Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Pakuotės lapelis - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEmadine
ATC kodasS01GX06
Sudėtisemedastine
GamintojasNovartis Europharm Limited

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

EMADINE 0,5 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Emedastinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių..

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra EMADINE ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant EMADINE

3.Kaip vartoti EMADINE

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti EMADINE

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra EMADINE ir kam jis vartojamas

EMADINE yra vaistas nuo akių sezoninio alerginio konjunktyvito (akių alerginės būklės). Jis sumažina alerginės reakcijos intensyvumą.

Alerginis konjunktyvitas. Kai kurios medžiagos (alergenai), pavyzdžiui, žiedadulkės, namų, gyvūnų kailių dulkės, gali sukelti alerginę reakciją-akių niežėjimą, paraudimą, patinimą.

Jei nepasijusite geriau ar Jūsų būklė pablogės, turite pasitarti su gydytoju.

2.Kas žinotina prieš vartojant EMADINE

EMADINE vartoti negalima:

jeigu yra alergija emedastinui ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Klauskite gydytojo patarimo.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Negalima vartoti EMADINE vaikams iki 3 metų amžiaus.

Jei nešiojate kontaktinius lęšius, žr. žemiau esantį skyrelį „EMADINE sudėtyje yra benzalkonio chlorido“.

EMADINE nerekomenduojama vartoti vyresniems kaip 65 metų asmenims, nes su šio amžiaus žmonėmis klinikinių tyrimų neatlikta.

EMADINE nerekomenduojama vartoti asmenims, sergantiems inkstų ar kepenų ligomis.

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti EMADINE.

Kiti vaistai ir EMADINE

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Jei kartu su EMADINE vartojate kitus akių lašus, laikykitės 3 skyrelio „Kaip vartoti EMADINE“ pabaigoje pateikto nurodymo.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Įsilašinus EMADINE kurį laiką gali būti neryškus matymas. Nevairuokite automobilio ir nedirbkite su mechanizmais, kol regėjimas pagerės.

EMADINE sudėtyje yra benzalkonio chlorido

EMADINE sudėtyje esantis konservantas (benzalkonio chloridas) gali sudirginti akis. Be to, yra

žinoma, kad jis gali pakeisti minkštų kontaktinių lęšių spalvą, todėl, vartodami šį vaistą, geriau nenešiokite kontaktinių lęšių. Įsilašinę vaisto, prieš juos vėl įsidėdami, mažiausiai 15 minučių palaukite.

3.Kaip vartoti EMADINE

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams: po vieną lašą į akį du kartus per parą.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartokite tik akims.

Daugiau patarimų-kitame lape.

Verskite lapą.

3. Kaip vartoti EMADINE (tęsinys)

Rekomenduojama dozė Žr. pirmesnį lapą

Paimkite EMADINE buteliuką ir veidrodį.

Nusiplaukite rankas.

Atsukite buteliuko dangtelį.

Jei nuėmus dangtelį atidarymą rodantis žiedas atsilaisvina, prieš vaisto vartojimą jį reikia nuimti.

Laikydami nykščiu ir didžiuoju pirštu apverskite buteliuką.

Atloškite galvą. Atitraukite voką laisvu pirštu, kad tarp voko ir akies susidarytų kišenėlė, į kurią įlašinsite vaista (1 pav.).

Pritraukite buteliuko viršūnėlę prie akies. Jei reikia, naudokitės veidrodžiu.

Lašintuvu nelieskite akies, vokų, gretimos odos ar aplinkinių daiktų, nes galite užteršti buteliuke esantį tirpalą.

Lengvai paspauskite buteliuko dugną, kad išlašėtų vienas EMADINE lašas.

Nespauskite buteliuko. Jis pagamintas taip, kad pakanka lengvai spustelėti jo dugną (2 pav.).

Jei vaisto reikia lašinti į abi akis, tokiu pačiu būdu įsilašinkite jo į kitą akį.

Pavartoję iškart sandariai užsukite buteliuko dangtelį.

Jei per klaidą išgėrėte arba susišvirkštėte EMADINE, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vaistas gali sutrikdyti širdies ritmą.

Jei nepataikėte įsilašinti į akį, bandykite dar kartą.

Jei įsilašinote vaisto per daug, išplaukite akį (geriausia-steriliu fiziologiniu tirpalu, o jeigu jo neturite-šiltu vandeniu). Daugiau nesilašinkite tol, kol vėl ateis laikas įsilašinti vaistą.

Jei užmiršote įsilašinti EMADINE įsilašinkite vieną lašą tuojau pat, kai tik prisiminsite. Toliau lašinkitės įprastu laiku. Nesilašinkite dvigubos dozės, norėdami kompensuoti praleistąją.

Jei vartojate ir kitus akių lašus, prieš lašindamiesi EMADINE palaukite mažiausiai 10 minučių. Akių tepalą reikia vartoti paskutinį.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jūs galite toliau vartoti šiuos akių lašus, nebent šalutinis poveikis yra sunkus. Jei nerimaujate, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Dažnas šalutinis poveikis

(gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

Akių sutrikimai: akies skausmas, akies niežėjimas, akies paraudimas.

Nedažnas šalutinis poveikis

(gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių)

Akių sutrikimai: ragenos sutrikimai, svetimkūnio pojūtis akyje, sustiprėjęs ašarojimas, akių nuovargis, akies sudirginimas, miglotas matymas, ragenos dėmėtumas, akies džiūvimas.

Bendrieji sutrikimai: galvos skausmas, sunkumas užmiegant, su sinusų pažeidimais siejamas galvos skausmas, blogas skonis burnoje, bėrimas.

Dažnis nežinomas

(Negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

Bendrieji sutrikimai: padažnėjęs pulsas.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti EMADINE

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Išmeskite buteliuką po pirmojo atidarymo praėjus 4 savaitėms, kad išvengtumėte infekcijos. Kiekvieno buteliuko pirmojo atidarymo datą užsirašykite šiame lapelyje, kiek žemiau tam skirtoje vietoje, ant buteliuko etiketės bei dėžutės tam skirtose vietose.

Atidaryta:

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

EMADINE sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra emedastinas (0.5 mg/ml tirpalas) difumarato pavidalu.

-Pagalbinės medžiagos yra benzalkonio chloridas, trometamolis, natrio chloridas, hipromeliozė,išgrynintas vanduo. Į tirpalą gali būti įdėta labai nedaug vandenilio chlorido rūgšties arba natrio hidroksido, kad būtų palaikomas normalus rūgštingumas (pH).

EMADINE išvaizda ir kiekis pakuotėje

EMADINE yra skystis (tirpalas), tiekiamas 5 arba 10 ml plastikiniais buteliukais (DROP-TAINER) su užsukamaisiais dangteliais. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Gamintojas

 

 

 

 

Gamintojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited,

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou,

Jungtinė Karalystė.

Belgija

 

Ispanija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

EMADINE 0,5 mg/ml akių lašai (tirpalas), vienadozė talpyklė.

Emedastinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tikt Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių..

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra EMADINE ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant EMADINE

3.Kaip vartoti EMADINE

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti EMADINE

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra EMADINE ir kam jis vartojamas

EMADINE yra vaistas nuo akių sezoninio konjunktyvito (akių alergijos). Jis sumažina alerginės reakcijos intensyvumą.

Alerginis konjunktyvitas. Kai kurios medžiagos (alergenai), pavyzdžiui, žiedadulkės, namų, gyvūnų kailių dulkės, gali sukelti alerginę reakciją-akių niežėjimą, paraudimą, patinimą. Jei nepasijusite geriau ar Jūsų būklė pablogės, turite pasitarti su gydytoju.

2. Kas žinotina prieš vartojant EMADINE

EMADINE vartoti negalima:

jeigu yra alergija emedastinui ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Klauskite gydytojo patarimo.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Negalima vartoti EMADINE vaikams iki 3 metų.

EMADINE nerekomenduojama vartoti vyresniems kaip 65 metų asmenims, nes šio amžiaus žmonių klinikinių tyrimų neatlikta.

EMADINE nerekomenduojama vartoti asmenims, sergantiems inkstų ir kepenų ligomis.

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti EMADINE.

Kiti vaistai ir EMADINE

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Jei kartu su EMADINE vartojate kitus akių lašus, laikykitės 3 skyrelio ( Kaip vartoti EMADINE) pabaigoje pateikto nurodymo.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Įsilašinus EMADINE kurį laiką gali būti neryškus matymas. Nevairuokite automobilio ir nedirbkite su mechanizmais, kol regėjimas pagerės.

3. Kaip vartoti EMADINE

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams: po vieną lašą į akį du kartus per parą.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartokite tik akims.

Daugiau patarimų-kitame lape.

Verskite lapą.

3. Kaip vartoti EMADINE (tęsinys)

Rekomenduojama dozė Žr. pirmesnį lapą

Nevartokite pakartotinai vaisto iš talpyklės, kuri jau buvo atidaryta. Nevartokite vaisto iš talpyklės, jei apsauginė folija buvo atplėšta daugiau nei prieš savaitę.

Atplėškite folijos pakuotę ir išimkite lakštą iš penkių flakonėlių.

Nevartokite vaisto, jei tirpalas yra drumstas ar jame yra nuosėdų.

Laikykite lakštą ilgu plokščiu galu aukštyn ir atskirtkite vieną talpyklę. Jums reikės nuplėšti toje vietoje, kur jis jungiasi su kitomis (1 pav.).

Pasilikite vieną talpyklę, o kitas įdėkite atgal į folijos pakuotę.

Nusiplaukite rankas ir turėkite rankoje veidrodėlį.

Laikykite ilgą plokščią talpyklės galą nykščiu ir rodomuoju pirštu ir atidarykite ją atsukę kitą galą (2 pav.).

Atloškite galvą. Atitraukite voką laisvu pirštu, kad tarp voko ir akies susidarytų kišenėlė, į kurią bus lašinama vaisto.

Laikykite talpyklę nykščiu ir kitais pirštais atsuktąja viršūnėle žemyn.

Pritraukite talpyklės viršūnėlę prie akies. Jei reikia, naudokitės veidrodžiu.

Talpyklės viršūnėle nelieskite akies, vokų, gretimos odos ar aplinkinių daiktų, nes galite užteršti talpyklėje esantį tirpalą.

Lengvai paspauskite talpyklę, kad išlašėtų vienas lašas į tarp voko ir akies esančią kišenėlę

(3 pav.).

Jei gydytojas nurodė vaisto lašintis į abi akis, tokiu pačiu būdu įsilašinkite jo į kitą akį naudodami tą pačią talpyklę.

Pavartoję iškart išmeskite talpyklę ir bet kokį tirpalo likutį.

Išmeskite visas nesuvartotas talpykles praėjus vienai savaitei po pakuotės folijos atplėšimo, net jei talpyklės yra dar su apsaugine juostele.

Jei per klaidą išgėrėte arba susišvirkštėte EMADINE, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vaistas gali sutrikdyti širdies ritmą.

Jei nepataikėte įsilašinti į akį, bandykite dar kartą.

Jei įsilašinote vaisto per daug, išplaukite akį (geriausia-steriliu fiziologiniu tirpalu, o jeigu jo neturite-šiltu vandeniu). Daugiau nesilašinkite tol, kol ateis laikas vėl lašintis vaisto.

Jei užmiršote įsilašinti EMADINE, įsilašinkite vieną lašą tuojau pat, kai tik prisiminsite. Toliau lašinkitės įprastu laiku. Nesilašinkite dvigubos dozės, norėdami kompensuoti praleistąją.

Jei vartojate ir kitus akių lašus, prieš lašindamiesi EMADINE palaukite mažiausiai 10 minučių. Akių tepalą reikia vartoti paskutinį.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jūs galite toliau vartoti šiuos akių lašus, nebent poveikis yra sunkus. Jei nerimaujate, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Dažnas šalutinis poveikis

(gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

Akių sutrikimai: akies skausmas, akies niežėjimas, akies paraudimas.

Nedažnas šalutinis poveikis

(gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių)

Akių sutrikimai: ragenos sutrikimai, svetimkūnio pojūtis akyje, sustiprėjęs ašarojimas, akių nuovargis, akies sudirginimas, miglotas matymas, ragenos dėmėtumas, akies džiūvimas.

Bendrieji sutrikimai: galvos skausmas, sunkumas užmiegant, su sinusų pažeidimais siejamas galvos skausmas, blogas skonis burnoje, bėrimas.

Dažnis nežinomas

(Negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

Bendrieji sutrikimai: padažnėjęs pulsas.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti EMADINE

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Panaudotą vienkartinę talpyklę iš karto išmeskite. Visas nepanaudotas talpykles išmeskite praėjus vienai savaitei po pakelio atidarymo.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

EMADINE sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra emedastinas (0,5 mg/ml tirpalas) difumarato pavidalu.

-Pagalbinės medžiagos yra trometamolis, natrio chloridas, hipromeliozė, išgrynintas vanduo. Į tirpalą gali būti įdėta labai nedaug vandenilio chlorido rūgšties arba natrio hidroksido, kad būtų palaikomas normalus rūgštingumas (pH).

EMADINE išvaizda ir kiekis pakuotėje

EMADINE yra skystis (tirpalas), tiekiamas vienadozėmis plastikinėmis talpyklėmis (0,35 ml). Pakelyje yra penkios vienadozės talpyklės. EMADINE tiekiamas pakuotėmis, kuriose yra 30 arba 60 vienadozių talpyklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Gamintojas

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited,

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

Jungtinė Karalystė.

Belgija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai