklūs metabolitai. Veikliojo metabolito ekspozicija (AUC) vidutiniškai ar nežymiai skiriasi skirtingų asmenų (27%) bei to paties asmens (19%) organizme. Prasugrelio farmakokinetika sveikų asmenų, pacientų, kurie serga stabilia ateroskleroze, ir pacientų, kuriems atliekama perkutaninė vainikinių kraujagyslių procedūra, organizme būna panaši.

Absorbcija

Prasugrelis greitai absorbuojamas ir metabolizuojamas, didžiausia veikliojo metabolito koncentracija plazmoje (Cmax) atsiranda per maždaug 30 minučių. Vartojant gydomąsias vaistinio preparato dozes, veikliojo metabolito ekspozicija (AUC) didėja proporcingai dozei. Tyrimo su sveikais asmenimis duomenimis, vartojant labai riebų ar daug kalorijų turinį maistą, veikliojo metabolito AUC nepakinta, bet Cmax sumažėjo 49%, o laikotarpis, per kurį atsirado Cmax (Tmax) pailgėjo nuo 0,5 iki 1,5 valandos. TRITON tyrimo metu Efient buvo vartotas neatsižvelgiant į maitinimąsi. Taigi Efient galima vartoti, neatsižvelgiant į maitinimąsi. Vis dėlto įsotinamąją prasugrelio dozę vartojant nevalgius, poveikis gali pradėti reikštis greičiau (žr. 4.2 skyrių).

Pasiskirstymas

98% veikliojo metabolito prisijungia prie žmogaus serumo albuminų (4% buferinis tirpalas).

Biotransformacija

Per burną pavartoto prasugrelio plazmoje neaptikta. Žarnyne vaistinis preparatas greitai hidrolizuojamas ir atsiranda tiolaktonas, kuris metabolizuojant citochromo P450 CYP3A4 ir CYP2B6 bei mažesne apimtimi CYP2C9 ir CYP2C19, iš karto verčiamas veikliuoju metabolitu. Veiklusis metabolitas toliau metabolizuojamas ir S–metilinimo ar cisteino prijungimo būdu atsiranda dvi neveiklios medžiagos.

Remiantis sveikų asmenų, pacientų, kurie serga stabilia ateroskleroze, ir pacientų, kuriems pasireiškia ŪKS, vartojusių Efient, duomenimis, genetiniai CYP3A5, CYP2B6, CYP2C9 ar CYP2C19 skirtumai svarbios įtakos prasugrelio farmakokinetikai ar vaistinio preparato sukeltam trombocitų agregacijos slopinimui neturėjo.

Eliminacija

Maždaug 68% prasugrelio dozės šalinama su šlapimu ir 27% su išmatomis neveiklaus metabolito pavidalu. Veikliojo metabolito pusinės eliminacijos periodas trunka maždaug 7,4 valandos (nuo 2 iki 15 valandų).

Farmakokinetika ypatingų populiacijų pacientų organizmuose

Senyvi pacientai

Tyrimo su sveikais asmenimis, kurių amžius buvo nuo 20 iki 80 metų, duomenimis, amžius reikšmingos įtakos prasugrelio farmakokinetikai ir vaistinio preparato sukeltam trombocitų agregacijos slopinimui neturėjo. Didelio klinikinio 3 fazės tyrimo duomenimis, vidutinė nustatyta veikliojo metabolito ekspozicija (AUC) labai senų pacientų (75 metų ir vyresnių) organizme buvo 19% didesnė, palyginti su jaunesnių kaip 75 metų pacientų. 75 metų ir vyresniems pacientams prasugrelį reikia vartoti atsargiai, nes šios grupės pacientams gali būti padidėjusi kraujavimo rizika (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). Tyrimo, kuriame dalyvavo tiriamieji, sergantys stabilia ateroskleroze, duomenimis, veikliojo metabolito vidutinis AUC pacientų, kuriems yra 75 metai ar daugiau, vartojančių 5 mg prasugrelio dozę, organizme buvo maždaug perpus mažesnė nei jaunesnių kaip 65 metų pacientų, vartojančių

10 mg prasugrelio dozę, o trombocitų funkcijos slopinimas vartojant 5 mg dozę buvo silpnesnis, bet poveikis buvo ne blogesnis, palyginti su 10 mg doze.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Dozės keisti nebūtina pacientams, kurie serga lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu (A ir B klasės pagal Child Pugh). Asmenų, kurie serga lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, organizme prasugrelio farmakokinetika ir vaistinio preparato sukeltas trombocitų agregacijos slopinimas buvo panašūs į sveikų asmenų. Prasugrelio farmakokinetikos ir farmakodinamikos tyrimų su pacientais, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, neatlikta. Prasugrelio negalima vartoti pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu (žr. 4.3 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Dozės keisti nebūtina pacientams, kurie serga inkstų funkcijos sutrikimu, įskaitant pacientus, kurie serga galutinės stadijos inkstų liga (GSIL). Prasugrelio farmakokinetika ir vaistinio preparato sukeltas trombocitų agregacijos slopinimas pacientų, kurie serga vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu (GFG 30 < 50 ml/min./1,73 m2) organizme panašus į sveikų asmenų. Prasugrelio sukeltas trombocitų agregacijos slopinimas buvo panašus ir GSIL sergančių pacientų, kuriems reikia hemodializės, organizme, palyginti su sveikų asmenų, vis dėlto veikliojo metabolito Cmax ir AUC pacientų, kurie serga GSIL, organizme sumažėjo atitinkamai 51% ir 42%.

Kūno masė

Prasugrelio veikliojo metabolito vidutinė ekspozicija (AUC) yra maždaug 30-40% didesnė sveikų asmenų ir pacientų, kurių kūno masė < 60 kg, palyginti su tais, kurie sveria ≥ 60 kg. Prasugrelį reikia atsargiai vartoti pacientams, kurių kūno masė < 60 kg, nes šios grupės pacientams gali būti padidėjusi kraujavimo rizika (žr. 4.4 skyrių). Tyrimo, kuriame dalyvavo tiriamieji, sergantys stabilia ateroskleroze, duomenimis, veikliojo metabolito vidutinis AUC pacientų, kurių kūno masė yra mažesnė kaip 60 kg, vartojančių 5 mg prasugrelio dozę, organizme buvo 38 % mažesnė nei pacientų, kurių kūno masė yra ≥ 60 kg, vartojančių 10 mg prasugrelio dozę, o trombocitų funkcijos slopinimas vartojant 5 mg dozę buvo panašus į pasireiškusį vartojant 10 mg dozę.

Etninė grupė

Klinikinių farmakologijos tyrimų duomenimis, veikliojo metabolito AUC, apskaičiavus pagal kūno svorį, buvo maždaug 19% didesnis kinų, japonų ir korėjiečių organizme, palyginti su baltaodžiais. Didesnė ekspozicija ypač susijusi su tais azijiečiais, kurių kūno masė < 60 kg. Ekspozicijos skirtumų kinų, japonų ir korėjiečių organizme nenustatyta. Ekspozicijos afrikiečių ir ispanų organizme panašios į baltaodžių. Atsižvelgiant vien tik į priklausomybę etinei grupei, dozės keisti nerekomenduojama.

Lytis

Prasugrelio farmakokinetika sveikų ir pacientų vyrų bei moterų organizme yra panaši.

Vaikų populiacija

Prasugrelio farmakokinetika ir farmakodinamika vaikų ir paauglių organizme netirta (žr. 4.2 skyrių).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Ikiklinikinių tyrimų metu poveikis pastebėtas tik tada, kai ekspozicija buvo tokia, kuri laikoma pakankamai viršijančia maksimalią žmogui, todėl jo klinikinė reikšmė yra maža.

Toksinio poveikio embriono ir vaisiaus vystymuisi tyrimai su žiurkėmis ir triušiais sklaidos defektų vartojant prasugrelį neparodė. Vartojant labai didelę dozę (> 240 didesnė už tą, kuri atsiranda rekomenduojamą palaikomąją paros dozę vartojančio žmogaus organizme, apskaičiuotą mg/m2), kuri turėjo įtakos patelės kūno svoriui ir (arba) maisto suvartojimui, šiek tiek sumažėjo jauniklių kūno masė (palyginti su kontrolinės grupės). Prenatalinių ir postanatalinių tyrimų su žiurkėmis duomenimis, patelei taikytas gydymas įtakos jauniklių elgsenai ar reprodukcijai neturėjo, kai ekspozicija buvo tokia, kuri yra 240 kartų didesnė už tą, kuri atsiranda rekomenduojamą palaikomąją paros dozę vartojančio žmogaus organizme (apskaičiuotą mg/m2).

Du metus trukusio tyrimo su žiurkėmis metu su medžiaga susijusių auglių nenustatyta, kai prasugrelio ekspozicija buvo 75 kartų didesnė už tą, kuri būna rekomenduojamą gydomąją dozę vartojančio žmogaus organizme (pagal veiklaus ir svarbiausio žmogaus kraujyje cirkuliuojančio metabolito ekspoziciją plazmoje). Padažnėjo auglių (kepenų ląstelių adenomų) pelėms, kurios du metus gavo dideles vaistinio preparato dozes (> 75 kartus didesnę ekspoziciją už tą, kuri būna žmogaus organizme), bet manoma, kad jie yra antriniai ir atsiranda dėl prasugrelio sukelto fermentų sužadinimo. Literatūroje yra daug duomenų apie graužikams būdingus kepenų auglius ir vaistinių preparatų sukeltą fermentų sužadinimą. Manoma, kad prasugrelio sukelti kepenų augliai pelėms nėra susiję su rizika žmogui.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis

Mikrokristalinė celiuliozė

Manitolis (E 421)

Kroskarmeliozės natrio druska

Hipromeliozė (E 464)

Magnio stearatas

Tabletės plėvelė

Laktozė monohidratas

Hipromeliozė (E 464)

Titano dioksidas (E 171)

Triacetinas (E 1518)

Raudonasis geležies oksidas (E172) {tik Efient 10 mg}

Geltonasis geležies oksidas (E 172)

Talkas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

Efient 10 mg

3 metai.

Efient 5 mg

2 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo oro ir drėgmės.

6.5Talpyklės pobūdis ir turinys

14, 28, 30, 30 (x 1), 56, 84, 90 (x 1) ir 98 tablečių aliuminio folijos lizdinių plokštelių kartono dėžutės. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

81379 Munich

Vokietija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Efient 5 mg:

EU/1/08/503/001 – 007, 015

Efient 10 mg:

EU/1/08/503/008 – 014, 016

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2009 m. vasario 25 d.

Paskutinio perregistravimo data 2013 m. lapkričio mėn. 18 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai