Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – ženklinimas - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEmselex
ATC kodasG04BD10
Sudėtisdarifenacin hydrobromide
GamintojasMerus Labs Luxco S.à R.L.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENINGOS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 7,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 7,5 mg darifenacino (hidrobromido pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 tabletės

14 tablečių

28 tabletės

49 tabletės

56 tabletės

98 tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Liuksemburgas

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/294/001

7 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

 

EU/1/04/294/002

14 tablečių (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

 

EU/1/04/294/003

28 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/004

49 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/005

56 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/006

98 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/015

7 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

EU/1/04/294/016

14 tablečių (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/017

28 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/018

49 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/019

56 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/020

98 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Emselex 7,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DAUGIADOZĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ (SU MĖLYNA DĖŽUTE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 7,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 7,5 mg darifenacino (hidrobromido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

140 tablečių

Daugiadozė pakuotė, sudaryta iš 10 pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Liuksemburgas

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Emselex 7,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 7,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 7,5 mg darifenacino (hidrobromido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 tablečių

Daugiadozė pakuotė, sudaryta iš dešimties pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Liuksemburgas

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Emselex 7,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 7,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENINGOS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 15 mg darifenacino (hidrobromido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 tabletės

14 tablečių

28 tabletės

49 tabletės

56 tabletės

98 tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Liuksemburgas

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/294/007

7 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

 

EU/1/04/294/008

14 tablečių (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

 

EU/1/04/294/009

28 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/010

49 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/011

56 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/012

98 tabletės (PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/021

7 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

EU/1/04/294/022

14 tablečių (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

EU/1/04/294/023

28 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/024

49 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/025

56 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/026

98 tabletės (PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Emselex 15 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DAUGIADOZĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ (SU MĖLYNA DĖŽUTE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 15 mg darifenacino (hidrobromido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

140 tablečių

Daugiadozė pakuotė, sudaryta iš 10 pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Liuksemburgas

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Emselex 15 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 15 mg darifenacino (hidrobromido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 tablečių

Daugiadozė pakuotė, sudaryta iš dešimties pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Liuksemburgas

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/ALU lizdinės plokštelės)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/ALU lizdinės plokštelės)

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Emselex 15 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Emselex 15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Darifenacinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai